چرا سیستمهای اطلاعاتی غرب ناقص است؟

 

 با اینکه همه امکانات اطلاعاتی در غرب است و همه اطلاعات اینترنتی در آنجا ذخیره می شود ولی می بینیم حتی از پیش بینی حرکت مردم مصر در مقابل سفارت اسرائیل بی خبر است .و یا اینکه تمام تحلیلهایشان برعکس در می اید مثلا آنها همیشه شکست فوری برای نهضت های اسلامی پیش بینی می کنند ولی همگی اشتباه در می آید علت آن است که غرب در یک قزونی اطلاعاتی یا انفجار اطلاعاتی گیر کرده است  یعنی از یکطرف همه شنودها را کنترل می کند از سوی دیگر همه ایمیل هارا چک می کند واز سوی دیگر تمام خلاصه پرونده ها را دارد و ازسوی دیگر اطلاعات دیگر سایت ها را حک می کند و اینهمه اطلاعات ذخیره می شود خود دنیای عظیمی از اطلاعات می شود که تحلیل آن ها دوچندان کار می برد و استفاده از انها نیز انرژی و هزینه زیادی را می طلبد. پس از یکسو با انفجار اطلاعاتی روبرواست که تشخیص صحت و سقم آن نیاز به پرداخت هزینه های زیادی دارد واز سوی دیگر تخصص مورد نیاز همکم است و اگر هم کافی باشد تعهد آنها قابل اعتماد نیست و معلوم نیست از این اطلاعات به درستی یا به غلط استفاده کنند یعنی ممکن است متخصصین از این اطلاعات به نفع منافع ایالات متحده آمریکا استفاده کنند ولی ممکن است به نفع گروه خود یا سازمانهای دیگر و یا کشورهای دیگر نیز استفاده شود وچه بسا کمبود بودجه ها به این سو استفاده ها دامن بزند. ازاین رو فزونی اطلاعات موجب درز اطلاعات و یا نشت آن می شود و اثر آن را خنثی می کند.

/ 0 نظر / 2 بازدید