وام شیطانی ربا هست، وام رحمانی قرض الحسنه

اقتصاد رحمانی و اقتصاد شیطانی

یکی از خصوصیات شیطان این است که: مردم را از به فقر وعده و: آنان را به کارهای حرام وادار می کند. ( الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشا) و لذا اقتصاد غربی، که مبنای آن کمبود منابع، در مقابل نیاز نامحدود است، یک تفکر شیطانی است. در اینجا تفاوتی بین اقتصاد: آدام اسمیت تا کینز، کلاسیک و نئو کلاسیک، اقتصاد خرد و کلان نیست. همه دستاوردهای علم اقتصاد، دریک کاسه ریخته شود: آن کاسه نجس و نامش اقتصاد شیطانی است. و ما نباید با رفو کردن برخی کلمات، یک انگ اسلامی برای آن بسازیم.  زیرا اقتصاد رحمانی، عکس این است. خدا در قران می فرماید: ما نیاز همه را تامین و تضمین کرده ایم، گرچه بیشتر هم می توانستیم بدهیم ( انزلناه بقدر معلوم) و اگر مردم ایمان بیاورند، و عمل صالح انجام دهند، درب نعمتهای بسیار زیادی را، برای آنان باز می کنیم. لذا در اسلام نعمت های خدا، یعنی همان امکانات، نامحدود ( لاتعد و لاتحسی) است. هر کس فکر کند که: خدا کم گذاشته یا در حق او، اجحاف کرده، از دایره اسلام خارج می شود: زیرا به خدا ظن بد برده، و یا او را به ظلم متهم نموده است. لذا در  اقتصاد غربی پیش فرض و جز  بدیهیات اولیه کمبود منابع هست. همینطور در نیاز های انسان، آنها ادعا می کنند: نیاز های انسان نامحدود است، در حالیکه اینطور نیست، بلکه برعکس، نیاز انسان محدود است! هرانسانی با یک قرص نان سیر می شود! اینهمه خداوند میوه در: همه رنگها و مزه ها آفریده، چه کسی می تواند: همه این میوه ها را بخورد؟ درحالیکه منحنی مصرف می گوید: اگر حتی تداوم داشته باشد، به بی نیازی و بی میلی منجر می شود. لذا همه نیاز های مادی انسان، که مورد نظر اقتصاد شیطان پرستان است، محدود است زیرا، تابحال کسی نتوانسته تمام میوه ها، و خوارکی ها را بشمارد! چه رسد که آنها را بچشد. لذا اقتصاد رحمانی اینطور تعریف می شود: تخصیص منابع نامحدود: برای نیاز های محدود. یعنی ما در مصرف یا تولید کالاها، و خدمات حق انتهاب بهترین را داریم(کلوا من طیبات مارزقناکم). مثلا در اتخاب شغل، وجود زمین خالی و مرتع برای کشاورزی، حتی مهاجرت کنید. خداوند می فرماید: ما استضعاف را از کسی قبول نمی کنیم! زیرا زمین ما بسیار وسیع است، و آنها می توانند مهاجرت کنند.(ان ارضی واسعه فتهاجرو فیها) حتی می فرماید: اگر زمین فعلی، برای شما کم است ما، آن را توسعه می دهیم!(انا لموسعون) مانند: رانش زمین یا: پس رفتگی دریا و: آب شدن یخ ها. امام علی ع  می فرماید: کشاورزان گنج های روی زمین هستند! زیرا از خاک، برای ما مواد غذایی تولید می کنند. شما اگر نمی خواهید: کشاورز باشید، میتوانید صیاد یا شکارچی باشید! سه برابر جمعیت کل زمین، ماهی های حلال در رودها، دریا ها و اقیانوسها هست. مرغان هوایی را برای روزی شما آفریده. آنهاییکه حلال گوشت هستند، شکار کنید و بخورید و: آنهایی که حرام گوشت هستند، حفاظت کنید و از زیبایی شان لذت ببرید. حتی در ابزار های مالی ، صنعتی و مدیریتی هم همین است. در اسلام شما تولید تان عبادت است. یعنی طرف معامله شما خدا است. بنابراین سود آوری آن هم، برای خدا است. لذا وقتی شما سود دارید باید زکات بدهید. زیرا در این سود شما، حق محرومان از سود هم، درج شده است. در اسلام سرمایه متعلق به خدا است، و شما امنت دار هستید: با آن کار می کنید تا: خود و فرزندان و: افراد محروم را نامین نمایید. وام دادن در اسلام، با وام دادن شیطانی فرق اساسی دارد! وام شیطانی ربا هست، وام رحمانی قرض الحسنه. در وام رحمانی، اگر نتوتنستید پس بدهید، باید به شما مهلت بدهند! اگر باز هم قادر نبودید، آن را به شما ببخشند بهتر است. ولی در وام شیطانی، اگر نتوانستید، جریمه می شوید! اگر باز هم نتوانستید، اموال شما مصادره می شود، خودتان راهی زندان می شوید، همسرتان طلاق می گیرد، فرزندانتان به گدایی می روند:  امان نامه خدا هم، برای بانک ها اصلا ارزش ندارد!( المفلس فی امان الله) شورای فقهی بانکها هم ، فقط وظیفه اسلامیزه کردن ربا! را دارند، اخیرا طرحی داده اند تا: مستثنیات دین هم به تملک بانک در آید.

Rahmani's economy and the evil economy

One of the characteristics of the devil is: promising people to poverty and forcing them to work forbidden. And so the western economy, which is based on the lack of resources, is unlimited, is an evil thought. Here is the difference between the economies: Adam Smith-Keynes, classical and neoclassical, micro and macro economics. All the achievements of economics will be cast into one bowl: it's an empty bowl and its name is an evil economy. And we should not make an Islamic motive by flushing out some words. Because:: Rahmani’s economy is the picture. God says in the Qur'an: We have provided and guaranteed the need of all, although we could have given it more, and if people believe and act righteously, we will open doors for them with great blessings. Therefore, in Islam, the blessings of God, the same facilities, are unlimited. Anyone who thinks that: God has fallen short of or abusive in his own right, he goes out of the circle of Islam: because he has wronged Allah, or has accused him of injustice. Therefore, in the western economy, there is a default and there is a shortage of resources, except for the obvious ones. Likewise, in human needs, they claim: human needs are unlimited, while not, but, on the contrary, the human need is limited! Everyone  comes with a loaf of bread! All of God has a fruit in: All colors and tastes, which can: eat all these fruits? As the curve says, "If it continues, it will lead to unnecessary and unwillingness." Therefore, all human material needs, which are intended by the devilish economy, are limited, because, so far, nobody has been able to count all fruits, and savages! Let alone to taste them. So Rahmani's economy is defined as follows: Unlimited resource allocation: for limited needs. That is, we have the best in consuming or producing goods and services for the right to deduct. For example, even in the selection of a job, vacant land and rangeland for farming even migrate. The Lord says: We do not accept the disobedience to anyone! Because: our land is vast, and they can migrate. He even says: If the current land is low for us, we will develop it! Such as: landslide or: sea depression and: melting ice. Imam Ali says: Farmers are treasures on earth! Because of the soil, they produce food for us. If you do not want to be a farmer, you can be a fisherman or a hunter! There are three times the total population of the earth, halal fish in the rivers, seas and oceans. The birds have created the air for you. Hunters and eaters who are solvent meat: Protect those who are forbidden, and enjoy their beauty. This is even the case in financial, industrial, and management tools. In Islam, your production is worship. That is, the side of your deal is God. Therefore, it is profitable for God. So when you are profitable, you must give zakat. Because: in this profit you have the right to the exclusion of the profits. In Islam, the capital belongs to God, and you are proud of: working with it to: identify yourself and children and: deprived people. Lending in Islam is fundamentally different from lending to Satan! Devil's loan is a Riba, a loan from Rahmani to Al-Hasanah. If you give me a loan, you must give me a deadline! If you still could not, it would be better for you to forgive it. But in the evil loan, if you fail, you will be fined! If you still fail, your property will be confiscated, you will be taken to a prison, your wife divorces, your children will beg for begging: God's protection is not worth the money for banks! The Islamic Jurisprudence Council of the Banks, just the duty of Islamizing the Rabbits! Have recently introduced plans to: exclude religion from the ownership of the bank.

الاقتصاد الرحمانی والاقتصاد الشریر

واحدة من خصائص الشیطان هو: واعدة الناس على الفقر وإجبارهم على العمل ممنوع. وبالتالی فإن الاقتصاد الغربی، الذی یقوم على نقص الموارد، غیر محدود، هو الفکر الشریر. هنا هو الفرق بین الاقتصاد: آدم سمیث کینز، الکلاسیکیة والکلاسیکیة الجدیدة، الاقتصاد الجزئی والکلی. جمیع إنجازات الاقتصاد سوف یلقی فی وعاء واحد: انها وعاء فارغ واسمها هو اقتصاد الشر. ولا ینبغی لنا أن نجعل دافع إسلامی عن طریق مسح بعض الکلمات. لأن الاقتصاد رحمانی هو الصورة. یقول الله فی القرآن: لقد قدمنا ​​وضمننا الحاجة للجمیع، على الرغم من أننا یمکن أن أعطاه أکثر، وإذا کان الناس یعتقدون والتصرف على نحو صحیح، وسوف نفتح الأبواب لهم برکات کبیرة. لذلک، فی الإسلام، وبرکات الله، نفس المرافق، غیر محدودة. کل من یفکر فی أن الله قد قصر أو مسیء فی حقه، فإنه یخرج من دائرة الإسلام: لأنه قد أخطأ الله، أو اتهمه بالظلم. لذلک، فی الاقتصاد الغربی، هناک افتراض، وهناک نقص فی الموارد، باستثناء تلک الواضحة. وبالمثل، فی الاحتیاجات الإنسانیة، یدعون: الاحتیاجات البشریة غیر محدودة، فی حین لا، ولکن، على العکس من ذلک، حاجة الإنسان محدودة! کل إنسان راض عن رغیف الخبز! کل الله له ثمار فی: کل الألوان والأذواق، من یستطیع: أکل کل هذه الثمار؟ وکما یقول المنحنى، إذا لم یستمر حتى، فإنه سیؤدی إلى لا لزوم لها وعدم الرغبة. ولذلک، فإن جمیع الاحتیاجات من المواد البشریة، التی یقصدها الاقتصاد الشیطانی، محدودة، لأنه حتى الآن، لا أحد کان قادرا على الاعتماد على جمیع الفواکه، والوحشیة! ناهیک عن تذوق لهم. لذلک یتم تعریف اقتصاد رحمانی على النحو التالی: تخصیص الموارد غیر محدود: لتلبیة الاحتیاجات المحدودة. وهذا هو، لدینا أفضل فی استهلاک أو إنتاج السلع والخدمات للحق فی خصم. على سبیل المثال، حتى فی اختیار وظیفة، والأراضی الشاغرة والمراعی للزراعة، وحتى الهجرة. یقول الرب: نحن لا نقبل العصیان لأحد! لأن أرضنا واسعة، وأنها یمکن أن تهاجر. حتى انه یقول: إذا کانت الأرض الحالیة منخفضة بالنسبة لنا، ونحن سوف تطویره! مثل: الانهیارات الأرضیة أو: الاکتئاب البحری و: ذوبان الجلید. یقول الإمام علی: المزارعون کنوز على الأرض! بسبب التربة، فإنها تنتج الغذاء بالنسبة لنا. إذا کنت لا ترید أن تکون مزارع، یمکنک أن تکون صیاد أو صیاد! هناک ثلاثة أضعاف مجموع سکان الأرض، والأسماک الحلال فی الأنهار والبحار والمحیطات. وقد خلقت الطیور الهواء بالنسبة لک. الصیادون والأکلاء الذین هم اللحوم المذیبات: حمایة أولئک الذین یحرمون، والتمتع بجمالها. هذا هو الحال فی الأدوات المالیة والصناعیة والإداریة. فی الإسلام، الإنتاج الخاص بک هو العبادة. وهذا هو، جانب صفقة الخاص بک هو الله. لذلک، فهو مربح لله. حتى عندما تکون مربحة، یجب أن تعطی الزکاة. لأنه فی هذا الربح لدیک الحق فی استبعاد الأرباح. فی الإسلام، العاصمة ملک الله، وتفخر بما یلی: العمل معها: التعرف على نفسک والأطفال و: المحرومین. الإقراض فی الإسلام یختلف جوهریا عن الإقراض للشیطان! قرض الشیطان هو ربا، قرض من رحمانی بورز الحسانة. إذا کنت تعطینی قرضا، یجب أن تعطینی موعدا نهائیا! إذا کنت لا تزال لا یمکن، فإنه سیکون من الأفضل بالنسبة لک أن یغفر له. ولکن فی القرض الشر، إذا فشلت، وسوف یتم تغریم! إذا کنت لا تزال تفشل، سیتم مصادرة الممتلکات الخاصة بک، وسوف یتم نقلک إلى سجن، زوجة الطلاق، أطفالک التسول للتسول: حمایة الله لا یستحق المال للبنوک! مجلس الفقه الإسلامی للبنوک، مجرد واجب إضفاء الطابع الإسلامی على الأرانب! وقد أدخلت مؤخرا خططا لاستبعاد الدین من ملکیة البنک.

Rəhmani iqtisadiyyatı və pis iqtisadiyyat

Şeytanın xüsusiyyətlərindən biri: yoxsulluğa ümidverici və onları işləməyə məcbur etməkdir. Budur, resursların olmamasına əsaslanan qərb iqtisadiyyatı məhdud deyil, pis fikirdir. İqtisadiyyat arasındakı fərq: Adam Smith-Keynes, klassik və neoklasik, mikro və makro iqtisadiyyat. İqtisadiyyatın bütün nailiyyətləri bir qaba atılacaq: boş bir qab və onun adı pis bir iqtisadiyyatdır. Bəzi sözləri silməklə islam dəlilini açmamalıyıq. Çünki Rahmani iqtisadiyyatı şəkildir. Allah Quranda buyurur: Biz hər birimizin ehtiyacını təmin etdik və təmin etdik. Halbuki biz onu daha çox verə bilərik və əgər insanlar iman gətirib yaxşı işlər görsələr, biz onlara böyük xeyir-dualar ilə qapıları açacağıq. Buna görə də, İslamda Allahın xeyir-duaları, eyni imkanları məhduddur. Düşünən hər kəs: Allah özü ilə qüsurlu və ya haqsızlıq etdi, İslamın ətrafından çıxdı, çünki Allaha qarşı haqsızlıq etdi və ya onu haqsızlıqda ittiham etdi. Buna görə, qərb iqtisadiyyatında bir default var və açıq olanları istisna olmaqla, resursların çətinliyi var. Eyni şəkildə, insan ehtiyaclarında, onlar iddia edirlər ki, insan ehtiyacları məhdud deyildir, lakin əksinə, insan ehtiyacları məhduddur! Hər bir insan bir çörək balığından razıdır! Bütün Allahın bir meyvəsi vardır: Bütün rənglər və zövqlər, Kim edə bilər: bütün bu meyvələri yeyin? Eğrinin deyildiyi kimi, hətta davam etməsə, bu, lazımsız və istəksizliyə gətirib çıxaracaqdır. Buna görə də, şeytan iqtisadiyyatı tərəfindən nəzərdə tutulan bütün insan maddi ehtiyacları məhduddur, çünki indiyə qədər heç kim bütün meyvələri və canı saymır! Onlara dadmaq üçün tək qoyaq. Beləliklə, Rəhmani iqtisadiyyatı aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir: Limitsiz resursların ayrılması: məhdud ehtiyaclar üçün. Yəni çıxmaq hüququ üçün mal və xidmətlərin istifadəsində və ya istehsalında ən yaxşısı var. Misal üçün, hətta iş yerlərinin seçilməsində, boş ərazilərdə və əkinçilik üçün torpaq sahələrində hətta köç. Rəbb deyir: Biz kimsəyə itaətsizlik etməyəcəyik! Çünki torpaqlarımız böyükdür və onlar köç edə bilərlər. Hətta belə deyir: "Əgər mövcud torpaq bizim üçün aşağı olsa, biz onu inkişaf etdirəcəyik! Beləliklə: sürüşmə və ya: dəniz depressiyası və buzun əriməsi. İmam Əli deyir: Fermerlər yer üzündə xəzinələrdir! Torpaqdan ötrü bizlər üçün yeyirlər. Bir cütçü olmaq istəmirsinizsə, balıqçı və ya ovçu ola bilərsiniz! Yerin ümumi əhalisinin üçdə biri, çaylarda, dənizlərdə və okeanlarda halal balıq var. Quşlar sizin üçün hava yaratdı. Ovçular və yeyənlər həlledici ətdir: qadağan edənləri qorusun və gözəlliyindən zövq alın. Bu, maliyyə, sənaye və idarəetmə vasitələrində belədir. İslamda istehsalınız ibadətdir. Yəni, sənin razılığın tərəfi Allahdır. Buna görə də Allah üçün faydalıdır. Beləliklə, mənfəət verən zaman zəkat verin. Çünki bu mənfəətdə mənfəətin xaric olma haqqı var. İslamda, paytaxta Allaha məxsusdur və siz qürur duyursunuz: bununla birlikdə çalışmaq: özünüzü və uşaqları tanımaq və məhrum insanlar. İslamda borc vermək Şeytana borc verməkdən tamamilə fərqlidir! Şeytanın krediti, Rəhmani Borz Əl Hassaneh tərəfindən verilmiş bir kreditdir. Mənə bir kredit verərsən, mənə bir müddət verin! Əgər hələ də edə bilməsəniz, onu bağışlamağınız daha yaxşı olardı. Ancaq pis kreditlə, əgər uğursuz olsanız, cərimə olunacaqsınız! Əgər hələ də uğursuz olsanız, əmlakınız müsadirə olunacaq, siz həbsxanaya aparılacaqsınız, həyat yoldaşınız boşanacaq, uşaqlarınız dilənçilik üçün yalvaracaqlar: Allahın qorunması banklar üçün pula layiq deyil! Bankların İslam Qanunvericilik Şurası, yalnız Tavşanları İslamlaştırma vəzifəsi! Yaxın zamanda planları təqdim etməli: dini bankın mülkiyyətindən kənarlaşdırmaq.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید