דירוג גלובלי או סייבר אבטחה?

سخنران پدافند سایبری گفت: ما برای رتبه گرفتن، باید به قانون آنها پایبند یاشیم، والا می بینیم که سنگاپور یا مالزی و عمان، از ما جلوتر هستند. واقعا باید این مسئله حل شود: و درست هم حل شود، ما باید بدانیم سیستم سایبری این کشورها، را آمریکا می دهد و: حریم خصوصی در این زمینه هم وجود ندارد. یعنی همه اطلاعات سایبری و: برنامه های پدافندی آن، با اطلاعات کامل در اختیار آمریکا است. اما ایران درست بر عکس است، همین تظاهرات و نا امنی های اخیر، کاملا سایبری بوده و تلگرام و اینستاگرام، نقش بسیاری داشته اند. لذا وقتی اطلاعات باز باشد و ایران رو بازی کند، باید همه برنامه پدافندی خود را، به آمریکا بدهد و نتیجه آن می شود که: به موقع ضربه خود را وارد می کنند. همین الان آمریکا اعلام کرده اینترنت رایگان، به ایران می دهد تا مانع فیلترینگ شود، ولی آیا توانست؟ راه دیگری وجود دارد و آن، مهندسی معکوس است یعنی وقتی پدافند سایبری ایران، به قدری قوی است که همه آفند ها، را دفع می کند پس در رنبه بالاتر: از همه قرار دارد. لذا از این دیدگاه یعنی روش: منتج به نتیجه، ایران در همه زمینه ها رتبه یک را دارد: در زمینه ها نظامی آمریکا 7تریلیون دلار، در عراق هزینه کرد تا به ایران بیاید، ولی حالا خودشان اعتراف دارند که: کار احمقانه ای بوده. در زمینه های اقتصادی سال ها ایران را تحریم کردند، ولی ایران توانست روی پای خود بایستد، و نیازهای خود را تامین کند، تا جاییکه دیگران هیچ کاری نتوانستند بکنند. در زمینه سیاسی و مدیریت اجتماعی، همیشه متکی به مردم خود بوده، لذا عناصر وابسته فقط چند روزی از: غافلگیری سایبری استفاده می کنند! در زمینه های فرهنگی با اینکه، ابزار و لشکر رسانه ای غرب را ندارد، ولی طوری بازی کرده که: ابزار و سایل آنها وسیله: تبلیغ فرهنگی ایران شوند. اغلب جاهایی هم که ضربه خورده، به بهانه همین شفافیت بوده! مثلا احمدی نژاد به همراه دانشمندان اصلی: هسته ای در تلویزیون ظاهر می شود، بلافاصله آن افراد ترور می شوند. ویروس استاک نت را کسانی به ایران وارد کردند که: به بهانه بازدید از سایت های هسته ای، از سوی سازمان ملل یا سازمان انرژی اتمی، وارد تهران می شدند. همین تظاهرات و تجمعات مردمی هم، ساده اندیشی برای شفافیت بوده! زیرا چند روز قبل شهردار تهران اعلام کرد: ما باید پارکهایی برای اعتراض مردمی تعبیه کنیم! واقعا اگر نمی دانید مردم چه می خواهند، باید فاتحه شما را خواند، و اگر می دانید چه نیازی به این گفته دارد؟ فقط نشان می دهد خط دادن برای اعتراض های ضد نظام است. یا اینکه وقتی به نمایندگان مجلس گفته می شود: مردم را برای تجمع جلو درب مجلس دعوت نکنید، می گویند پس کجا باید بروند؟ یعنی فهمیدن حرف مردم اینقدر مشکل است؟ که باید تجمع کنند تا شنیده شود، و یا نظر دیگری پشت این برنامه است؟ طبیعی است که مردم راههای محتلفی: برای پیگیری مطالبات خود دارند، مثلا کسانی که در بانکهای ربوی، با سود های غیر قانونی، پس انداز کردند خودشان مقصرند، و نباید دیگران را به این مهلکه بیاورند. این حرفی که میزنند: ما به اعتبار بانک مرکزی، در آن سپرده گذاشتیم، دروغ محض است زیرا سود اعلامی: بانک مرکزی 12درصد بود، ولی این آقایان تا 22درصد هم سود گرفتند، به قول شاعر جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت نبود؟ هر عاقلی میداند که: بانکها اینهمه سود بالا را، از خانه پدری و یا ارثیه نیاودند، بلکه کلاه به کلاه می کردند، حالا اگر از بدنه دولت کسانی هستند: دوست دارند این اعتراضات ادامه پیدا کند، به همین جا می رسد که شیشه بانکها را بشکنند، و به ارکان نظام توهین کنند، تا این عده طرفدار فتنه، بتوانند عقده سال 1388را بازکنند.

Global rank :or cyber security?

The speaker of the cyber defense said: We have to adhere to the law to rank, we see that Singapore, Malaysia or Oman are ahead of us. It really needs to be resolved: and that's right, we need to know that the cyber system of these countries is America, and there is no privacy either. That is, all the cybercafe information and its defense programs, with full information available to the United States. But Iran is right, the same demonstrations and insecurities have been completely cybernetic and Telegram and Instagram have played a large role. Therefore, when the information is open and Iran is playing, all of its defense plan must be given to the United States, and the result is that they will hit their time. Right now, the United States has announced that it will provide free internet access to Iran to prevent filtering, but could it? There is another way, and that is reverse engineering, when the cyber defense of Iran is so strong that it eliminates all the offsets, so at the higher level: it's all about. Therefore, from this perspective, the method: the result of the result, Iran has the highest rank in all areas: in the US military contributed $ 7 trillion in Iraq to come to Iran, but now they themselves admit that it was stupid. In the economic field, Iran has been banned for many years, but Iran has been able to stand on its feet and meet its needs, to the point where others could not do anything. In politics and social management, they always rely on their own people, so affiliate members only use cyber surprise for only a few days! In cultural fields, although it does not have the tools and media outlets of the West, it has played such that: their means and means are the means of Iranian cultural propaganda. Most of the places that were hit are under the pretext of this transparency! For example, Ahmadinejad, along with the main scientists: A nuclear appears on television, they are immediately assassinated. They imported Iran's Stoknet virus into Iran, under the pretext of visiting nuclear sites by the United Nations or the Atomic Energy Agency. The same demonstrations and popular gatherings have been simplistic for transparency! As a few days ago, the mayor of Tehran announced: "We have to park for popular protest!" Really, if you do not know what people want, you should read your fateha, and if you know what it needs to say? It just shows the rumor for anti-regime protests. Or, when it comes to MPs: do not invite people to gather before the door of the parliament, they say, where should they go? Is it so hard to understand the words of people? Which should be gathered to be heard, or is there another comment behind this program? It's natural that people have ways to: keep track of their demands, for example, those who in Savings Bank who have saved on illegal profits, themselves, and should not bring others to this deadlock. That's what we said: We placed the deposit on the central bank, it's a lie, since the profit was profitable: the central bank was 12%, but they were profitable, up to 22%, as the poet was Jake Jake, the thought was not a horrible winter? Every wise knows that: The banks did not make the most of the high profit, either from the father's house or the inheritance, but the hat was hat, now if there were some people in the government: they would like to continue the protests, it turns out that bank glasses To crush the elements of the system, so that those who are in favor of sedition can open the complex in 2009.

الرتبة العالمیة أو الأمن السیبرانی؟

وقال رئیس الدفاع السیبرانی: علینا أن نلتزم بالقانون إلى رتبة، ونحن نرى أن سنغافورة ومالیزیا أو عمان هی أمامنا. انها حقا بحاجة الى حل: وهذا صحیح، ونحن بحاجة إلى أن نعرف أن النظام السیبرانی من هذه البلدان هو أمریکا، ولیس هناک خصوصیة سواء. وهذا هو، کل المعلومات المعلوماتیة الإلکترونیة وبرامج الدفاع، مع معلومات کاملة متاحة للولایات المتحدة. لکن إیران على حق، وکانت نفس المظاهرات وانعدام الأمن سبیرنیتیک تماما و برقیة و إنستاغرام لعبت دورا کبیرا. لذلک، عندما تکون المعلومات مفتوحة وإیران تلعب، یجب أن تعطى جمیع خططها الدفاعیة للولایات المتحدة، والنتیجة هی أنها سوف تضرب وقتها. الآن، أعلنت الولایات المتحدة أنها سوف توفر الإنترنت مجانا إلى إیران لمنع تصفیة، ولکن یمکن أن؟ هناک طریقة أخرى، وهذا هو الهندسة العکسیة، عندما الدفاع السیبرانی من إیران قویة بحیث أنه یلغی کل الإزاحة، وذلک على مستوى أعلى: کل شیء عن. لذلک، ومن هذا المنظور، فإن الطریقة: نتیجة للنتیجة، إیران لدیها أعلى مرتبة فی جمیع المجالات: فی الولایات المتحدة ساهم الجیش الأمریکی 7 تریلیون دولار فی العراق لیأتی إلى إیران، ولکن الآن هم أنفسهم یعترفون أنه کان غبی. فی المجال الاقتصادی، تم حظر إیران لسنوات عدیدة، ولکن إیران تمکنت من الوقوف على قدمیها وتلبیة احتیاجاتها، إلى درجة أن الآخرین لا یمکن أن تفعل أی شیء. فی السیاسة والإدارة الاجتماعیة، فإنها تعتمد دائما على شعبهم، لذلک الأعضاء المنتسبین فقط استخدام مفاجأة السیبرانیة لبضعة أیام فقط! فی المجالات الثقافیة، على الرغم من أنه لا یملک الأدوات ووسائل الإعلام فی الغرب، وقد لعبت من هذا القبیل: وسائل ووسائلهم هی وسیلة للدعایة الثقافیة الإیرانیة. معظم الأماکن التی تم ضربها تحت ذریعة هذه الشفافیة! على سبیل المثال، أحمدی نجاد، جنبا إلى جنب مع العلماء الرئیسیین: النوویة تظهر على شاشة التلفزیون، یتم اغتیالهم على الفور. وقد استوردوا فیروس ستوکنیت الإیرانی إلى إیران تحت ذریعة زیارة المواقع النوویة من قبل الأمم المتحدة أو وکالة الطاقة الذریة. وکانت المظاهرات نفسها والتجمعات الشعبیة مبسطة للشفافیة! قبل أیام قلیلة، أعلن عمدة طهران: "علینا أن ننتظر الاحتجاج الشعبی". حقا، إذا کنت لا تعرف ما یریده الناس، یجب أن تقرأ فاتحة الخاص بک، وإذا کنت تعرف ما تحتاج إلى قوله؟ وهو یظهر فقط الشائعات عن الاحتجاجات المناهضة للنظام. أو عندما یتعلق الأمر بالنواب: لا تدعو الناس إلى التجمع قبل باب البرلمان، کما یقولون، أین ینبغی أن تذهب؟ هل من الصعب جدا فهم کلمات الناس؟ ما الذی یجب جمعه لیتم سماعه، أو هل هناک تعلیق آخر وراء هذا البرنامج؟ من الطبیعی أن یکون لدى الناس طرق ل: تتبع مطالبهم، على سبیل المثال، أولئک الذین فی مصرف الادخار الذی یوفر المال على الأرباح غیر المشروعة، أنفسهم هم مذنبون، وینبغی ألا تجلب الآخرین إلى هذا المأزق. هذا هو الشیء الذی: لدینا لحساب المصرف المرکزی والودائع بعد، سمنة بسبب إعلان الأرباح: البنک المرکزی بنسبة 12٪، ولکن الرجال و 22 فی المئة من الأرباح کانت، على حد تعبیر الشاعر مرح یعتقد لا؟ أی عاقل یعلم أن البنوک أرباح عالیة جدا من الأم المنزل أو المیراث ولکن القبعات القبعات لها الآن إذا کانت تلک الحکومة: مثل استمرت الاحتجاجات، حتى هنا هو کتب الزجاج لسحق عناصر النظام، حتى أولئک الذین هم فی صالح الفتنة یمکن فتح المجمع فی عام 2009.

Qlobal dərəcə və ya kiber təhlükəsizlik?

Cyber ​​natiq başqa, qarşımızda olan Sinqapur və ya Malayziya və Oman görmək, hüquq Yashym uyğun olmalıdır çıxmaq izah etdi. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarına tam məlumat verilmiş bütün kibercinayət məlumatları və müdafiə proqramları. Lakin İran əksinə, olduqca son etirazlar və etibarsızlıq və kiber-Telegram və Instagram, çox rol var On. America yalnız qarşısını almaq üçün İran pulsuz Internet filtreleme elan edib, lakin o? Buna görə də, bu baxımdan, üsul nəticəsində gətirib çıxarır, İran bütün sahələrdə bir nömrəli edir: İraq xərclərinin Amerika hərbi $ 7 trilyon kontekstində İrana gəlmək üçün var, lakin indi onlar idi axmaq etiraf. siyasi və ictimai idarəetmə sahəsində, həmişə öz xalqına əsaslanır istifadə kiber sürpriz elementləri yalnız bir neçə gün! mədəniyyət sahələrində baxmayaraq, media alətləri West Division, lakin ifa edir ki, onların arasında aracı: İranın mədəniyyət təbliğat. Çarpdığı yerlərin əksəriyyəti bu şəffaflığın bəhanəsidir! Məsələn, Əhmədinejadın əsas nüvə televiziya görünen elm, dərhal nəfər qətlə olunur. Eyni nümayişlər və populyar toplantılar şəffaflıq üçün sadə idi! Bir neçə gün əvvəl Tehranın meri elan etdi: "Xalq protestosu üçün park etməliyik!" Siz insanlar həqiqətən istədiyiniz nə deyilsə, siz Fatihə oxumaq lazımdır, və siz qeyd etmək lazımdır nə olur? Bu, yalnız rejimə qarşı etiraz aksiyalarının şahidi olur. Insanların sözlərini anlamaq çox çətindir? Hansı eşitdirmək üçün toplanmalı və ya bu proqramın arxasında başqa bir şərh var? qış idi düşündüm, Chipper sərxoş şairin sözləri 12% Mərkəzi Bankı, lakin kişi və mənfəət 22 faiz idi, Biz mənfəət elan çünki dolğun mərkəzi bank, sonra depozit, kredit var: Bu bir şey deyil? Hər hansı bir ağıllı şəxs bankların əsas ev və ya miras belə yüksək mənfəət idi deyil ki, bilir, lakin caps papaqlar indi hökumət olanları əgər var: etirazlar davam kimi, belə ki, burada bir şüşə Books qırmaq və 1388-ci ildə açılan bir çox pro-iltihab, belə ki, kompleks təhqir sütun.

 

/ 0 نظر / 81 بازدید