مدیریت اسلامی

وقتی که کنکور شرکت کردم در انتخاب رشته مثل همه اول پزشکی را زدم دوم دندانپزشکی سوم داروسازی و چهارم شیمی به پنجم که رسید ته دلم قلقلک شدم که مدیریت را بزنم البته هیچ آگاهی نداشتم و فقط خوشم آمده بود . بعد از اعلان قبولی دیدم همین رشته را پذیرفته شدم. رفتم سرکلاس ، شنیده بودم برخی استاد ها میایند و ضد دین حرف می زنند و باید مقابل آنها بایستیم. اولین حرف ضد دین را از استاد جامعه شناسی شنیدم . اوکه خود را پیرو آریان پور می دانست و کتاب قطور مبانی جامعه شناسی را بعنوان درس خودش معرفی کرده بود علنا کمونیستی و ضد خدایی حرف می زد و شدیدا از نظریه داروینیسم که می گفت انسان از نسل میمون است دفاع می کرد. ابتدا با توجه به اینکه رشته من طبیعی بود واطلاعات من بیشتر از استاد بود خوشحال شدم و اورا شدیدا مورد مواخذه قرار دادم و کشفیات دکتر لیکی که در مجله دانشمند چاپ شده بود ومتعلق به جمجعه انسان 1.5 میلیون سال پیش بود برایش آوردم. ولی متوجه شدم او دنبال کشف حقیقت نیست،بلکه از این باب وارد می شود تا بچه ها را لاقید بار بیاورد. ازاین رو همه چیز دستم آمد و در کلاس های دیگر هم همین روش را دیدم . مخصوصا موقعی که برای بچه ها تور کنار دریا بصورت مختلط گذاشتند و شب را همه باهم در کنار دریا بودند، معلوم شد همه چیز برای فساد ست . لذا با عزمی راسخ به مطالعات بنیادی روی اوردم . البته در کتاب های مدیریت مخصوصا کتاب سیر اندیشه اداری صحبتی از نهج البلاغه و یا روش مدیریتی حضرت موسی که قبیله خود را ده تا ده تا تقسیم کرد و برای هرکدام مسئولی تعیین کرد شده بود، اما لازم بود بیشتر از اینها وارد بحث بشویم زیرا نکته انحرافی این یاد داشتها آن بود که ثابت کنند اطلاعات مدیریتی انبیا بسیار کم و قدیمی بود. به کتابهای زیادی مراجعه کردم ولی اثری از مدیریت اسلامی نبود. تقریبا نا امید شده بودم که به یاد داشتهای سید محمود حسینی سیاهپوش رسیدم . او دانشجوی فوق لیسانس گمرک بود و روحانی زاده و از اهالی قزوین و تقریبا فامیل ما بود . پوستر قشنگی را طراحی کرده بود واز اصول مدیریت اسلامی صحبت کرده بود بعدا با او بیشتر آشنا شده و در انتشارات دفتر نشر در خیابان فردوسی همکار شدیم. کم کم زمینه مطالعاتی پیش آمد و تئوری مدیریت اسلامی ر ا شروع کردیم دراین مدت کتابی هم چاپ شد از آیه الله شیرازی بنام مدیریت اسلامی و بعد هم آیه الله محمد یزدی روانشناسی اسلامی را چاپ کرد. هرچند این کتابها اشارات کمی داشتند ولی به ما نشان دادند تا با ارائه جزوات و مقالات راه را برای نوشتن تئوری های اسلامی مدیریت باز شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آموزش و پروش منطقه 15 کلاس آموزش مدیریت اسلامی گذاشتم و جزوه ای نیز منتشر کردم این جزوه خیلی مورد توجه قرار گرفت واز مرکز آموزش مدیریت دولتی دنبالم آمدند و گفتند ما به این تئوری ها احتیاج داریم وآنموقع منصوری بود رئیس سازمان و از دوستان بود. مرا به معاون خودش اکرام جعفری معرفی کرد وچند جلسه ای هماهنگی کردیم . بعد در سال 1358 به نیروی هوایی دعوت شدم و برای فرماندهان آنها در انجمن اسلامی تدریس کردم. و آقای گودرزی مسئول انجمن جزوات مرا چاپ کرد و یک نسخه نیز به خودم داد. کم کم سرو کله دکتر افجه ای پیدا شد و بعد هم دکتر جاسبی که کتابچه هایی منتشر کردند و به مدیریت اسلامی پرداختند. در سال 1361 یکی از دوستان در روزنامه اطلاعات از من خواست آنها را برای روزنامه بنویسم که در شماره اول تمام صفحه اطلاعات به این مطلب اختصاص داده شد و مقاله تحت عنوان مدیریت اسلامی راهی به سوی سازماندهی الهی چاپ گردید. بقیه نیز در شماره های بعدی چاپ شد و در سال 1363 در نشریه وزارت ارشاد اسلامی نیز تجدید چاپ شد. البته بعدها آقای قرائتی ،  دکتر فرهنگی ، دکتر الوانی نیز به این موضوعات در دانشگاه تهران پرداختند و آخرین نفر دکتر رضائیان بود که با اینکه دیر آمد زود رفت  حتی به عنوان چهره ماندگار نیز معرفی گردید.

/ 0 نظر / 2 بازدید