شورای شهر حاضر به یراق

شورای شهر حاضر به یراق از برخی انتقادها علیه شهرداری دفاع می کند. از نظر آنها بهم ریختگی بازار طلا وارز مهم نیست مهم این است که شهرداری مقدس باقی بماند اما آنها هرگز یکبار هم از روش روزنامه شهرداری در تخریب دولت انتقاد نکردند در همان صفحه که عکس تمام قد شورای شهری ها چاپ شده بالایش بدون دلیل دولت را در اتهام اختلاص شریک دانسته اند! معلوم میشود اگر بخش خصوصی مثل بانک صادرات هم اختلاس کند تاوان تبلیغاتی اش را هم دولت باید بدهد. اصلا از کجا معلوم که همه اینها برای آن بود که دولت، آقایان را در سفر نیویورک شریک نکرد واگر اینها راهم می برد اصلا اختلاسی درکار نمی بود و یک اشتباه بانکی زیر سبیلی میرفت؟ چرا که بلافاصله اعلام کردند 3000میلیارد نبوده 1730میلیارد بوده آنهم وثیقه ها اشکال داشته  غیض و حسادت چه کارها که نمی کند!

/ 0 نظر / 2 بازدید