مخالفان یارانه رای نخواهند داد

 

لاریجانی نیامده مخالفت با مردم را شروع کرد! فکر کرده اگرز نامه به رهبر بنویسد میتواند سرگذشت نامطلوب خود را بپوشاند ایشان باید بداند که مردم دراین دوره ثابت کردند به مخالفان یارانه رای نخواهند داد
/ 0 نظر / 2 بازدید