יותר מ -4,000 כנסים בשנה!

بیش از 4هزار همایش در سال!

در تهران و شهرهای بزرگ، در همه مناسبت ها، همایش گذاشته می شود و به بهانه همین، همه مجتمع ها صاحب سالن همایش شده اند! بطوریکه هتل ها رسما و: ادارت دولتی غیر رسمی، در همه تالارهای خود اقدام به برگزاری می کنند. فرهنگسرا ها و همه مراکز هنری هم، همینطور در حال بررسی هستند. اما باز هم کم است! زیرا هنوز خیلی از مسائل ما باز نشده، و هم اندیشی های لازم صورت نگرفته. یکی از آنها اصلاح قانون یا ایجاد: نظام هماهنگ و یکپارچه قانونی است. در ایران به دلیل سابقه تاریخ 15هزار ساله، اگر فقط سالی یک قانون هم نوشته می شد، اینهمه قانون داشتیم! مشکل هم به سادگی قابل حل نیست، برخی قانون ها به رفتار و عادت و رسوم تبدیل شده است. بسیاری از قانون ها در ادبیات است! چه بصورت نثر یا شعر یا ضرب المثل. بسیاری از آنها از پیامبران و معصومین نقل شده است. از صدو ده سال پیش هم که: مجلس شورای ملی تاسیس شده، از روی دست همه قانون ها نوشته شده! ما هم به روش فرانسوی ها قانون داریم، هم به روش انگلیسی ها رویه! هم به روش کمونیست ها قانون کار نوشته ایم، و هم به روش سرمایه داران همه چیز را، فردای امنیت سرمایه داران می کنیم. البته برخی ها تصور کردند: با تصویب قانون اساسی یا متمم آن، مسئله حل شده. اما اینطور نیست، ایران، مثل فرانسه نیست که: جشن تکلیف دانش آموزان حفظ قانون اساسی باشد! برای خیلی ها، حفظ قران و تفسیر آن واجب تر از: قانون اساسی است. بسیاری از مردم رسوم و سنت ها را، بالاتر از قانون اساسی می دانند. ادیان و مذاهب همینطور است: برای زرتشتی، اوستا برای یهودی ها تورات، مسیحی ها انجیل واهل سنت، صحاح سته و غیره! از قانون اساسی معتبر تر است. دلیل آن هم روشن است ایران مثل آمریکا، بدون تاریخ نیست که فقط: یک قانون اساسی را به خود دیده باشد! حتی اولین رئیس جمهور آمریکا گفته: چون ما نمی توانیم برای آیندگان تصمیم بگیریم، هر چند سال باید قانون اساسی تغییر کند. گرچه تابحال هیچ تغییری نداده اند، زیرا اصلا آن را اجرا نمی کنند، که بدانند اشکالات آن کجاست! برای آنها مانیفیست حزب جمهوری خواه، مهم است نه قانون! حتی اگر بهتر بگوییم: قانون دارو دسته نیویورکی، گروههای گانگستری و مافیایی، بطور واقعی اجرا می شود. والا چرا باید مهاجرین، اینهمه آزار ببینند و: رنگین پوستان به سادگی قتل عام شوند؟ کجای قانون اساسی آمریکا، یا راهبرد های حزب جمهوری خواه، این را نوشته است؟ برای اجرای این قانون جنگل، آمریکا از بودجه کمکی به سازمان ملل هم، می کاهد تا مبادا: منشور حقوق بشر را مردم آمریکا بشنوند، و حقوق شهروندی خود را مطالبه کنند.  با این روشی که ترامپ در پیش گرفته، بزودی سازمان ملل هم: مشمول دیپورت شده و: ساختمان آن مصادره می شود. البته در هم اندیشی ها، این نکات هیچ وقت مورد بررسی قرار نمی گیرد! زیرا بودجه آن از سوی دولت ها، تامین می شود و دولت ها مایل نیستند: شهروندان به منابع دسترسی داشته باشند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه: بیشترین درخواست شنود (مجوز قانونی)، از سوی دولت است، در حالیکه رئیس جمهور، با کنایه در مجلس می گوید: والله پیامبر شنود نداشته است، و از این کار ها نمی کرده! حالا باید دید که از عملکرد زیرمحموعه خود، انتقاد می کرده یا از آن اطلاع نداشته؟ در نهایت باید گفت: همایش ها و کنگره ها، هرچه بیشتر باشند، دوستی ها و همگرایی ها بیشتر می شود، راه حل مشکلات راحت تر می گردد. زیرا نهایتا همه به یک: آرمانشهر واحدی می رسند، قانون های یکسانی برای آن تصویب می کنند. و اینهمه پراکندگی از بین می رود.

More than 4,000 conferences per year!

In Tehran and the big cities, the conference is held on all occasions, and on the pretext of this, all the complexes have been convened in the hall! As hotels are officially organized, an informal government department will hold all its halls. Culture centers and all art centers are also under review. But it is still low! Because many of our issues have not yet been opened up, and there is not enough thought. One of them is the reform of the law or the creation of a coherent and integrated legal system. In Iran, because of the history of 15,000 years old, if only one year ago, a law was written, we had all this law! The problem is simply not solvable; some laws have become habitual and customary. There are many rules in the literature! Either :as a prose or a poem or a proverb. Many are quoted from prophets and infidels. About ten thousand years ago, the National Assembly was established on the hands of all laws! We have the law in the French way, also in the British way! We have also written the Labor Code in the way of the Communists, and capitalists, we will do everything in the capital tomorrow. Of course, some thought: By ratifying the constitution or its amendment, the issue has been resolved. But it is not, Iran is not like France: Celebration of the students' duty to maintain the Constitution! For many, keeping the Qur'an and its interpretation is more than obligatory: the constitution. Many people find traditions and customs above the constitution. Religions and religions are the same: for Zoroastrianism, the Avesta for the Jews, the Torah, and the Christians, the Gospel, the Welsh, the Saints, and so on! Is: more prestigious than: the constitution. The reason is clear: Iran, like the United States, is not without a history that only saw a constitution! Even the first president of the United States said: "Because we cannot decide for the future, how many years must the constitution change." Although they have not made any changes at all, they do not run it at all, to know where the bugs are! For them, the republican manifesto is important not the law! Even if we say, the New York drug law, gangs and mafia groups are actually running. Why should refugees all be harassed and: why do colorists simply be massacred? Where does the US Constitution, or the Republican Party's strategies, have written this? To enforce this forest law, the United States also reduces its funding to the United Nations so that the Charter of Human Rights can be heard by the American people and demands their citizenship rights. With the way that Tramp went ahead, the United Nations will soon be deported and its building confiscated. Of course, in thinking, these points will never be investigated! Because it is funded by governments, and governments are reluctant to: Citizens have access to resources. According to the spokesman for the judiciary: The most requested request for a legal (legal) license is by the state, while the president, quoting the parliament, says: "The Prophet's wife did not listen, and did not do this!" Do you now see that you are criticizing or not aware of your subfold function? Eventually, congresses and congresses, the greater the friendships and convergences are, the easier it will be to solve problems. Because eventually all come to one: a single utopia, they pass the same rules for it. And so much dispersion disappears.

أکثر من 4000 المؤتمرات سنویا!

فی طهران والمدن الکبرى، فی جمیع المناسبات، یعقد المؤتمر، وبدعوى ذلک، عقدت جمیع المجمعات فی القاعة! کما یتم تنظیم الفنادق رسمیا، یتم إنشاء إدارة حکومیة غیر رسمیة فی جمیع قاعاتها. ویجری أیضا استعراض المراکز الثقافیة وجمیع المراکز الفنیة. لکنه لا یزال منخفضا! لأن العدید من قضایانا لم تفتح بعد، ولیس هناک ما یکفی من التفکیر. وأحدها هو إصلاح القانون أو إنشاء نظام قانونی متماسک ومتکامل. فی إیران، بسبب تاریخ 15000 سنة، إذا کان قبل عام واحد فقط، وقد کتب القانون، کان لدینا کل هذا القانون! والمشکلة ببساطة لیست قابلة للحل؛ وأصبحت بعض القوانین معتادة وعرفیة. هناک العدید من القواعد فی الأدب! إما نثر أو قصیدة أو المثل. وکثیر منهم یقتبس من الأنبیاء والکفار. قبل حوالی عشرة آلاف سنة، تم تأسیس الجمعیة الوطنیة على أیدی جمیع القوانین! لدینا القانون فی الطریقة الفرنسیة، وأیضا فی الطریقة البریطانیة! لقد کتبنا أیضا قانون العمل فی طریق الشیوعیین، والرأسمالیین، سنفعل کل شیء فی العاصمة غدا. بالطبع، فکر البعض: من خلال المصادقة على الدستور أو تعدیله، تم حل المشکلة. ولکن لیس کذلک، إیران لیست مثل فرنسا: الاحتفال واجب الطلاب للحفاظ على الدستور! بالنسبة للکثیرین، الحفاظ على القرآن وتفسیره هو أکثر من إلزامی: الدستور. کثیر من الناس یجدون التقالید والعادات فوق الدستور. الأدیان هو نفسه: لالزرادشتیة، الأفستا، للیهود التوراة، الکتاب المقدس المسیحی التقلید، صحیح ستة وهلم جرا! هو أکثر مرموقة من الدستور. والسبب واضح: إیران، مثل الولایات المتحدة، لا تخلو من تاریخ لم یر الدستور إلا! حتى اول رئیس للولایات المتحدة قال: "لاننا لا نستطیع ان نقرر للمستقبل، کم سنة یجب ان یتغیر الدستور". على الرغم من أنها لم تقم بأی تغییرات على الإطلاق لأنها لا تشغیله على الإطلاق، لمعرفة أین البق! بالنسبة لهم، البیان الجمهوری المهم لیس القانون! وحتى إذا قلنا، فإن قانون المخدرات والعصابات ومجموعات المافیا فی نیویورک تعمل بالفعل. لماذا یجب أن یتعرض اللاجئون للمضایقات ولماذا یتم قتل المذابح ببساطة؟ أین کتب الدستور الأمریکی، أو استراتیجیات الحزب الجمهوری، هذا؟ ومع المضی قدما فی عملیة ترامب، سترحل الأمم المتحدة قریبا وسیصادر بناها. وبطبیعة الحال، فی التفکیر، لن یتم التحقیق فی هذه النقاط! لأن تمویلها یأتی من الحکومات، والحکومات مترددة فی: المواطنین الحصول على الموارد. هل ترى الآن أنک انتقدت أو لم تکن على بینة من وظیفة سوبولد الخاص بک؟ فی نهایة المطاف، المؤتمرات والمؤتمرات، وکلما زادت الصداقات والتقارب، وأسهل سیکون لحل المشاکل. لأنه فی نهایة المطاف کل ما یأتی إلى واحد: الیوتوبیا واحد، فإنها تمر بنفس القواعد لذلک. ویختفی الکثیر من التشتت.

Hər il 4000-dən çox konfrans!

Tehran və böyük şəhərlərdə, bütün hallarda, konfrans keçirilir və bəhanə ilə, bütün komplekslər salonda toplandı! Otellər rəsmi olaraq təşkil edildikdə, bütün zallarında qeyri-rəsmi bir dövlət şöbəsi yaradılır. Mədəniyyət mərkəzləri və bütün sənət mərkəzləri də nəzərdən keçirilir. Amma hələ də azdır! Bizim məsələlərimizin bir çoxu hələ açılmamışdı və kifayət qədər düşüncəmiz olmadı. Onlardan biri qanunun islahatı və ya əlaqəli və inteqrasiya olunmuş hüquqi sistemin yaradılmasıdır. İranda 15 min illik tarixə görə, yalnız bir il əvvəl bir qanun yazılmışdıqca, bütün bu qanunumuz var idi! Problem yalnız həll edilə bilməz, bəzi qanunlar adi və adət halına gəlmişdir. Ədəbiyyatda bir çox qaydalar var! Ya nəsr, ya da bir şeir və ya atasözü kimi. Bir çoxları peyğəmbərlərdən və kafirlərdən alınmışdır. Təxminən on il bundan əvvəl Milli Məclis bütün qanunların əlində qurulmuşdur! Fransız yolunda, İngilis şəkildə də qanunumuz var! Biz də Kommunistlər yolunda Əmək Məcəlləsini yazdıq və kapitalistlər sabah paytaxtda hər şeyi edəcəyik. Əlbəttə ki, bəzi fikirlər: Konstitusiyanı və ya düzəlişlərini ratifikasiya etməklə, məsələ həll edilmişdir. Amma İran deyil, Fransa kimi deyil: Tələbələrin Konstitusiyanı qorumağa borcudur! Bir çoxları üçün, Quranı və onun təfsirini saxlamaq məcburiyyətdən çoxdur: konstitusiya. Bir çox insanlar konstitusiyanın üstündə ənənə və adət tapırlar. Dinlər və dinlər eyni: Zərdüştlük, yəhudilər üçün Avesta, Tövrat, xristianlar, İncil, Uels, Saints və s. Konstitusiyaya görə daha prestijli. Bunun səbəbi aydındır: İran, ABŞ kimi, yalnız bir konstitusiya gördüyü bir tarix deyil! Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının ilk prezidenti belə dedi: "Çünki biz gələcəyə qərar verə bilmərik, konstitusiyanın dəyişməsi neçə il olmalıdır". Hələ heç bir dəyişiklik etmədiklərinə baxmayaraq, baş vermirlər, hataların harada olduğunu bilmək üçün! Bunlar üçün, respublika manifestosu qanun deyil vacibdir! Sözsüz ki, New York narkotik qanunu, şəbəkələr və mafiya qrupları həqiqətən də çalışırlar. Niyə qaçqınların hamısı taciz edilməlidir və nə üçün rəngçilər sadəcə qətl edilməlidir? ABŞ Konstitusiyası və ya Respublikaçı Partiyanın strategiyaları bu yeri yazıb? Bu meşə qanununu həyata keçirmək üçün Birləşmiş Ştatlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatına maliyyə yardımını azaldır ki, İnsan Hüquqları Nizamnaməsi Amerika xalqı tərəfindən qəbul edilə bilər və vətəndaşlıq hüququnu tələb edir. Tramp'ın irəliləməsi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tezliklə deportasiya ediləcək və binası müsadirə olunacaq. Əlbəttə, düşünməkdə bu nöqtələr heç vaxt araşdırılmayacaq! Onun maliyyələşdirilməsi hökumətdən gəlir və hökumətlər istəmirlər: Vətəndaşların resurslara çıxışı var. İndi alt funksiyanı tənqid etdiyinizi və ya xəbərdar olmadığınızı görürsünüzmü? Nəhayət, konfranslar və Qurultaylar, daha çox var, dostluq və əməkdaşlıq daha həll daha rahatdır. nəticədə hər kəs Çünki: bir utopia, onun təsdiq üçün eynidir. Və çox dağılma yox olur.

/ 0 نظر / 22 بازدید