لحظه شماری با پای برهنه وارد: مسجد اقصی شدن و: در ان نماز گذاردن

مرزهای اسرائیل، به روی همه باز است!

ترس موهوم از زیارت بیت المقدس، سال ها است که دامن مسلمانان را گرفته، و آنها نمی خواهند یا نمی توانند: به زیارت قدس عزیز بروند، و در آنجا نماز های وارد شده را بخوانند. اما این ترس باید روزی از بین برود، و امروز همان روز است. وقتی آمریکا می تواند با یک مصوبه، یا دستور داخلی، صاحب زمین در قدس شریف بشود، این راه خوبی است که از این: رویه قضایی همه کشورهای اسلامی، مخصوصا کشورهای همسایه استفاده کنند. دیدار رئیس جنبش مردمی عراق، با لباس نظامی از مرزهای اسرائیل، نشان می دهد که این کار چندان مشکل هم نیست. زیرا ایشان ضمن بازدید از: مرزهای اسرائیل گفته است که: نیروهایش می خواهند در کنار: حزب الله با اسرائیل مبارزه کنند. البته به نظر نمی رسد اسرائیل، چندان قدرت مقابله هم داشته باشد. و اگر دیگر کشورهای همسایه هم چنین اقدامی کنند، بدون جنگ میتوانند به: قدس رفته و راه را برای حضور: میلیونی مسلمانان آماده کنند. چرا که اسرائیل هر دو راه: قانونی و نظامی را، به ضرر خود باز کرده است. راه قانونی همان است که اجازه داده: تا دولت های دیگر، مصوبات داخلی خود را در قدس اجرا کنند. و این رویه قضایی، در تمام دنیا قابل قبول است: که اگر موارد مشابه را اجرا کنند، از نظر قانونی مانند: مورد اولیه مورد حمایت قانون خواهد بود. یعنی اگر همه کشورهای اسلامی، مصوبه نمایند که سفارت خود را، به قدس شریف ببرند، اسرائیل نمی تواند مانع شود. همانطور که قانون بین المللی می گوید: زمین سفارت هرکشور، جزو خاک آن کشور است. یعنی اگر آمریکا سفارت خود را، به قدس شریف ببرد، گویا یک هکتار یا کم و بیش، به خاک آمریکا افزوده است. بنابر این اگر ایران و عراق، لبنان و سوریه و یمن هم، چنین مصوبه ای تهیه و: همزمان اجرا نمایند میتوانند: بخش اعظمی از قدس شریف را، به مالکیت مسلمانان برگردانند. علاوه بر اینکه میتوانند با: فشار های بین المللی، مانع تصرف حاک قدس، از سوی آمریکا یا اسرائیل بشوند. بنا براین مصوبه اخیر آمریکا میتواند: با اعمال قدرت مسلمانان، راهی برای بازگشت قدس: به دامن اسلام شود: و راه را برای حضور: بدون ترس ملت ها، برای برگزاری نماز در انجا هموار نماید. بطوریکه نمازجمعه ها، در تمام مساحت قدس شریف برگزار شود. طبیعی است اگر این اقدام اجرایی شود، با مقایسه با پیاده روی اربعین: که 20میلیون نفر به زیارت می روند، در روزهای جمعه ممکن است: بیش از 20میلیون زائر به: قدس بروند و نماز بخوانند. از نظر نظامی هم، اسرائیل قادر به جلوگیری از این حرکت نیست. زیرا عملکرد او برای مقابله: دو حالت بیشتر ندارد: استفاده از نظامیان بدون جنگ افزار، یا استفاده از نظامیان با جنگ افزار. در حالت اول، هجوم بیش از 20میلیون نفر، مانع از ایفای نقش نظامیان بدون سلاح، برای ممانعت از اجرای نماز می شود. زیرا همه نظامیان اسرائیل، به یک میلیون نفر هم نمی رسند! چه رسد به آنهاییکه بخواهند در: قدس شریف مستقر شوند، و یا بخواهند مانع ورود نمازگزاران شوند. پس اگر ملت های همسایه و مسلمانان داخل سرزمین های اشغالی، مانند پیاده روی اربعین، روزهای جمعه، راهی قدس شریف شوند: هیچ قدرتی مانع ورود آنها نخواهد شد. البته نقش زنان در تشویق و: حمایت نماز گراران، بسیار با اهمیت است. اما اگر اسرائیل بخواهد از گزینه: نظامیان با جنگ افزار، استفاده کند طبیعی است: با حزب الله لبنان و مقاومت غزه، باید مقابله کند و: قبلا این مقابله را انجام داده، و غلطی نکرده است. این امر غلاوه بر آن است که: موشک های یمن در انتظار پرواز: به سوی تل آویو هستند. حشد الشعبی عراق و سوریه، لحظه شماری می کنند تا: با پای برهنه وارد: مسجد اقصی شوند و: در ان نماز بگذارند.(فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی)

The borders of Israel are open to all!

The illusory fear of the pilgrimage of Jerusalem has taken Muslim skirts for years, and they do not want or cannot: go to the pilgrimage of the dear Qods, where they will read the prayers they have entered. But this fear must disappear one day, and today is the same day. When the United States can make land in honorable Quds by an ordinance or an internal order, this is a good way to apply this: the judicial process of all Islamic countries, especially the neighboring countries. The visit of the head of the Iraqi Popular Movement to a military uniform on the borders of Israel shows that this is not so difficult. Because while visiting Israel, the borders of Israel said: His forces want to fight alongside Hezbollah with Israel. Israel does not seem to have much power to deal with. And if other neighboring countries do so, without war, they can go to Jerusalem and prepare for the presence: a million Muslims. Because Israel has both ways: legal and military, at its own expense. The legal path is that which allowed: so that other governments enforce their internal laws in Quds. And this legal process is acceptable worldwide: if it does, it will be legally protected in the same way as the original case law. That is, if all the Islamic countries approve their embassy, ​​they will not be prevented from taking the noble Qods. As the international law says, the land of the embassy of every country is within the territory of that country. That is, if the US takes its embassy to honorable Qods, it seems to have added a hectare or more to the United States. Therefore, if Iran and Iraq, Lebanon, Syria and Yemen also come up with such a bill and can simultaneously implement it: they will be able to return a large part of Jerusalem to the ownership of Muslims. In addition to being able to withstand international pressure, it would prevent the capture of Ghods from the United States or Israel. Therefore, the recent US approval can: By exercising the authority of the Muslims, the way to return to the Qods is to become Islam: and pave the way for the presence: without fear of nations, to make prayers there. So: that the prayers will be held throughout the area of ​​the noble Qods. It is natural if this action is to be carried out by comparison with the Arbaeen hike: that 20 million people will be pilgrimage, on Fridays: over 20 million pilgrims may go to Qods and pray. From a military standpoint, Israel is not able to stop this move. Because his performance to deal with: There are two more modes: the use of non-combat troops, or the use of military-weaponry. In the first case, the influx of more than 20 million people is preventing the role of militaries without weapons, to prevent prayer. Because all Israeli soldiers will not reach a million people! Let alone those who want to be in: Qods of Sharif, or to prevent the worshipers from entering. Therefore, if neighboring nations and Muslims enter the occupied territories, like the Arbaeen's hike, on Fridays; they will be towards the noble Quds: no power will prevent them from entering. Of course, the role of women in encouraging and: supporting the Garan prayers is very important. But if Israel wants to use the option: armies, it is natural: with Lebanon's Hezbollah and the Gaza Resistance, it must confront it: it has already done this and did not make a mistake. This is a blessing: Yemeni missiles await the flight: they are heading to Tel Aviv. Heshad al-Sha'b, Iraq and Syria, take a moment to: enter the mosque with naked foot: pray in it.

حدود إسرائیل مفتوحة للجمیع!

ولکن هذا الخوف یجب أن یختفی یوما واحدا، والیوم هو الیوم نفسه. فعندما تستطیع الولایات المتحدة أن تجعل الأرض فی شرف القدس بمرسوم أو نظام داخلی، فهذه طریقة جیدة لتطبیق ذلک: العملیة القضائیة لجمیع البلدان الإسلامیة، ولا سیما البلدان المجاورة. إن زیارة رئیس الحرکة الشعبیة العراقیة إلى زی عسکری على حدود إسرائیل تبین أن هذا لیس صعبا جدا. لأنه أثناء زیارته لإسرائیل، قالت حدود إسرائیل: قواته ترید القتال جنبا إلى جنب مع حزب الله مع إسرائیل. لا یبدو أن إسرائیل لدیها الکثیر من القدرة على التعامل معها. وإذا کانت دول مجاورة أخرى تفعل ذلک، فمن دون حرب، یمکنهم الذهاب إلى القدس والاستعداد لوجود: ملیون مسلم. لأن إسرائیل لها کلا الطریقین: قانونی وعسکری، على نفقتها الخاصة. والمسار القانونی هو الذی سمح بما یلی: حتى یتسنى للحکومات الأخرى إنفاذ قوانینها الداخلیة فی القدس. وهذه العملیة القانونیة مقبولة فی جمیع أنحاء العالم: إذا کان الأمر کذلک، فسیتم حمایتها قانونیا بنفس الطریقة التی یحمی بها قانون السوابق القضائیة الأصلی. أی إذا وافقت جمیع الدول الإسلامیة على سفارتها، فلن یمنعوا من أخذ القدس النبیل. وکما یقول القانون الدولی، فإن أرض سفارة کل بلد تقع داخل أراضی ذلک البلد. وهذا یعنی أنه إذا أخذت الولایات المتحدة سفارتها إلى القدس الشرقیة، یبدو أنها أضافت هکتارا أو أکثر إلى الولایات المتحدة. لذلک، إذا قدمت إیران والعراق ولبنان وسوریا والیمن مشروع قانون من هذا القبیل، ویمکنها تنفیذه فی وقت واحد: سوف تکون قادرة على إعادة جزء کبیر من القدس إلى ملکیة المسلمین. وبالإضافة إلى قدرتها على تحمل الضغوط الدولیة، فإنها ستمنع الاستیلاء على غودس من الولایات المتحدة أو إسرائیل. بحیث ستعقد الصلوات فی جمیع أنحاء منطقة القدس القدوس. ومن وجهة نظر عسکریة، فإن إسرائیل غیر قادرة على وقف هذه الخطوة. لأن أدائه للتعامل مع: هناک نوعان من وسائط أخرى: استخدام القوات غیر القتالیة، أو استخدام الأسلحة العسکریة. فی الحالة الأولى، تدفق أکثر من 20 ملیون شخص یمنع دور الجیوش بدون أسلحة، لمنع الصلاة. لأن جمیع الجنود الإسرائیلیین لن یصلوا إلى ملیون شخص! ناهیک عن أولئک الذین یریدون أن یکونوا فی: القدس الشریف، أو لمنع المصلین من الدخول. لذلک، إذا دخلت الدول المجاورة والمسلمین الأراضی المحتلة، مثل ارتفاع أربعین، یوم الجمعة، وسوف تکون نحو القدس النبیلة: لا قوة تمنعهم من الدخول. بطبیعة الحال، دور المرأة فی تشجیع و: دعم صلاة غاران مهم جدا. ولکن إذا أرادت إسرائیل الخیار: الأسلحة العسکریة، واستخدام الطبیعیة: مقاومة حزب الله فی لبنان وغزة، ینبغی للصفقة: لقد تم بالفعل الاتفاق، ولیس من الخطأ. هذه هی نعمة: الصواریخ الیمنیة تنتظر الرحلة: وهم یتجهون إلى تل أبیب. حشاد الشعب، العراق وسوریا، تأخذ لحظة ل: دخول المسجد مع القدم عاریة: نصلی فی ذلک.

İsrail sərhədləri hamıya açıqdır!

Amma bu qorxu bir gün yox, eyni gündür. Çünki İsrailləri ziyarət edərkən İsrail sərhədləri: Hizbullah ilə yanaşı İsrail ilə birlikdə döyüşmək istəyir. İsrail ilə məşğul olmaq çox gücə sahib deyil. Başqa qonşu ölkələr isə bunu müharibə etmədən edirlərsə, Yerusəlimə gedir və varlığa hazırlaşırlar: bir milyon müsəlman. Çünki İsraillə hər iki yol vardır: hüquqi və hərbi, öz hesabına. Hüquqi yol, icazə verən şeydir: belə ki, digər hökumətlər öz daxili qanunlarını qududa tətbiq edirlər. Bu qanuni proses dünyada qəbul edilə bilər: əgər varsa, orijinal hal kimi qanunla qorunur. Yəni, bütün İslam ölkələri öz səfirliyini təsdiqləsələr, onlar əxlaqsız Qodları almağa mane olmayacaqlar. Beynəlxalq hüquqda deyildiyi kimi, hər bir ölkənin səfirliyi ölkəsi həmin ölkənin ərazisindədir. Bu Amerikanın səfirliyi, Qods alsaq, bir hektar və ya daha az, əgər Amerika torpaq əlavə deməkdir. Beynəlxalq təzyiqlərə qarşı durmaqla yanaşı, bu, Yunusların Amerika və ya İsraildən tutulmasına mane olur. Belə ki, dualar nəcib Qodların ərazisində keçiriləcəkdir. Hərbi baxımdan İsrail bu addımı dayandırmağa qadir deyil. silah olmadan əsgər, ya hərbi silah istifadə: iki dövlət bir daha qarşı performans üçün. Birinci halda, 20-dən çox milyon insan axını, namaz yaşanmaması üçün, silah olmadan ordu rolunu qarşısını aldı. Çünki bütün İsrail əsgərləri bir milyona çatmayacaq! Şərifin qövmləri və ya ibadətçilərin daxil olmasını maneə törətmək istəyənlərə tək qoyun. Belə Arbaeen, Cümə, Qods yol gəzinti kimi işğal olunmuş ərazilərdən daxili qonşu millət və müsəlmanlar əgər onların giriş qarşısını almaq üçün heç bir güc olacaq. Əlbəttə ki, qadınların həvəsləndirilməsi və dəstəklənməsi baxımından rolu çox vacibdir. Bu bir xeyirdir: Yemenin raketləri uçuşu gözləyir: Tel Avivə gedəcəklər. irəli Hshd shaabi İraq və Suriya, ayaqyalın ətrafında məscidə və namaz.

/ 0 نظر / 19 بازدید