شهروندان بی دفاع در مقابل هنرمندان

شهروندان بی دفاع در مقابل هنرمندان

 

هنرمندان ستمگرانی هستند که باچراغ می آیند و در روز روشن عقاید مردم را به تاراج می برند و شهر وندان هیچگونه دفاعی در مقابل نها ندارد شهروند. وقتی بر صندلی سینما تکیه می دهد مغز خود را شسته و در بیرون سینما جای گذاشته است و آماده پذیرش کامل باورهای کارگردان  و حقنه کردن های بازیگر است. حتی ضمیر ناخود آگاه او نیز از دسترس خارج شده و در اختیار موزیک متن فیلم است که بدون کلام او را به تحرک وامی دارد.. دیکتاتوران عرصه هنر حتی از نقد نیز نمی گذرند و نقادان را از خودشان می گذارند،  تا آنها نیز با فرار به جلو بی اعتقاد کردن مردم را در راس برنامه قرار دهند واگر کسی هم پیدا شد مانند سلحشور قهرمان و بانمک ده نمکی چنانش  با گرز گران بر سر او می کویند تا نتواند برخیزد.  اینها که عددی نیستند با لا طائلات خود دولت راهم سرکار می گذارند: شورای عالی سینما را باحضور رئیس جمهور غیرقانونی میدانند و شورای فاسدان اختلاص گر خودشان را اصیل ! امکانات میلیاردی می گیرند ولی هرروز هم ادعا می کنند فقیرند! این مظلوم نمائی و سیاهنمایی آنها انقدر از روی بی صداقتی است که مردم به عینه می بینند که چگونه روزگار سفید شان سیاه ترسیم می شود وچگونه پیشرفت های علمی آنان خرابی و ویرانی نام می گیرد وچگونه است که آنها  آزادی را فقط در پا ئین  تنه می بینند و اسارت را  در نقد وتفکر ! اگرکسی صحبت از دین و ایمان کرد فناتیک وعقب افتاده است واگر مانند حیوانات لخت شد سوپر شد سوپر استار هم می شود و باید دستشان راهم بوسید و به اینهمه بی نجابتی آنها جایزه هم داد

Citizens defenseless against artists

Artists are tyrants who are
with lamp
 And beliefs in the light of day people are looting
 And citizens have no defense against them
Citizen. You can rely on cinema seats
your brain is washed and left outside the cinema
 and ready for full acceptance beliefs Director
And the actor has to lie
 Even out of the reach of his unconscious
Music is provided and
The loan has no word of his mobility.
 Dictatorship in the realm of art criticism does not even pass
And they are critical of themselves,
They ran to the front without making people believe in their agenda
If I found someone like a warrior hero and salty Dehnamaki
kill them with his mace over
 Comes up to fail.
 These numbers are not that way with her lie, leaving the state itself:
 Supreme Council of the cinema with an illegal president know
Although their original graft and corrupt council.
Features are billion
but every time they claim are poor!
 The exponential and slander they are so innocent of dishonesty is on
 people to see how their black and white era is drawing
Damage and destruction is the name of scientific progress and how they
 Freedom in how they see the feet of trunk Yin
 And captivity in thinking!
 Speaking of the religious fanatic if someone finds out he has been vehemently
If such animals were super superstar now is naked
And you kissed my hands
But it gave the award to honor their

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
بماند

یادتون رفته این فیلم ها اول در جشنواره فیلم فجر جایزه می گیرن بعد ...! بلاخره این فیلم خوبه یا بده!