این شعر من برای مردم آمریکا است

این شعر من برای مردم آمریکا است

با اینکه من آمریکائی نیستم

اما آنهایی را که نهضت کرده اند

 و دراین برف و سرما برحرف خود

ایستاده اند را دوست دارم

دوست دارم آنها پیروز شوند

مردم آمریکا از برف و سرماهم نمی ترسند

 

برف وسرما مردم را از پای نمی اندازد

 

و آنان کوتاه نخواهند آمد

 

مردم آمریکا تازه بیدار شده

 

و می بینند که چه کلاه گشادی سرشان رفته و

 

 دیگر حاضر نیستند به خواب بروند

 

و خود را به فراموشی بزنند.

 

باید همه مردم آمریکا دست به دست هم بدهند

 

 و نگذارند این شعله بیداری روبه خاموشی برود.

 

از هرگوشه هر چند نفر هستند به میدان بیایند

 

وبا کمک های مالی و امکاناتی خود هرچه کم این نهضت را یاری کنند

 

I've written poetry for Americans
Although I am not American
But the love those  for their rights
To stand
  And in the cold of New York to Washington snow and cold  and walking are
I
From the will of God
  An triumphant return to

 

/ 0 نظر / 2 بازدید