عربستان همان اسرائیل است

عربستان همان اسرائیل است

سال هااست که ما می گوئیم عربستان سعودی همان اسرائیل است ولی کسی گوشش بدهکار نیست

 الان در رای گیری اخیر سازمان ملل حتی اسرائیل نتوانست ظاهر شود

 ولی آمریکا درکنار عربستان برعلیه ایران یکه تازی می کرد

هم اکنون نیز بزرگترین زیان را از نهضت ضد وال استریت آمریکا عربستان می بیند

 زیرا سعودی های صهیونیست جزء  یک درصدی  هستند

 که مردم برعلیه آنان قیام کرده اند

 چون تمام سهام شرکتهای بزرگ دست آنان است

حتی انفجار برجهای دوقلو برای راحتی خیال سعودی ها بود

ما ازمردم آمریکا می خواهیم تمام حسابهای سعودی ها را به نفع خودشان مصادره کنند

ما از اوباما می خواهیم بجای همراهی با سعودیها

 اموال آنان را بلوکه کرده و بدهی های خود را بپردازند

Saudi is the same Israel

 

we say the Saudi Arabia is the same Israel . . ear, but I do not owe
  Israel did not even appear in the recent UN vote
  But along with Saudi Arabia against Iran, America's lone Greyhound
Already the biggest losses from the Saudi campaign against Wall Street sees America
  Arabia as a percentage of the Zionists are
  The people have risen against them.
  Because all big companies have their hands
Even the Twin Towers bombing in Saudi Arabia was headed for the comfort
We all accounts people want America to win the Saudis themselves are confiscated
We want instead of Obama with Saudis
  Blocked their assets and pay its debts

/ 0 نظر / 4 بازدید