یعنی اگر روزی یک موشک، به ریاض برخورد کند

دعوت از مهندسان شریف همه دنیا : برای طراحی و معماری قبرستان بقیع

وقتی ملک عبدالعزیز سعودی، به مکه و مدینه حمله کرد و: آثار اسلامی را از بین برد، توجه زیادی به بقیع نداشت، ولی پدر هویدا که آنموقع سفیر ایران در: عربستان بود، آنها را تحریک به تخریب قبور ائمه نمود، تا آثار شیعه هم نابود شود. البته مسلمانها، مکه رفتن را تحریم کردند. ولی صاحب فصول بک روحانی ایرانی، با هزار نفر زائر از راه سوریه، عازم مکه شد. ملک عبدالعزیز از اینکه ایرانی ها، به حج رفتند خوشحال شد. به دیدن آنها آمد. صاحب فصول هم از موقعیت استفاده کرد و: تعمیر بخشی از صورت های بقیع را خواستار شد. که وی اجازه داد. لذا خرابه ها را اصلاح کردند، و دو صحنه درست کردند که: در اولی جایگاه قبور ائمه براساس: نظرات کسانی که قبلا زائر بودند، یا عکس از آن داشتند انجام شد. دومی هم برای نشستن مردم و: دعا خواندن، البته بدون بکار گیری طلا و: زینت آلات تعبیه گردید. اما بعد از آن دیگر، هیچ کوششی صورت نگرفت. زیرا سفیران ایران که در گذشته، اغلب بهایی بودند، اصلا از این کار خوششان نمی آمد، بلکه دوست داشتند بیشتر تخریب شود! و بگردن وهابی ها بیافتد. بعد از انقلاب اسلامی هم، وضعیت موجود را، وضعیت مطلوب فرض کردند! یعنی فکر نمی کنند باید بهتر شود. و اگر هم علت سوال شود، از پیش خود می گویند: آل سعود یا وهابی ها، نمی گذارند بازسازی شود. عملا آن را از دستور کار و: حتی اتاق فکر خود خذف کرده اند. اما اگر یک لحظه مثل صاحب فصول: (آیت الله حائری ) فکر می کردند، هرسال کمی پیشرفت می نمودند، الان وضع این طور نبود. میتوان گفت اگر عامل اصلی، وهابیون و آل سعود بودند: براساس خواست خود ایرانیان، و شیعیان بوده! که یا مثل بهاییان، تشویق در تخریب بیشتر می کردند! یا غیربهاییان که از آل سعود، یک غول زبان نفهم می ساختند، تا هیچ کس جرات مذاکره، یا پیگیری نداشته باشد. لذا برای اینکه از این چهار گروه جهنمی، خلاص پیدا کنیم و اسم ما، در بین افراد بی طرف و بی غیرت، ثبت نشود بهتر است کاری کنیم. اولا این مجوز را بهتر تفسیر کنیم، یعنی بگوییم منظور ملک عبدالعزیز، بازسازی کامل بوده است. ثانیا باب مذاکره بین آل سعود و: وزارت خارجه یا: نهاد رهبری در سازمان حج باز شود. ثالثا اگر نیازی باشد، از قوه قهریه هم استفاده ای بشود. چون افرادی که تخریب می کنند، فقط زبان تخریب را می فهمند! یعنی اگر روزی یک موشک، به ریاض برخورد کند و: کاخ آل سعود را هم مثل بقیع، تخریب نماید آنگاه، آنها متوجه اهمیت موضوع می شوند. روز شهادت امام رضا که: به مشهد مشرف شده بودم، با آیت الله سید محمد حسینی زنجانی، فقیه اهل بیت مصاحبه ای داشتم و: از ایشان نظر خواستم. ایشان گفتند:« وقتی مرحوم پدر و پدر بزرگم، زنده بودند یکی از بزرگان خانواده شالچی، که کارخانجات کبریت سازی زنجان را داشتند، گفتند اگر بازسازی بقیع آغاز شود، همه هزینه ها را خواهند پرداخت» ولی متاسفانه دولت بهایی هویدا، نه تنها پیگیری نمی کرد، بلکه اجازه مذاکره را هم نمی داد. آنها می گفتند: آل سعود کاره ای نیست! وهابیت است که دستور تخریب: قبر پیامبر را هم صادر کرده است. بهر حال ما از مهندسان و: علاقمندان دعوت می کنیم: طرح های خود را برای بازسازی آماده کنند، از حقوقدانان هم می خواهیم: موضوع پیگیری مجرمان: تخریب کننده آثار باستانی را، در دادگاههای بین المللی پیگیری کنند! از وزارت امور خارجه هم می خواهیم: دنباله رو سیاست های بهایی ها نباشند، و برای مذاکره پیش فرض هایی تهیه و اجرا نمایند. اگر روزی برسد که خشم شیعیان، آل سعود و وهابیها را بسوزاند، تر و خشک را باهم می سوزاند.

Invited Noble Engineers: Around the World for: Designing and Architectural Design of Baqi Cemetery

When Saudi King Abdul Aziz invaded Mecca and Medina and destroyed Islamic works, he did not pay much attention to Baki, but Hoveida's father, who was then Iran's ambassador to Saudi Arabia, provoked them to demolish the imams of the Imams, until the Shi'a works It will also be destroyed. Of course, the Muslims boycotted Mecca. But the owner of the Iranian cleric's seasons, with a thousand pilgrims from Syria, headed for Mecca. King Abdul Aziz was pleased that the Iranians went to the Hajj. Came to: See: them. The owner of the seasons also took advantage of the situation and: demanded the repair of some of the faces of Baqi. Which: he allowed. Therefore, they corrected the ruins, and made two scenes: in the first place the graves of the Imams were based on: the views of those who were previously pilgrims or photographs. The second is to sit people and: pray reading, of course, without the use of gold: jewelry. But after that, no effort was made. Because the Iranian ambassadors, who in the past were often Baha'is, did not like it at all, but they wanted to be further degraded! And the Wahhabis come down. After the Islamic Revolution, they assumed the status quo, favorable situation! They do not think they should be better. And if the cause is to be asked, they will say beforehand: Al Saud or Wahhabis will not allow reconstruction. Actually it's out of the agenda and: even the thought room itself has been cut off. But if, for a moment, they thought that they were holding the seasons: (Ayatullah Haeri), they would progress a little every year that was not the case now. It could be said that if the main factor was the Wahhabis and Al Saud: Iranians and Shiites were on their wishes! That, or like the Baha'is, would encourage more destruction! Or non-Baha'is who did not understand: Al-Saud, a giant of language, so that nobody dares to negotiate or pursue. Therefore, in order to get rid of these four hellish groups and our name is not recorded amongst the impartial and careless people, it is better to do that. Firstly, we better interpret this permission, that is to say, the name of King Abdul Aziz was a complete reconstruction. Secondly, the dialogue between Al Saud and: the State Department or: The Leadership Organization will be established in the Hajj Organization. Thirdly, if it is not necessary, it will also be utilized in the power of the community. Because people who destroy, only understand the language of destruction! That is, if one day a rocket hit Riyadh and destroyed the palace of Al Saud like Baqiy then then they will realize the importance of the subject. Imam Reza's martyrdom day: I was overwhelmed with Mashhad; I had an interview with Ayatollah Seyyed Mohammad Hosseini Zanjani, a jurisprudent from Ahlul Bayt, and asked him. "When the deceased father and grandfather were alive, one of the elders of Shalchi's family, who had Zanjan's matchmaking factories, said that if the restoration would begin, all costs will be paid". But unfortunately, the Baha'i government is not only pursuing He would not allow negotiations. They said: Al Saud is not good! Wahhab is ordered to demolish the grave of the Prophet. However, we invite engineers and enthusiasts to prepare their plans for reconstruction. We also call on lawyers to follow up on the issue of pursuing criminals: demolishing antiquities at international courts! We also urge the Ministry of Foreign Affairs not to follow Baha'i policies, and to prepare definitions for negotiation. If it comes to the day that the Shiites, Al Saud and Wahhabis are burned, it burns fat and dry.

دعوة المهندسین النبیلة: فی جمیع أنحاء العالم ل: تصمیم والتصمیم المعماری من مقبرة البقیع

عندما غزا الملک عبد العزیز المملکة العربیة، مکة المکرمة والمدینة المنورة: الآثار الإسلامیة دمرت، والکثیر من الانتباه إلى البقیع فعل، ولکن کشف الأب أن السفیر الإیرانی بعد ذلک إلى المملکة العربیة السعودیة، فإنها تحفز زیارتها تدمیر أضرحة الأئمة للعمل شی کما سیتم تدمیرها. بطبیعة الحال، قاطع المسلمون مکة. ولکن صاحب مواسم رجال الدین الإیرانیین، مع ألف من الحجاج من سوریا، توجه إلى مکة. سعد الملک عبد العزیز بأن الإیرانیین ذهبوا إلى الحج. جاء لنرى لهم. کما استغل صاحب المواسم الوضع، وطالب بإصلاح بعض وجوه الباقی. الذی سمح به. لذلک، قاموا بتصحیح الأنقاض، وجعلوا مشهدین: فی المقام الأول کانت مقابر الأئمة تقوم على: آراء أولئک الذین کانوا فی السابق الحجاج أو الصور. والثانی هو الجلوس الناس و: نصلی قراءة، بطبیعة الحال، من دون استخدام الذهب: المجوهرات. ولکن بعد ذلک، لم یبذل أی جهد. لأن السفراء الإیرانیین، الذین کانوا فی الماضی فی کثیر من الأحیان البهائیین، لم یعجبه هذا على الإطلاق، لکنها أرادت أن تکون أکثر تدهورا! وینزل الوهابیون. بعد الثورة الإسلامیة، استولوا على الوضع الراهن، الوضع المواتی! لا یعتقدون أنها ینبغی أن تکون أفضل. وإذا کان السبب هو أن یطلب، وسوف یقولون مسبقا: آل سعود أو الوهابیین لن تسمح إعادة الإعمار. فی الواقع انها خارج جدول الأعمال و: حتى غرفة الفکر نفسها قد قطعت. ولکن إذا کانوا یعتقدون أنهم کانوا یحتجزون الفصول: لحظة (آیة الله حایری)، فإنهم سیتقدمون قلیلا کل عام، وهذا لیس هو الحال الآن. ویمکن القول أنه إذا کان العامل الرئیسی الوهابیون والسعود: الإیرانیون والشیعة کانوا على رغباتهم! وهذا، أو مثل البهائیین، من شأنه أن یشجع المزید من الدمار! أو غیر البهائیین الذین لم یفهموا آل سعود، عملاق اللغة، حتى لا یجرؤ أحد على التفاوض أو السعی. ولذلک، من أجل التخلص من هذه الجماعات الجحیم الأربع، واسمنا لم یسجل بین الناس محایدة والإهمال، فمن الأفضل أن تفعل ذلک. أولا، نحن أفضل تفسیر هذا الإذن، وهذا هو القول، کان اسم الملک عبد العزیز إعادة الإعمار الکامل. ثانیا، الحوار بین آل سعود و: وزارة الخارجیة أو: سیتم تأسیس منظمة القیادة فی منظمة الحج. ثالثا، إذا لم یکن ذلک ضروریا، فإنه سیتم استخدامه أیضا فی سلطة المجتمع. لأن الناس الذین یدمرون، فهم فقط لغة الدمار! وهذا هو، إذا ضرب صاروخ یوم واحد الریاض وتدمیر قصر آل سعود مثل باقی ثم أنها سوف تدرک أهمیة هذا الموضوع. یوم استشهاد الإمام رضا: لقد طغت على مشهد، أجرت مقابلة مع آیة الله سید محمد حسینی زنجانی، فقه من أهل البیت، وسأله. وقال: "عندما کان والد المتوفى وجدی، على قید الحیاة واحد من شیوخ الأسرة الشالچی والمصانع مباریات زنجان وقالت أنه إذا کان إعادة بناء البقیع بدء، جمیع التکالیف ستدفع" لسوء الحظ، عکست أسعار المسار لیس فقط وقال إنه لن یسمح بإجراء مفاوضات. قالوا: آل سعود لیس جیدا! وهاب هو أمر لهدم قبر النبی. ومع ذلک، ندعو المهندسین والمتحمسین لإعداد خططهم لإعادة الإعمار، کما ندعو المحامین لمتابعة قضیة متابعة المجرمین: هدم الآثار فی المحاکم الدولیة! کما نحث وزارة الخارجیة على عدم متابعة السیاسات البهائیة، وإعداد تعاریف للتفاوض. إذا کان الأمر یتعلق بالیوم الذی یحرق فیه الشیعة والسعود والوهابیون، فإنه یحرق الدهون والجافة.

Baqi qəbiristanlığının layihələndirilməsi və arxitektura dizaynı üçün dünyanın hər yerində: Nobel mühəndisləri dəvət etdi

Kral Əbdüləziz Ərəbistanı, Məkkə və Mədinə işğal zaman: İslam abidələri məhv Baqi diqqət bir çox idi, lakin atası Səudiyyə Ərəbistanına sonra İranın Azərbaycandakı səfiri, onlar imamların qəbirlərinin məhv Shi iş idi stimullaşdırmaq ki, aşkar Həm də məhv ediləcək. Əlbəttə ki, müsəlmanlar Məkkeyi boykot etdilər. İranın ruhanilər mövsümünün sahibi, Suriyadan min hacı olan Məkkəyə yola düşdü. Kral Abdul Aziz İranlıların Həccə getdiyindən məmnundur. Onları görməyə gəldilər. Mövsümün sahibi də vəziyyətdən istifadə etdi və Baqinin bəzi üzlərini təmir etməyi tələb etdi. O icazə verdi. İkincisi, insanlar arasında oturmaq və əlbəttə ki, qızıl istifadə etmədən oxumaq dua: zərgərlik. Lakin bundan sonra heç bir səy göstərilməyib. Çünki keçmişdə tez-tez Baha'is olan İranlı səfirlər bunu sevməmişdilər, lakin daha da pisləşməyi arzuladılar! Və vahhabilər aşağı düşür. İslam İnqilabından sonra, onlar status-kvo, əlverişli vəziyyətdə idi! Onlar daha yaxşı olması lazım olduğunu düşünmürlər. Əgər səbəb sorulursa, əvvəlcədən deyəcəklər: Əl-Saud və ya Vahabilər yenidən qurulmasına icazə verməyəcəklər. Əslində gündəmə gəlmədi və hətta fikir otağı da özünü kəsdi. mövsüm kimi bir an Lakin (Ayətullah Haeri) fikir, tərəqqi hər bit etdi ki, bu vəziyyət artıq deyildi. Deyə bilərəm ki, əsas amil Vahabilər və Əl-Səud idi: İranlılar və Şiələr onların istəklərinə uyğun idi! Bu və ya Bahai kimi, daha çox məhv təşviq edəcək! Yoxsa heç kəsin danışıqlar apara bilməyəcəyi və ya davam etməsi üçün əl-Səudun dilin nəhəngini anlamayan Bəhailsizlər. Buna görə, bu dörd cəhənnəm qrupundan qurtulmaq və adımızın qərəzsiz və diqqətsiz insanlar arasında qeydə alınmadığı üçün bunu etmək daha yaxşıdır. Birincisi, biz bu icazəni daha yaxşı şərh edirik, yəni Kral Əbdüləzizin adı tam bir yenidənqurma idi. İkincisi, Əl Saud ilə: Dövlət Departamenti və ya Liderlik Təşkilatı arasında Həcc Təşkilatında qurulacaq dialoq. Üçüncüsü, zəruri deyilsə, həm də cəmiyyətin gücündən istifadə olunacaqdır. Məhv edən insanlar, məhv dilini yalnız anlayırlar! Bu gün raket, Riyadh məşğul və Səud House, eləcə də Baqi, onu məhv, onlar məsələnin əhəmiyyətini dərk deməkdir. ilə Məşhəd, Ayətullah Seyid Məhəmməd Hüseyni Zəncani çevrildi bərk gün mən bir müsahibə lideri məhbus var idi: o şərh istədi. O dedi: "Ölən ata və baba, Shalchi, Zəncan zavodları oyunları yenidənqurma Baqi başlamaq əgər, bütün xərcləri ödəyəcək bildirib ailə böyüklərinin biri sağ olanda" Təəssüf ki, qiymətlər yalnız track əks Müzakirə etməyə icazə vermədi. Onlar dedilər: "Al Səud yaxşı deyil!" Vəhhabın Peyğəmbərin qəbirini yıxmaq əmri verildi. Biz də Xarici İşlər Nazirliyinə Bahai siyasətlərini təqib etməməyə və danışıqlar üçün təriflər hazırlamağa çağırırıq. Şiələr, Əl Səud və Vahabilərin yandırıldığı gün gəldiyi təqdirdə, yağ və quru yandırır.

سید احمد حسینی ماهینی

Mahinnews.ir/34

 

/ 0 نظر / 18 بازدید