آزادی قدس از میان چلوکباب هتل های درجه یک می گذرد!

سمی نهارهای زیادی که طی این سی و سه سال برای آزادی قدس و فلسطین گذاشته شده چه نتیجه ای داشته است؟ احمد جبرئیل و دیگران که همیشه درایران هستند و در هتل های استقلال و اوین بهترین غذاها را می خورند وبهترین هدایا را می گیرند. دیگران هم همینطور یا مهمان قم هستند یا امام رضا در مشهد و مهمان نوازی ایرانیان هم همیشه یار و یاور آنهاست . یعنی میتوان گفت طبقه ای بوجود آمده که همه چیز را از میان همایش ها ارزیابی می کند . برخلاف مقاومت که همه چیز را از میان لوله تفنگ می بیند، اینها آزادی قدس را از میان بره های بریان و تخت ها ی نرم هتل ها می گذرد. آنها الان به پیرمردهائی تبدیل شده اند که عمر خود را نه در میدان جبهه و جهاد که درمیان شعار ومقاله و فراخوان وهمایش صرف کرده و نقد جوانی را به مهمان نوازی فروخته اند!

 آگاه باشید  امروز روز عمل است و باید که مردان جبهه و جنگ به میدان برگردند و نه تنها فلسطین که حتی ملت آمریکا و اروپا را نجات دهند و از ولایت شیطان بیرون رهائی ببخشند ...

/ 0 نظر / 2 بازدید