مذاکره، فقط اتمام حجت است!

ترسو های منتظر معجزه

یک عده از آدم ها ترسو هستند، گرچه ترسویی حکمت عقل است، اما افراط در آن صحیح نیست، حد وسط آن بنام احتیاط خوب است. تفریط آن هم به معنی: بی احتیاطی خوب نیست. اما عده ای سعی دارند: با مصادره شجاعت های دیگران، خود را شجاع معرفی نمایند. وقتی فلاسفه می گویند: وحدت در عین کثرت، همین جا معنی می دهد: با اینکه انسانها درجاتی از ترس را دارند، ولی در شجاع نشان دادن خودشان: به وحدت می رسند. یعنی هیچکس حاضر نیست: خود را ترسو بداند. همانطور که هیچکس خود را کم عقل، دزد یا ظالم نمی داند، ولو اینکه ظلم او اظهر من الشمس باشد. این تفاوت بین رذایل و فضایل هم هست: رذایل ذاتا بد هستند و: هیچکس ولو اینکه رذل باشد، خود را پست نمی داند! برعکس همه تمایل دارند: فضایل را در بالاترین درجه، به خود نسبت بدهند. پدری که به فرزند خود زور می گوید، یا فرزندی که پدر خود را کنک می زند، این را لازمه تربیت او می داند! یعنی از روی دلسوزی ظلم می کند. پس رذیلت ظلم را، از خود دور می کند و: فضیلت دلسوزی را، به خود نسبت می دهد.  در اجتماع هم همینطور است: خیلی ها به جبهه اعزام می شوند، اما یکی برای حاسوسی نظامی! و دیگری برای دفاع از میهن. اما حتی جاسوس هم فکر می کند: جاسوسی به نفع میهن است.  جنگ را تمام  میکند و: دفاع از وطن را بهتر از دیگران انجام می دهد. همه پرسی اقلیم کردستان، نمونه بارز آن است: آنها سال ها تبلیغ کردند که: پدر جد تمدن ها و ملت ها بودند، و هولیر یا اربیل آنها همان: اورامان است که مردم دنیا، از آنجا گسترش یافتند! حالا آمدند و سفره خود را، از فرزندان خود جدا کردند: حقارت چنان شد که حتی باید: کرکوک و امثال آن را هم پس بدهند، و با انسداد مرزها، به دوران زندگی جنگلی یا کوهستانی برگردند! در دوران دفاع مقدس هم همینطور بود: کسانی بودند که ادعای میهن پرستی، فدای خلق داشتند ولی، با دشمنان خلق یکی شدند. بسیاری از فرماندهان جنگ، در میدان و معرکه شهید نشدند، بلکه غالبا از پشت تیر خوردند، یا گرای آنها داده شد! فکر می کنید 170غواص را: چه کسانی شهید کردند؟ البته از نظر ظاهری تانکهای عراقی بود، ولی از نظر واقعی، کسی که در اتاق جنگ حضور داشته، گرا داده بود!شهید همت به واسطه سیلی که: به گوش یکی زده بود، دچار خشم و انتقام او شد. در همین جنگ داعش در سوریه، نحوه شهادت فرمانده بزرگ شهید همدانی، و یا شهید صیاد شیرازی و دیگران، فقط بخاطر گرا دادن بود! اما بعدا همانهایی که این جنایت ها را آفریدند، طالب خون آنها شدند. تا کسی این موضوع را نفهمد. الان هم در مقابله با آمریکا یا آل سعود، این مصیبت را داریم. کسی که مستقیما از آل سعود پول می گیرد! زمین مدرسه های اطراف: حرم امام رضا را می خرد، مدعی جنگ با آمریکا هست. کسانی هم که در خود، توان واقعی مبارزه را دارند جلو نمی افتند. منتظرند معجزه ای بشود! مانند جنگهای پیامبر، خداوند تیر رها کند، و آنها بگویند ما بودیم!(ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی) خدا هم صدایش در آمد. گفت: این تیر ها را شما نمی انداختید! خدا بود که آنها را به هدف می نشاند. بحث برجام سرگرمی است. دنیا به نقطه ای رسیده که نقطه برخورد تمدن ها است. باید کسی قدم جلو بگذارد. روز 19بهمن سال 57 دیدیم که: بالاخره باید این نقطه تقابل، درسخت شکل خود یعنی: مبارزات مسلحانه در خیابان ها نشان دهد، که داد. مذاکره، فقط اتمام حجت است! والا همانطور که سردار جعفری هم گفت: مسائل منطقه ای، درجای دیگری غیر از میز مذاکره حل شود. و اینقدر استخوان لای زخم، و بلاتکلیف نباشد: بقول ایرانی ها مرگ یکبار شیون هم یکبار!

Cowards waiting for the miracle

A number of people are cowardly, though fearful is the wisdom of wisdom, but extremism is not correct, the middle one is called caution. It also means: carelessness is not good. But some people try to introduce themselves brave by seizing the courage of others. When philosophers say: Unity at the same plurality means here: Although humans have some degree of fear, they are in a brave expression of their own: they are united. That is, nobody is willing to: find him cowardly. As nobody thinks himself to be a slave:, a thief or a tyrant, even though his oppression is a sign to me. This is also the difference between vices and virtues: the vices are intrinsically bad: and nobody, even if it is a vagrant,: does not consider himself a post! On the contrary, everyone tends to attribute virtues to the highest degree. Paternity that tells your child a force, or a child who dreams about his father, considers this necessary for his education! It oppresses compassion. So, vice opens off oppression, and attributes it to itself: caring virtue. It's also in the community: many are sent to the front, but one for military tactics! And the: other to defend the homeland. But even the spy thinks: spying is in the interests of the homeland. Ends the war and: It makes better the defense of the homeland than others. The referendum on the Kurdish region is a prominent example: they propagated for many years: the father was the father of civilizations and nations, and their holier or Erbil is the same: Oraman, the people of the world have been expanding there! Now they came and separated their table from their children: the humiliation was such that they even had to: repay Kirkuk and so on, and, with the obstruction of the borders, return to the forest or mountain life! It was also during the holy defense: those who claimed patriotism were sacrificed for creation, but they became one with the enemies of the people. Many war commanders were not martyred in the field, but often fired from their backs, or were given to them! Think of 170 divers: who were martyrs? Of course, it was the appearance of Iraqi tanks, but in reality it was the one who was present in the war room! The martyr Hemmat suffered from anger and revenge because of the blast that he had heard. In the same ISIL war in Syria, the manner of martyrdom of the great martyr Hamedani commander, or the martyr Sayyiad Shirazi and others, was just for the sake of acting! But later, the ones who created these crimes demanded their blood. Until: someone understands this. Now, in the face of America or Al Saud, we have this disaster. A person who takes money directly from Al Saud! The land around the schools around the house: The shrine of Imam Reza, claiming war with the United States. Those who are in their own right will not be able to fight. Waiting for a miracle! Like the wars of the Prophet, God forgave them, and they say that we were! (Almighty Allah, Remy) Allah came to his voice. He said: You did not throw these beams! God was the one who sent them to the goal. The discussion is fun. The world has come to a point where the clash of civilizations is. You have to step forward. On January 19, 1979, we saw that: finally, this point of opposition should be revealed in its form: the armed struggle in the streets, which gave it. Negotiation is just the end! As supreme commander Jafari said, regional issues will be resolved elsewhere than the negotiating table. And so much bone is not wounded, and it's not blamed: According to the Iranians, death is once a shrine once!

بقر، انتظار، ب، ال التعریف، معجزة

وهذا یعنی أیضا: الإهمال لیست جیدة. ولکن بعض الناس یحاولون تقدیم أنفسهم شجاعا من خلال الاستیلاء على شجاعة الآخرین. وهذا هو، لا أحد على استعداد ل: أن تکون غاضبة. کما لا أحد یعتقد نفسه أن یکون لص، لص أو ظالم، على الرغم من قمعه هو علامة بالنسبة لی. الفرق بین الرذائل والفضائل، وکذلک: الرذائل سیئة بطبیعتها ولیس هناک من هو على الرغم من وغد، مشارکتک لا یعرف! بل على العکس من ذلک، یمیل الجمیع إلى أن یعزو الفضائل إلى أعلى درجة. الأبوة التی تحکی طفلک قوة، أو الطفل الذی یحلم عن والده، ویعتبر هذا ضروری لتعلیمه! إنه یقمع الرحمة. لذلک، نائب یفتح القهر، وسماتها لنفسها: رعایة الفضیلة. انها أیضا فی المجتمع: یتم إرسال العدید إلى الجبهة، ولکن واحد للتکتیکات العسکریة! والآخر للدفاع عن الوطن. ولکن حتى التجسس یعتقد: التجسس هو فی مصلحة الوطن. ینهی الحرب و: یجعل الدفاع عن الوطن أفضل من غیرها. وکان أیضا أثناء الدفاع المقدس: أولئک الذین یدعون الوطنیة تم التضحیة من أجل الخلق، لکنها أصبحت واحدة مع أعداء الشعب. لم یقتل العدید من قادة الحرب فی المیدان، ولکن غالبا ما أطلقت، أو أعطیت! فکر فی 170 غواص: من هم شهداء؟ الحرب فی سوریا، شهادة القائد الشهید العظیم الحمدانی، أو الشهید صیاد شیرازی وغیرها، إلا أن یکون الدافع وراء قبالة! ولکن فی وقت لاحق، أولئک الذین خلقوا هذه الجرائم طالبوا دمائهم. حتى یفهم شخص ما هذا. الآن، فی مواجهة أمریکا أو آل سعود، لدینا هذه الکارثة. الشخص الذی یأخذ المال مباشرة من آل سعود! الأرض حول المدارس حول المنزل: ضریح الإمام رضا، مدعیا الحرب مع الولایات المتحدة. أولئک الذین هم فی حد ذاتها لن تکون قادرة على القتال. فی انتظار معجزة! مثل حروب النبی، یغفر الله لهم، ویقولون نحن! جاء الله لصوته. قال: أنت لم رمی هذه الحزم! کان الله هو الذی أرسلهم إلى الهدف. المناقشة ممتعة. لقد وصل العالم إلى حد أصبح فیه صدام الحضارات. لدیک خطوة إلى الأمام. 19 فبرایر 57 شهدت أخیرا إلى نقطة المواجهة، فی شکل صلب: الکفاح المسلح فی الشوارع للتظاهر، وکان ذلک. التفاوض هو مجرد نهایة! وکما قال القائد الأعلى جعفری، سیتم حل القضایا الإقلیمیة فی مکان آخر غیر طاولة المفاوضات. والکثیر من العظام لیس جرحیا، ولیس من اللوم: وفقا للایرانیین، الموت هو مرة واحدة ضریح مرة واحدة!

Qorxaqlar möcüzəni gözləyir

Bir sıra insanlar qorxaqdırlar, qorxudan hikmət müdrikliyi olsa da, ekstremizm doğru deyil, ortada bir ehtiyatla çağırılır. Bu da deməkdir: diqqətsizlik yaxşı deyil. Ancaq bəzi insanlar başqalarının cəsarətini nəzərə alaraq özlərini cəsarətlə təqdim etməyə çalışırlar. Yəni kimsənin istəyi yoxdur: qəzəblənin. Heç kim özünü oğru, oğru və ya zülmkar kimi düşünməzsə də, onun zülmü mənə bir əlamətdir. həmçinin mengeneler və virtues arasında fərq: pis vərdişlərdən mahiyyət pis və heç bir post bilmir, hətta alçaq olsa! Əksinə, hər kəs fəziləti ən yüksək səviyyədə qiymətləndirməyə çalışır. Çocuğunuza bir güc və ya atası haqqında xəyal edən bir uşağa xəbər verən evlilik, bu təhsil üçün zəruri hesab edir! Şəfqətə zülm edir. Beləliklə, vitse-prezident zülmü açır və onu özünə verir: qayğıkeş fazilet. Cəmiyyətdə də var: bir çox cəbhəyə göndərilir, amma bir hərbi taktika üçün! Və digər vətəni müdafiə etmək. Amma casus belə düşünür: casusluq vətən maraqlarıdır. Müharibəni bitirir və: Vətənin müdafiəsini başqalarından yaxşılaşdırır. Müqəddəs müdafiə əsnasında da idi: vətənpərvərlik iddia edənlər yaratmaq üçün fədakar idi, lakin onlar xalqın düşmənləri ilə birləşdi. Bir çox döyüş komandanlığı bu sahədə şəhid olmadı, lakin tez-tez arxadan qaçdı və ya onlara verildi! 170 dalğıcı düşünün: şəhid kimdir? Suriyada müharibə, böyük şəhid komandir Həmədani, ya şəhid Səyyad Şirazi və digərlərinin şəhadəti yalnız off idarə etmək! Ancaq daha sonra bu cinayətləri yaradanlar qanlarını tələb etdilər. Biri bunu anana qədər. İndi Amerika və ya Əl-Saud qarşısında bu fəlakət var. Al Sauddan birbaşa pul alan bir adam! İmam Rza türbəsi ətrafında məktəblərin ətrafında olan torpaq Birləşmiş Ştatlarla müharibə elan edir. Öz hüququ içində olanlar mübarizə edə bilməyəcək. Möcüzə gözləyir! Peyğəmbərin müharibələri kimi, Allah onları bağışladı və onlar deyirdilər! Allah səsinə gəldi. O dedi: "Bu kirişləri atmadın! Onları məqsədi onlara göndərən Allah idi. Müzakirə əyləncəlidir. Dünya sivilizasiyaların toqquşmasının olduğu bir nöqtəyə gəldi. Siz irəli addım olmalıdır. 19 Fevral 57 bərk formada qarşıdurma nöqtəsinə nəhayət gördüm küçələrdə silahlı mübarizə nümayiş, idi. Müzakirə yalnız sonu! Yüksək komandir Cəfərinin sözlərinə görə, regional məsələlər danışıqlar masasından başqa yerlərdə həll olunacaq. Və çox sümük yaralanmır və bu günahlandırılmır: İranlılara görə ölüm bir dəfə bir ibadətdir!

/ 0 نظر / 17 بازدید