در قانون استخدام کشور باشد، که مانع ورود این عناصر شود.

عوامل  سازمان سیا، بدتر از عوامل ساواک.

یکی از رازهای سر به مهر انقلاب اسلامی، یا جمهوری اسلامی ایران آن است که: به عوامل سازمان سیا مانند: عوامل ساواک اهمیت نمی دادند. در حالیکه همه میدانند که: ساواک زیر نظر سیا و: موساد تاسیس و رشد کرد. بعد از انقلاب اسلامی، برای حضور عوامل ساواک در: ادارات یا سازمان های دولتی و: نهاد های موثر ممنوعیت قائل شدند، در حالیکه برای عوامل موساد، یا انتجلینت سرویس، یا سازمان سیا تعریفی نشده است. مثلا کسی که می خواهد کاندیدا شود: نباید از اعضا احزاب منحله و یا ساواک باشد! ولی این صراحت در مورد: عوامل موساد یا سیا وجود ندارد. یکی از دلایل می تواند این باشد که: مدارک ساواک قابل دسترس، ولی مدارک سیا قابل دسترس نیست. انتشار ده ها جلد کتاب لانه جاسوسی آمریکا هم، نتوانست این ابهام را بر طرف کند. در حالیکه به سادگی میشد فهمید که: عوامل سیا در ایران چه کسانی هستند. اما حضور و نفوذ آنان در دولت ها، این امر را مشکل می کرد. کسانی که در امریکا تحصیل کرده اند، میدانند که همه دانشجویان باید: مورد تایید سازمان سیا باشند، تا بتوانند در دانشگاهها وارد شود، مثل ایران از طریق کنکور و: آزمایش علمی نیست، بلکه باید پذیرش شوند. طبیعی است دولت آمریکا هم، به کسی که مخالف یا بی طرف باشد، پذیرش نمی دهد! زیرا نمی خواهد با بودجه خود: دشمن خودش را تقویت کند. بنابر این اولین کار در پذیرش، استعلامات سیاسی و امنیتی است. در دوران دانشجویی هم، به بهانه بودجه تحقیقاتی و: پژو هش و اختراع، راهی جز استخدام در سازمان سیا باقی تگذاشته بودند. البته مارک سازمان سیا، یا نام آن در کار نبود، بلکه سفارش دهنده تحقیقات، سازمان مرکزی اطلاعات یعنی سیا بود. همه دانشجویان برای تامین: هزینه و یا مراجعه به منابع، ناچار بودند در این سازمان ها عضو شوند، حقوق یا حق التحقیق دریافت کنند. در هنگام فارغ التحصیلی هم، مدرک آنها اگر از سوی سازمان سیا، تایید نمی شد به آنها داده نمی شد. و هرچه مدرک بالاتر بود، وابستگی دانشجو به سازمان سیا بیشتر بود، و الا به جرم کمونیست و تروریست! یا عنصر نامطلوب از ادامه تحصیل: او جلوگیری می شد. به دستور همین سازمان سیا، انجمن های دانشجویی هم تشکیل می شد، اعضا آن باید کاملا مورد تایید بودند، تا مجوز فعالیت داده می شد. والا از ثبت آن خود داری، و آن را غیر قانونی اعلام می کردند. بنابر این انجمنهای دانشجویان ایران در: آمریکا و کانادا یا اروپا و استرالیا، طبیعتا همه عضو وابسته یا پیوسته: سازمان های اطلاعاتی بودند. براساس اطلاعات کتاب: هوز هو، این دانشجویان برای تغییر: نظام کشور خودشان فعالیت می کردند، تا با جایگزینی عناصر مورد تایید سازمان سیا، از آنها حمایت کنند. الان بطور تقریبی، کلیه مدیران متوسط به بالای: همه کشورهای مهم جهان، از کسانی تشکیل می شوند که در: امریکا تحصیل و جزو این انجمن ها بوده اند. طبیعتا یکی از ابعاد تشکیل این انجمن ها، مبارزه با کمینترن یا: کمونیسم بین الملل شوروی سابق بود. لذا دانشجویانی که از سوی کمینترن، طرد می شدند باید به سرعت جذب سیا می شدند. دانشجوی مستقل که: نه عضو کمینترن باشد، و نه در سیا، وجود خارجی نداشت. با این مختصر توضیحات، متوجه می شویم که چرا اقتصاد ایران بیمار است! و چرا تهاجم فرهنگی، قوی عمل می کند و: چرا دشمن دست قوی تری دارد. زیرا همه عناصر دولت ها، بزرگ شده دست آنها هستند. به همین جهت برای ارتقا فرهنگ اسلامی، و تقویت روحیه انقلابی، لازم است موادی در قانون استخدام کشور باشد، که مانع ورود این عناصر شود. و عناصر وارد شده را هم، اخراج کند و یا لا اقل: سکان مملکت را به دست آنان ندهد.

CIA agents are worse than SAWKA's agents.

One of the secrets of the Islamic Revolution or the Islamic Republic of Iran is that they did not care about CIA agents like SAVAK agents. While everyone knows that: SAVAK was established and developed under the supervision of the CIA and the Mossad. After the Islamic Revolution, they imposed a ban on the presence of SAVAK's agents in: government departments or organizations and: effective bodies of prohibition, while not for Mossad agents, the Encyclopedia of Service, or the CIA. For example, someone who wants to be a candidate: you should not be a member of any party or SAVAK! But this is not clear about Mossad or CIA agents. One of the reasons is that: SAVAK documents are available, but CIA documents are not available. Publishing dozens of volumes of American spy book could not overcome this ambiguity. While it was easy to find out: Who are the CIA agents in Iran? But their presence and influence in the state made it difficult. Those who have studied in the United States know that all students must: be approved by the CIA so that they can enter universities, such as Iran through an exam and: scientific experimentation, but must be accepted. Naturally, the US government will not accept anyone who is opposed or neutral. Because you do not want to strengthen your enemy with your budget. So the first thing to do is to accept the political and security questions. Under the pretext of research funding, Peugeot and Invention, students were left with no choice but to recruit CIAs. Of course, the brand of the CIA, or its name, was not at work, but the research commissioner, the Central Intelligence Agency, the CIA. All students had to go to these organizations to get paid or to receive the right to contribute: to the cost or the resources. At the time of graduation, their degree would not have been given to them if they were not approved by the CIA. And the higher the degree, the more student attachment to the CIA, the more so for communists and terrorists! Or an undesirable element of continuing education: he was prevented. At the behest of this CIA, student associations were also formed, its members should be fully endorsed until they were given permission. Highly acclaimed, and declared illegal. Therefore, the Iranian student associations in America and Canada or in Europe and Australia, naturally, were all affiliated or continuous: intelligence agencies. According to the book's information: who s who, these students were for change: their country's system was working to support them by replacing elements approved by the CIA. Approximately, now all middle managers are high: all the major countries in the world are made up of people who have been educated in and being part of these associations. Naturally, one of the dimensions of the formation of these associations was the struggle with the Comintern or: the Soviet Union's international communism. Therefore, students who were rejected by the Comintern should be rapidly recruited by the CIA. An independent student who was neither a: member of the Comintern nor the CIA. With this brief description, we find out why the Iranian economy is sick! And why the cultural offensive is strong and why the enemy has a stronger hand. Because all elements of governments are raised, they are hands. Therefore, in order to promote Islamic culture, and to strengthen the revolutionary spirit, it is necessary to have some material in the law of recruiting the country, which will prevent the entry of these elements. And expelled elements, or at least, do not give them the hand of the country.

وکلاء وکالة المخابرات المرکزیة أسوأ من وکلاء ساوکا.

واحدة من أسرار الثورة الإسلامیة أو جمهوریة إیران الإسلامیة هی أنها لا تهتم وکلاء وکالة المخابرات المرکزیة مثل وکلاء سافاک. فی حین أن الجمیع یعرف ما یلی: تم إنشاء سافاک وتطویرها تحت إشراف وکالة المخابرات المرکزیة والموساد. بعد الثورة الإسلامیة، فرضوا حظرا على وجود وکلاء سافاک فی: الإدارات أو المنظمات الحکومیة و: هیئات فعالة للحظر، فی حین لیس لعملاء الموساد، موسوعة الخدمة، أو وکالة المخابرات المرکزیة. على سبیل المثال، شخص یرید أن یکون مرشحا: یجب أن لا تکون عضوا فی أی طرف أو سافاک! ولکن هذا لیس واضحا حول عملاء الموساد أو وکالة المخابرات المرکزیة. أحد الأسباب هو: وثائق سافاک متوفرة، ولکن وثائق وکالة المخابرات المرکزیة غیر متوفرة. نشر عشرات المجلدات من کتاب التجسس الأمریکی لا یمکن التغلب على هذا الغموض. فی حین کان من السهل معرفة: من هم وکلاء وکالة المخابرات المرکزیة فی إیران؟ لکن وجودهم ونفوذهم فی الدولة جعل الأمر صعبا. ویعرف أولئک الذین درسوا فی الولایات المتحدة أنه یجب على جمیع الطلاب: أن توافق علیها وکالة المخابرات المرکزیة حتى یتمکنوا من دخول الجامعات، مثل إیران عن طریق الامتحان، والتجریب العلمی، ولکن یجب قبولها. وبطبیعة الحال، لن تقبل الحکومة الأمریکیة أی شخص یعارض أو محاید. لأنک لا ترید تعزیز عدوک مع میزانیتک. لذا فإن أول ما یجب فعله هو قبول المسائل السیاسیة والأمنیة. تحت ذریعة تمویل البحوث، بیجو والاختراع، ترک الطلاب دون خیار سوى تجنید وکالة المخابرات المرکزیة. وبطبیعة الحال، فإن العلامة التجاریة لوکالة المخابرات المرکزیة، أو اسمها، لم یکن فی العمل، ولکن مفوض البحوث، وکالة المخابرات المرکزیة، وکالة المخابرات المرکزیة. وکان على جمیع الطلاب الذهاب إلى هذه المنظمات للحصول على رواتبهم أو الحصول على الحق فی المساهمة: فی تکلفة أو موارد المورد. وفی وقت التخرج، لم تکن قد حصلت على درجتهم إذا لم توافق علیها وکالة المخابرات المرکزیة. وکلما ارتفعت درجة، کلما زاد ارتباط الطالب بالسی آی أیه، کلما کان الشیوعیون والإرهابیون أکثر! أو عنصر غیر مرغوب فیه فی التعلیم المستمر: تم منعه. بناء على طلب من وکالة المخابرات المرکزیة هذه، تم تشکیل الجمعیات الطلابیة أیضا، یجب أن یتم تأیید أعضائها بشکل کامل حتى یتم منحهم الإذن. نالت استحسانا کبیرا، وأعلنت غیر قانونیة. ولذلک، فإن الجمعیات الطلابیة الإیرانیة فی أمریکا وکندا أو فی أوروبا وأسترالیا، بطبیعة الحال، کانت کلها تابعة أو مستمرة: وکالات الاستخبارات. وفقا لمعلومات الکتاب: هوتشو، وکان هؤلاء الطلاب للتغییر: نظام بلدهم کان یعمل على دعمهم عن طریق استبدال العناصر التی وافقت علیها وکالة المخابرات المرکزیة. وقد أصبح جمیع المدیرین المتوسطین الآن مرتفعا: فجمیع البلدان الرئیسیة فی العالم تتکون من أشخاص تعلموا فی هذه الجمعیات. وبطبیعة الحال، کان أحد أبعاد تشکیل هذه الجمعیات هو الصراع مع الکومنترن أو: الشیوعیة الدولیة للاتحاد السوفیتی. لذلک، یجب على الطلاب الذین رفضتهم الکومنترن تجنیدهم بسرعة من قبل وکالة المخابرات المرکزیة. طالب مستقل لم یکن عضوا فی الکومنترن ولا وکالة المخابرات المرکزیة. مع هذا الوصف الموجز، نجد لماذا الاقتصاد الإیرانی مریض! ولماذا الهجوم الثقافی قوی ولماذا یکون للعدو ید أقوى. ولأن جمیع عناصر الحکومات تثار، فهی أیدی. لذلک، من أجل تعزیز الثقافة الإسلامیة، وتعزیز الروح الثوریة، من الضروری أن یکون هناک بعض المواد فی قانون تجنید البلاد، والتی من شأنها منع دخول هذه العناصر. والعناصر المطرودة، أو على الأقل، لا تعطیهم ید البلد.

CIA agentləri SAWKA agentlərindən daha pisdir.

İslam İnqilabının və ya İran İslam Respublikasının sirlərindən biri, onlar SAVAK agentləri kimi CİA agentləri ilə maraqlanmır. Hər kəs bilir ki: SAVAK CIA və Mossad nəzarəti altında yaradılmış və inkişaf etmişdir. Məsələn, namizəd olmaq istəyən kimsə: hər hansı bir partiyaya və ya SAVAK'a üzv olmamalıyıq! Lakin bu Mossad və ya CIA agentləri haqqında aydın deyil. Bunun səbəblərindən biri də: SAVAK sənədləri mövcuddur, lakin CIA sənədləri mövcud deyil. Amerikalı casus kitabın onlarla həcmli nəşrini bu qeyri-müəyyənliyi aşa bilmədi. Bilmək asan olsa da: İranda CIA agentləri kimlərdir? Lakin onların mövcudluğu və dövlətdə təsiri çətinləşdirdi. Birləşmiş Ştatlarda təhsil alanlar bütün tələbələrin bilməli olduğunu bilsinlər: CIA tərəfindən təsdiqlənsinlər ki, onlar imtahan və elmi təcrübə vasitəsilə İran kimi universitetlərə gələ bilərlər, amma qəbul edilməlidirlər. Təbii ki, ABŞ hökuməti qarşı çıxan və ya neytral olanları qəbul etmir. Bütçenizi düşməninizi gücləndirmək istəmirsiniz. Beləliklə, ilk növbədə siyasi və təhlükəsizlik məsələlərini qəbul etməkdir. Tədqiqatın maliyyələşdirilməsi bəhanəsi ilə, Peugeot və ixtiraçılar, şagirdlərin CİA-ı işə götürməkdən başqa bir şey qalmırdılar. Əlbəttə, CIA markası və ya adı, işdə deyil, araşdırma komissarı, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi, CIA. Bütün şagirdlər bu qurumlara ödəniş almaq və ya iştirak etmək hüququ almaq üçün getmək məcburiyyətində qaldılar: resursun xərcləri və ya qaynaqları. Məzuniyyət dövründə CIA tərəfindən təsdiqlənməmiş olduqları təqdirdə onların dərəcəsi onlara verilməmişdir. Və daha yüksək dərəcə, daha çox tələbə CIA, daha çox kommunistlər və terroristlər üçün bağlıdır! Və ya davamlı təhsili istənməyən bir element: qarşısı alındı. Bu CİA-nın tələbi ilə, tələbə dərnəkləri də yaradılıb, üzvləri icazə verildikdən sonra tam şəkildə təsdiq olunmalıdırlar. Yüksək dərəcədə bəyənilən və qanunsuz elan edildi. Buna görə Amerika və Kanadada və ya Avropada və Avstraliyada İranlı tələbə dərnəkləri təbii olaraq bütün bağlı və ya davamlı idi: kəşfiyyat agentlikləri. Kitaba görə: Hodh ho, bu tələbələr sistem öz ölkəsinə fəaliyyət göstərirdi dəyişdirmək üçün onlara dəstək CIA əvəz, təsdiq edib. Təbii ki, Forum, Anti-Comintern ya formalaşması aspektləri biri beynəlxalq kommunizm Sovet İttifaqı. Buna görə Comintern tərəfindən rədd edilən tələbələr CIA tərəfindən sürətlə işə götürülməlidir. Komintern və ya CİA üzvü olmayan müstəqil tələbə. Bu qısa təsvirlə, İran iqtisadiyyatının nə üçün xəstələndiyini bilirik! Və nə üçün mədəni hücum güclüdür və niyə düşmən güclü bir əli var. Hökumətin bütün elementləri qaldırıldığı üçün əllərdir. Və xaricdən çıxardılan elementlər, ya da ən azından, ölkənin əlini verməyin.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید