چه کسی نمک خورد ونمکدان شکست؟

 

در تاریخ اسلام کسانی که اخلاق اسلامی را رعایت نکرده و نمک خورده نمکدان شکستند زیاد است ولی اولین نفری که در تاریخ اسلام این کار را کرد ابابکر و عمر بودند زیرا وقتی حمله کردند به در خانه حضرت علی ع فاطمه سلام الله گفت : من میروم در را باز می کنند امام علی نپذیرفت ایشان یه دلیل اوردند اول گفتند که من حامله هستم و همه این را میدانند و آنها حتما حرمت یک زن حامله را نگهمیدارند دوم اینکه دختر پیامبرم جواب پیامبری کتک نیست سوم و از همه مهمتر به خانه ما آمده اند و نان ونمک ما را خورده اند حداقل رعایت نان ئ نمک را می کنند ولی آنها نه تنها رعایت نکردند بلکه عمدا در را فشار دادند تا آن بانوی فرزند خود را در همانجا سقط کرد تا حداقل یک سوم سادات جهان کمتر شوند!

/ 0 نظر / 2 بازدید