سریال ها همه تاکید برچند همسری

 

دوچیز را عمر فتوا داد و گفت در زمان پیغمبر حلال بوده و من حرامش کردم یکی متعه یا صیغه کردن زن و دیگری نماز نسا در اعمال حج . اینکه با این کار خود اصل حرام محمد حرام الی یوم القیامه و حلاله حلال الی یوم القیامه را زیر پا گذاشت یکطرف ولی ازبین بردن زحمات پیامبر برای جا انداختن ازدواج های موقت  بسیار تاسف بار بوده و در طول تاریخ باعث جدائی ها و زناکاری های فراوانی شده است . سریال برباد رفته و امثال آن در فیلمهای وطنی و حتی فیلمها و سریال های خارجی نشان می دهد که اگر قبح این موضوع نشکسته بود چنین فجایعی اتفاق نمی افتاد. اگر طلاق دادن زن قبلی و اختیار تک همسری یک ارزش نبود او می توانست هردو خانواده را اداره کند و با امکاناتی که داشت برای جامعه مفید باشد . بهر حال باید که این موضوع را جدی گرفت و اینهمه مرثیه سرائی نداشت.. 

/ 0 نظر / 2 بازدید