اگر آمریکا چنین قدرتی داشت، مراکز حساس را مورد هدف قرار می داد،

هارپ و زلزله، توهم یا واقعیت؟

هارپ یک روش علمی: برای بارور کردن ابرها است، که ایران هم سال ها پیش، برای حفاظت از محیط زیست، و جبران کم آبی به آن دسترسی پیدا کرد. تقریبا می توان به آن رعد و برق مصنوعی گفت، که با ایجاد میدان مغناطیسی وسیع، امواج زیادی تولید میکند. اما بعد از زلزله پاناما شایع شد که: از این روش علمی برای: ایجاد زلزله استفاده شده! این راهم  رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد. در زلزله کرمانشاه نیز، این شایعه قوت گرفت که در واقع، زلزله طبیعی در کار نیست! بلکه اسلحه جدید آمریکا است، که با آن حمله می کند و: بدون رد پا، جنایات جنگی را مرتکب می شود. شاید به واسطه همین شایعه، مرکز زلزله شناسی آمریکا، زلزله جدیدی را بالاتر از ده ریشتر! پیش بینی کرده که کل خاورمیانه را، نابود خواهد کرد! البته صحت این موضوع، تا دو روز دیگر معلوم می شود! و کسانی که زنده می مانند، می توانند در این خصوص صحبت کنند. اما پیش بینی ما این است که: همه اینها توهم است و: مانند سلاح جنگ ستارگان، فقط در سایه فیلم های: وسترن تولید می شود. هالیوود در این گونه فیلمها، تجربیات خوبی دارد : از روزی که توانست با میزانسن و دکوپاژ دقیقی! فضانوردان آمریکایی را بجای کره ماه، در صحرای سینا پیاده کند! این موضوع شروع شده، با توجه به بیانات گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر: دروغ هرچه بزرگتر باشد، باور آن راحت تر است، این شایعات را مطرح می کنند. دروغ بزرگ به این دلیل که: قابل دسترسی و ارزیابی نیست، از سوی مردم پذیرفته می شود. اگر کسی هم آن را افشا کند، چندان به مذاق مردم خوش نمی آید. از یکسو رسانه های مامور، آن را هرچه بیشتر جدی نشان می دهند، و از سوی دیگر مردم برای فرار از رنج و اندوه، این موضوعات را به راحتی می پذیرند. البته در اینکه آمریکا خوی: جنایتکاری و گانگستری خود را، از دست نداده حرفی نیست، و ممکن است مانند هیروشیما، باز هم دست به چنین کار های احمقانه و: ضد بشری بزند. ولی اینکه آیا قدرت این کار را دارد، یا بلوف می زند، امری است که باید به آن دقت کرد. زیرا ایجاد چنین فضایی در درجه نخست، زمان و تبلیغات لازم دارد. یعنی ناگهان به چنین تکنولوژی دست یافتن، دور از ذهن است. از سوی دیگر اگر چنین چیزی بود، از سالها پیش، خود آمریکایی ها این را اعلام می کردند. زیرا با اعلام رسمی این مطلب، میتوانستند بیشتر بهره ببرند. و در تمام مذاکرات، دست برتر را داشته باشند. علاوه بر اینکه اگر این حادثه، بدون برنامه ریزی باشد، و بطور تصادفی، به چنین قدرتی دست پیدا کرده باشند، طبیعتا قابل تکرار هم نیست. قابل پیگیری و تعقیب قضایی هم نیست. زیرا غیر عمد بوده و: قتل غیر عمد حکم: قتل عمد را ندارد. قبل از حادثه هیروشیما، سالها بحث  اتمی بوده و: همه به قطعیت دست یافته بودند، با محاسبه و دقیق این کار انجام شد! نتیجه آن هم حکومت: ترس و ارعاب 60ساله آمریکا بود. ولی هارپ حتی واقعی هم باشد، در دل کسی ترس یا هراس ایجاد نمی کند. زیرا اگر آمریکا چنین قدرتی داشت، مراکز حساس را مورد هدف قرار می داد، نه اینکه مردمانی فقیر و: منطقه ای محروم را مورد اصابت قرار دهد. البته برخی ها این زلزله ها را، نتیجه آزمایش های موشکی میدانند! اینهم از دانش روز به دور است، و به توهم نزدیک! زیرا خود موشک، این مقدار خرابی ندارد، چه رسد به سایه یا موج آن! ممکن است پرتاب موشک، در گسل های زمین بی نظمی ایجاد کند، ولی باز هم تصادفی است، و درنتیجه قابل بهره برداری نیست. یعنی نمی توان از برد موشک، یک بهره برد و از پس لرزه های، آن بهره دیگری کسب کرد.

Harp and earthquake: illusion or reality?

Harp is a scientific method: to fertilize the clouds, which Iran also accessed for years to protect the environment and compensate for its depletion. One can almost say that artificial thunder, which generates a lot of waves by creating a massive magnetic field. But after the Panama earthquake, it was rampant that this scientific method was used to: create an earthquake! This was announced by the President of Venezuela. In the earthquake in Kermanshah, the rumor was that there was no natural earthquake in fact! It is also a new American weapon, which attacks it: without a foothold, it makes war crimes. Perhaps because of this rumor, the US earthquake center has hit a new earthquake above the top 10! Predicts that the whole Middle East will be destroyed! Of course, the truth of this matter will turn out to be two more days! And those who are alive can talk about it. But our prediction is: All of this is illusory: and like the Star Wars weapon, it's just in the shadows of the films: Western. Hollywood has good experiences in these films: from the day it was able to shoot with precise mercurial decoupage! American astronauts will launch in the Sinai desert instead of the moon! This issue began, according to Hitler's Minister of Commerce Goebbels' statement: The bigger the lie, the easier it is to believe, these rumors are raised. Great lies are accepted by the people because they are not accessible and not evaluated. If someone disclose it, it's not so good for the people. On the one hand, the media outlets make it more serious, and on the other hand, people are happy to accept these issues easily to escape from suffering. Of course, the United States does not have method: it has lost its criminality and gangsters, and it may still be doing such foolish and anti-human acts like Hiroshima. But whether it does, or bluffs, is something that should be taken care of. Because creating such a space requires, first and foremost, time and advertising. That is, suddenly such an achievement technology is far from the mind. On the other hand, if that were the case, the Americans themselves would announce this many years ago. Because: they could have benefited more with the announcement of this story. And in all negotiations, they have the best hands. In addition, if this incident is unplanned, and accidentally achieved such a power, it is not naturally repeatable. There is no prosecution either. Because it was unintentional and: unintentional murder: no murder. Before the Hiroshima incident, years of atomic debate were: Everybody had arrived at a certain degree, with the calculation and precision of this work done! The result was the 60-year-old American fear and intimidation. But the Harp is even real; it does not make anyone afraid or afraid. Because if the: United States had such a power, it would target the sensitive centers, not the poor people and the affected region. Of course, some believe that these earthquakes are the result of missile tests! It is far from the knowledge of the day, and is close to the illusion! Because the missile itself does not have this amount of damage, let alone its shadow or wave! Missile launch may cause irregularities in earth faults, but it is still random, and therefore not exploitable. That is, one cannot take advantage of the missile, and derives another benefit from the aftershocks.

القیثارة والزلازل، والوهم أو الواقع؟

القنب هو طریقة علمیة: لتسمید الغیوم، التی حصلت علیها إیران أیضا لسنوات لحمایة البیئة والتعویض عن نضوبها. یمکن للمرء أن یقول تقریبا أن الرعد الاصطناعی، الذی یولد الکثیر من الموجات من خلال خلق مجال مغناطیسی ضخم. ولکن بعد زلزال بنما، کان متفشیا أن: هذه الطریقة العلمیة المستخدمة ل: یستخدم الزلزال! أعلن ذلک رئیس فنزویلا. فی الزلزال فی کرمنشاه، کانت الشائعات أنه لم یکن هناک زلزال طبیعی فی الواقع! بل هو أیضا سلاح أمریکی جدید، الذی یهاجمه: دون موطئ قدم، فإنه یجعل جرائم حرب. ربما بسبب هذه الشائعات، ضرب مرکز زلزال الولایات المتحدة زلزال جدید فوق أعلى 10! تتوقع أن الشرق الأوسط کله سیتم تدمیر! وبطبیعة الحال، فإن حقیقة هذه المسألة تتحول إلى أن یکون یومین آخرین! وأولئک الذین هم على قید الحیاة یمکن الحدیث عن ذلک. ولکن توقعنا هو: کل هذا أمر وهمیة: ومثل سلاح حرب النجوم، انها مجرد فی ظلال الأفلام: الغربیة. هولیوود لدیها خبرات جیدة فی هذه الأفلام: من الیوم کان قادرا على اطلاق النار مع دکوباد الزئبقی دقیقة! سیتم إطلاق رواد الفضاء الأمریکیین فی صحراء سیناء بدلا من القمر! بدأت هذه القضیة، وفقا لبیان وزیر التجارة هتلر غوبلز ': أکبر الکذبة، وأسهل هو الاعتقاد، وتثار هذه الشائعات. یتم قبول الأکاذیب الکبیرة من قبل الناس لأنها لیست فی متناول ولیس تقییمها. إذا کشف شخص ما عن ذلک، انها لیست جیدة جدا للشعب. فمن ناحیة، تجعل وسائل الإعلام أکثر خطورة، ومن ناحیة أخرى، یسعد الناس قبول هذه القضایا بسهولة للهروب من المعاناة. وبطبیعة الحال، فإن أمریکا لا تملک عادة فقدان الإجرام والعصابات، وربما لا تزال تفعل مثل هذه الأعمال سخیفة ومضادة للإنسان مثل هیروشیما. ولکن ما إذا کان یفعل، أو الخداع، هو الشیء الذی ینبغی أن تؤخذ الرعایة. لأن خلق مثل هذا الفضاء یتطلب، أولا وقبل کل شیء، الوقت والإعلان. وهذا هو فجأة تکنولوجیا الإنجاز هذه بعیدة کل البعد عن العقل. ومن ناحیة أخرى، إذا کان الأمر کذلک، فإن الأمیرکیین أنفسهم سیعلنون هذا منذ سنوات عدیدة. لأنها کانت یمکن أن تستفید أکثر مع الإعلان عن هذه القصة. وفی کل المفاوضات، لدیهم أفضل الیدین. وبالإضافة إلى ذلک، إذا کان هذا الحادث غیر مخطط لها، وحققت عن طریق الخطأ مثل هذه السلطة، فإنه لیس من الطبیعی تکرارها. ولا توجد محاکمة أیضا. لأنه کان غیر مقصود و: القتل غیر المتعمد: لا جریمة قتل. قبل حادثة هیروشیما، کانت سنوات من النقاش الذری: الجمیع وصل إلى حد ما، مع حساب ودقة هذا العمل القیام به! وکانت النتیجة خوف وترهیب أمریکیین یبلغ من العمر 60 عاما. ولکن القنب هو حقیقی، فإنه لا یجعل أی شخص یخاف أو یخاف. لأنه إذا کانت الولایات المتحدة لدیها مثل هذه السلطة، فإنها تستهدف المراکز الحساسة، ولیس للفقراء والمنطقة المتضررة. وبطبیعة الحال، یعتقد البعض أن هذه الزلازل هی نتیجة لاختبارات الصواریخ! انها بعیدة کل البعد عن معرفة الیوم، وعلى مقربة من الوهم! لأن الصاروخ نفسه لا یملک هذا المبلغ من الضرر، ناهیک عن الظل أو موجة! إطلاق الصواریخ قد یسبب مخالفات فی أخطاء الأرض، لکنها لا تزال عشوائیة، وبالتالی لا یمکن استغلالها. وهذا یعنی أنه لا یمکن للمرء أن یستفید من الصاروخ، ویستمد فائدة أخرى من الهزات الارتدادیة.

Harp və zəlzələ, illüziya və ya gerçəklik?

Harp elmi metoddur: İranın ətraf mühitin qorunması və onun tükənməsini kompensasiya etmək üçün illərlə əldə etdiyi buludları dölləşdirməkdir. Demək olar ki, kütləvi bir maqnit sahəsi yaratmaqla bir çox dalğa meydana gətirən süni göy gurultusu. Ancaq Panama zəlzələsindən sonra bu elmi metodun tətbiq olunduğu yayılmışdı: zəlzələ yaratmaq! Venesuelanın prezidenti bu elan etdi. Kermanşah zəlzələsində söz-söhbət əslində heç bir təbii zəlzələ yox idi! Bu da yeni bir Amerika silahıdır və onu hücum edir: dayanmadan, müharibə cinayətləri edir. Yəqin ki, bu məlumata görə, ABŞ-ın zəlzələ mərkəzi ilk 10-un üstündə yeni bir zəlzələ vurdu! Bütün Yaxın Şərqin məhv ediləcəyini təxmin edir! Əlbəttə, bu məsələyə dair həqiqət daha iki gün olacaqdır! Təbii olanlar bu barədə danışa bilərlər. Ancaq bizim proqnozumuz budur: Bunların hamısı yanıltıcıdır: və Star Wars silahı kimi, yalnız filmlərin kölgələrindədir: Qərb. Hollywood bu filmlərdə yaxşı təcrübələrə malikdir: dəqiq mürəkkəb decoupage ilə vurulmağı bacaran gündən! Amerikalı astronavtlar Ayın yerinə Sinay səhrasında başlayacaqlar! Bu məsələ, Hitler Ticarət naziri Goebbelsin ifadəsinə görə başladı: Daha böyük yalan, bu söz-söhbətlərin daha asan olması, bu söz-söhbətlər qaldırılır. Böyük yalanlar insanlar tərəfindən qəbul edilir, çünki onlar əlçatan deyil və qiymətləndirilmirlər. Kimsə bunu açıqlamasa, insanlar üçün yaxşı deyil. Bir tərəfdən, kütləvi informasiya vasitələri daha ciddi hala gətirir, digər tərəfdən, insanlar əziyyətdən qaçmaq üçün bu məsələləri asanlıqla qəbul edirlər. Əlbəttə ki, Amerika öz cinayətkarlığını və gangsterini itirmə vərdişinə malik deyildir və hələ də Hiroşima kimi belə bir səhv və anti-insan əsərlərini edə bilər. Amma bu və ya blöflər olsun, qayğı göstərilməlidir. Belə bir məkanın yaradılması ilk növbədə vaxt və reklam tələb edir. Yəni birdən belə bir nailiyyət texnologiyası ağıldan uzaqdır. Digər tərəfdən, bu vəziyyətdə olsaydı, amerikalılar özləri bunu bir çox illər əvvəl elan edərdilər. Çünki bu hekayənin elan edilməsi ilə daha çox faydalana bilərdilər. Və bütün danışıqlar, ən yaxşı əlləri var. Bundan əlavə, əgər bu hadisə gözlənilməzsə və təsadüfən belə bir gücə nail olsaydı, təbii olaraq təkrarlana bilməz. Heç bir ittiham yoxdur. Çünki bu qeyri-adekvat idi və: qəsdən adam öldürmə: cinayet yoxdur. Hiroşima hadisəsindən əvvəl, atom müzakirələri ilində idi: Hər kəs müəyyən bir dərəcədə, bu işin hesablanması və dəqiqliyi ilə gəldi! Nəticədə 60 yaşındakı Amerika qorxusu və qorxusu idi. Amma Harp həqiqidir, heç kəs qorxmur və qorxmur. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə bir gücə malik olmasına baxmayaraq, yoxsul insanların və təsirlənən bölgənin deyil, həssas mərkəzləri hədəf alacaqdı. Əlbəttə ki, bəziləri bu zəlzələlərin raket sınaqlarının nəticəsidir! Günün biliklərindən uzaqdır və illüziyaya yaxındır! Raketin özü bu miqdarda ziyan olmadığı üçün kölgəsi və dalğasını tək qoysun! Füze lövhəsi yer üzündəki pozuntulara səbəb ola bilər, lakin hələ də təsadüfi deyildir və buna görə də istismar edilmir. Yəni, raketdən faydalana bilməz və atəşkəsdən başqa bir fayda əldə edir.

Mahinnews.ir      سید احمد حسینی ماهینی 

/ 0 نظر / 20 بازدید