اهداف و برنامه های ماهواره جهانی خبرنگاران

بسمه تعالی

اهداف و برنامه های ماهواره جهانی خبرنگاران

مقدمه : ایران گنجی بزرگ از همه چیز است

تاریخ پرافتخار ایران اسلامی نشان می دهد ایران به لحاظ فرهنگی دارای گنج های تمام نشدنی است و تاکنون برغم پیشرفت تکنولو‍ژیک هنوز حتی نیم درصد از واقعیتها به جهان معرفی نشده است .

در حالیکه کشورهای دیگر به میراث مسروقه خود افتخار می کنند در ایران اثار تاریخی از حد وفور گذشته و به مزاحمت تبدیل شده است !

باهرکلنگ کارگران ساختمانی یک آثار تاریخی بیرون می آید و در تهران بافتهای فرسوده حرمت خود را از دست داده و بعنوان مزاحم مطرح می شوند! در فیلم وهنر و نمایشنامه نیز همینطور است با اعلام ساده یک جشنواره ناگهان فیلم و مستند است که از سرو کول مجریان بالمی رود و آنها نمی دانند با این فراوانی چه کنند زیرا ظرفیت آنها حداکثر دهبیست فیلم بیشتر نیست در حالی که در روستاها و حتی در خانه های تمامی ایرانیان فیلم تولید می شود وهیچ داستانی هم تکراری نیست!

فرهنگ ایرانی می تواند تمامی ماهواره های دنیا را تغذیه کند وچیزی کم نیاورد فقط فرصت به آنها داده نمی شود. کافی است از زندگی حضرت علی و قضاوت های ایشان فیلم تهیه شود و یا زندگی چهارده معصوم به سریالها تبدیل شود و یا اصحاب پیامبر و یا در زمان ما بزرگان ادب و هنر و علم و فرهنگ کم نیستند که زندگی نامه هایی برنامه ساز باشد.

هدف ما از تاسیس ماهواره نشان دادن چشمه ای کوچک از این دریای پر از مروارید است.

ماده یک : نام : ماهواره جهانی خبرنگاران

ماده 2 : هدف : معرفی فرهنگ غنی شیعه در ابعاد مختلف و با اشکال هنری و رسانه ای

ماده 3: مرکزیت این ماهواره  د ر تهران خ آزادی روبروی متروشادمان پلاک 360 می باشد .

ماده 4 شعبات این ماهواره در تمام کشورها افتتاح خواهد شد وبه استفاده از تمامی کانال ها  و اشباع کانال های معاند هم ادامه خواهد یافت .

ماده 5: در امد این ماهواره از طریق اسپانسر و کمکهای مردمی ، کمکهای دولتی در ردیف های بودجه ای و بالخره از آگهی ها خواهد بود.

ماده 6: وجه رایج این ماهواره وجه ایرانی بوده و دریافت ها و پرداختها به ان صورت می گیرد.

ماده 7: ارکان این ماهواره عبارت است :

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

شورای سیاستگذاری که از سوی صاحب امتیاز تعیین می شود

معاونت های : تهیه خبر تولید پخش ارزیابی  بازرگانی سایت و امور فنی امورمالی خواهد بود که در دو بخش ستادی (پشتیبانی فنی و مالی )و اجرائی (تهیه و تولید و پخش ) که از سوی مدیر مسئول نصب می شود.

هر معاونت می تواند مدیریت یا دبیران مربوطه را تنظیم و به تصویب برساند.

ماده 8:رویه این  ماهواره خبری اطلاع رسانی و تحلیلی می باشد

ماده 9: روش های این ماهواره سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی در همه ابعاد هنری و ورزشی خواهد بود.

ماده 10 کلیه امور ماهواره براساس قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی در خط حمایت از رهبری و ولایت فقیه بوده و انحراف از اسلام و مقررات شرعیه در آن راه نخواهد یافت انشاء الله سید احمد حسینی ماهینی 19/9/90

 

/ 0 نظر / 2 بازدید