اصلاح طلبان ته مانده اعتراض غربی

پروتست یا اعتراض در ابتداهمان نهضت پروتستانتیسم برعلیه کاتولیسم بود که برگرفته از مبادی اسلامی برعلیه دین مسیح بود زیرا بر اثر حمله مغولان دانشمندان ایرانی کتابها و منابع تحقیقاتی را باخود به غرب بردند تا در آرامش آنجا به تحقیقات خود ادامه دهند . دراثر تماسهایی که به وجود آمد اروپائیان نیز به علم علاقه مند شدند اما کم کم این حرکت در اوج خود به اعتراضی برعلیه تمام ادیان تبدیل شد بخصوص زمانی که بعد ازانقلاب فرانسه ایرانیها به فرانسه رفتند و اعزام دانشجو به آنجا آغاز شد تمام دانشجویان اعزامی که البته از زمان امیرکبیر آغاز شده بود و در زمان رضاخان اوج گرفت و در سالهای اخیر به صورت فرارمغزها مطرح شد ادامه همان حرکت برعلیه ادیان بود . اما آنها خبر نداشتند که درایران علاوه بر تقی ارانی ها و تقی زاده ها سید جمال الدین ها هم هستند این نهضت از زمان سید جمال الدین و محمد عبده شروع و با اقبال لاهوری در پاکستان و مدرس و آیه الله کاشانی و نواب صفوی و آیه الله خمینی و طالقانی و مطهری اذامه یافت

اما نواده های فتحعلی آخوند زاده وتقی ارانی ها بدون توجه به این حرکت راه خود را رفتند آنها راه مشروعه را به مشروطه کشاندند و باعث قتل شیخ فضل الله نوری ها شدند

آنها به دست مصدق و عبدالناصر نواب صفوی و اخوان المسلمین را لو دادند و ازبین بردند اما حرکت اسلامی رشد خود را ادامه داد و مشروعه را به حکومت اسلامی و بعدا به جمهوری اسلامی تبدیل کرد ولی آنان در همان لیبرالیزم یا کمونیزم خود غوطه می خوردند حتی منافقین و خیانت آنها درجنگ وبعد از جنگ آنها رابیدار نکرد و هنوز جذب شعارهای موسوی بودند که جریان فتنه را سامان دادند گرچه فتنه توانست گروهی از روشنفکران را به خود جذب کند اما مردم خیانت روشنفکران را خوب به یاد داشتند و در 9دی جواب آنها را دادند. ولی هنوز سر در برف فروبردن اصلاحاتی ها ادامه دارد و دل به کمک های آمریکا و فرانسه و اسرائیل خوش دارند ولی نمیدانند دم خروسشان را مردم می بینند در حالیکه خودشان نمی خواهند ببینند.

/ 0 نظر / 2 بازدید