به گزارش آزاده حسینی

به گزارش آزاده حسینی خبرنگار ماهیننیوز: هرکس این دعا را در پایان ماه صفر بخواند انشا ءالله حاجت روا شود:

 

سبحان الله یا فارج الهم ویا کاشف الغم فرج همی و یسر امری وارحم ضعفی و قله حیلتی وارزقنی من حیث لا احتسب یارب العالمین

همچنین پیغمبر فرمود هرکس مردم را ازاین دعا باخبر کند در گرفتاریش گشایش حاصل می شود

/ 0 نظر / 3 بازدید