بورس پاک

در حالیکه بورس های جهانی دچار بحران هستند

 و از سال ۲۰۰۸تاکنون در سراشیبی سقوط قرار گرفته اند

 وال استریت ایران ۵برابر ارزش خود را رشد داده است

و راه برای رشد بیشتر آن هموار می باشد بطوریکه ساختمان ۱۷طبقه آن در سعادت آباد در حال تکمیل است  تفاوت این حرکت را در اقتصاد ایران میتوان دید که یک اقتصاد پاک است . بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا و بورس پاک از تئوری های اقتصاداسلامی است   وجود هرگونه اختلاس و یا ربا خواری به شدت مورد انتقاد است و مردم و مسئولین آن را نمی پسندند

و دراین اختلاس اخیر که شاید در نظام سرمایه سالار بهترین ترفند های یک سرمایه دار باشد از نظر مردم ما مذموم است

اختلاس اخیر اگر از نظر اقتصاد سرمایه داری نگاه شود یک طرح قوی و استفاده از بالاترین میزان اعتبار سرمایه گذاری است

 که توانسته اعتماد بانکداران را جلب وبا کمترین وثیقه بالاترین اعتبار بانک را دریافت نماید

و از نظر سرمایه داری چون هنوز بدهی ها سررسید نشده اصلا اختلاسی صورت نگرفته

که وزیر اقتصاد نیز از این دیدگاه آن را مورد توجه قراداده

 دیدگاه سرمایه داری می گوید این اندیشه باید جایزه بگیرد نه آنکه سرکوب شود!

 اما مردم ایران آن را ناصواب میدانند.

 بهمین شکل در حالیکه در اقتصاد ایران بورس بازی یک ارزش منفی است

در کشورهای سرمایه داری بزرکترین افکار اقتصادی پیرامون بورس دور می زند.

لذا در ایران همه چیز باید پاک باشد و حق و ناحق نشود. واین چیزی است که جنبش وال استریت آن را کاملا مورد توجه قرار داده است و معتقد است تا وال استریت تسخیر نشود اصلاح نمی شود.

 

Clear stock

While global stock market crisis are since the downhill fall of 2008 and have been Iran has grown five times its value on Wall Street

And it paved the way for further growth is

17 floors in the building so that in Saadat Abad has now completed

 It can be seen in the Iranian economy, which is a clean economy.

 Islamic banking and usury-free banking and the stock is clear of any misappropriation theory Islamic economy or usurer is severely criticized And public authorities do not like it

And perhaps the recent embezzlement of funds in a capitalist democracy is the best tricks of our people are alien

 Bankers Trust has been able to attract the highest with the lowest collateral to obtain bank credit

And debt maturity of capitalism, not because it did not misappropriate

The finance minister also noted that this view can see

 Vision of capitalism, says the idea should not be suppressed if the prize!

 But the Iranian people know it is unhandsome.

 Therefore, while the speculation in the Iranian economy is a negative value in capitalist countries, economic opinion about the stock market runs in Access. Iran is so clean and everything is right and wrong.

/ 0 نظر / 3 بازدید