قربانیان بی نام و نشان

قربانیان بی نام و نشان  

مردم بحرین  قطیف که شیغیان علی ابن ابیطالب هستند و مانند جدشان حسین ع فریاد هیهات من الذله میدهند شایسته است دراین زمستان سرد از خانواده های آنان حمایت شود گرچه این امرهم از سوی مرعوبین صورت نمی گیرد حداقل بایستی به آنان یاد بدهند که دست به سلاح ببرند و سلاح آنان در دست سربازان سرکوبگر سعودی است 

 

هدیه ای به مردم اروپا 

مردم اروپا  آمریکاکه دراین زمستان سخت برلیه دولتهای خود شویده اند لایق مایت از سوی ایران هستند گرچه چنین امری از سوی مرعوبین اتفاق نمی افتد اما لا اقل میتوان شیر نفتی که به سوی دولتها بسته شد به سوی ملتها باز کرد و حتی رایگان فروخت تا آنان دراین زمستان سخت حداقل از سوی نفت ایران تحت فشار نباشند

 

چرا نمی گذارند یارانه عیدی پرداخت شود

پرداخت  یارانه از جمله حرکتهای مثبت دولت و مجلس بود که با حمایت مقام معظم رهبری صورت واقع به خود گرفت . سالها بود که دولت ها خود را قیم ملتها دانسته واز سوی آنان در دخل و خرج تصرف می کردند ولی توزیع یارانه همانند توزیع بیت المال در صدر اسلام نشان دادکه باید باور داشت مردم خود تصمیم گیر بهتری هستند و میتوانند راجع به درآمد های عمومی خود تصمیم بگیرند.در دوران انقلاب اسلامی هم به تبع دولتهای غربی سازمانها و نهادهایی به وجود آمد تا توزیع درآمد را از طرف مردم به انجام برساند وجود کمیته امداد ، سازمان بهزیستی ، وزارات رفاه ، سازمان بازنشستگی ، تامین اجتماعی و..هزاران گروه مردم نهاد کمک رسانی و خیریه و مدرسه  سازان خیر و امثال آن بدلیل موازی کاری تمام باعث افزایش فقر و بی عدالتی شده اند و همان طور که الگور غربی نتوانسته در غرب فقر را ریشه کن کند درایران اسلامی هم قادر نخواهد بود. برای توضیح بیشتر باید دانست که در صدر اسلام حسابداری و خزانه به شکل امروز معنی نداشت زیرا براساس  دستور اسلام هرچه درآمد و یا غنیمت بود تا شب نشده بین مردم توزیع می شد و بیت المالی باقی نمی ماند تا خزانه ای باشد. پیامبر اسلام وقتی مسجد قبا را بنانمود در اطراف آن سه خانه برای خود ساخت یکی از آنها بیت المال بود و هرچه مالیات و خمس و زکات و غنیمت می آمد بلافاصله تقسیم می شد و حسابداری آن هم بسیار ساده بود: محاسبه و پرداخت زکات یعنی یک دهممحصول و پرداخت خمس یعنی یک پنجم درآمد بعهده پرداخت کننده بود و مشاورتا میتوانست از عاملین زکات نظر بخواهد با دریافت خمس و زکات عاملین نیز مختار بودند دستمزد خود را از آن بردارند و الباقی که به خزانه می رسید در همان خزانه محلی باید بین فقرا تقسیم می شد و اضافه آن به مرکز فرستاده می شد. در مرکز نیز بطور مساوی بین مردم تقسیم می شد. حجاج ابن یوسف ثقفی که حاکم شد دستور داد جلوی توزیع نقدی یارانه را بگیرند و آنها را ذخیره کرد و به کمک ایرانیان دیوان محاسبات به راه انداخت و خزانه داری و حساب وکتاب را باب کرد. این رویه غلط  سرمشق موسسات مالی و بازرگانی غرب نیز قرار گرفت و کتب متعددمالی و مالیاتی در این زمینه نوشته و به آن عمل شد بعد از انقلاب اسلامی هم چون مرعوبین غربی اغلب قوانین را می نوشتند به این روش غلط حجاج لعنتی ادامه دادند تا اینکه با ارائه طرح هدفمندی یارانه ها مقرر شد به روش پیامبر برگشت شود و بیت المال تقسیم و به صورت مساوی بین مردم توزیع شود . ولی حجاجی ها دست بردارنبودند و مانند سابق معتقد بودند مردم توانائی برنامه ریزی مالی ندارند و باید دولت از طرف آنها برنامه ریزی کلان بکند! اما فرض کنید عیدی یارانه مبلغ دو میلیون ریال در اسفندماه به حساب مردم ریخته شود چه حادثه ای اتفاق می افتد اولا اعتماد بین دولت و مردم افزایش می یابد که این یک سرمایه گذاری عظیم است

/ 0 نظر / 3 بازدید