چه مامور نفوذی عربستانی هاست؟

چه مامور نفوذی عربستانی هاست؟

عربستانی ها سالهاست نفت ایران را به غارت برده ضمن ثبت نام خود به عنوان مقام اول نفتی آسیا پول آن را صرف خرید اسلحه و کشتار مردم بحرین و یمن می کند

وزیر امور خارجه هم در مقابل اینهمه ظلم آنان فقط درخواست می کند دو بند قطعنامه ضد تروریستس را حذف کند! آیا  واقعا عربستان چه کسی را دارد که سالهاست از منافع وهابیت در ایران دفاع می کند؟ اگر حمایت ایران از عربستان نباشد یک روز هم دوام نمی اورد

/ 0 نظر / 2 بازدید