علل ظهور و سقوط یورو!

علل ظهور و سقوط  یورو!

یورو فلسفه وجودی اش مقابله با انقلاب اسلامی بود

 و برای اتحاد اروپا در مقابل ایران برپا شده بود

اما در طی این مدت نتوانست کاری بکند

واکنون در معرض سقوط است .

اگر ایران چهار صفر را هم از مقابل پول خود بردارد

 دلار آمریکا نیز فرو می پاشد

و تنها پول قدرتمند دنیا

پارسی ایرانی می شود

 زیرا پشتوانه ای از منابع غنی نفت و گاز

و معادن اورانیوم و مس و طلا دارد .

Causes of the rise and fall of the euro.
His philosophy was a revolution against the euro
 
And for the unity of Europe was held in Iran
During this time, but could not do anything
today to fall.
If you take your money from Iran, four zero
 The American dollar collapses
The only money the world strong
Iran is Persian
 Support because of the rich resources of oil and gas
And uranium and copper mines are and gold

/ 0 نظر / 3 بازدید