הסטטיסטיקה מובילה לתוצאות!

آمار منتج به نتیجه!

بسیاری از آمار گیری ها، علیرغم دقت های بالا، به نتایج درستی نمی رسند و: منتج به نتیجه نمی شوند! مثلا آمارها نشان می دهد: مردم ایران سه برابر همه دنیا، مواد غذایی و حامل های انرژی مصرف می کنند. ولی در تحقیق میدانی می بینید: همه چیز گران است و: کسی تمایل به خرید ندارد. بازار خراب است! کارگران بیکار و در آمد ها، زیر خط فقر اختلاف طبقاتی شدید، ضریب جینی هرسال بیشتر می شود. آمار ها نشان می دهد: بانک ها همه ورشکسته هستند: بیمه ها به قاعدگی رسیده اند، بورس هم  وابسته به سوبسید های دولتی روزگار می گذراند. آمارها از یکطرف می گویند: خشکسالی است و کشاورزی از بین رفته! بیابان همه ایران را فرا گرفته و: بحران آب ابر چالش ایران است. بلا فاصله از طرف دیگر می گویند: کشاورزان بالاترین محصول را تولید کردند و: تحویل سیلو ها داده اند، ولی هنوز قیمت مصوب را دریافت نکرده اند! و هرسال با این کمبود منابع آب، دریاچه های مصنوعی و استخرهای بسیار ساخته می شود! مردم در زمستانها هم تفریح را ازدست نمی دهند، حتی بعد از استخر و جکوزی و ماساژ، اشتهایشان باز می شود و سراغ فست فودها می روند! ناکارایی نظام آماری هم نباید جدا از: ناکارایی سیستم مدیریت غربی دانست. زیرا آمار مثل یک تکه نان نیست که: یک نانوای شریف صبح زود بیدار شود، با دستان تمیز ارد را خمیر کند: در تنور بگذارد و داغ و تازه، تحویل مشتری و در حضور مشتری باشد. در نظام آنفور ماتیک، قبل از همه، المان هایی وجود دارند که خودشان هویت ندارند. برخی نوشته های آماری، لاتین است برخی یونانی و برخی انگلیسی یا آمریکایی! چین همه را جدا کرده. روسیه برای خود سفره ای جداگانه دارد. در ایران هم بستگی به تحصیلات آقایان: در آمریکا و یا روسیه و چین، ملقمه ای عجیب است. مسئولان آنفورماتیک ایران، هر دوره فرق می کردند از فرانسه رفته، هندوستان تحصیلکرده تا تگزاس و آی یو. همه هم می گفتند: حرف ما درست است، و بقیه اشتباه می کنند. با رفتن هر مسئولی، کلی فرمول دور ریخته می شد، و کلی فرمول در دستور آموزش قرار می گرفت. کلمه از این ببعد، آزار دهنده ترین کلمه سازمان آمار می شد. پرسنل مربوطه هم، هیچکدام را نمی شنیدند و کار خودشان را انجام می دادند! تا بتوانند سر هرماه حقوق خود را دریافت نمایند. بانک مرکزی و صنعت و معدن و تجارت، آموزش و پرورش و دانشگاهها هم که: ساز خودشان را می زدند. در این سروصدا و بگیر وبندها هم، آمار ها سربه نیست می شدند! آمار های جدیدی زایده می شد. الان عده ای از مسئولین می گویند: کسی کشته نشده، ولی امیدی ها پیگیر پرونده بازداشتی ها هستند. آیا بازداشتی وجود دارد؟ ندارد ؟ تعداد آن چند تا هست؟ چه کسانی هستند؟ می بینیم هیچکدام از این ها جواب ندارد. آن همه سازمان های عریض و طویل آماری، بدون آمار هستند. از نظر ما همه چیز آمار دارد، و معلوم است فقط باید آمار دهنده را بشناسیم. اگر فرمانده سپاه می گوید: آنها با توهم کشته سازی آمده بودند، خوشبختانه کسی کشته نشد، باید این حرف را پذیرفت. از آن طرف هم اگر حزب امید به دنبال: سرنوشت بازداشتی ها است، باید فهمید که این همه سرو صدا، از گور خودشان بلند شده! و اگر آنهایی که باز داشت شده اند، اقرار کنند همه چیز روشن می شود. این روش را ما می گوییم: آمار گیری منتج به نتیجه، یا عملیات معطوف به هدف. ملت ایران بدون هیچ ادعایی، به دنبال عملیات معطوف به هدف است. و به شانتاژ رسانه ها هم کاری ندارد. وجود اینمهمه سازمان های خیریه، نشان می دهد هیچکس گرسنه نیست، و آمار های دیگران غلط است.

The statistics result!

Many surveys, despite the high precision, do not achieve the correct results and: do not result in a result! For example, the statistics show that Iranians use food and energy carriers three times more than the whole world. But in the field research you see: Everything is expensive and: someone does not want to buy. The market is bad! Unemployed workers and incomes, under the poverty line of severe class differences, the Gini coefficient increases every year. Statistics show: Banks are all bankrupt: insurance has gone through the menstruation, the bourse is dependent on government subsidies. The statistics say on one side: drought and agriculture is gone! The desert all over Iran: Water crisis is a challenge to Iran. Immediately on the other hand, farmers say they have produced the highest crop: they have delivered silos, but they have not yet received the approved prices! And every year, with the lack of water resources, artificial lakes and swimming pools are made! People do not lose their holidays in the winter, even after swimming pools and jacuzzis and massages, their appetite opens and they go to fast food! The ineffectiveness of the statistical system should not be separated from: the inefficiency of the Western management system. Because the statistics are not like a piece of bread: a noble bakery wakes up early in the morning, dough it with clean hands: in the oven, and hot and fresh, customer delivery and in the presence of the customer. In the Anfoor Mattick system, there are, above all, elements that do not themselves have identity. Some statistical entries are Latin, some Greek and some English or American! China has separated everyone. Russia has a separate table for itself. In Iran, it depends on the education of the gentlemen: in the United States or Russia and China, a stranger is a stranger. Iran's informal officials differed from each other from France, India-educated to Texas and IU. Everyone said: our words are true, and the rest are wrong. With the departure of each responsible, the general formula was discarded, and the whole formula was placed on the instruction line. The word that followed was the most annoying word for the organization of statistics. The relevant personnel did not hear any of them and did their job! So :that they can receive their salary every month. Central Bank, Industry and Mines, Trade, Education, and Universities: They Made Their Own Instrument. In this noise and catch the webmasters, the statistics would not be crumbling! New statistics were generated. Some are now saying that no one has been killed, but hopefuls are following the case for detainees. Is there a detainee? Does not have? How many it is? Who are they we see that none of these answers. All of the wide-ranging and long-standing statistical organizations are without statistics. In our view, everything has statistics, and it turns out we just need to know the statistician. If the Revolutionary Guards commander says they had come to death with the illusion that, fortunately, no one was killed, this should be accepted. On the other hand, if the Hope Party is looking for: the fate of the detainees, one must realize that all these voices are raised from their graves! And if those who are absent, they admit that everything is clear. We call this method: results-based statistics, or targeting operations. The Iranian nation is pursuing targeted operations without any claim. And it does not matter to the media. The existence of these charity organizations shows that nobody is hungry, and the statistics of others are wrong.

نتیجة الإحصاءات!

العدید من المسوحات، على الرغم من دقة عالیة، لا تحقق النتائج الصحیحة و: لا یؤدی إلى نتیجة! على سبیل المثال، تظهر الإحصاءات أن الإیرانیین یستخدمون المواد الغذائیة والطاقة ثلاث مرات أکثر من العالم کله. ولکن فی مجال البحث المیدانی ترى: کل شیء مکلف و: شخص لا یرید شراء. السوق سیئة! العمال العاطلون عن العمل والدخل، تحت خط الفقر من الاختلافات الطبقیة الشدیدة، یزید معامل جینی کل عام. وتظهر الاحصاءات: البنوک کلها مفلسة: التأمین قد ذهب من خلال الحیض، والبورصة تعتمد على الدعم الحکومی. تقول الاحصاءات من جانب واحد: الجفاف والزراعة قد ذهب! الصحراء فی جمیع أنحاء إیران: أزمة المیاه تشکل تحدیا لإیران. على الفور من ناحیة أخرى، یقول المزارعون أنهم قد أنتجوا أعلى المحاصیل: لقد سلموا الصوامع، لکنها لم تتلق بعد الأسعار المعتمدة! وفی کل عام، مع نقص الموارد المائیة، والبحیرات الاصطناعیة وحمامات السباحة مصنوعة! الناس لا تفقد عطلاتهم فی فصل الشتاء، حتى بعد حمامات السباحة والجاکوزی والتدلیک، وفتح شهیتهم ویذهبون إلى الوجبات السریعة! وینبغی عدم فصل عدم فعالیة النظام الإحصائی عن: عدم کفاءة نظام الإدارة الغربی. لأن الإحصاءات لیست مثل قطعة من الخبز: مخبز نبیلة یستیقظ فی الصباح الباکر، العجین مع أیدی نظیفة: فی الفرن، والساخنة والطازجة، وتسلیم العملاء وفی وجود العمیل. فی نظام أنفور ماتیک، هناک، قبل کل شیء، العناصر التی لیس لها هویة. بعض الإدخالات الإحصائیة اللاتینیة، وبعض الیونانیة وبعض الإنجلیزیة أو الأمریکیة! انفصلت الصین عن الجمیع. روسیا لدیها جدول منفصل لنفسها. فی إیران، یعتمد ذلک على تعلیم السادة: فی الولایات المتحدة أو روسیا والصین، خصوصیة غریبة. اختلف المسؤولون غیر الرسمیین فی إیران عن بعضهم البعض من فرنسا، المتعلمین فی الهند إلى تکساس ووحدة دولیة. قال الجمیع: کلماتنا صحیحة، والبقیة خاطئة. مع رحیل کل مسؤول، تم إلقاء الصیغة العامة بعیدا، ووضعت الصیغة کلها على خط التعلیمات. والکلمة التی تلت ذلک هی الکلمة الأکثر إزعاجا لتنظیم الإحصاءات. لم یسمع الموظفون المعنیون أی منهم وقاموا بعملهم! حتى یتمکنوا من الحصول على رواتبهم کل شهر. البنک المرکزی، الصناعة والمناجم، التجارة، التعلیم، والجامعات: صنعوا صکهم الخاص. فی هذا الضجیج وقبض على مشرفی المواقع، فإن الإحصاءات لن تتعثر! وصدرت إحصاءات جدیدة. البعض یقولون الآن إن أحدا لم یقتل، ولکن الأمل فی متابعة القضیة للمحتجزین. هل هناک محتجز؟ لیس لدیها کم هو؟ من هم ونحن نرى أن أیا من هذه الإجابات. وجمیع المنظمات الإحصائیة الواسعة النطاق والطویلة العهد لیست لدیها إحصاءات. فی رأینا، کل شیء لدیه إحصاءات، واتضح أننا بحاجة فقط لمعرفة إحصائی. إذا قال قائد الحرس الثوری أنهم قد توفیوا وهم وهم أنه لحسن الحظ لم یقتل أحد، وینبغی قبول ذلک. من ناحیة أخرى، إذا کان حزب الأمل یبحث عن: مصیر المحتجزین، یجب أن ندرک أن کل هذه الأصوات تثار من قبورهم! وإذا کانوا غائبین، فإنهم یعترفون بأن کل شیء واضح. نحن نسمی هذه الطریقة: الإحصاءات القائمة على النتائج، أو عملیات الاستهداف. والأمة الإیرانیة تتابع عملیات محددة الهدف دون أی ادعاء. ولا یهم الإعلام. إن وجود کل هذه الجمعیات الخیریة یظهر أن لا أحد جائع، وإحصاءات الآخرین خاطئة.

Statistika nəticə!

Bir çox araşdırma, yüksək dəqiqliyə baxmayaraq, düzgün nəticələrə nail deyil və nəticə vermir! Məsələn, statistikalar göstərir ki, iranlılar bütün dünya ilə müqayisədə ərzaq və enerji daşıyıcılarından üç dəfə çox istifadə edirlər. Amma sahə araşdırmalarında görürsünüz: Hər şey bahadır və kimsə satın almaq istəmir. Bazar pisdir! İşsiz işçi və gəlirlər, ağır sinif fərqi yoxsulluq xətti altında, Gini əmsalı hər il artır. Statistika bir tərəfdən deyir: quraqlıq və kənd təsərrüfatı getdi! İranın bütün sahilləri: Su böhranı İran üçün çətindir. Dərhal Digər tərəfdən fermerlər yüksək məhsul və çatdırılması silos hələ təsdiq qiymət almadım istehsal demək! Hər il su ehtiyatlarının olmaması, süni göllər və üzgüçülük hovuzları hazırlanır! İnsanlar itirmək yoxdur və qış istirahət, hətta Pool və Spa və masaj sonra, iştaha açılır və fast food getmək! Statistik sistemin qeyri-effektivliyi: Qərb idarəetmə sisteminin qeyri-effektivliyi. Anfoor Mattick sistemində, ilk növbədə, şəxsiyyətləri olmayan elementlər var. Bəzi statistik məlumatlar Latın, bəzi yunanlar və bəzi İngilis və ya Amerika var! Çin hər kəsə ayrıldı. Rusiyada özü üçün ayrı bir masa var. İran Amerika və ya Rusiya və Çin kişilərin təhsil asılıdır, bir qəribə amalgam edir. İranın qeyri-rəsmi məmurları bir-birindən Fransadan, Texasdan Texas və IU-dan fərqləndilər. Hər kəs dedi: sözlərimiz doğru, qalanları isə yanlışdır. Hər bir məsul şəxsin gedişi ilə ümumi formulun atıldığı və bütün formulun təlimat xəttinə yerləşdirildi. Ardından alınan söz, statistika təşkilatının ən canlandıran sözü idi. Müvafiq heyət onlardan heç birini eşitməmiş və işlərini görməmişdir! Hər ay maaşlarını ala biləcəklər. Mərkəzi Bank, Sənaye və Mədənlər, Ticarət, Təhsil və Universitetlər: Öz vasitəsini qurdular. Bu səs-küydə və webmasters onları tutmaq, statistika çökməzdi! Yeni statistikalar yaradılıb. Bəziləri indi heç kimin öldürüldüyünü söyləyirlər, lakin namizədlər həbs edilmiş şəxslər üçün təqib edirlər. Bir məhbus varmı? Yoxdur Nə qədərdir? Onlar kimdir Görürük ki, bu cavabların heç biri. Geniş və uzunmüddətli statistik təşkilatların hamısı statistik deyil. Bizim fikrimizcə, hər şeyin statistikası var və biz yalnız statistikanı bilməliyik. komandiri Onlar xoşbəxtlikdən heç kim həlak edilmişdir illüziya həlak deyir, bu sözləri qəbul etmiş. Digər tərəfdən, Umut Tərəfi axtarırsa: tutulanların taleyi, bütün bu səslərin qəbirlərindən qaldırıldığını anlamaq lazımdır! Əgər yox olanlar hər şeyin açıq olduğunu etiraf edirlər. Biz bu metodu çağırırıq: nəticələrə əsaslanan statistika və ya hədəf əməliyyatları. İran xalqı heç bir iddia olmadan hədəf əməliyyatları davam etdirir. Və mətbuat üçün əhəmiyyətli deyil. Bütün bu xeyriyyə təşkilatlarının mövcudluğu heç kimin ac olmadığını göstərir və başqalarının statistikası yanlışdır.

/ 0 نظر / 144 بازدید