أمریکا اکنون یکی از استانهای ایران است

 

أنها تاکنون برای نشان دادن اعتراض خود ار نمادهای مختلف استفاده می کردند مانند نماد ضد جنگ یا مبارزه با فقر و گرسنگی یا مبارزه با بیکاری البته باوجود 45 میلیون گرسنه هرگز تجمع آنها به یک میلیون نفر هم نمی رسید یعنی مردم از ترس سازمان های مخوف اف بی آی و سی ای ا حتی برای گرفتن غذا هم مبارزه نمی کردند اما اکنون آنها فارغ از ترس این سازمانهای مخئف 99 درصد به میدان آمده اند و مانند میدان التحریر مصر خیمه زده و تحصن کرده اند آنها دیگر فقط برای فقر یا شکم سیری نیست که اعتراض دارند آنها اساس سرمایه داری را نشان گرفته اند و می خواهند قلب ایرانی ها را خوشحال کنند و آنها با نمایندگان راستگفتار ایرانیان بسیار سخن دارند . این حرکت درست پس از حضور رئیس جمهور ایران در نیو یورک و گفتگوهای صمیمانه ایشان آغاز شد و انتهایی برای آن نیست تا روزی که آمریکا نیز یک کشور اسلامی و تابع ولایت فقیه شود رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با آنان به گفتگوی صمیمانه بنشیند.  زیرا که روایات ما می گوید این بار نوبت غربیهاست که خورشید را بتابانند...و خورشید چیزی نیست جز امام زمان . ظهور آن حجت حق و مردم آمریکا حتی هالیوودی هایشان ازایران پرجرات تر این مباحث را طرح و استفاده می کنند و به آن اعتقاد دارند...

 

America is now one of the provinces of Iran

They have to show their protest against the various symbols used

As a symbol of anti-war or fighting or combat unemployment and hunger fighting

 Despite the 45 million hungry they never accumulate a million was not

The people of the terrible fear of the FBI and CIA did not fight or even to get food

But now they fear the organization bad 99 percent from the field are

Tahrir Square was like a tent and sit and Egypt have

 They are protesting not only poverty or a full belly

 They are the basis of capitalism

 And they are glad the heart of the Iranian

And they have spoken with representatives of the Iranian right .

This move just after the Iranian president in New York and began his intimate conversations

And it does not end

Until the day that America is a Muslim country and the clerical Supreme Leader and sincere dialogue with them to sit.

  The legend tells us that this time the sun comes to arise the sun  ...

And the sun is nothing but the Imam. The proof of the truth and the American people even more Hollywood can say  from Iran  their topics and plan and use it to believe ...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید