تدارکات برای: تظاهرات قدس ضعیف است.

تدارکات برای: تظاهرات قدس ضعیف است.

هرجمعه بر تعداد شرکت کنندگان در: نماز جمعه قدس افزوده می شود. ولی امکانات برای آن بسیار ضعیف است، و مردم با سختی روبرو هستند. محل وضو گرفتن ها بسیار دور و: حتی کثیف است و جواب: نمازگزاران را نمی دهد. البته اسرائیلی ها دوست دارند: که اینطور باشد زیرا از یکسو می گویند: مسلمانها کثیف هستند و: از سوی دیگر مردم کمتری میتوانند نماز بخوانند. لذا پیشنهاد می شود برای آنجا، از سرویس های بهداشتی سیار استفاده شود. در مسیر تردد مردم، به تعداد کافی مستقر شود. البته ممکن است که: ماموران اسرائیل مانع این کار شوند، ولی مهم نیست زیرا با افزایش: تعداد کانکس های بهداشتی، برای مردم رفاه بیشتری فراهم می شود، و آنها نیز نمی توانند: تا ابد مخالف این حرکت سالم و رفاهی باشند. علاوه بر سرویس های بهداشتی، نیاز به مراکز عرضه آب هست، زیرا در اثر طولانی بودن مسیر، و استرس های فراوانی که: ماموران اسرائیلی در هنگام ورود، بر مردم وارد می کنند، لازم است مردم خیر، آب در بطری های یکبار مصرف توزیع کنند ویا: مغازه داران و منازل در مسیر: از ارائه آب بهداشتی به مردم خود داری نکنند. از آنجا که جمعیت هر جمعه بیشتر خواهد شد، باید فکری برای سایه بان یا زیر انداز هم کرد. که در سرما و گرما یا باران و برف، مردم اذیت نشوند. برای اینکار لازم است: اسپانسر هایی برای تبلیغ خودشان هم شده، چتر و سجاده  و بارانی در بین مردم توزیع کنند. مردم هم میتوانند همراه خود، این وسایل را داشته باشند، ولی افزایش آن میتواند میزان: تحرک را کاهش دهد و: باعث خستگی شود. از همه مهمتر وسایل ایاب و ذهاب این مردم است، بسیاری از آنها مجبورند پیاده و: از مسیر های دور وارد بیت المقدس بشوند، و این امر تمرکز آنها را برای نماز خواندن کم می کند، زیرا دور بودن مسیر و: نبودن وسیله کافی برای ایاب و ذهاب، و زورگیری های صهیونیست ها درمسیر، باعث میشود تا فقط به فکر: رسیدن به خانه باشند، تا باعث نگرانی اهل خانواده نشوند. بسیاری از مردمی که به نماز می آیند، شاید اصلا فرصت نکنند صبحانه یا: میان وعده غذایی بخورند، یا آنقدر فقیر هستند که: با شکم گرسنه می آیند. لذا باید ایستگاههایی باشد که: غذای ارزان یا رایگان به آنها بدهد.  علاوه بر اینکه از مسرهای دورتر هم، مشتاقان زیادی هستند که مابل هستند: در نماز جمعه قدس شریف شرکت کنند، ولی امکان حضور برایشان مقدور نیست، یا بسیار گران است. تشکیلات خود گردان میتواند: با کمک اهالی قدس شریف، اقدام به راه اندازی خطوط مسافربری: بین شهری و درون شهری بکند، و مردم نمازگزار را در مسیر: رفت و برگشت کمک کند، یا با حداقل کرایه آنها را جابجا نماید. زیرا اگر چنین کاری نشود، ممکن است مدت ورود و خروج، تغییر کند و یا به صورت: اقامت های خیابانی ظاهر شود. کسانی که نمی توانند به موقع خارج شده، و به منزل برسند، مجبورند تاریکی شب را، در گوشه و کناری بمانند، تا به روشنایی فردا برسند. اگر چنانچه این اقدامات انجام شود، خواهند دید که بیشتر از مردم داخلی شهر،  از اطراف و اکناف خواهند آمد. چه بسیار افرادی که در کرانه باختری، یا نوار غزه هستند که اگر راه باز شود، و وسیله نقل و انتقال باشد، میتوانند به جمعیت نمازگرار در قدس شریف، اضافه شوند و شکوه وعظمت گذشته را زنده کنند. حماس و جبهه جهاد اسلامی هم باید در این کار وارد شوند. آنها میتوانند با تشکیل کمیته استقبال، راه را برای علاقمندان باز کنند. زیرا از ایران و عراق، سوریه و همه جای دنیا، مردم مشتاق هستند تا در قدس شریف حاضر شده، و در آن نماز بگذارند. به نفع آنها است که گردشگری بزرگی شروع شود: و در تمام شئون باعث: افزایش در آمد ساکنین آن شود.

Procurement for: Qods Demonstration is weak.

Each group is added to the number of participants in: Qods Friday prayers. But the facilities for it are very weak, and people are facing difficulty. The location of ablutions is very far away: even dirty and the answer is: do not give prayers. Of course, the Israelis would like it to be so because they say on the one hand: Muslims are dirty and, on the other hand, fewer people can pray. Therefore, it is recommended to use mobile health services there. On the road of people, be sufficiently deployed. Of course, it may be that: Israeli agents are preventing this, but it does not matter because it increases: the number of health-related dispensations provides more prosperity for the people, and they cannot: forever oppose this healthy and welfare move. In addition to sanitation, there is a need for water supply centers because, due to the length of the route, and the many stresses that Israeli agents bring when entering, it is necessary for the good people, water in disposable bottles to distribute Or: Shopkeepers and homes are on track: do not provide water to their people. Since the population will be higher every Friday, you have to think for a canopy or underwater. It does not hurt people in cold and heat or rain and snow. To do this, it is necessary: ​​sponsors to advertise themselves, spread umbrellas and rainbows among people. People can also have these devices with them, but increasing them can reduce the amount of mobility: and cause fatigue. Most importantly, they are the tools of this people, many of them have to walk and: go to Jerusalem from distant directions, which reduces their focus on prayer, because the path is far away and: the lack of sufficient means for The pursuit of Zion and the Zionist brutality in the mosque makes you just think: to get home, not to worry about the family. Many people who come to prayer may not even have the opportunity to eat breakfast or: eat snacks, or they are so poor that they come hungry with a stomach. So there should be stations that give them cheap or free food. In addition to being far away, there are many enthusiasts who are Mumbai: they will attend the Qods of Sharif Friday prayer, but they will not be able to attend, or it will be very expensive. The self-organizing organization can: With the help of the people of Qods-e-Sharif, it will initiate passenger lanes: between urban and inland, and help people on the path: to go round, or to move them with a minimum fare. Because if this is not done, the time of arrival and departure may change, or in the form of: street accommodation. Those who cannot get out of time and get home will have to stay in the dark for night, to reach tomorrow's brightness. If these measures are taken, they will see that they will come from around the city more than the people of the inner city. How many people in the West Bank, or in the Gaza Strip, who, if they open the road, and the means of transportation, can add to the democrats' population in the noble Jerusalem, and revive the glory of the greatness of the past. Hamas and the Islamic Jihad should also enter this work. They can open the way for enthusiasts by forming a welcoming committee. Because of Iran and Iraq, Syria and everywhere in the world, people are eager to be present at Holy Qods and pray there. It is in their interest to start large tourism: and, in all respects, it will lead to an increase in the income of its inhabitants.

المشتریات من أجل: القدس مظاهرة ضعیفة.

تضاف کل مجموعة إلى عدد المشارکین فی: صلاة الجمعة صلاة القدس. ولکن المرافق لها ضعیفة جدا، ویواجه الناس صعوبة. موقع الوضوء بعیدا جدا: حتى القذرة والجواب هو: لا تعطی صلاة. الإسرائیلیون هم من هذا القبیل لأنه من جهة یقولون المسلمین قذرون ومن ناحیة أخرى، یمکن أن عددا أقل من الناس یصلی. ولذلک، فمن المستحسن استخدام الخدمات الصحیة المتنقلة هناک. على طریق الناس، یتم نشرها بما فیه الکفایة. بالإضافة إلى الخدمات الصحیة، ویحتاجون إلى رعایة، وإمدادات المیاه بسبب طول الطریق، والإجهاد الکثیر أن عملاء إسرائیلیین لدى وصوله، إلى الناس الذین یحتاجون إلى أهل الخیر، وزجاجات المیاه، وتوزیع المتاح أو: أصحاب المتاجر والمنازل على الطریق الصحیح: لا توفر المیاه لشعبها. وبما أن عدد السکان سیکون أعلى کل یوم جمعة، علیک أن تفکر فی مظلة أو تحت الماء. فإنه لا یضر الناس فی البرد والحرارة أو المطر والثلج. للقیام بذلک، فمن الضروری: رعاة للإعلان عن أنفسهم، ونشر المظلات وقوس قزح بین الناس. یمکن أن یکون الناس أیضا هذه الأجهزة معهم، ولکن زیادة یمکن أن تقلل من کمیة التنقل: وتسبب التعب. قبل کل شیء وسائل النقل هؤلاء الناس، وکثیر منهم أجبروا على المشی وبعیدا بالطبع فی أن تکون القدس، والترکیز لهم بالصلاة قلیلا، لأن حول المسار: عدم وجود کافیة وسائل النقل، والابتزاز من قبل مسار الصهیونی، یجعل الفکر فقط لیکون مقرا لبیت العائلة لیست مدعاة للقلق. لذلک یجب أن یکون هناک محطات التی تعطی لهم الغذاء رخیصة أو مجانا. لأنه إذا لم یتم ذلک، قد یتغیر وقت الوصول والمغادرة، أو فی شکل: الإقامة فی الشوارع. أولئک الذین لا یستطیعون الخروج من الوقت والحصول على المنزل سوف تضطر إلى البقاء فی الظلام لیلا، للوصول إلى سطوع الغد. إذا تم اتخاذ هذه التدابیر، وسوف نرى أنها سوف تأتی من جمیع أنحاء المدینة أکثر من الناس من المدینة الداخلیة. وعلى حماس والجهاد الإسلامی أن یدخلا هذه المهمة أیضا. ویمکنهم فتح الطریق أمام المتحمسین من خلال تشکیل لجنة ترحیبیة. بسبب إیران والعراق وسوریا وفی کل مکان فی العالم، الناس حریصون على أن یکونوا موجودین فی القدس المقدسة ویصلی فیها. السیاحة هی بدایة رائعة لصالحهم: وفی جمیع جوانب الأسباب: زیادة دخل سکانها.

Təchizat: Qods Demonstration zəifdir.

Hər bir qrup Qods cümə namazına iştirak edənlərin sayına əlavə olunur. Ancaq bunun üçün imkanlar çox zəifdir və insanlar çətinliklə üzləşirlər. Qulaqların yeri çox uzaqdır: hətta pisdir və cavabıdır: namaz verməyin. Əlbəttə, İsraillilər bunu bir tərəfdən deyirlər: Müsəlmanlar çirklidir, digər tərəfdən isə az adam dua edə bilər. Buna görə mobil sağlamlıq xidmətlərindən istifadə etmək məsləhətdir. İnsanlar yolunda kifayət qədər yerləşdirilsin. səhiyyə xidmətləri ilə yanaşı, qayğı lazımdır, su təchizatı, çünki marşrut uzunluğu və stress gəlişi İsrail agentləri ki, xeyriyyəçilərin ehtiyacı olan insanlar üçün bir çox su qabları, birdəfəlik bölüşdürülməsi edir Və ya: Sahibkarlar və evlər yolda: insanlar üçün su təmin etməyin. Kütlənin hər cümə günü yüksəlməsindən bəri bir çardaq və sualtı düşünmək lazımdır. Soyuqda və istidə, yağış və qarda insanlara zərər vermir. Bunları etmək üçün, zəruridir: sponsorlar özlərini reklam etmək, şemsiyeler və göy qurşağıları insanlar arasında yaymaq. İnsanlar də bu cihazları onlarla birlikdə ola bilər, ancaq artırmaq onları hərəkətlilik miqyasını azalda bilər: və yorğunluqa səbəb olur. nəqliyyat bütün vasitələrlə bu insanlar Above çünki track ətrafında, onların çoxu getmək məcburiyyətində və əlbəttə uzaq Qüds olmaq daxil və bir az dua onları diqqət: kifayət qədər olmaması Sionun və sionistlərin məsciddəki qəddarlığının arxasınca sizi düşünürsən: evə gəlmək, ailə haqqında narahat olmayın. Dua edən bir çox insanlar səhər yeməyi yemək və ya qəlyanaltı yemək imkanına malik deyillər, ya da mədə ilə ac qaldıqları qədər yoxsul olurlar. Belə ki, ucuz və ya pulsuz ərzaq verən stansiyalar olmalıdır. uzaq gediş yolları olan olmaqla yanaşı, Mabel çox meraklıları: Qods Cümə namazı iştirak, lakin bu giriş mümkün və ya çox bahalı deyil. Çünki bu edilmədikdə, gəliş və gediş zamanı dəyişə bilər və ya şəklində dəyişə bilər. Vaxt keçə bilməyən və evə qayıda bilməyənlər gecə qaranlıqda qalacaq, sabahın parlaqlığına çatacaqlar. Əgər bu tədbirlər görülsəydilər, onlar şəhərin ətrafından gələn şəhərlərdən daha çox olacaqlarını görürlər. Hamas və İslam cihadı da bu işə girməlidir. Məşqçilərə qarşılanma komitəsi yaratmaq yolu aça bilərlər. İran və İraq, Suriya və dünyanın hər yerində insanlar müqəddəs Qodlara qoşulmaq və dua etmək istəyənlərdir. Böyük turizmin başlaması maraq doğurur və bütün istiqamətlərdə bu, onun əhalisinin gəlirlərinin artmasına səbəb olacaq.

 

/ 0 نظر / 21 بازدید