الگوی شهر اسلامی در قران

الگوی شهر اسلامی در قران

در قران کریم، بزرگ و کوچک بودن شهر مهم نیست، حتی معماری های عجیب و غریب و: ساخت و سازهای کالبدی هم اهمیت ندارد، بلکه عاملی که یک شهر را، از نابود شدن نگهمیدارد، صالح بودن مردمان آن است. لذا در ایات قران می خوانیم: چه بسا شهر هایی که تخریب شدند و از بین رفتند، فقط به خاطر اینکه اهالی آن فاسد بودند. یعنی تجهیزات شهری و: قدرت مدیریت بالای شهرداران، یا مهارت فوق العاده معماران کالبد شهری، هیچکدام نمی تواند حافظ شهر و: شهر نشینی باشد. بابل و بابلیان برخلاف نظر ما، که  زندگی ابتدایی و ماقبل تاریخ داشته اند، شهروندان بسیار باهوش و مترقی بودند. توانسته بودند قانون جاذبه را دور بزنند، و شهر ها باغ های فضایی ومعلق بسازند. تا به اصطلاح امروز، از زلزله و سیل در امان باشند! اما کو؟ آنهمه پیشرفت ها و گنج ها و دستاوردهای آنان کجاست؟ (کم ترکوا من جنات و عیون..)هم اکنون نیز از این نوع کار ها می شود: سنگاپور بجای رشد سطحی شهر به رشد عمقی روی آورده، و نیویورک به رشد ارتفاعی دست زده است. اما آیا توانسته در مقابل یک توفان مقاومت کند؟ همانطور که کاخ ها و قصر ها، نتوانستند پادشاهان خود را حفظ کنند، شهر ها هم هرچند محکم و با نقشه ساخته شوند، ولی به عدالت شهری و: عمل صالح و نیکوکاری توجه نشود، مانند واشنگتن یا تهران، فقط به مجموعه ای از بافت های فرسوده تبدیل می شود. بنابر این کالبد شهر مهم است ولی، از ان مهمتر روح شهر و شهر نشینی است. در واقع با این چاقوی معماری شهری، هم میتوانیم سر: کسی را از بدنش جدا کنیم، یا میوه ای را پوست بگیریم.  شهرداران چه وظیفه ای دارند؟ با اینهمه عوارض و درآمد های نوسازی، آیا زخمی را از جامعه شهری، مرحم می گذارند یا برآن نمک می پاشند؟. بنابر این روح شهر مانند روح بشر، با نیکوکاری صیقل پیدا کرده و شفاف می شود، و با ظلم و فساد می میرد. یکی از قانون های خداوندی در قران اینطور بیان شده: ما اگر بخواهیم قومی را نابود کنیم، به مسئولان آن دستور می دهیم: که کار های ناشایست انجام دهند! و خدا را عبادت نکنند.( وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنا مُتْرَفیها فَفَسَقُوا فیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمیراً16) پس، شهرهایی که هر روز بزرگتر می شوند، مورد تایید خداوند هستند، زیرا به دنبال عدالت اجتماعی و: مبارزه با فسادند. از نظر خداوند همین که: اراده مبارزه با فساد باشد کافی است، زیرا ریشه کن کردن فساد، امکان پذیر هم نیست. شاید یکی از بزرگترین دلایل یا عوامل: نابودی رژیم پهلوی، رشد حاشیه نشینی بود. و به قول بنیانگذار جمهوری اسلامی: این پابرهنه ها بودند که: کاخ نشینان را به زیر کشیدند. اما درس عبرت نشد و: کسانی که از بین پابرهنگان آمدند، در حال تبدیل شدن به کاخ نشینان هستند. براساس نظر کارشناسان شهرداری تهران، تا چند سال دیگر، جمعیت حاشیه نشین بیشتر از: جمعیت شهر نشین خواهد شد! لذا اگر شهردار و شهرداری ها به دنبال: افزایش رضایتمندی شهر نشینان، در قبال نارضایتی حاشیه نشینان باشند، راه به جایی نمی برند. با ایجاد محدودیت ها برای حاشیه نشینان، فاصله طبقاتی بیشتر شده، و عدالت اجتماعی زیر سوال می رود و: در نهایت خشم خدا را به دنبال خواهد داشت. خشم خدا امروزه بنام ترس از زلزله، همه نوکیسه ها را در خود گرفته است. در حالیکه مردم فقیر از زلزله ضرر نمی ترسند! (از درویش چه یک نان بگیری یا یک نان به او بدهی فرقی نمی کند!) مردم کرمانشاه آنهاییکه فوت کردند، در جوار رحمت الهی هستند، و هم یرزقونند.آنهاییکه هم ماندند، اگر واقعا ترسیده بودند، هجرت می کردند. اما ثروتمندان حتی به باران هم بد می گویند: باران، نبار کرمانشاه، ثواب دارد! وفکر می کنند با مقاوم سازی، همه مسائل حل می شود! در حالیکه ارتفاع 12متری: دیوار های نیروگاه های ژاپن هم، نتوانست مقابل سونامی کاری کند. و یا مانند نماینده شکم گنده کرمانشاه، ما را از مرز بودن! کرمانشاه می ترسانند، گویا نمی داند بعثی ها نابود شده اند، و انطرف مرز خبری نیست.

Pattern of Islamic city in the Quran

In the Koran, the great and small city is not important, even strange architectures: physical structures are not important, but the factor that keeps a city from being destroyed is its competent people. Therefore, we read in the verses of the Qur'an: Cities that were destroyed and destroyed, only because their inhabitants were corrupt. Meanwhile, the urban equipment and: the power of managing the mayors, or the superb skill of the urban architectural architects, none of them can protect the city and: urbanization. Babylonians and Babylonians, unlike ours, who had primitive and prehistoric lives, were very smart and progressive citizens. They have been able to bypass the law of gravity, and the cities create gardens of space. To this day, be safe from earthquake and floods! But where? Where are their achievements and treasures? Now, it's the kind of work that has gone: Singapore has grown deeply into the growth of the city, and New York has grown tougher. But was it able to withstand a hurricane? As the palaces and palaces did not manage to keep their kings, cities, though tight and mapped, would not be taken into account urban justice and: righteous deeds, such as Washington or Tehran, to a collection of textures Worn out. Therefore, the body of the city is important, but more importantly the spirit of the city and urbanization. In fact, with this urban architectural knife, we can also head off someone from his body, or peel off a fruit. What do the mayors do? With all the costs and revenues of modernization, do they hurt the wreckage of the urban community, or spill it over it? Therefore, the spirit of the city, like the human soul, becomes polished and polished with charity, and dies with oppression and corruption. One of the laws of God is stated in the Qur'an: "If we want to destroy a people, we will instruct its officials: to do what is wrong!" And do not worship God. Therefore, cities that grow older every day are approved by God because they are seeking social justice and: fighting corruption. In God's eyes, it is enough: the will to fight corruption is enough, because eradicating corruption is not feasible. Perhaps one of the biggest reasons was the destruction of the Pahlavi regime, the growth of marginalization. And in the words of the founder of the Islamic Republic: these were the barefoot that brought down the palaces. But the lesson did not come to pass, and those who came from among the dignitaries are becoming palaces. According to experts from the municipality of Tehran, for a few years, the marginal population will be larger than: the population of the city will be! Therefore, if the mayor and the municipalities are looking for: increasing the satisfaction of the urban residents, they are not in a position to leave the way. By creating restrictions for the marginalized, the class gap is increased, and social justice is questioned, and, ultimately, it will lead to the anger of God. God's anger nowadays, called earthquake fears, has taken all the nooks. While poor people are not afraid of the earthquake! (What kind of bread would a dairy does, or do not give it a bribe!) The people of Kermanshah, those who died, are near divine mercy, and they are also alive. Those who remained, if they were really scared, would emigrate. But the rich even say badly to the rain: Rain, not rain in Kermanshah, has a reward! Contemplate, all problems are resolved by retrofitting! While the 12-meter high: the wall of the Japanese power plants, it did not work against the tsunami. Or, like the representative of Kermanshah's great belly, let us be bound! Kermanshah are afraid, as if they do not know that the Ba'athists have been destroyed, and there is no border.

نمط المدینة الإسلامیة فی القرآن الکریم

لذلک، نقرأ فی آیات القرآن: المدن التی دمرت ودمرت، فقط لأن سکانها فاسدون. معدات الحضریة وإدارة الطاقة من البلدیة، أو مهارات غیر عادیة من المهندسین المعماریین والنسیج الحضری، لا شیء یمکن ان تحمی المدینة: التحضر. البابلیون والبابلیون، خلافا لنا، الذین کانوا حیاة بدائیة وعصور ما قبل التاریخ، والمواطنین الذکیة جدا والتقدمیة. لقد تمکنوا من تجاوز قانون الجاذبیة، والمدن تخلق حدائق الفضاء. حتى یومنا هذا، تکون آمنة من الزلازل والفیضانات! ولکن من؟ أین هی إنجازاتهم وکنوزهم؟ الآن، هذا النوع من العمل قد ذهب: سنغافورة نمت بعمق فی نمو المدینة، ونمت نیویورک أکثر صرامة. ولکن هل کان قادرا على الصمود أمام إعصار؟ کما القلاع والقصور، ولیس الملوک للحفاظ على مدینتهم حتى ولو قوی وجعل الخرائط، ولکن إلى العدالة المدنیة والعمل الصالحین لا یعتبر، مثل واشنطن أو طهران، لمجرد أن تعیین السیاق البالیة. ولذلک، فإن جسد المدینة مهم، ولکن الأهم من ذلک روح المدینة والتحضر. فی الواقع، مع هذا السکین المعماری الحضری، یمکننا أیضا أن یخرج شخص ما من جسده، أو تقشر الفاکهة. ماذا یفعل رؤساء البلدیات؟ مع کل تکالیف وعوائد التحدیث، هل تؤذی حطام المجتمع الحضری، أو تسرب علیه أکثر من ذلک؟ لذلک، روح المدینة، مثل الروح البشریة، یصبح مصقول ومصقول مع الصدقة، ویموت مع القمع والفساد. واحدة من قوانین الله ورد فی القرآن الکریم: "إذا أردنا أن ندمر شعبا، سوف نرشد مسؤولیه: أن نفعل ما هو الخطأ". ولا تعبد الله. لذلک، فإن المدن التی تزرع فی السن کل یوم معتمدة من قبل الله لأنها تسعى إلى العدالة الاجتماعیة و: مکافحة الفساد. فی نظر الله، یکفی: الإرادة لمحاربة الفساد کافیة، لأن القضاء على الفساد لیس ممکنا. ولعل أحد أهم الأسباب هو تدمیر النظام البهلوی، ونمو التهمیش. وفی کلمات مؤسس الجمهوریة الإسلامیة: کانت هذه الحافات التی أسقطت القصور. لکن الدرس لم یأت، وأولئک الذین جاءوا من بین کبار الشخصیات أصبحت القصور. وفقا لخبراء من بلدیة طهران، لبضع سنوات، فإن السکان الهامشیة تکون أکبر من: سکان المدینة سیکون! لذلک، إذا کان رئیس البلدیة والبلدیات یبحثون عن: زیادة رضا سکان الحضر، فإنها لیست فی وضع یسمح لها بمغادرة الطریق. من خلال خلق قیود للمهمشین، یتم زیادة الفجوة فی الصف، والعدالة الاجتماعیة هی موضع شک، وفی نهایة المطاف، وسوف یؤدی إلى غضب الله. غضب الله فی الوقت الحاضر، ودعا مخاوف الزلزال، وقد اتخذت کل الأوجه. فی حین أن الفقراء لا یخافون من الزلزال! ولکن الأغنیاء حتى یقول سیئة للمطر: المطر، نیرو کیرمانشاه، والمکافآت! التفکیر، یتم حل جمیع المشاکل عن طریق التحدیث التحدیثی! فی حین أن ارتفاع 12 مترا: جدار محطات الطاقة الیابانیة، فإنه لم یعمل ضد تسونامی. أو، مثل ممثل بطن کرمانشاه الکبیر، دعونا نکون ملتزمین! کرمانشاه یخافون، وکأنهم لا یعرفون أن البعثیین قد دمروا، ولیس هناک حدود.

Quranda İslam şəhərinin nümunəsi

Buna görə də Quranın ayələrində oxuyuruq: Sakinləri pozulmuş olduğu üçün məhv edilmiş və məhv edilmiş şəhərlər. şəhər avadanlıq və bələdiyyə hakimiyyəti idarə, və ya memar, şəhər parça qeyri-adi bacarıqları, heç şəhər qorumaq bilər urbanizasiya edir. Babillilər və Babillilər, bizimki kimi, ibtidai və prehistorik həyatları olan, çox ağıllı və mütərəqqi vətəndaş idi. Onlar çəkisi qanununu atlaya biliblər və şəhərlər yer bağçalarını yaradırlar. Bu günə qədər zəlzələ və daşqınlardan qorun! Amma kimdir? Onların nailiyyətləri və xəzinələri haradadır? Ancaq qasırğa ilə qarşı-qarşıya qaldı? Belə Washington ya Tehran, yalnız kontekstində qurmaq üçün hesab baxmayaraq güclü onların şəhər saxlamaq və xəritələr, lakin mülki ədalət və saleh hərəkət qala və saray deyil padşahlarının kimi Yoxdu. Buna görə şəhərin cəsədi əhəmiyyətlidir, amma daha da önemlisi şəhərin və şəhərləşmənin ruhu. Əslində, bu şəhər memarlıq bıçağı ilə, biz də onun bədən birinə baş və ya bir meyvə soymaq bilər. Bələdiyyə başçıları nə etməli? Bütün xərclər və modernləşmə gəlirləri ilə, şəhər ictimaiyyətinin dağıntılarına zərər verirlərmi və ya üzərinə dökülürlər? Buna görə şəhərin ruhu, insan ruhu kimi cilalanmış və xeyirxahlıqla cilalanmış və zülm və korrupsiya ilə ölür. Allahın qanunlarından biri Quranda bildirilir: "Əgər bir xalqı məhv etmək istəyirsənsə, onun vəzifəlilərinə təlimat verəcəyik: səhv etməliyik!" Və Allaha ibadət etməyin. Ona görə hər gün yaşlana bilən şəhərlər Allah tərəfindən təsdiqlənir, çünki onlar sosial ədalət axtarır və korrupsiya ilə mübarizə aparırlar. Allahın gözündə kifayətdir: korrupsiyaya qarşı mübarizə iradəsi kifayətdir, çünki korrupsiyanın aradan qaldırılması mümkün deyildir. Bəlkə də ən böyük səbəblərdən biri də Pəhləvi rejiminin məhv edilməsi, marjinalləşmənin artması idi. İslam Respublikasının qurucusunun sözlərinə görə: sarayları aşağı saldıran ayaqyalınlar idi. Lakin dərs keçmədi və oradan gələnlər saraylara çevrildi. Tehran bələdiyyəsinin mütəxəssislərinə görə, bir neçə ildir marginal əhali daha çox olacaq: şəhər əhalisi olacaq! Buna görə də, bələdiyyə başçıları və bələdiyyələr axtararkən: şəhər əhalisinin məmnuniyyətini artırmaq üçün yoldan getmək üçün bir vəziyyət yoxdur. Günümüzdə Allahın qəzəbi, zəlzələ qorxusu olaraq adlandırılan, bütün köşkləri götürdü. Zəif insanlar zəlzələdən qorxmurdular! Lakin zənginlər yağışa belə pis deyirlər: Yağış, Nero Kermanşah, mükafatlara layiqdir! İnkişaf etmək, bütün çətinliklərin aradan qaldırılması ilə həll olunur! 12 metr yüksək: Yapon elektrik stansiyalarının divarı isə tsunamiyə qarşı işləmirdi. Və ya, Kermanşahın böyük qarın nümayəndəsi kimi, bizi bağlayalım! Kermanşah, Baasçıların məhv olduğunu bilmədikləri kimi, qorxurlar və heç bir sərhəd yoxdur.

 

/ 0 نظر / 20 بازدید