ایران دردام عربستان

 

    اخبار روزهای اخیر که با شیطنت پخش شده مسئولین ایران را در موضع انفعالی قرار داد بطوریکه همه یکصدا اعلام کردند رژیم سفاک عربستان را به رسمیت می شناسند و حسن همجواری دارند! و تمام کشتار آنها در بحرین ویمن  را نادیده گرفتند. جالب این است که سفارت عربستان در مقابل وال استریت قراردارد واز آن جا به مردم شلیک می شود تا با ایجاد رعب و وحشت مانع  تظاهرات 99درصدی مردم شوند!

  آنوقت آنها این خبر را با خبرهای ده سال پیش پوشش داده و موجب توبه و تغییر مواضع مسئولان ایرانی شدند!

/ 0 نظر / 2 بازدید