چرا 24 اسفند؟

برای امثال آقاخان نوری انتخاب روز بخصوص برای سوال از رئیس جمهور معنی و مفهوم خاصی دارد دراین روز کودتای سیاه رضاخانی صورت گرفت و تا مدتها میدان انقلاب بنام مجسمه یا 24 اسفند معروف بود گویا آقاخان نوری های همشهری دوست داشتند درچنین روز بیاد ماندنی باردیگر نام میدان انقلاب را مجسمه کنند! ولی رای مردم آن را شکست زیرا اولا 69 نفر آنان در اولین دور انتخابات رای نیاوردند و سرجایشان نشستند بقیه هم در دور دوم رای نخواهند آورد! اگر تصادفا کسانی هم با سو استفاده از نام شهید مطهری و شهید باهنر رای بیاورند دیگر باید به سو استفاده چی بودن آنان مطمئن شد...

/ 0 نظر / 2 بازدید