داستان موسوی

در مدرسه عالی شهید مطهری که مسئول  آموزش بودم کلاسهای فراوانی از 6 صبح تا 8 شب داشتیم وهمه پر بودند از دانشجو وطلبه  روزی در سال 1358جوانی به نزدم آمد و گفت من میرزائی هستم می خواستم آقای مهندس موسوی را بیاورم دیدنتان . بنده که نه ایشان را می شناختم نه موسوی را گفتم عیبی ندارد.بعد از چند روز آقای میرزائی با جوانی آمد و گفت ایشان مهندس موسوی هستند . مهندس هم با تعجب مدرسه عالی شهید مطهری را نگاه می کرد اتفاقا صبح زود بود و زنگ تفریح اولیه ناگهان طلبه و دانشجوها از کلاسها بیرون ریختند و حیاط پرشد موسوی با تعجب گفت شما اینهمه نیرو در این صبح زود دارید و ما خبر نداریم گفتم چطور مگر ؟ گفت قرار است من وزیر خارجه شود و نیاز به نیروهای مطمئن و زبده دارم تا به سراسررجهان تمام سفارتخانه ها بفرستم چون سفیر ها را نمیتوان بسرعت عوض کرد اینها بعنوان مامور رمز باید بروند البته اول دوره می بینند. بعد که قول مساعد گرفت رفت و بعد از چندی که وزیر شد میرزائی را فرستا و ما به اندازه  کشورهای مورد نیازش دانشجو معرفی کردم قرار شد توسط آقای آقازاده در سازمان هواپیمائی دوره ببینند و بنده هم درس مدیریت و تحلیل سیاسی  آنها را پذیرا شدم بعدا همه اعزام شدند و در تمام سفارتخانه ها مستقر گردیدند واز همان روز اغلب که به ایران می امدند سری هم به من می زدند.. تا اینکه جریان شهید رجائی پیش امد و قرار شد حراست انجا پاکسازی شود بنده دعوت شدم وباحکم شهید علیرضائی بعنوان معاون حراست  اقدام به تصفیه کارکنان کردیم و تا حراست تایید نکرد کسی مشغول بکار نشود.وقتی اقازاده و مهندس موسوی امدند نخست وزیری اول کاری که کردند علیرضائی را خلع کردند و برادر خانم اقازاده که هنوز سربازی هم نرفته بود مسئول حراست شد. البته بهانه شان این بود که علیرضائی عکس خانوادگی مهندس موسوی را که زنش آمریکای بی حجاب بود تکثیر کرده و در تمام اتاقهای نخست وزیری انداخته بعدهم رفتند پیش امام خمینی و ایشان راتهدید به استعفا کردند و امام فرمان 8 ماده ای معروف را صادر کرد.  چند روز بعد هم باجناقش بنام بهشتی با اینکه مرا می شناخت و شاگرد من در دانشگاه صنعتی شریف بود نامه امضا شده آورد گفت این رای هیات است که شما ادعا کردی داماد آیه الله کاشانی هستی! اگر می خواهی به اجرا نرسد و اخراجت نکنیم خودت استعفا بده برو یک قسمت دیگر ! من تلفن را برداشتم و به مهندس موسوی زنگ زدم و گفتم اینطوری می گویند شما که مرا می شناسی.  او گفت بهتر است حرفشان را گوش بدهی ناچار استعفا دادم و بعد بعنوان کارشناس اسناد محرمانه حکم زدند و رفتم بایگانی ولی هر روز مهندس موسوی از عملکرد من ابراز نارضایتی می کرد وبعضی مواقع روی نسخه های بایگانی که برایش می فرستادم هم می نوشت! عاقبت پیش آقا زاده رفتم او گفت بهتراست اصلا همه کارهای قبلی را رها کنی یک دفتر تبلیغات و ارشاد می زنیم تو مسئولش بشو! و حکم هم زد البته چون به بهزاد نبوی گیر داده بودم در موقع حراست از من ناراحت بودند وجدیدا هم که سرنماز گفته بودم که پول نهار کابینه شهید رجائی فقط هزینه نهار یکی از وزرای مهندس موسوی است ! چون شهید رجائی با کابینه اش نان وماست می خورد ولی اینها آشپزخانه را تعمیر اساسی کرده بودن و نهارهای مخصوص می خوردند! بهزاد نبوی که زمان شهید رجائی خودش می رفت چائی می ریخت  ومی گفت آبدارچی ها هم آدمند!حالا چند تا آبدارچی داشت ! دراین  هیرو ویر بودم که دوره فوق لیسانس قبول شدم . دانشگاه تربیت مدرس از ما خواست استعفادهیم ...

من نامه ای نوشتم برای آقازاده و در خواست شش ماه مرخصی بدون حقوق کردم که اگر دانشگاه قبولی قطعی شدم که بروم اگر نه برگردم ایشان با ارزوی موفقیت قبول کرد متاسفانه در دوره اول دانشگاه تربیت مدرس که شش ماه طول کشید فقط یک نفر قبول شد آنهم دانشجوی روانشاسی بنام آقای ایمانی بود بقیه رفتند و اعتراض کردند وبالاخره دوره دوم قبول شدند من برایم سفر مکه پیش آمد نتوانستم اعتراض کنم بعدا که آمدم کار از کار گذشته بود گفتند دورسوم امتحان بده  برگشتم نخست وزیری ولی همه افراد عوض شده بودند و کسی مرا نمی شناخت فقط مدتی رفتم پیش آقای رئوفیان و سخائی در امورمالی یک روز آقای کریمیان معاون وزیر ارشاد مرا دید و تعارف کرد و گفت من ترا می شناسم چرا اینجا هستی بیا وزارت ارشاد رئیس روابط عمومی شود گفتم پس حکم صادر کن من اینها را در مقابل عمل انجام شده بگذارم حکم صادر کرد و در نشریه داخلی ارشاد هم چاپ کرد. منهم عذر خواهی کرده و رفتم ارشاد.آنجا دوره سوم قبول شدم و درسم راهم ادامه دادم هرچه دانشگاه اصرا کرد قبول نکردم استعفا بدهم ولی در سال 63 کاندیدای تاکستان شدم و ناچار استعفا دادم بعد که رای نیاوردم برگشتم اما باز افراد عوض شده بودند ناچار مرا آقای اعلائی که معاون مالی اداری بود خودش هم کاندیدای خلخال شده بود حمایت کرد و شدم معاون ادره کل کاخها. رفتم سعد آباد آن روز که من رفتم معاون کلانتری را آورده بودن مدیرکل کاخها اورا استیضاح می کرد که چرا مامور کلانتری شما را در میان چمنهای کاخ با دختر مردم دستگیر کرده اند؟ او هم گفت حاج آقا بهترین های نیروی انتظامی که میروند جبهه و شهید می شوند دسته بهتر هم محافظ شخصیتها هستند اینهایی که میمانند ما برای شما می فرستیم ! چند روزی آنجا بودم که یکی از روحانیون آشنا بنام کشوری به همراهی یکی از شاگردانم در مدرسه عالی شهید مطهری آمدند دیدنم و گفتند که سازمان صنایع ملی مسئول روابط عمومی ندارد و شما که تجربه روابط عمومی ارشاد را دارید بیائید کمک. رفتم و مشغول شدم نشریه آنها را راه انداختیم و سمینارهای متعدد. تا اینکه گفتند مهندس موسوی به سمینار ما می آید ماهم سنگ تمام گذاشتیم و نمودارهایی کشیدیم که صنعت چقدر پیشرفت کرده و هزینه هایش کم شده و حدود 800کارخانه بزرگ که تابع سازمان بودند در گروههای نه گانه ساماندهی شدندو گروههای پردر آمد مثل صنایع دارو سازی به گروههای کم درامد مثل خودرو سازی و گروه ملی کمک کردند تا راه بیافتد. نگو این نمودارها شدیدا مورد توجه موسوی قرار گرفت و در همانجا تشکر کرد وادعا کرد اینهمه پیشرفت در دوران اوشده است و با دستی پر به مجلس رفت و رای اعتماد گرفت ..

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
حقدوست

سلام دوست ارجمند. با مطالب زیبایی همچون: [قلب]> داستانهای ‌‌زیبا و آموزنده از خواجه ‌‌نصیرالدین طوسی http://bia2mofid.persianblog.ir/post/579/ [گل][گل][گل] [قلب]> سؤال مهم یک یهودی از رسول خدا(ص) http://bia2mofid.persianblog.ir/post/577/ [گل][گل][گل] [قلب]> احادیثی ارزشمند از اهلبیت(ع) http://bia2mofid.persianblog.ir/post/578/ [گل][گل][گل] در خدمت شما هستم.