شکم های شما از: غذای حرام( مال حرام) پرشده است.

خرید بیماری، و فروش سلامت.

براساس گزارش پرفسور کرمی:« 70درصد داروهای مصرفی در آلمان گیاهی است»، که بیش از 90درصد آن، از ایران تهیه می شود و: 90درصد داروهای ایران شیمیایی است! که بیش از 70درصد آن از آلمان وارد می شود. یعنی ما بیماری را می خریم، و سلامت را می فروشیم! این تنها در داروهای گیاهی نیست، بلکه در آب مصرفی هم هست! آب معدنی بسیار گوارای پلور و: جاهای دیگر را فلوراید می زنند و: در بطری های سرطان زای: یکبار مصرف می ریزند و: درمقابل آفتاب می گذارند و: یا در فریز ها یخ می زند.  پرفسور دیگری بیش از یک میلیون صفحه، همراه عکس، در باره یک آیه قران نوشته است! وآن درخصوص رویش گیاه است. وی می نویسد با خوردن روزی یک عدد گوجه فرنگی، از بیماری پروستات جوگیری کنید! واقعا برخی ها از وجود: نعمت های سرشار در ایران ناراحت هستند، و اینکه مردم سالم باشند، دلشان افسرده می شود. آنها می گویند: امنیت را نمی توان خدشه دار کرد، پس سلامت را خدشه دار کنیم، آن هم بطور معکوس یعنی زیاده روی : تعداد دستگاه ام آر آی در ایران، سه برابر انگلستان است. کار بجایی رسیده که برخی ها می گویند: دیگر ساخت وساز بیمارستان ها را تعطیل کنید! و البته تعطیل نمی کنند، زیرا با ویزیت معمولی، پزشکان دنیا دوست راضی نیستند. آنها ترجیح می دهند: هرکس مراجعه کرد بدون سوال و جواب، همه نوع آزمایش ها بدهد: نوار قلب و ام ار ای بگیرد و: بعد هم خوب نشد، بیمار به جای دیگری مراجعه کند! و همه اینها از ول تکرار شود. اگر هم بیمار بگوید: در جای دیگری آزمایش داده، به او بگویند دستگاه آنها قدیمی است! و کیت های ما به روز است. آخرین یافته پزشکان این است که: بهترین درمان برای بیماری های قلبی و عروقی، نداشتن استرس است. اگر یک بیمار می خواهد خوب شود، باید برود داخل جنگل! کفش و جوراب را در بیاورد و: پیاده روی کند. تا مواد موجود در خاک، از طریق پوست او به بدنش وارد، و آن را مقاوم کند. این عمل یعنی بازگشت به طبیعت. زیرا قران می فرماید: ما شماراهم مثل گیاهان، از خاک رویانیدم. بازهم براساس آخرین یافته ها، همه عناصری که در خاک است، به همان نسبت در بدن هم وجود دارد! اگر ترکیب یا نسبت آن بهم بخورد، بیماری ایجاد می شود. حتی جیوه که سمی ترین فلز است، یه مقدار لازم در بدن اسنان هست. زیرا خوراک انسان این مواد را دارد. خوراک ما یا بطور مستقیم از طبیعت است مانند: گیاهان یا با واسطه مانند: جانوران حلال گوشت است. در حالیکه بهترین پاستیل های تولیدی: برای کودکان از استخوان خوک است. یا بهترین خوراک دام، پودر ماهی های حرام گوشت است. با این حرام خواری ها آیا نباید منتظر بیماری ها باشیم؟ ماهی خاویار را صادر می کنیم بجای آن ماهی مرده وارد می کنیم. حتی صهیونیست ها در: موادغذایی تراریخته سم، عقیم کننده می ریزند، تا نسل مسلمان ها نابود شود! والا چرا اینهمه بیمارستان های: نازایی افزایش دارد؟ این سم یا اسپری، برای عقیم کردن گیاهان هرز تهیه شده! ولی از طریق مواد خوراکی تراریخته، در جهش های مولکولی بدن، اختلال ایجاد می کند. سرطان بخاطر اختلال در سیستم: مولکولی و سلولی بدن است. به همین جهت است که در قران گفته شده:( انطروا الی طعامک) به موادغذایی خود دقت کنید! که از پول حلال تهیه شده باشد، و هم از با مواد حرام مخلوط نشده باشد. سید الشهدا پس از نصیحت زیاد دشمنان، به صراحت گفت میدانید چرا: حرف حق به گوش شما نمی رود؟ چونکه شکم های شما از: غذای حرام( مال حرام) پرشده است.

Buy illness, and sell health.

According to Professor Karami: "70% of herbs used in herbal medicine are German," more than 90% of which comes from Iran, and 90% of Iran's drugs are chemical! Of which more than 70% come from Germany. That is, we buy sickness, and we sell health! It's not just in herbal medicines, but also in water! Sparkling mineral water is very pleur and: Fluorescent elsewhere: In carcinogenic bottles: Disposable and: Sunshine and: Freezes in freezers. Another professor has written more than a million pages, along with a picture, about a Qur'anic verse! It is about plant growth. He writes that, having eaten one tomato a day, dig through prostate disease! Really some of the existence: Blissful blessings in Iran are upset, and people are healthy and depressed. They say: security can not be ruled out, so let's ruin our health, and this is reversed: excess of MRI in Iran is three times that of the United Kingdom. There is some work that some say, shut down the construction of hospitals! And, of course, they do not shut up, because with a normal visit, doctors in the world are not happy with it. They would prefer: Anyone who came without question and answer would give all kinds of tests: Heart and Embryo and: Then it did not work well, the patient would go to another place! And all of this will be repeated from the hole. If the patient says: Test it somewhere else, tell him that their device is old! And our kits are up to date. The latest finding by physicians is that the best treatment for cardiovascular disease is the lack of stress. If a patient wants to be fine, go inside the forest! Take shoes and socks and: Walk. So the material in the soil, through its skin, enters, and resists it. This action means returning to nature. For the Qur'an says: "We created a number of plants like the soil." Again, according to the latest findings, all the elements in the soil are equally present in the body! If the composition or ratio is used up, the disease is caused. Even mercury, which is the most toxic metal, is in the body. Because the human feed has this material. Our food is either directly from nature, such as plants or mediators such as meat-soluble animals. While the best produced pasta: for children, is the pig's bone. Or the best animal feed is the meat of haram fish. With the forbidden offspring, should not we expect diseases? We export caviar fish instead of dead fish. Even Zionists in: Transgenic food poisoning, sterilizing, so the Muslim generation is destroyed! So why all hospitals: Infertility is rising? This poison or spray is provided to sterilize spraying plants! But through transgenic food, it interferes with molecular mutations in the body. Cancer is due to systemic impairment: molecular and cellular body. Therefore, it is said in the Quran: Take care of your food! Which is made up of halal money, and not mixed with haram materials. Sayyid al-Shohada, after the great advice of the enemies, you said explicitly, why: the letter does not go right to your ear? Because your belly is filled with haram food (forbidden).

شراء المرض، وبیع الصحة.

ویقول البروفیسور کرامی: "70٪ من الأعشاب المستخدمة فی الأدویة العشبیة هی الألمانیة، وأکثر من 90٪ منها من إیران، و 90٪ من الأدویة الإیرانیة هی مادة کیمیائیة! منها أکثر من 70٪ تأتی من ألمانیا. وهذا هو، نشتری المرض، ونبیع الصحة! انها لیست فقط فی الأدویة العشبیة، ولکن أیضا فی الماء! المیاه المعدنیة الحساسة جدا والفلوراید الأخرى: فی زجاجات مسرطنة: یمکن التخلص منها و: أنها تقف ضد الشمس و: تجمید فی المجمدات. وقد کتب أستاذ آخر أکثر من ملیون صفحة، جنبا إلى جنب مع صورة، عن آیة قرآنیة! بل هو حول نمو النبات. یکتب أنه بعد أن أکل طماطم واحدة فی الیوم، وحفر من خلال مرض البروستاتا! حقا بعض من الوجود: البرکات الهناء فی إیران مستاء، والناس بصحة جیدة والاکتئاب. یقولون: لا یمکن استبعاد الأمن، لذلک دعونا تدمر صحتنا، وهذا هو عکس: فائض التصویر بالرنین المغناطیسی فی إیران هو ثلاثة أضعاف من المملکة المتحدة. هناک بعض الأعمال التی یقول البعض، أغلقت بناء المستشفیات! وبطبیعة الحال، فإنها لا تغلق، لأنه مع زیارة المعتادة، وأطباء العالم لیست سعیدة معها. کانوا یفضلون: أی شخص جاء دون سؤال وجواب من شأنه أن یعطی جمیع أنواع الاختبارات: القلب والجنین و: ثم أنها لم تعمل بشکل جید، والمریض یذهب إلى مکان آخر! وسوف یتکرر کل هذا من الحفرة. إذا کان المریض یقول: اختبار فی مکان آخر، أقول له أن أجهزتهم قدیمة! ومجموعاتنا هی حتى الآن. آخر النتائج التی توصل إلیها الأطباء هی أن أفضل علاج لأمراض القلب والأوعیة الدمویة هو عدم وجود إجهاد. إذا کان المریض یرید أن یکون على ما یرام، والذهاب داخل الغابة! خذ الأحذیة والجوارب و: المشی. وبالتالی فإن المواد فی التربة، من خلال الجلد، یدخل، ویقاوم ذلک. هذا العمل یعنی العودة إلى الطبیعة. لأن القرآن یقول: "أنشأنا عددا من النباتات مثل التربة". مرة أخرى، وفقا لأحدث النتائج، جمیع العناصر فی التربة متساویة فی الجسم! إذا تم استخدام تکوین أو نسبة تصل، ویتسبب هذا المرض. حتى الزئبق، الذی هو المعدن الأکثر سمیة، هو فی الجسم. لأن تغذیة الإنسان لدیه هذه المواد. طعامنا إما مباشرة من الطبیعة، مثل النباتات أو الوسطاء مثل الحیوانات القابلة للذوبان فی اللحوم. فی حین أن أفضل المعکرونة المنتجة: للأطفال، هو عظم الخنزیر. أو أفضل علف الحیوان هو لحم أسماک الحرم. مع النسل المحرمة، لا ینبغی لنا أن نتوقع الأمراض؟ نقوم بتصدیر أسماک الکافیار بدلا من الأسماک المیتة. حتى الصهاینة فی: التسمم الغذائی المعدلة وراثیا، وتعقیم، وبالتالی یتم تدمیر جیل مسلم! فلماذا جمیع المستشفیات: العقم آخذ فی الارتفاع؟ یتم توفیر هذا السم أو الرش لتعقیم محطات الرش! ولکن من خلال الأغذیة المعدلة وراثیا، فإنه یتداخل مع الطفرات الجزیئیة فی الجسم. السرطان یرجع إلى ضعف النظامیة: الجسم الجزیئی والخلوی. لذلک، یقال فی القرآن: رعایة من طعامک! والتی تتکون من المال الحلال، ولیس مختلطة مع مواد حرام. سید الشهداء، بعد النصیحة العظیمة من الأعداء، قلت صراحة، لماذا: الرسالة لا تذهب إلى أذنک؟ لأن بطنک ملیء الطعام الحرام (ممنوع).

Xəstəlik almaq və sağlamlıq satmaq.

Professor Karaminin sözlərinə görə: "Bitki mənşəli dərmanlarda istifadə olunan bitkilərin 70% -i Almandır", 90% -dən çoxu İrandan gəlir və İran narkotiklərinin 90% -i kimyəvidır! Onlardan 70% -dən çoxu Almaniyadan gəlir. Yəni xəstəlik alıb, sağlamlıq satırıq! Yalnız dərman vasitələrində deyil, suda da! Parıltılı mineral su çox yumşaqdır və başqa yerlərdə floresan: Karsinogen şüşə: Birdəfəlik və: Günəş və: Dondurucularda dondurulur. Başqa bir professor bir milyondan çox səhifə yazıb, bir şəkil ilə birlikdə bir Quran ayəsi haqqında yazmışdır! Bitki artımı haqqında. O, gündə bir pomidor yeyərək, prostat xəstəliyi ilə qazmağı yazır! Həqiqi varlıqlardan bəziləri: İrana nifrət edən xeyirxahlar üzə çıxır və insanlar sağlam və məzlumdurlar. Onlar deyirlər: təhlükəsizliyə yol verilməyəcək, buna görə sağlamlığımızı məhv edək və bu tərsinə çevrilir: İranda MRİ-nin artıq olması Birləşmiş Krallıqdan üç dəfədir. Bəziləri deyirlər ki, xəstəxanaların tikintisini dayandırsın! Əlbəttə, onlar susdurmurlar, çünki adi ziyarətlə dünyanın həkimləri bununla razı deyil. Sual və cavabsız gələn hər kəs hər cür testləri verəcəkdir: Ürək və ürək elektrokardioqramı: Sonra yaxşı iş görməmiş, xəstə başqa bir yerə gedərdi! Bütün bunlar çuxurdan təkrarlanacaq. Xəstə deyirsə: Başqa yerlərdə sınayın, cihazın köhnə olduğunu söylə! Bizim dəstlərimiz gündəmdə. Həkimlər tərəfindən ən son tapılan şey, ürək-damar xəstəliyinin ən yaxşı müalicəsinin stress olmamasıdır. Bir xəstə yaxşı olmasını istəyirsə, ormana girin! Ayaqqabılar və çorapları çəkin və: Walk. Beləliklə də, torpağın içindəki maddə dəri ilə girər və ona müqavimət göstərir. Bu hərəkət təbiətə qayıtmaq deməkdir. Quranda deyilir: "Biz torpaq kimi bir sıra bitkilər yaratdıq". Yenə son nəticələrə görə, torpaqdakı bütün elementlər bədəndə eyni dərəcədə mövcuddur! Bəzi kompozisiya və nisbəti istifadə edilərsə, xəstəliyə səbəb olur. Ən zəhərli metal olan civə də bədəndədir. İnsan yeminin bu maddi olduğu üçün. Bizim qidalar birbaşa təbiətdən, məsələn, bitki və ya ət kimi çözünür heyvanlar kimi vasitəçidir. Ən yaxşı istehsal edilən makaron isə: uşaqlar üçün donuzun sümüyüdür. Yoxsa ən yaxşı heyvan yemi haram balığın ətidir. Qadağan nəsillərlə xəstəliklər gözləməməliyikmi? Biz ölü balıq yerinə kürü balıqları ixrac edirik. Hətta Sionistlər də: Transgenik qida zəhərlənməsi, sterilizasiya, yəni müsəlman nəsli məhv edilir! Nə üçün bütün xəstəxanalar: İnfertilite yüksəlir? Bu zəhər və ya sprey çiləyən bitkiləri sterilizasiya etmək üçün verilir! Transgenik qida vasitəsilə bədənin molekulyar mutasiyalarına mane olur. Xərçəng sistematik zəifliyə səbəb olur: molekulyar və hüceyrəli bədən. Buna görə də Quranda deyilir: "Yeyin! Halal puldan ibarətdir və haram materiallarla qarışdırılmır. Sayyid əl-Şahadə, düşmənlərin böyük bir tövsiyəsindən sonra, açıq-aşkar dediniz: niyə məktub qulaqınıza doğru gəlmir? Çünki qarınınız haram yeyəcək (qadağan).

 

/ 0 نظر / 16 بازدید