ترس دشمن از رنگ ها

ترس دشمن از رنگ ها

یک روزی ترس از رنگ سیاه چادرها

یک روزی ترس از رنگ سبز لباس سپاه

یک روز از رنگ خاکی لباس بسیج

یک روز از سرخی خون شهدا

یک روز از زردی کیک زرد نیروگاه

واین جمعه هم از رنگ آبی سبابه ها

انشاء الله

 

Fear of the enemy's colors
Once the fear of a black tents
A fear a day of green army uniforms
soil-colored dress of a mobilization
A red blood of the martyrs
A cake of yellow jaundice plant
The index of blue and Wayne Friday
God willing,

 

 

 

 

پیش بینی رای بالا

ماهین نیوز پیش بینی می کند در جمعه بیش از 4 میلین در تهران در رای گیری شرکت کرده و بیش از دو میلیون به حجت الاسلام ابوترابی رای می دهند

/ 0 نظر / 3 بازدید