سید احمد حسینی ماهینی
تماس با من
پروفایل من
نو سید احمد حسینی ماهینی
آرشیو وبلاگ
      فلسطین بزرگ הגדול פלסטין (Detail: www.mahininews.com)
تجزیه حاکمیتی جهان نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/۳٠

جهان در حال نوزایی: روش حکومتی نوین است. در
این روش، میتوان گفت :مقاومت منفی،
شروع کار است. یعنی اولین کار آنان، بی اعتمادی به حاکمیت
و: دولت های موجود است. و این بی اعتمادی، از بی اعتمادی به رسانه ها و: دستگاه
های تبلیغاتی، آغاز می شود و: به بی اعتنایی به: سلاح های مرگبار ختم می شود. قدرت
ماهیت دستور دارد! یعنی هرکس بتواند به: افراد بیشتری دستور دهد، قدرت بیشتری دارد.
اما در تعریف جدید، قدرت در دستور دادن نیست، بلکه ضریب نفوذ دستور و: نتیجه
اجرایی آن است. تجزیه حاکمیتی قرن بیست ویکم، برهمین مبنا است. یعنی رسانه ها یا
حاکمان ،دستور می دهند، ولی طور دیگری اجرا یا: استخراج نتیجه می شود. مثلا تمام
رسانه های غربی، برای منزوی کردن ایران، تلاش می کنند ولی، حاصل آن این است که اکنون
به جز اخبار ایران، اخبار دیگری مخاطب ندارد!فیلم های هالیوودی بسیار سنگینی، برضد
اسلام می سازند، ولی هر روز بر: تعداد مردان ریش دار و زنان باحجاب افزوده می
شود!گویا یک قرارداد نانوشته، بین مردم دنیا هست که: باید برعکس آنچه سینمای:
هالیوودی تبلیغ می کنند عمل کرد! زمانی بود، اشاره یک فیلم هالیوودی، حکومتی را
سرنگون می کرد! یا سوال یک خبرنگاری، باعث تغییر حکومت می شد ولی، امروز، حتی لباس
قرمز پوشیدن: مجری بی بی سی، مردم را به آشنایی بیشتر با: این سمبل شمری می کشاند.
زمانی بود که داشتن: ته ریش در رسانه های غربی، به معنی تروریست بودن! شخص بود.
ولی امروز، همه هنرمندان درجه یک، بدون کراوات و با ته ریش، بازی می کنند و به:
تیپ جدیدی از میمیک صورت، در هنر رسیده اند. زمانی بود که: نام بردن از موشک یا:
کلاهک هسته ای، لرزه بر اندام مردم می انداخت! ولی امروز دیگر کسی، از روی میز
بودن گزینه: جنگ هم نمی ترسد. زمانی حرکت یک ناو جنگی: بسوی یک کشور، حکومت آنجا
را ساقط می کرد. ولی امروز، ده ها ناوجنگی در: خلیج فارس، درانتظار لحظه مرگ خود!روزشماری
می کنند.زمانی نام امام حسین ع ناشناخته بود!حتی اوباما، نام اصلی خود و پدربزرگش،
حسین را، مخفی می کرد! ولی امروز جهان حسینی شده! اصلا حسین ع، امروزی شده است!.
وقتی در کلاس تئاتر درس میدهند میگویند: داستان ها زمینه ساز:بحث های روانشاختی و:
خودشناسی هستند! مثلا وقتی شش نفر آلمانی نازی، در یک اتاق گیر می افتند، هرکدام
از آن ها، گوشه ای از رفتار: خود آگاه و ناخود آگاه: من وشما را، به نمایش می
گذارند!در حالیکه، این کار در:صحنه کربلا،نه بصورت تصنعی ،بلکه  به صورت واقعی در چند اپیزود، نمایش داده شده
است. هریک از یاران امام حسین ع،  انگیزه
های مثبت و الهی ما را، نشان می دهند.و لشکریان یزید، انگیزه های شیطانی و منفی خود
ما هستند:یعنی امام حسین ع خود مائیم ! ویا  حر ابن یزید ریاحی، شخصیت توبه پذیری ما است.
ممکن است اشتباه کنیم، ستم کنیم، ولی بعد آگاه شویم و: توبه نماییم! عمر ابن سعد،
شخصیت مقام طلبی ما است. وی از کسانی بود، که 5 وعده نماز خود را، پشت سر پیامبر
نماز می خواند! ولی برای رسیدن به: حکومت شهر ری، حاضر می شود با امام حسین ع بجنگد!علی
اصغرع، کودک شیر خوار شش ماهه ، تا حبیب ابن مظاهر، پیرمرد 75ساله، تحول مثبت
سالهای مختلف زندگی ما است. پیشمرگ شدن علی اکبر ع، فرزند جوان امام حسین ع، باطل
کننده تمام فرماندهانی است که: خانواده و جوان خود را، همراه ندارند! همانطور که
همسر انسان، اولین و:بزرگترین دوست اوست، می تواند به بزرگترین دشمن هم، تبدیل
شود. این است که جهان در حال تحول و تجزیه حکومتی، دارد از امام حسین ع، الگو می
گیرد.الگوی جدید نه شرقی است نه غربی! بلکه الگویی عاشورایی و: حسینی است.

Analysis of global governance

The world renaissance: the new government’s approach. In
this way, it can be said negative resistance, is the beginning. That is their
first job, distrust of government and administration is available. And this distrust,
mistrust from media and devices advertising begins to disregard: deadly weapons
ends. The nature of power is an order! That means anyone can people order more,
more power. But new in definition the power to instruct, not penetration
command result is an executable. Analysis of Sovereign twenty-first century is
based resellers, system builders. The media: or the government, to command, but
otherwise run or extraction results. For example, the Western media , to
isolate Iran , but they try , the result is that now the news from Iran ,
another news reader is not very heavy Hollywood movies , are against Islam ,
but every day the number of men beards and women wearing hijab is added ! Apparently
an unwritten contract between people that should be the opposite of what cinema:
Hollywood they promote action! When referring to a Hollywood movie, the
government was overthrown! Or ask a reporter; make a rule change, but today,
even wearing a red dress: presenter of the BBC:, to make people more familiar
with this symbol are brought Shimmer. There was a time when having: stubble in
Western media means of terrorism! The: person. But today, all artists are top-notch,
no tie, and stubble, and they play: a new type of Mimic, the arts have been.
There was a time that the name of the missile or: nuclear warheads shake the
limbs off people! But today one of the options on the table: do not fear war. When
moving a battleship: towards a country where the government was overthrown. But
today, dozens of warships in the Persian Gulf awaited his death! Their reckoning:.
, When the name of Imam Hussein AS was unknown! Even Obama, his real name and
his grandfather, Hussein, hid! However, Hussein’s world! It Hussein AS, has today.
When I teach theater classes tell stories underlie the discussion of
psychological and: self are! For example, when six people in Nazi Germany,
trapped in a room, each of them, the corner of behaviors: self -conscious and
the unconscious: I and you, to display! However, it is in Karbala, not as artificial,
but real in a few episodes, is shown. Each of the companions: of Imam Hussein AS,
motivated, positive and inspiring our show. , And the troops of Yazid, the
motives are evil and its Cons: Imam Hussein AS ourselves! Hurr ibn Yazid Riahi:
or character of us. It may make mistakes, to oppress, but to be aware of: we
repent ! Omar ibn Saad, the character position is our ambition. He was one of those,
the five promises his prayers, the prophet prays! But to achieve the government
Rey is now with Imam Hussein AS fight! Ali Asghar , suckling six months to Habit
Ibn manifestations , 75 years old , the years of positive change in our lives.
Peshmerga Ali Akbar, the young son of Imam Hussein AS , has invalidate all the
commanders that his young family , do not ! As the wife of the first and
greatest love is his greatest enemies can become. The world is evolving and
degraded state is Imam Hussein AS, the model takes. Paradigm is neither Easy
nor West New! But the pattern of Ashura: Hussein.

تحلیل الحوکمة العالمیة

نهضة العالم : نهج
الحکومة الجدید. بهذه الطریقة ، یمکن القول المقاومة السلبیة ، هو بدایة . وهذا هو
أول وظیفة ، و عدم الثقة فی الحکومة والإدارة هو متاح. و هذه الثقة ، ویبدأ انعدام
الثقة
وسائل الإعلام و أجهزة الدعایة ل تجاهل : نهایات
الأسلحة الفتاکة. طبیعة السلطة هو النظام! وهذا یعنی أی شخص یمکن أن أمر الناس أکثر
، وأکثر قوة . ولکن الجدید
القدرة على إرشاد
، ولیس نتیجة إختراق الأمر قابل للتنفیذ. بائعون تحلیل السیادیة القرن الحادی والعشرین
، یستند ، بناة النظام. وسائل الإعلام أو الحکومة ، لقیادة ، ولکن على خلاف تشغیل أو
نتائج الاستخراج. على سبیل المثال، وسائل الإعلام الغربیة ، لعزل إیران ، لکنها محاولة
، والنتیجة هی أن الآن الأخبار من إیران ، وآخر قارئ الأخبار لیست أفلام هولیوود ثقیلة
جدا، هی ضد الإسلام ، ولکن کل یوم عدد من الرجال یضاف اللحى و النساء اللواتی یرتدین
الحجاب یبدو عقد غیر مکتوب بین الناس التی یجب أن تکون عکس ما السینما : هولیوود لأنها
تعزز العمل! عند الإشارة إلى فیلم هولیوود، أطیح الحکومة ! أو تطلب من المراسل، إجراء
تغییر الحکم ، ولکن الیوم ، حتى وهو یرتدی الثوب الأحمر : مقدم من بی بی سی ، لجعل
یتم إحضارها الناس أکثر درایة هذا الرمز إلى شمر . کان هناک وقت عندما وجود : قصبة
فی وسائل الإعلام الغربیة، یعنی الإرهاب ! الشخص . ولکن الیوم ، وجمیع الفنانین هی
أرفع، دون ربطة عنق، وقصبة ، و أنها تلعب : نوع جدید من
المیمیک، کانت الفنون. کان
هناک وقت أن اسم الصاروخ أو : الرؤوس الحربیة النوویة ، ویهز أطرافه من الناس! ولکن
الیوم واحدة من الخیارات على الطاولة : لا نخشى الحرب. عندما تتحرک سفینة حربیة : نحو
البلد الذی أطاح بالحکومة. ولکن الیوم ، وعشرات من السفن الحربیة فی الخلیج الفارسی
، ینتظر موته ! حسابهم . ، عندما کان اسم الامام الحسین
مجهولة ! وحتى أوباما
، اسمه الحقیقی و جده، حسین، اختبأ ! ومع ذلک ، العالم حسین ! انها حسین، لدیها الیوم.
عندما أقوم بتدریس المسرح فصول روایة القصص تکمن وراء مناقشة النفسی و : النفس هی
! على سبیل المثال ، عندما ستة أشخاص فی ألمانیا النازیة ، محاصرین فی غرفة ، کل واحد
منهم ، و رکن من السلوکیات : الذاتی واعیة و اللاوعی : أنا وأنت ، لعرض ومع ذلک ، فإنه
فی کربلاء ، ولیس کما الاصطناعی، لکنها حقیقیة فی عدد قلیل من الحلقات ، یظهر . . کل
من أصحاب الامام الحسین
، دوافع إیجابیة
و ملهمة عرضنا ، و قوات یزید، دوافع شریرة وسلبیات لها : الامام الحسین

 
أنفسنا! الحر بن یزید
الریاحی أو حرف الغفور لنا. قد یخطئ، لقمع ، ولکن أن تکون على علم : نتوب ! عمر بن
سعد، موضع الحرف هو طموحنا . کان واحدا من هؤلاء، و خمسة وعود صلاته ، النبی یصلی
! ولکن لتحقیق الحکومة ری، هو الآن مع الامام الحسین
 قتال! علی
، یرضع ستة أشهر ل حبیب بن مظاهر ، 75 سنة، و سنوات من التغییر الإیجابی
فی حیاتنا. البشمرکة علی
، و ابنه الصغیر
من الامام الحسین ع، قد یبطل کل القادة أن عائلته الشباب ، لا! کما الزوجة من أول و
أعظم الحب هو أن یصبح أعظم أعدائه. إن العالم یتطور والدولة المتدهورة هو الامام الحسین،
نموذج یأخذ . بارادایم لیس الشرق ولا الغرب جدید! ولکن هذا النمط من عاشوراءیا : هو
حسینیا
.

Küresel yönetişim Analizi

Dünya Rönesans :yeni hükümetin yaklaşımı . Bu şekilde,
negatif direnç ,başlangıcı olduğu söylenebilir . Bu hükümet ve yönetim
güvensizlik mevcuttur , ilk iştir. Ve bu güvensizlik ,medya ve aygıtlar reklam
bir güvensizlik göz ardı başlar : ölümcül silahlar biter . Iktidarındoğası bir
emirdir ! Yani herkes insan , daha fazla güç sipariş anlamına gelir . Ama yeni
tanım , emir vermegücü , penetrasyon oranı sipariş :sonucu bir çalıştırılabilir
. Egemen yirmi birinci yüzyılın Analizi, satıcıları, sistem kurucularının
dayanır . Medya ya dahükümet , komuta , ama aksi çalıştırmak veya çıkarma
sonuçları . Örneğin,Batı medyası , İran'ı izole etmek için , ama onlar deneyin
,sonuç artık İran'danhaber , başka bir haber okuyucu çok ağır Hollywood
filmleri değil , İslam'a karşı olduğunu, ancak erkeklerin her günsayısı
tesettüre sakal ve kadınların eklenir ne sinemasınıntersi olmalı insanlar
arasında görünüşte bir yazılı olmayan sözleşme : Hollywood'un harekete teşvik !
Bir Hollywood filmi söz konusu olduğunda,hükümet devrildi ! Ya da , bir muhabir
sormak bir kural değişikliği yapmak , ama bugün , hatta bir kırmızı elbise
giyiyor :BBC sunucusu , bu sembol ile insanların daha aşina hale getirmek için
Shamar getirilir . Batı medyasında anız , terörizmin anlamı : haiz bir zaman vardı
! Kişi . Ama bugün , her sanatçı en üst seviye , hiç kravat ve anız ve bunlar
oyun: ,sanat Mymyk yeni bir türü olmuştur . Nükleer savaş başlıkları ,
insanlarınuzuvları silkeleyin :füzenin ismi ya da bir zaman vardı ! Ama
bugünmasayaseçeneklerden biri : savaş korkma . Bir savaş taşırken :hükümet
devrildi , bir ülkeye karşı . Ama bugün ,İran Körfezi'ndeki savaş gemilerinin
onlarca ! Onların hesaplaşma ölümünü bekliyordu . , İmam Hüseyin ASismi
bilinmeyen iken ! Hatta Obama , onun gerçek adı ve dedesi , Hüseyin , sakladı !
Ancak , Hüseyin'in dünya! Bu Hussain AS , bugün vardır . Ben tiyatro dersleri
öğretmek anlatmak hikayeler psikolojik vetartışma altında yatan : öz vardır !
Örneğin, bir odada sıkışıp Nazi Almanya'sında altı kişi , bunların her biri , davranışlarıköşe
: bilinçli ve bilinçsiz : Ben ve sen , görüntülemek Ancak, Kerbela'da değil
gibi yapay , ama bir kaç bölüm gerçek , gösterilmiştir . Motive İmam Hüseyin AS
, vearkadaşlarından her biri, olumlu ve bizim gösterisi ilham Ve
Yezid'inaskerleri ,motifler kötülük vardır ve Dezavantajları : . Kendimize AS
İmam Hüseyin ! Bizim tövbeleri Hurr ibn Yezid Riahi veya karakter . Bu ezme,
hatalar yapabilir , ama farkında olmak : Tövbe ! Ömer ibn Saad ,karakter konumu
bizim hırs olduğunu. Opeygamber dua , onlardan biri ,beş sözler onun duaları
oldu! Ama hükümet Rey ulaşmak için mücadele ! Ali Asghr , 75 yaşında Habib İbn
tezahürleri , hayatımızda olumlu değişiminyıl altı ay emdikleri İmam Hüseyin AS
ile şimdi. Peşmerge Ali Akbr , İmam Hüseyin ASgenç oğlu , genç ailesi
tümkomutanlarına geçersiz kılmaz var! İlk ve en büyük sevgieşi olarak onun en
büyük düşmanı olabilir . Dünya gelişiyor ve bozulmuş devlet İmam Hüseyin AS ,
model alır . Paradigma Doğu ne Batı ne de Yeni ! Ama Aşuredesen : Hüseyin.

 ניתוח של ממשל הגלובלי
Jhannרנסנס : גישתה של הממשלה החדשה. בדרך זו, ניתן לומר התנגדות שלילית, היא תחילתה . זו העבודה הראשונה שלהם , חוסר אמון של ממשלהוממשל זמין. וחוסר האמון הזה,אמון שלהפרסום במדיה והתקנים מתחיל להתעלם : קצות כלי נשק קטלניים . טבעו של הכוח הואסדר ! זה אומר שכל אחד יכול להזמין יותר אנשים , יותר כוח. אבל ההגדרה החדשה,כוחה של נתינת פקודות, לא להזמין שיעור חדירה :התוצאה היאהפעלה. משווקי ניתוח של עשרים ואחת המאה ריבונית , מבוסס , בוני מערכות. התקשורת אוהממשלה,לפקודה , אבל חוץ מזה לרוץ או תוצאות חילוץ. לדוגמא,התקשורת המערבית , לבודד את איראן , אבל הם מנסים ,התוצאה היא שחברתהחדשות מאיראן, קורא חדשות אחר היא לא סרטים הוליוודיים כבדים מאוד , הם נגד האסלאם , אך בכל יוםמספר גברים זקנים ונשים לובשים חיג'אב יתווספו ככל הנראהחוזה בלתי כתוב בין אנשיםשצריך להיותההפך ממה שקולנוע : ! הוליווד הם מקדמים פעולה! כאשר הם מתייחסיםלסרט הוליוודי , הממשלה הודחה ! או לבקשכתב, לעשות שינוי שלטון , אבל היום , גם לבושה בשמלה אדומה : מגישה-BBC , כדי לגרום לאנשים להכיר טובים יותר את הסמל הזה הם הביאו Shmry . הייתה תקופה בעת קיום : זיפיםבתקשורת מערבית , פירושו של טרור ! האדם. אבל היום, כל האמנים הם מעולה , בלי עניבה ,וזיפים ,והם משחקים :סוג חדש של Mymyk ,האמנויות היו . הייתה תקופהששמו שלהטיל או : ראשי הנפץ גרעיניים , להתנערהגפיים אנשים! אבל היום באחת מהאפשרויות על השולחן : לא חושש מלחמה. כאשר נעספינת קרב : לקראתמדינה שבה הממשלה הודחה . אבל היום, עשרות Navjngy במפרץ הפרסי , חיכה למותו ! חשבון הנפש שלהם . , כאשרשמו של אימאם חוסיין כפי שהיה ידוע! אפילו אובמה, שמו האמיתיואת סבו , חוסיין , HID ! עם זאת, עולמו של חוסיין ! זה חוסיין AS, יש היום. כשאני מלמד תיאטרון כיתות לספר סיפורים עומדים בבסיסהדיון פסיכולוגי ו: עצמי ! לדוגמא, כאשר שישה בני אדם בגרמניה הנאצית , לכודים בחדר , כל אחד מהם , לפינה של התנהגויות : מודע לעצמוולא מודע : ! אני ואתה , כדי להציג עם זאת,בכרבלא , לא כמלאכותי, אבל אמיתיבכמה פרקים, מוצג . . כל אחדמחבריו של האימאם חוסיין AS, מוטיבציה , חיובי ומעוררי השראה המופע שלנו ,והחיילים של יזיד ,המניעים הם רעיםוהחסרונות שלה : אימאם חוסיין כמו את עצמנו ! Hurr אבן יזיד ריאחי או תו לעתים קרובות אותנו. זה עלול לעשות טעויות, לדכא , אבל להיות מודע : שנחזור בתשובה ! עומר אבן סעד,עמדת הדמות היא השאיפה שלנו . הוא היה אחד מאותם ,חמישה מבטיחים התפילות שלו , הנביא מתפלל ! אבל כדי להשיג את הממשלה ריי, הוא עכשיו עם האימאם חוסיין AS להילחם! עלי Asghr , יונק שישה חודשיםלביטויים חביב אבן , ישנים 75 שנים ,השנים של שינוי החיובי בחיינו. הפשמרגה אכבר עלי ,בנו הצעיר של האימאם חוסיין AS, יש לפסול את כל המפקדיםשמשפחתו הצעירה , לא! כאשתו שלהאהבה הראשונהוהגדולה ביותר היא האויבים הגדולים ביותר שלו יכולים להיות . העולם מתפתחוהמדינה מושפלת היא אימאם חוסיין AS,המודל לוקח . פרדיגמה היא לא מזרח ולא מערב חדש! אבלהדפוס של העאשורא : חוסייני הוא

  نظرات ()
محور قم به قدس، در آخرین ایستگاه! نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/٢٩

קום במרכז ירושלים ,התחנה האחרונה !
לפני המהפכה אסלאמית בשנת 1353-4 שנים , באוניברסיטת טהראן : בית הספר לניהול , היה שיעור שנקרא : פיתוח כלכלי ! פרופ מערב פגע בנו , כמו כל כך הרבה קורבנות אחרים של המערב , גם היום, לא נופל מהפה שלהם. מדינה לא מפותחת איראן, נתנה את הכותרת : כוח המודעה, מדינות המתפתחות ! שינה את השם ! וכך, המילים האלה, הוא חזר ואמר : כלכלת רדיו כמו היום ! עכשיו אתה צריך לאכול ! מדינות מפותחות :ופער בין איראן אמר ! בכל יום יותר ויותר. משום שהם רוכבים : מערכת האחרונה מרצדס ואנחנו רוכבים על התחת ! הוא התיר לי , למרות שאני רק בכיתת י 'ועדיין לא לציירפרויקט או כנס, אני רוצה לעשותפרויקט. לאחר מחקר רב , קניתיסדין וסיכום : כהצהרה פוליטית : אז אני התפשט בקרב תלמידים . אז אני זוכר, MEK הטרי, נמחץו: בגידת Afrakhteh Waheed , הייתה השפה ! כאשר כמה מהם במסגד , שבו M : אוניברסיטת טהראןונתןכמה לקיר , הפקולטה להנדסה, היה מותקן. במקום זאת, ביום שלמחרת , שכתבתיהצהרה : אנחנוMhdvyvn קבוצה ! אם אתה שורד , אתה מקבל כדי להתחבר אחד עם השני . פרויקט זה , הייתי : קומוניזם ואימפריאליזם ,שהגיע לשיא והם להלן: ישקעו ! והעולם השלישי גדל. בברכה את הרעיון , כך שזה היה נהדר לקבל דפקה מחקר נוסף :התחייה אסלאמיתוהתעוררות בעולםלזמן מה לאחר Jamaluddin : סדרת מורה : מורה וקדוש מעונה האייתוללה קשאני הלך . אבל את המילים האלה , אבל כאן הוא פשוטה, במיוחד כאשראוניברסיטת טהראן, הייתה חשובה. אחרי זה, אמר את המסמך. בנו של איתאללה Ghaffari , SH הזמין אותי למסגדושלושה הלילות , ולכן בלילות של חודש הרמדאן , לוח הרצאה : הבעיה עם עקומות צריכה להסביר . אבל אז, במסגד , נעצר וזוהה : ההערות שלי ,השירותים חשאיים נלקחו ממניורצינו להסביר . אבל אחריהמהפכה אסלאמית , עם המחקר גבוה יותר את האנרגיה שלו : מחבר ואני :קדוש מעונה מטהרי התיכון , לימדב: חוברות גם הם שוחררו . בשלב זה , כל המאמצים שלי היו: מתמטיקהבניתוח היסטורי , שנכנסתי ולכן ,צמיחה והירידה של קומוניזם ואימפריאליזם , תרשים מסגרת ואני :הליבה עםקו ישר מצביע על כך שבעלי החיים : קומו במרכז ירושלים וגם : ציר טהרן תל אביב ! אשר מאוחר יותר נודע בשםהדרך לירושלים עוברת דרך כרבלא . משרתם של המהפכות הגדולות הראה כי כוחה שלהמהפכה אסלאמית ,ואפקט ההרתעה יהיו הפוך. לאחר המהפכה אסלאמית , אנו מעורביםבקומוניזם והתנועה היו שאינן מוסלמית . לאחר מכן עוסק במלחמה עם אימפריאליזם וקיבלתי : עכשיו אנחנו נמצאים בחזית שלהציונות. כיצד להעביר את המהפכה אסלאמית , היו חוגי מבול . בתוך גבולותהמהפכה הראשונה , היה מעורבים עם קומוניזם ( מלחמת עמים או קבוצות אתניות ), ואז את הגבולות , אימפריאליזם מאבק. (או מדינות : איראן והערבים ) ועכשיו בחו"ל, הואציוני ( מלחמת דתות או אמונות ) . ונקודת מבט זו בקו ישר , הראה :המהפכה אסלאמית הצליחה, שפינתה את הדרךלבקום לירושלים :גבול ישראלודרגים של זמן , את כוחה של ישראל :סוגיית הגרעין : איראן שלווה, ניקוי לחלוטין ישראל החלה . .

 قبل از
انقلاب اسلامی و: در سال 1353-4 ما، در دانشگاه تهران در: دانشکده مدیریت، درسی
داشتیم به نام: توسعه اقتصادی ! استاد غرب زده ما، مانند بسیاری دیگر از غرب زدگان،
که حتی امروز هم، از دهانشان نمی افتد. ایران را کشوری عقب افتاده، لقب می داد که:
به زور تبلیغات ، به نام کشورهای در حال توسعه! تغییر نام داده است! و آنقدر این
کلمات را، تکرار می کرد: مثل امروز رادیو اقتصاد! که حال آدم به هم می خورد! و می
گفت: شکاف بین ایران و: کشورهای پیشرفته! هر روز بیشتر می شود. چون آن ها سوار:
بنز آخرین سیستم هستند و: ما الاغ سوار هستیم! بنده با اجازه ایشان، با اینکه فقط
دانشجوی سال دوم بودم و: هنوز رسم نبود: پروژه یا کنفرانس بدهم،  خواستم پروژه ای بدهم. بعد از کلی تحقیقات، یک
برگ خلاصه تهیه کردم و: مثل اعلامیه های سیاسی: آن موقع، بین دانشجوها پخش کردم.
آنموقع یادم است، تازه سازمان مجاهدین خلق، متلاشی شده بود و: خیانت وحید افراخته،
بر سر زبان ها بود! وقتی چند تا از آن ها را، در جا مهری مسجد: دانشگاه تهران
گذاشتم و: چند تا هم به دیواره دانشکده فنی، نصب کردم. فردای آن روز بجای آن،یک
اعلامیه دیدم نوشته بود: ما گروه مهدویون هستیم! اگر شما هم نجات پیدا کردید،
بیایید باهم وصل شویم!. موضوع پروژه من، این بود که: کمونیزم و امپریالیزم، به
نقطه اوج خود رسید ند و:( طبق اصل کمال کل شی اول زواله) از این ببعد در حال: نزول
خواهند بود! و جهان سوم رشد می کند. استقبال از این نظریه، بقدری زیاد بود که: به
تحقیقات بیشتر دست زدم و: بیداری جهان سوم را به تجدید حیات اسلامی و: به زمان سید
جمال الدین و بعد: به سلسله روحانیت: شهید مدرس و آیه الله کاشانی رساندم. البته
این حرف ها، الان ساده است ولی، آن موقع مخصوصا در سطح دانشگاه تهران، خیلی مهم بود.
بعد این ها را، جزوه کردم. پسر آیه الله غفاری، مرا به مسجد ش دعوت کرد و: سه شب،
شبهای قدر  ماه
رمضان را، پای تخته سخنرانی کردم و: موضوع را با: منحنی های لازم توضیح دادم.
البته بعد ، در مسیر مسجد، شناسایی و دستگیر شدم و: جزوه مرا هم، به ساواک بردند و:
از من توضیح خواستند و.. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با انرژی بیشتری آن را
تحقیق و: تالیف نمودم و: در مدرسه عالی شهید مطهری، تدریس کردم و: جزواتی نیز
منتشر شد. در این دوران ،همه کوشش من این بود که: ریاضیات را در تحلیل تاریخی،
وارد کنم و لذا، رشد و افول کمونیزم و امپریالیزم را، درقالب نمودار نشان دادم و:
بعد محوری با :خط مستقیم نشان دام که: محور قم به قدس بود و یا: محور تهران تل
آویو! که بعدا معروف شد به اینکه: راه قدس از کربلا می گذرد.تحلیل بنده از: انقلاب
های مهم جهان نشان میداد که: آن ها به میزان قدرت خود، در انقلاب اسلامی، اثر
معکوس و بازدارنده خواهند داشت. یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ما، در گیر
کمونیزم و: جنبش های غیر اسلامی بودیم. بعدا درگیر جنگ تحمیلی:با امپریالیزم شدیم
و: اکنون در مقابل صهیونیزم قرار داریم . نحوه حرکت انقلاب اسلامی هم، دایره های موجی
بود. یعنی ابتدا انقلاب در درون مرزها، با کمونیزم در گیر شد.(جنگ: خلق ها یا
قومیت ها) سپس در مرزها، با امپریالیزم جنگید(جنگ ملت ها یا: ایران و اعراب) و
اکنون در خارج از مرزها، با صهیونیزم هست(جنگ ادیان یا مذاهب). و این پرسپکتیو در
خط مستقیم،نشان داد: انقلاب اسلامی توانسته، مسیر قم تا قدس را پاکسازی کند و:به
مرزهای اسرائیل برسد و: از این زمان، با مقاومت اسرائیل در: برابر مسئله هسته ای:
صلح آمیز ایران، پاکسازی کامل داخل اسرائیل آغاز شده است. پیام روشن رهبری معظم در
دیدار با فرماندهان بسیج، و نیز نطق نماینده کلیمیان ایران در: مجلس شورای اسلامی
،نشان  نقطه پایانی صهیونیزم است.

 Qom in central Jerusalem,
the last station!

 Before the Islamic
Revolution in 1353-4 years we, at Tehran University: School of Management, had
lesson called: Economic Development! Professor West hit us, like so many other
victims of the West, even today, do not fall out of their mouths. Iran underdeveloped
country, gave the title: ad force, the developing countries! Renamed! And so
these words, he repeated: Radio economy like today! Now Adam, who also eats! And
the said gap between Iranian: developed countries! Every day: more and more.
Because they ride: Mercedes latest system and we’re riding the ass! He
permitted me, even though I was only a sophomore and still not draws a project
or conference; I wanted to do a project. After much research, I bought a sheet
and summary: As Political Declaration: Then I spread among students. Back then
I remember, fresh MEK, was crushed and: Betrayal Afrakhteh Waheed was the language!
When several of them in the mosque, where M: Tehran University and gave a few
to the wall, Faculty of Engineering, was installed. Instead, the next day, I
had written a statement: We are a group Mahdavion! If you survive, you get to
connect with each other. This project, I was: communism and imperialism have
reached their peak and are henceforth: will sink! And the Third World grows. Welcoming
the idea, so it was great to get knocked further research: the Islamic revival
and awakening the world to the time after Jamaluddin: Clergy series: teacher
and martyr Ayatollah Kashani went. But these words, but here is simple,
especially when the Tehran University, was important. After this, the document
said. Son of Ayatollah Ghaffari , SH invited me to the mosque and three nights
, so the nights of Ramadan , blackboard lecture I : issue with curves need
explaining . But then, in the mosque, was arrested and identified: my notes,
the SAVAK taken from me and wanted to explain. But after the Islamic Revolution,
with its higher energy research: authorship and I: The martyr Motahari High School,
I taught in: Booklets are also released. At this time , all my efforts were:
mathematics in historical analysis , I entered and therefore , the growth and
decline of communism and imperialism , frame diagram and I : the core with a
straight line indicating that the animals : Qom in central Jerusalem and either
: axis Tehran Tel Aviv ! Which later: became known as the road to Jerusalem
passes through Karbala. Servant of the major revolutions showed that the extent
of its own powers, the Islamic Revolution, and the deterrent effect will be reversed.
After the Islamic Revolution, we are involved in Communism and movement was
non- Muslim. Then engaged in war with imperialism and got: Now we are in front
of the Zionism. How to move the Islamic Revolution was a spate circles. Within
the boundaries of the first revolution, was involved with Communism. (War
peoples or ethnic groups), then the borders, fight imperialism (or the nations:
Iran and Arabs) and now abroad, is a Zionist (war of religions or faiths). And
this perspective in a straight line, showed: The Islamic Revolution succeeded,
clearing the way to Qom to Jerusalem: the Israeli border and the reaches of
time, the strength of Israel: the nuclear issue: Iran's peaceful, completely
clearing the Israel started. .

 

قم فی وسط القدس ،
المحطة الأخیرة!

 قبل الثورة الإسلامیة فی
1353 حتی 4 سنوات ونحن ، فی جامعة طهران : کلیة الإدارة ، وکان یسمى الدرس : التنمیة
الاقتصادیة ! ضرب أستاذ الغرب لنا ، مثل هذا العدد الکبیر من الضحایا الآخرین من الغرب
، حتى الیوم ، لا تسقط من أفواههم . إیران بلد متخلف ، أعطى عنوان: قوة الإعلان ، و
البلدان النامیة ! إعادة تسمیة ! و حتى هذه الکلمات ، کرر : الاقتصاد رادیو مثل هذا
الیوم ! الآن لدیک لتناول الطعام! و قال الفجوة بین الإیرانی : البلدان نموا ! کل یوم
أکثر وأکثر. لأنها رکوب : أحدث نظام مرسیدس ونحن رکوب الحمار! فأذن لی ، رغم أننی کنت
فقط فی السنة الثانیة لا تزال غیر و رسم مشروع أو مؤتمر ، أردت أن تفعل مشروع . بعد
الکثیر من البحث ، واشتریت ورقة و ملخص : کما الإعلان السیاسی : ثم أنا انتشار بین
الطلاب. فی ذلک الوقت أتذکر ، مجاهدی خلق الطازجة ، وسحقت و : خیانة
وحید الافراخته ، کانت اللغة ! عندما العدید منهم فی المسجد
، حیث  تم تثبیت جامعة طهران
، وقدم عدد قلیل من الجدار ، کلیة الهندسة ، . بدلا من ذلک، فی الیوم التالی ، کنت
قد کتبت بیان: نحن مهدویون المجموعة ! إذا کنت
البقاء على قید الحیاة ، لتحصل على التواصل مع بعضهم البعض . هذا المشروع ، وکنت :
الشیوعیة والإمبریالیة ، وصلت إلى ذروتها وهی الآن فصاعدا : سوف تغرق ! وینمو العالم
الثالث . وإذ ترحب بفکرة ، لذلک کان کبیرا للحصول على مزید من البحوث طرقت : الصحوة
الإسلامیة و الصحوة العالم إلى الوقت بعد جمال الدین : رجال الدین السلسلة: المعلم
و الشهید آیة الله کاشانی ذهب . ولکن هذه الکلمات ، ولکن هنا هو بسیط ، وخصوصا عندما
جامعة طهران ، کان من المهم . بعد ذلک، قالت الوثیقة . نجل آیة الله الغفاری ، دعا SH لی للمسجد وثلاث لیال
، لذلک لیالی رمضان ، والسبورة محاضرة أنا : المسألة مع منحنیات تحتاج شرح. ولکن بعد
ذلک ، فی المسجد ، واعتقل وحددت : ملاحظاتی ، السافاک مأخوذة من لی وأراد أن أشرح.
ولکن بعد قیام الثورة الإسلامیة ، مع ارتفاع أبحاث الطاقة : التألیف و I: للشهید مطهری مدرسة
ثانویة، درست فی : یتم الإفراج أیضا کتیبات . فی هذا الوقت ، کانت کل جهودی : الریاضیات
فی التحلیل التاریخی ، ودخلت ، وبالتالی ، فإن النمو و تراجع الشیوعیة والإمبریالیة
، مخطط الإطار و أنا : جوهر مع خط مستقیم مما یدل على أن الحیوانات : قم فی وسط القدس
و إما: محور طهران تل أبیب ! الذی أصبح لاحقا یعرف باسم الطریق إلى القدس یمر عبر کربلاء
. أظهرت خادم الثورات الکبرى أن قوة الثورة الإسلامیة ، و الأثر الرادع سیتم عکسه.
بعد الثورة الإسلامیة ، ونحن ماضون فی الشیوعیة والحرکة کانت غیر مسلم . ثم انخرطت
فی حرب مع الإمبریالیة وحصلت : نحن الآن أمام الصهیونیة . کیفیة نقل الثورة الإسلامیة
، کانت الدوائر موجة . داخل حدود الثورة الأولى ، کان متورطا مع الشیوعیة ( الشعوب
الحرب أو المجموعات العرقیة ) ، ثم الحدود ، ومحاربة الامبریالیة . ( أو الأمم : إیران
والعرب )، والآن فی الخارج ، هو الصهیونی ( حرب الأدیان أو العقائد ) . و هذا المنظور
فی خط مستقیم ، وأظهرت : نجحت الثورة الإسلامیة، یمهد الطریق إلى مدینة قم إلى القدس
: الحدود الاسرائیلیة و الروافد من الوقت ، وقوة اسرائیل : القضیة النوویة : إیران
السلمیة ، وتطهیر تماما بدأت إسرائل  . .

 

Kudüs'ün merkezinde Kum , son istasyonu!

 1353-4 yıl içinde İslam Devrimi'nden
önce Tahran Üniversitesi'nde biz : Ekonomik Kalkınma : Yönetim Fakültesi, sözde
ders vardı ! Profesör Batı Batı'nın pek çok diğer kurbanlar gibi , bizi vurmak
, bugün bile , kendi ağzından düşmez . Reklam gücü , gelişmekte olan ülkeler:
İran az gelişmiş ülke , başlık verdi! Renamed ! Ve bu sözleri bu yüzden , diye
tekrarladı : Radyo ekonomisi bugün gibi ! Şimdi yemek zorunda ! Gelişmiş
ülkeler: ve İran arasındaki boşluğu dedi ! Her geçen gün daha fazla . Mercedes
son sistem ve biz eşek sürme konum : onlar binmek için ! O sadece bir ikinci
sınıf öğrencisi olmasına rağmen , bana izin ve hala bir proje veya konferans
çizmek değil , bir proje yapmak istedim . Kadar araştırma yaptıktan sonra , ben
bir levha ve özeti satın aldı : Siyasi Deklarasyonu gibi: Sonra öğrenciler
arasında yayıldı. O ben , taze MEK hatırlamak , ezilmiş ve oldu : Betrayal
Afrakhteh Waheed ,dil oldu! M burada , camide onları birkaç zaman : , Tahran
Üniversitesi ve duvar , Mühendislik Fakültesi için birkaç verdi kuruldu . Bunun
yerine , ertesi gün , ben bir açıklama yazmıştı : Biz bir grup Mhdvyvn vardır!
Eğer hayatta ise, birbirleriyle bağlamak için olsun . Bu proje , ben : komünizm
ve emperyalizm , bundan sonra doruğa ulaşmış ve olan var : batar ! Ve Üçüncü
Dünya büyür . Fikri memnuniyetle karşılayan , bu yüzden daha fazla araştırma
çaldı almak için harikaydı : Cemaleddin sonra zamanİslami canlanma ve uyanış
dünya : Ruhban serisi: öğretmen ve şehit Ayetullah Kashani gitti . Ama bu
sözleri , ama burada Tahran Üniversitesi , önemli , özellikle basit . Bundan
sonra , belge söyledi . Konu eğrileri açıklayan gerekir ile : Ayetullah
Ghaffari oğlu , SH nedenle Ramazan , tahta ders Igece ,cami ve üç gece için beni
davet etti . Ama sonra , camide , tutuklandı ve tespit edilmiştir : notlarımı
,SAVAK benden alınan ve açıklamak istedim . Ama İslam Devrimi'nden sonra , onun
yüksek enerji araştırma ile : yazarlık ve :şehit Motahari Lisesi , ben
öğretilen : Kitapçıklar da serbest bırakılır . Şu anda , tüm çabaları vardı :
tarihsel analizi matematik , Bu nedenle girdi ve , komünizm ve emperyalizm ,
çerçeve diyagramı ve büyüme ve düşüş : gösteren düz bir çizgi ile çekirdek
buhayvanlar : Kudüs'ün merkezinde Kum ve ya : Eksen Tahran Tel Aviv ! Hangi
daha sonra Kerbela ile Kudüs geçer yol olarak tanındı . Önemli devrimlerin
Servant İslam Devrimi'nin gücü vecaydırıcı etkisi tersine dönecek gösterdi .
İslam Devrimi'nden sonra , biz Komünizm dahil ve hareket gayrimüslim idi vardır
. Daha sonra emperyalizmle savaş yapan ve var : ŞimdiSiyonizm önünde
bulunmaktadır . İslam Devrimi taşımak için nasıl bir yağmurundan daireler oldu
. . Ilk devrimin sınırları içinde , (Savaş halkların ya da etnik gruplar ) ,
daha sonra sınırları , mücadele emperyalizm komünizm ile yer aldı : şimdi yurt
dışında ( ya da uluslar İran ve Araplar ) ve ( bir Siyonist olan din veya inanç
savaşı ) . Ve düz bir çizgide Bu açıdan , gösterdi :İslam Devrimi Kudüs'e Kum
için önünü , başarılı :İsrail sınır ve zamanulaşır , İsrail'in gücü :nükleer
sorunu : İran'ın barışçıl , tamamen takas İsrail başladı. .

 

  نظرات ()
ابو موسی اشعری، آری یا نه؟ نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/٢۸

אבו מוסא Ashari , כן או לא ?
יש אנשים שחושבים : אבו מוסא Ash'ari , סיפורת היסטורי : לפני כ 1400 שנה ! אבל הם לא יודעיםשאיוולת אנושית : חמדנות או הונאה , הואקבוע :המאה ה -21 בני אדם , זה לא יותר מאשר לפני כן, לא פחות ! אנו מאמינים בכל סיפורים ואגדות , סיפורים משלנו באותו הזמןוהמקום שבו אנחנו נמצאים ! לרמות את עצמם או לאחריםשאין זה מציאותי או : היסטוריית שיחות . סיפורו של אימאם חוסיין AS, הוא אחד מאותם מקרים. רודנים ומדכאיםב, לנסות עם שכר מופקע , להוכיחאירוע קטןבפינה של כדור הארץ הוא כה גדול ! ואסור לשכוח ! זה אוליהמפתחלדיכוי או: לא שלה או מכיר מישהו . אימאם חוסיין כאילו מקומו בלבנו , אנחנואיש טוב. אבל אם הוא היההאויב,שהטבע נתן לנו. אימאם חוסייןשבגלל שאנחנו לא צריכים לשנוא או לאהוב אותנו ,וביצועים :מם היאאותם. שלא מאיים על אנשים שמשתתפים באבל על האימאם חוסיין . אבל כל מי שהוא לא צודק , הם היו יום אחד כמו האימאם חוסיין במטרה : לעמוד נגד מדכאים . ואלה שאינם אדוקים, אלוהים רוצים : רוצים אימאם חוסיין בכנות : הם אוהבים את אלוהים. בניגוד לכך , הוא גםטיפש. מי שעוקב אחרההרג : הם רוצים להונות אנשים , כמוסיפורו של מועאויה ,ותזיד אבו מוסא Ash'ari יישכח. בגלל הונאה ועורמה : הם צריכים כבר יש לו ! ואם זה מישהו שהם מכירים , לא להיות מרומים. אפילו טריקים אינטרנטומודרני של היום , פשוט , אנשים מנצלים . לדברי עורכי דין ,האמצעי היחיד של עבירה הוא שונה ! בקרוב,הכוונה היא זהה לכוונות הרעות בעבר . במקרה שלאיראן גרעינית עלולים להיות חזר אבו מוסא Ash'ari ! וייתכן שלא אחזור על עצמו . שכפול של אבו מוסא Ash'ari , ואמר כי אנשים עייפים של מחירים גבוהים , את הסנקציות שמוצו : אמריקה ואהבה : הםשנמצאים באינטראקציה עם העולם ! אנחנו צריכים יותר מהם, שהם רוצים לעשות . במקרה של אבו מוסא Ash'ari , אימאם עלי , אמר לאנשים : הם מוסלמים , אנחנו צריכים להקשיב . למרות עמר, נקבע על ידי מועאויה , התעקש : אימאם עלי , מוסא אבו Ash'ari להיבחר . בעודכאימאם עלי , מאלק לתפקיד , הוא ידע היטב. אבל האנשים שם אמרו מאלק, וקיצוני קיצוניים! אדם צריך להיות מתון , כאשר אבו מוסא Ash'ari , עבר לבוררות , עמר , פשוט להשתמש בו , ואמר : עדיףשיהיו גם לפטר כליפה ! הלכתי לאבו מוסא אמר :כטבעת מאצבעו ב Orem, אימאם עלי , ואני דחינו אותו : להפוך Mrvas שאמר : ובאשרלטבעת , כמו שאני מועאויה במקום: התקין עלי ! בסוגיית הגרעין , יש ליסיני השוק שלהם , היה לוקח את : זה הצביע לקנותים הכספי לרוסים , נכסים החסומים לאמריקה, צרפת,במפעל פיג'ו ,המפעל עצמו לאיראן חדשות אנגלית ! וכן הלאה ... אבל אנחנו תראו אחרי כל כך הרבה הקרבה, הם פתחו את הדמויות שלהם , ננסה שוב! משפט אבו אומר לנו: גם אז,הנושה תהיה גם בגללו, רק להשמיד את האיסלאם ! .

ابو موسی اشعری، آری یا نه؟

برخی تصور می کنند: ابوموسی اشعری، داستانی
تاریخی و: مربوط به 1400سال پیش است! اما آن ها نمی دانند که حماقت بشری و: طمع یا
فریب کاری، امری همیشگی است و: بشر قرن 21 اگر، بیشتر از گذشته آن را نداشته باشد،
کمتر ندارد! به اعتقاد ما، همه داستان ها و افسانه ها، داستان خود ما است در: همین
زمان و مکان که هستیم! برای فریب خود یا دیگران است که: آن را غیر واقعی یا: تاریخ
گذشته می گوئیم. داستان امام حسین ع، یکی از آن نمونه ها است. ظالمان و ستمگران
تاریخ، سعی دارند با: پرداخت هزینه های گزاف، ثابت کنند یک حادثه کوچک و: در گوشه
ای از: این سیاره بسیار بزرگ بوده! و باید فراموش شود! شاید بتوان همین را، رمز
بین ستمگر بودن یا: نبودن خود و:یا دیگران بدانیم. امام حسین ع اگر، در قلب ما جای
داشت، ما آدمی نیکو کار هستیم. ولی اگر با او دشمن شدیم، یعنی ذات ما ایراد دارد.
زیرا حسین ع که: ما را مجبور به این کار نمی کند، نفرت یا دوست داشتن ما، به عملکرد
ها و: الگوهای رفتاری ایشان است. کسی مردم دنیا را تهدید نمی کند که: در عزاداری
امام حسین ع شرکت کند. ولی همه آن هایی که: ستمگر نیستند، آرزو دارند روزی مانند:
امام حسین بتوانند در: مقابل ستمگران بایستند. و آن هایی که خدا پرست هستند، از
خدا می خواهند تا: مثل امام حسین ع خالصانه به: خدا عشق داشته باشند. برعکس آن، در
حماقت نیز این طور است . کسانی که زیر و رو می کشند و: می خواهند مردم را فریب
دهند، دوست دارند داستان معاویه ، یزید و ابوموسی اشعری ها فراموش شود. زیرا هر فریب
و حیله ای که: می خواهند بزنند، قبلا آن ها زده اند! و اگر کسی سرگذشت آنان را
بداند، فریب نخواهد خورد. حتی کلاهبر داری های: اینترنتی و فوق مدرن امروزی هم،
فقط از سادگی مردم، سوء استفاده می کنند. و به قول حقوق دانان، فقط ابزار جرم فرق
می کند! و الا، نیت ها همان نیت های پلید گذشتگان است. در قضیه هسته ای ایران هم،
ممکن است ابوموسی اشعری تکرار شود! و ممکن است تکرار نشود. زمینه های تکرار
ابوموسی اشعری، آن است که بگوییم: مردم از گرانی ها خسته شده اند، از تحریم به
ستوه آمده اند و: آمریکا را دوست دارند و: می خواهند که: با دنیا تعامل داشته
باشند! لذا باید هرچه آن ها، می خواهند انجام دهیم . در قضیه ابوموسی اشعری هم،
مردم به امام علی گفتند: آن ها هم مسلمان هستند، باید به حرف آن ها گوش بدهیم. با
اینکه عمرو عاص، از سوی معاویه تعیین شد، اصرار داشتند از سوی: حضرت علی ع،
ابوموسی اشعری انتخاب شود. در حالیکه امام علی ع، مالک اشتر را برای این کار،
مناسب میدانست. ولی مردم حاضر در آن جا گفتند: مالک اشتر، تندرو و افراطی است!
باید فردی معتدل بیاید، وقتی ابوموسی اشعری، برای حکمیت رفت، عمرو عاص، از سادگی
او استفاده کرد و گفت: بهتر است ما، هر دو خلیفه را عزل کنیم! ابوموسی رفت و گفت:
همانطور که این انگشتر را، از انگشت خود در می اورم، حضرت علی ع،را عزل می کنم و:نوبت
عمروعاص که شد گفت: همانطور که این انگشتر را، به دست می کنم، معاویه را به جای: علی
ع نصب می کنم!  در قضیه هسته ای هم، باید بازار
خود را در اختیار چینی ها، قراردهیم تا: رای مثبت آن ها را بخریم، دریای مازندران
را به روسها،  اموال بلوکه شده را به
آمریکا، کارخانه پژو را به فرانسه، کارخانه ایران خود رو را به انگلیسی ها! و
امثال آن... ولی خواهیم دید بعد از اینهمه فداکاری، آن ها باز حرف خود را، تکرار
خواهند کرد! قضیه ابوموسی به ما می گوید: حتی بعدا، طلبکار هم خواهند شد!زیرا هدف
آن ها، فقط نابودی اسلام است.  

 Abu Musa Ash’ari:,
yes or no?

Some people think: Abu Musa Ash’ari, historical fiction:
about 1400 years ago! But they do not know that human folly: greed or fraud, it
is a constant: the human 21st century, it is no
: more than before, not less! We
believe all the stories and legends, stories of our own at the same time and
place where we are! To deceive themselves or others that it is unrealistic or:
call history. The Story of Imam Hussein AS is one of those instances. Tyrants
and oppressors on, try with exorbitant fees, prove a small incident in a corner
of the planet is so great! And should be forgotten! This is perhaps the key to
the oppressive either: it’s not either know someone. Imam Hussein as if his
place in our hearts, we’re a good man. But if he were the enemy, the nature has
given us. Imam Husain that because we do not have to hate or love us, and performance:
A meme is a them. Who does not threaten people who participate in mourning for
Imam Hussein? But all those who are unjust, they would one day like Imam
Hussein in order: to stand against oppressors. And those who are pious, God
want to: like Imam Hussein AS honestly: they love God. In contrast, it is also
a fool. Those who are following the killing: they want to deceive people, like
the story of Muawiyah, Yazid and Abu Musa Ash'ari be forgotten. Because of
deception and cunning: they should already have it! And if it’s someone they know,
will not be deceived. Even Tricks Internet and modern today, just simply,
people are taking advantage. According to lawyers, the only means of offense is
different! Soon, the intent is the same as the past evil intentions. In the
case of a nuclear Iran may be repeated Abu Musa Ash’ari! And :may not be repeated.
Replication of Abu Musa Ash’ari, saying that people are tired of high prices,
the sanctions have been exhausted: America and love: they that are interacting
with the world! We need more of them, they want to do. In the case of Abu Musa Ash’ari,
Imam Ali said to the people: they are Muslim, we should listen. Although Amr
was determined by Muawiyah, insisted on: Imam Ali, Abu Musa Ash'ari be chosen. While
Imam Ali AS, Malek for the job, he knew well. But the people there said Malek,
and Extreme Extremist! Individual should be moderate, when Abu Musa Ash’ari,
went to arbitration, Amr, simply use him, saying: It is better we will both
dismiss Khalifa! Went to Abu Musa said : As the ring from his finger in Orem ,
Imam Ali , and I dismissed it : turn Mrvas who said: As for the ring , as I
Muawiyah instead : I installed Ali ! On the nuclear issue, the Chinese have
their own market, would take up: it voted to buy the Caspian Sea to the Russians,
the blocked assets to America, France, the Peugeot factory, the factory itself
to Iran English News! And so on ... But we'll see after so much sacrifice, they
opened their characters, will try again! Abu theorem tells us: Even then, the
creditor will be too! Because of it, just destroy Islam.

أبو موسى الأشعری ، نعم أم لا؟

بعض الناس یعتقدون
: أبو موسى الأشعری ، الخیال التاریخی : منذ حوالی 1400 سنة ! لکنهم لا یعرفون أن حماقة
الإنسان : الجشع أو الاحتیال ، بل هو ثابت: القرن 21 الإنسان ، فإنه لیس أکثر من ذی
قبل ، ولیس أقل! ونعتقد أن کل القصص و الأساطیر والقصص من جانبنا فی نفس الوقت و المکان
الذی نحن فیه ! لخداع أنفسهم أو غیرهم أن من غیر الواقعی أو : تاریخ الدعوة . قصة الإمام
الحسین
AS، هی واحدة من تلک الحالات. الطغاة و الظالمین ، فی محاولة مع الرسوم
الباهظة ، إثبات حادث صغیر فی زاویة من هذا الکوکب هو عظیم جدا! و یجب أن تنسى ! ولعل
هذا هو المفتاح ل القمعیة إما: لیست معرفة إما شخص . الإمام الحسین کما لو مکانه فی
قلوبنا ، نحن رجل جید. ولکن لو کان العدو ، وقد أعطى لنا الطبیعة. الإمام الحسین ذلک
لأننا لم یکن لدیک إلى الکراهیة أو الحب لنا ، والأداء : میمی هو لهم . الذی لا یهدد
الناس الذین یشارکون فی حداد على الامام الحسین . ولکن جمیع أولئک الذین هم غیر عادلة
، فإنها یوم واحد مثل الإمام الحسین من أجل : الوقوف ضد الظالمین . وأولئک الذین هم
الأتقیاء ، والله ترید : مثل الإمام الحسین
AS بصراحة : أنهم یحبون
الله . فی المقابل ، بل هو أیضا أحمق . أولئک الذین أعقاب مقتل : انهم یریدون خداع
الناس ، مثل قصة معاویة بن أبی سفیان ، یزید و أبو موسى الأشعری أن ینسى . بسبب الخداع
والمکر : ینبغی أن لدیهم بالفعل ! و اذا کان شخص یعرفونه ، لن تضلوا . حتى الخدع الإنترنت
والحدیثة الیوم ، ببساطة ، الناس یستغلون . ووفقا للمحامین ، الوسیلة الوحیدة لل جریمة
هو مختلف! قریبا، و القصد من ذلک هو نفس النوایا الشریرة الماضی . فی حالة وجود إیران
نوویة یمکن ان تتکرر أبو موسى الأشعری ! و قد لا تتکرر . تکرار أبو موسى الأشعری ،
قائلا تعبوا أن الناس من ارتفاع الأسعار، قد استنفدت العقوبات : أمریکا والحب : فهی
التی یتم التفاعل مع العالم ! نحن بحاجة إلى المزید منهم ، انهم یریدون ان یفعلوا
. فی حالة أبو موسى الأشعری ، قال الإمام علی إلى الشعب : هم مسلم ، وینبغی أن نستمع
. على الرغم من أن عمرو ، کان مصمما من قبل معاویة بن أبی سفیان ، وأصر على : الإمام
علی ، أن یتم اختیار أبو موسى الأشعری . بینما الإمام علی

AS
، مالک لهذا المنصب ، وقال انه یعرف جیدا . ولکن الناس هناک وقال مالک
، والمتطرفة المتطرفة! ینبغی أن یکون الفرد المعتدل ، أبو موسى الأشعری عندما ذهب إلى
التحکیم ، عمرو ، ببساطة استخدام له ، قائلا: إنه هو أفضل ونحن على حد سواء اقالة خلیفة
! ذهب إلى أبی موسى قال : وبما أن خاتم من إصبعه فی أوریم ، الإمام علی ، و أنا رفضت
ذلک: تحویل
عمروعاص  الذی قال : أما بالنسبة
لل حلقة ، وأنا معاویة بدلا من ذلک: أنا رکبت علی ! حول المسألة النوویة ، فإن الصین
لدیها سوق خاصة بهم، و ستتناول : انها صوتت لشراء بحر قزوین الى الروس ، والأصول منعت
ل أمریکا ، وفرنسا، و مصنع بیجو ، والمصنع نفسه إلى إیران أخبار اللغة الإنجلیزیة!
وهلم جرا ... ولکن سنرى بعد الکثیر من التضحیة ، فتحوا شخصیاتهم ، و حاول مرة أخرى
! أبو نظریة یقول لنا: حتى ذلک الحین، فإن الدائن یکون أیضا من جراء ذلک، فقط تدمیر
الإسلام
!

Ebu Musa Eş'ari , evet mi hayır mı?

Bazı insanlar düşünüyorum: Ebu Musa Eş'arî , tarihsel
kurgu : yaklaşık 1400 yıl önce ! Ama insan çılgınlık bilmiyorum : açgözlülük ya
da dolandırıcılık , bir sabittir : insan 21. yüzyılda , o artık eskisinden daha
değil, daha az ! Hepimiz hikayeler ve efsaneler , kendi hikayeleri biz aynı
zamanda ve yerde inanıyorum! Arama geçmişi : bu gerçek dışı veya olduğunu
kendileri veya başkaları aldatmaya . İmam Hüseyin AS , The Story of bu
örnekleri biridir . Üzerine zorbalar ve zalimlerin , gezegenin bir köşesinde
küçük bir olay o kadar büyük kanıtlamak , fahiş ücretler ile deneyin ! Ve
unutulmaması gerekir ! Onun da kimse bilmiyor : Bu ​​belki de ya da baskıcı
anahtarıdır . İmam Hüseyin kalbimizde yerini gibi , iyi bir adamsın . O düşman
olsaydı,doğanın bize verdi . Bize nefret ya da sevmek zorunda , ve performans
çünkü İmam Hüseyin bu : Bir mem bir onlar. Kim İmam Hüseyin için yas katılmak
insanlar tehdit etmez . Ama bütün haksız olanlar , onlar için İmam Hüseyin gibi
bir gün olur : zalimlere karşı durmak . Ve dindar olanlar , Allah'a istiyorum :
AS dürüst İmam Hüseyin gibi : Allah'ın seviyorum. Buna karşılık, aynı zamanda
bir aptal. Olanlaröldürülmesi şunlardır : Onlar insanları aldatmak istiyorum ,
Muaviye , Yezid ve Ebu Musa Eş'arî hikayesi gibi unutulacak . Çünkü aldatma ve
kurnaz : zaten bu olmalı! Onlar tanıdığınız birisini Ve eğer , aldatılmak
olmayacaktır. Hatta hileci İnternet ve modern bugün , sadece basit , insanlar
yararlanılmaktadır. Avukatlar göre , suçun tek yolu farklıdır ! Yakında ,niyet
geçmişte kötü niyetli aynıdır . Nükleer bir İran durumunda Ebu Musa Eş'arî
tekrarlanabilir ! Ve tekrar olabilir. Ebu Musa Eş'arî çoğaltma , insanların
yüksek fiyatlar yorgun söyleyerek ,yaptırımlar tükendiği : Amerika ve sevgi : o
dünya ile etkileşim vardır ! Biz onları daha fazla ihtiyacımız var , onlar
yapmak istiyorum . Ebu Musa Eş'arî durumunda , İmam Ali halka şöyle dedi :
Müslüman , biz dinlemeliyiz . Amr , Muaviye ile belirlendi rağmen , ısrar etti
: İmam Ali , Ebu Musa Eş'arî seçilebilir . Bu iş için İmam Ali AS , Malek , o
da biliyordu da . Ama insanlar Malek , ve Extreme Extremist dedi ! Bu ikimiz de
Halife görevden olacaktır iyidir : Bireysel Ebu Musa Eş'arî , diyerek , sadece
onu kullanmak , tahkim , Amr gittiğinde , ılımlı olmalıdır ! Ebu Musa gitti
dedi ki: Ben yerine Muaviye gibi , halka gelince : dedi Mrvas açmak :Orem ,
İmam Ali onun parmak yüzük , ve bunu reddetti gibi: Ben Ali yüklü ! Nükleer
konusunda,Çin kendi pazar var , almak olacaktır: bu Ruslar için Hazar Denizi
satın almak olarak , Amerika'yabloke varlıkları , Fransa , Peugeot fabrika ,
İran'afabrika kendisi İngilizce Haber ! Ve daha neler ... Ama biz yine çalışacağız
, çok kurban sonra , kendi karakterleri açıldı görürsünüz ! Ebu teoremi söyler
: O zaman bile , alacaklı da olacağı için bunun , sadece İslam yok ! .

 

  نظرات ()
ای مردم فرانسه، نگذارید که: کوتوله سیاسی شوید، نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/٢٧

העם הצרפתי , לא לתת לזה להפוךלננס פוליטי,
עכשיו אתה יכול לקרוא!
משום שהם מאפשרים לאדם לייצג אותך , את ההיסטוריה הצרפתית , צרפתית : המשיכה נוראה. אומה את עצמה כערש חירות , עכשיו פיסקה: הציונות היאגמד פוליטי. אוליתחילתו של כל החופש ו: או שלטון החוק, של צרפת,וזה לא טוב , כי הסוף הוא טרגי ועצוב, ואת הביטולהורג את כל התביעות היסטורי שלה. כל הפרופסורים למשפטים בארצות אחרות , גאים בכךשהחוקה הצרפתית, היא הבסיס של כל החוק. בעודאירופה , ובכל זאת לא הצליחה אנגליה , עוזב את כס המלכותלמחלקה שלוואת כל האנשים שישמלךועבד איכר . וכל מה שאתה צריך להיות רעב ומובטל :נסיכהוגם מלכה או שום ! כולם צריך לשכור אדם לדבר איתו והוא מקשיב. בית ואלה ש: לחיותבארמון. אלא אם כן הם חושבים שאנשים הם שכונות עוני . ועכשיו אולן פרנסואה , רוצה לעשות את זה! הוא גםאופן שבו מלכותית. הוא רוצה לתמוך בציונים את עצמם ואת משפחותיהם , את החיסכון במובטלים ונדודים ! למרות שאלף צרפתי, מובטליםורעבים. הקורס עצמו הוא אשליה ! ישראל או אמריקה , אנו יכולים לעזור לאחרים : צרפת , לא. אם הם יכולים לעשות שום דבר , הוא עשה ! אמריקהובמצב הכלכלי הקשה : את החובות הענק שאיראן לא תאפשר את זה, שלא לדבר עלמחשבה הגיונית : ישראל מקווהמימון : מדובר במדינה ! קורי הוא : מתיחת מקל עיוור יותר! מדינה שיש בעיות משלה , בתקווה של מדינה אחרתשהיא קשה יותר , דל סגורה. וזה יותר גרוע מזה : צרפת, ישראלורוצה לעזור ללב שלה סגור. בגוש האירו ,ולא הצליח לעשות זאת :קריסה . לכל, זה היהתקוות שווא ! השתתפותבמלחמה נגד מוסלמים : ההרג ההמוני שלהם לא עושה :החיים, את השמחה משם. שפכו את הדם שלא בצדק שיעים ברחבי העולם , היום מגיע לרתיחה וזה הוא בסביבות שעה זו של היום . צרפתים יודעים שלפני 1400 שנה , את דמם של האימאם חוסיין כפי שהיה במחסן, עדיין טרי בכל יום ברחבי העולם, חובב נוסף. מי שלא , מי שלא יודעים, תישרף באש ! אולן פרנסואז , חם ויודע איך להיות הורה,ולא : כל מה שהוא בדיוק ההפך , הם רוצים שיקרו. אם Q האזרת זיינב , אחותו של האימאם חוסיין ביום: יזיד אמר נכון : אתה כנראה לא תנצח , אבל נענש בקרוב : מעשיו יושגו כאשראביו של האימאם חוסיין AS , ברגע שהגיע לבוררות בין ASוהאזרת עלי : אביו של אל יזיד , היה . באותו זמן,אחד חולה יישפט השופטים בשם אבו מוסא Ashariשהאזרת עלי הבוררות שלו , הבחירה הייתה תוכניות סחות : הכלל של האזרת עלי , אבל הוא מאוד :המדינה היא שווה ערך ל -51 מדינות הייתה נוכח , הוא מצליח ...

ای مردم فرانسه، نگذارید که: کوتوله سیاسی شوید،

 اکنون تاریخ
شما را می خواند!

ای فرانسویان، چرا اجازه میدهید که: یک نفر به
نمایندگی شما، تاریخ فرانسه را به: افتضاح بکشد. ملتی که خود را، مهد آزادی میداند،
اکنون  در بند یک: کوتوله سیاسی صهیونیست
باشد. شاید آغاز گر همه آزادی خواهی ها و: یا قانون گرایی ها ،از فرانسه باشد و:
این خوب نیست که : پایان آن تراژیک و غم انگیز باشد، و خط بطلانی بکشد به: تمام
ادعاهای تاریخی گذشته خود. همه استادان حقوق، در ایران وسایر کشورها، افتخار می
کنند که: قانون اساسی فرانسه، پایه و اساس همه قوانین جهان است . در حالی که در
همین اروپا، هنوز انگلستان نتوانسته، خود را از بند سلطنت رها کند و: همه مردم آنجا
بنده و رعیت یک پادشاه هستند. و همه باید گرسنه و بیکار باشند تا: یک شاهزاده خانم
و: یا ملکه سیر باشند! همه باید در استخدام: یک نفر باشند و به حرف های: او گوش
بدهند. کسانی که در کاخ ها و: قصر ها زندگی می کنند. مگر می توانند به فکر: مردم
کوخ نشین ها باشند. و اکنون فرانسوا اولان،می خواهد همین کار را بکند! او نیز می
خواهد از روش: سلطنتی استفاده کند. او می خواهد با: پشتیبانی صهیونیست ها، خود و خانواده
خود را، از بیکاری و سرگردانی نجات دهد! ولو اینکه هزاران فرانسوی، بیکار و گرسنه
باشند. البته این هم خود، یک توهم است! زیرا اسرائیل یا آمریکا، دیگر توان کمک به:
فرانسه را ندارند. آن ها اگر میتوانستند کاری بکنند، برای خودشان انجام میدادند!
وضع وخیم اقتصادی آمریکا و: بدهی های کلان آن ها به ایران، هرگز اجازه نمی دهد که
آن ها، منطقی فکر کنند چه رسد به: اسرائیل که امید به کمک های مالی: چنین کشوری دارد!
کوری شود :عصا کش کور دیگر! کشوری که خود مشکل دارد،  به امید کشور دیگری که: مشکل بیشتری دارد، دل
بسته است . و از آن بدتر که: فرانسه بخواهد به اسرائیل و: کمک های آن دل بسته
باشد. حوزه یورو، بخاطر همین کارها شکست خورد و: در حال فروپاشی است. زیرا همه آن
ها، به امید واهی بودند! شرکت در جنگ، برعلیه مسلمانان و: کشتار وسیع آنان نمی
گذارد: زندگی آن ها، به خوشی بگذرد. خون به ناحق ریخته شیعیان، در سراسر جهان،
روزی به جوش می آید و: آن روز همین روزها است. ملت فرانسه میداند که: خونی که در
1400سال پیش، از امام حسین ع ریخته شد، هنوز تازه است و: هر روز در سراسر جهان،
هواخواه بیشتری پیدا می کند. مبادا آن هایی که می فهمند، با کسانی که نمی فهمند،
در یک آتش بسوزند! فرانسوا اولان ، داغ است و نمی داند چه می کند ولی ،دیری نخواهد
پایید و: همه چیز درست برعکس، خواسته آنان اتفاق خواهد افتاد. چنانچه حضرت زینب س،
خواهر امام حسین ع در: مجلس یزید گفت: درست است که: شما ظاهرا پیروز شدید ولی،
بزودی به سزای: اعمال خود خواهید رسید!در زمان پدر امام حسین ع، هم لحظه ای پیش
آمد که نیاز به داوری: بین حضرت علی ع و: معاویه پدر یزید، شد . آن موقع هم ، نا داوری
یکی از داوران بنام: ابو موسی اشعری که، حضرت علی او را به حکمیت خود، انتخاب کرده
بود، باعث انحراف در برنامه های: حکومت حضرت علی شد ولی، ایشان با قدرت تمام بر:
کشوری که معادل 51کشور فعلی بود، مدیریت می نمود...

O, French people do not let that become a political dwarf,

 Now you can read on!

The French, because they allow a person to represent you,
the French history: awful pull. Nation itself as the cradle of liberty, now paragraph:
Zionism is a political dwarf. Perhaps the beginning of all freedom and: or rule
of law, of France, and this is not good that the end is tragic and sad, and the
invalidation of the kills all its historical claims. All law professors in
other countries are proud that the French constitution is the foundation of all
law. While the Europe, yet England failed, leaving the throne to his ward and
all the people there are a king and peasant slave. And all you have to be
hungry and unemployed: a princess and either queen or garlic! Everyone should
hire a person to talk to and he will listen. House and those who: live in palace.
Unless they think people are slums. And now Ulan Francois wants to do it! He is
also the method used by the Royal. He wants to support the Zionists themselves
and their families, the unemployed and wandering save! Even though: thousands
of French are unemployed and hungry. The course itself is an illusion! Israel
or America, we can help others: France, no. If they could do anything, he did! America
and the dire economic situation: the huge debts that Iran will never allow that,
let alone a logical thought: Israel hopes the funding: it is a country! Corey is:
stretching blind cane anymore! A country that has its own problems, in the hope
of another country that is more difficult, Dell closed. And it's worse than that:
France, Israel and wants to help its heart is closed. Euro area, and failed to
do so: the collapse. For all, it was a false hope! Participation in the war
against Muslims: their mass killing does not: the life, the joy away. Shed
blood unjustly Shiites across the world, the day comes to a boil and it is
around this time of day. French people know those 1400 years ago, the blood of
Imam Husain AS was shed, is still fresh every day around the world, further aficionado.
Those who do not, those who do not know burn in a fire! Ulan Francoise, hot and
knows how to be a parent, and will not: everything is just the opposite, they
want to happen. If Q Hazrat Zainab , the sister of Imam Husain AS at : Yazd
said is true : You apparently did prevail , but soon punished : his actions
will be reached when the father of Imam Husain AS , the moment came to
Arbitration between AS and Hazrat Ali : Al Yazd 's father , was . At that time
, the ill- judged one of the judges called Abu Musa Ash’ari that Hazrat Ali his
arbitration , the choice was a diversion programs: the rule of Hazrat Ali , but
he strongly : the country is equivalent to 51 countries was present , he
manages ...

الشعب الفرنسی ، لا
تدع أن یصبح قزم سیاسی ،

الآن یمکنک أن تقرأ
على
!

الفرنسیین ، لأنها
تسمح للشخص لتمثیلکم ، و التاریخ الفرنسی : سحب فظیعة . الأمة نفسها بأنها مهد الحریة
، والآن الفقرة : الصهیونیة هی قزم سیاسی . ربما بدایة کل حریة و : أو سیادة القانون
، من فرنسا ، و هذا لیس جیدا ان نهایة مأساویة وحزینة، و إبطال یقتل جمیع المطالبات
التاریخیة . جمیع أساتذة القانون فی بلدان أخرى ، فخورون بأن الدستور الفرنسی ، هو
أساس کل قانون . فی حین أن أوروبا ، بعد فشل إنجلترا ، وترک العرش ل وارد له وجمیع
الناس هناک الملک والعبد الفلاحین . وکل ما علیک أن تکون الجیاع و العاطلین عن العمل
: أمیرة و ملکة إما أو الثوم ! یجب على الجمیع استئجار شخص لاجراء محادثات مع وانه
سیتم الاستماع . منزل وأولئک الذین : یعیش فی قصر . ما لم یفکر الناس هی الأحیاء الفقیرة
. و الآن أولان فرانسوا ، یرید أن یفعل ذلک ! وهو أیضا الطریقة المستخدمة من قبل الدیوان
الملکی . انه یرید لدعم الصهاینة أنفسهم وأسرهم ، و توفیر العاطلین عن العمل و تجول
! على الرغم من الآلاف من الفرنسیة ، عاطلون عن العمل والجیاع . و بالطبع فی حد ذاته
هو مجرد وهم ! إسرائیل أو أمریکا ، ونحن یمکن أن تساعد الآخرین : فرنسا ، لا. إذا أنها
یمکن أن تفعل أی شیء ، وقال انه فعل ! أمریکا والوضع الاقتصادی المتردی : دیون ضخمة
أن إیران لن تسمح أبدا أن ، ناهیک عن التفکیر المنطقی : تأمل إسرائیل فی التمویل :
أنها بلد ! کوری هو: تمتد قصب أعمى بعد الآن! بلد لدیه مشاکله الخاصة ، أملا فی بلد
آخر وهذا هو أکثر صعوبة ، أغلقت دیل . وانها أسوأ من ذلک: فرنسا وإسرائیل و یرید أن
یساعد مغلق قلبها . منطقة الیورو ، و فشلت فی القیام بذلک : انهیار . للجمیع ، کان
أملا کاذبا ! المشارکة فی حرب ضد المسلمین : القتل کتلتها لا : الحیاة ، والفرح بعیدا
. سفک الدماء بغیر حق الشیعة فی جمیع أنحاء العالم ، وهو الیوم یأتی لیغلی و أنه فی
هذا الوقت من الیوم. الشعب الفرنسی تعرف أن قبل 1400 سنة ، دم الامام الحسین سال

AS
، لا تزال حیة کل یوم فی جمیع أنحاء العالم، مما الهاو . أولئک الذین
لا ، وأولئک الذین لا یعرفون ، وحرق فی النار! أولان فرانسواز ، والساخنة ویعرف کیف
یکون أحد الوالدین ، و سوف لا: کل شیء هو عکس ذلک تماما ، وأنها ترید أن یحدث . إذا
س حضرة زینب ، أخت الإمام الحسین کما فی : قال یزید صحیحا: أنت على ما یبدو لم تسود
، ولکن یعاقب قریبا : سیتم التوصل تصرفاته عندما
AS، جاءت لحظة والد
الإمام الحسین إلى التحکیم بین
AS و الإمام علی : أبی الیزید ، وکان . فی ذلک الوقت
، سوء الحکم على أحد القضاة دعا أبو موسى الأشعری أن حضرة علی التحکیم له ، کان الخیار
ل برامج تحویل : حکم الإمام علی ، لکنه بقوة : البلد ما یعادل 51 بلدا کان حاضرا ،
وقال انه یدیر
...

Fransız halkının , siyasi bir cüce haline izin vermeyin

 Şimdi okumaya
devam edebilirsiniz !

Fransız , bir kişi sizi temsil izin çünkü , Fransız
geçmişi: korkunç çekme . Ulus artık özgürlük beşiği , paragraf olarak kendini :
Siyonizm politik bir cüce . Belki de tüm özgürlük başlangıcı ve : veya hukukun
üstünlüğü, Fransa , ve bu son trajik ve üzücü bu iyi değil , ve en geçersiz tüm
tarihsel iddiaları öldürür . Diğer ülkelerde Tüm hukuk profesörleri , Fransız Anayasası
, tüm hukukunun temel olduğunu gurur duyuyoruz . Avrupa ise , henüz İngiltere
onun koğuşunatahta bırakarak ve tüm insanlar bir kral ve köylü köle vardır ,
başarısız oldu. Ve aç ve işsiz olması tüm : bir prenses ve kraliçe veya
sarımsak ya ! Herkes konuşmak ve o dinleyecek bir kişi işe gerekir . Ev ve kim
: sarayda canlı . Insanların gecekondu olduğunu düşünüyorum sürece . Ve şimdi
Ulan Francois , bunu yapmak istiyor! Ayrıca, Royal tarafından kullanılan bir
yöntemdir. O Siyonistler kendileri ve aileleri ,işsiz ve dolaşıp kaydetmek
destek istiyor! Fransız binlerce işsiz ve aç olmasına rağmen . Tabii kendisi
bir yanılsamadır ! İsrail ya da Amerika , biz başkalarına yardım edebilirsiniz
: Fransa, no . Onlar bir şey yapabileceğini , o yaptı! Amerika ve korkunç
ekonomik durum : İsrailfon umut : bir ülke olan İran , mantıklı bir düşünce
şöyle dursun buna izin asla büyük borçları ! Corey olan : Artık kör kamışı
germe ! Kendi sorunları olan bir ülke , daha zor başka bir ülkenin umuduyla ,
Dell kapalı . Fransa, İsrail ve kalp kapalı yardım istiyor : ve bu daha kötü .
Euro Bölgesi , ve bunu yapmak için başarısız oldu: çöküşü . Tüm için , bu
yanlış bir umut oldu! Müslümanlara karşı savaşta Katılım : kitlesel öldürme
değil :yaşam , sevinç uzak . Haksız yere kan dünyada Şiiler döken , günün bir
raddeye geliyor ve günün bu saatinde civarındadır. Fransız halkının 1400 yıl
önce , İmam Hüseyin'in kan AS döken , hala dünyada her gün , daha meraklı taze
olduğunu biliyorum . Bilmeyenler , bilmiyorum edenler , ateşe yakmak ! Ulan
Francoise , sıcak ve olmayacak bir ebeveyn olmak için nasıl bilir ve : her şeyi
onlar ne istediğiniz , tam tersi . Q Hz Zainab , az AS İmam Hüseyin'inkız
kardeşi ise : Yezid dedi doğrudur: görünüşe göre hüküm yoktu , ama yakında
cezalandırılır : İmam Hüseyin'in babası , şu an Tahkim geldi AS zaman onun
eylemleri ulaşılacaktır AS ve Hz Ali arasında : Al Yezid babası oldu . O zaman
, yargıçlarınkötü karar bir Hazreti Ali onun tahkim , seçimi bir saptırma
programları olduğunu Ebu Musa Eş'ari seslendi: Hazreti Ali üstünlüğü , ama
güçlü :ülke 51 ülke eşdeğerdir mevcuttu , o yönetir ...

  نظرات ()
תרגיל: לוגיסטיקה משולבת نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/٢٦

مانور: تدارکات همه جانبه

برای نشان دادن: قدرت مقابله با تحریم و: تحقیر تحریم
کننده ها!

در حالیکه صدای دشمنان، هر روز بلند تر می شود و:برای
تحریم مردم ایران، برنامه های بیشتری می دهند! ایرانیان با یک مانور: عظیم
تدارکاتی، نشان دادند که: با همه گرانی ها و تحریم ها، نمی گذارند برنج و گوشت،
نان و روغن، از سفره ایرانی ها کم شود! امسال پرشور تر از: سال های قبل، هیات های
مذهبی، مانور عظیم و: جهانی عاشورایی خود را، نشان دادند. از محله منهتن نیویورک
گرفته تا: شانزه لیزه پاریس و:چین و روسیه و:جاهای دیگر، همه در تسخیر: غذاهای
نذری ایرانیان و: شیعیان جهان بود. مسیحی و مسلمان ، بودایی و کلیمی، شیعه و سنی
بر سر: سفره امام حسین ع مهمان بودند. و این رسمی است که: خود امام حسین به ما یاد
داد. ایشان که:شاهزاده خانم ایرانی همسرش بود، با وقار تمام با :مردم رفتار می کرد
و: از آنان پذیرایی می نمود و: حتی بر سر سفره فقیران، می نشست از طعام آنان،
تناول می کرد و: بعد آن ها را به مهمانی دعوت می نمود. رسم مهمان نوازی ایرانیان،
از حضرت ابراهیم ع، به آنان به ارث رسیده. البته همه انبیا الهی، مهمان نواز بودند
و: هرگاه غذایی می پختند، به تمام همسایه ها ندا میدادند تا: بیایند و از غذا بخورند.
واصولا تک خوری و: تنها خوردن را دوست نداشتند و: همیشه بر سر سفره خود، میهمان
دعوت می کردند.یکی از انبیا الهی گویا، در حال غذا خوردن بود، گرسنه ای بوی غذا را
می شنود،و با خدا می گوید: کاش منهم این غذا را داشتم! خدا ندا می دهد و: پیامبر
را مواخذه می کند . از آن ببعد، این پیامبر الهی هر وعده غذا، با صدای بلند همه را،
به مهمانی دعوت می کرد. تا خدا از: غفلت او گذشت کند. این سفره چند نفره، فقط در
میان ایرانیان رشد کرد و: امروز به سفره های: صدها میلیونی تبدیل شده است. به هر
بهانه ای، باید غذا داد و: مهمان دعوت کرد حتی در ماه رمضان! کیفیت و یا: کمیت غذا
هم، مهم نیست. پیامبر فرمود: مهمانی بدهید ولو به: یک دانه خرما باشد. زیرا هم سفره
بودن، وحدت آفرین است و: علاقه و محبت را به: یکدیگر زیاد می کند.حضرت علی ع ،خود،
نان جو می خورد ولی، دستمزد کار خود را، به پسرانش میداد تا: در مهمانسرای بزرگ
مدینه، به همه غذا بدهند. هم اکنون هم در مهمانسرای: امام رضا ع در مشهد، همواره
به مهمانان: غذای گرم و : رایگان می دهند. در کلیه شهرهای مهم زیارتی، مانند کربلا
و نجف هم، همینطور است. عراقی ها بعد از صدام ،بنام البرکه یا برکات، غذاهای
رایگان و نذری، مخصوصا در ایام محرم وصفر می دهند . اگر چنین نبود، چه گروه یا
سازمانی؟ میتوانست 7میلیون زائر: امام حسین را، روزانه تغذیه کند؟ همه زائرانی که:
پای پیاده می آیند، دیده اند که قدم به قدم، نان و خرما و: انواع غذاها به میزان
کافی، تقدیم می شود. شاید امام حسین ع از: فرمول های پیچیده: صف و ستاد یا: صف و
نوبت یا حتی ترانسپورتیشن! چیزی نداند که، میداند! ولی همه هواداران خود را ، سازماندهی
دقیق کرده. بطوری که هیچکس گرسنه یا: تشنه و یا بی خانمان نمی ماند. رمز اقتصاد
مقاومتی هم، همین است. حالا آمریکا و اروپا، ایران را تحریم کنند! خودشان ضرر می
کنند! درایران هم فقط رئیس روسا، ضرر می کنند. همان هایی که گردن کج می کنند و:
تحریم ها را ظالمانه می خوانند! فکر می کنند: تحریم عادلانه! هم وجود دارد!آن ها
فقط به فکر: چنج کردن :دلار های خودشان هستند! والا مردم از :تحریم خبر ندارند و:
اصلا آن را نمی بینند! وزندگی خودشان را می کنند.اصلا  دولت های آمریکا و اروپا را، داخل آدمیزاد نمی
دانند! که به تحریم آن ها اهمیت بدهند ! زیرا می دانند که: خود آن ها، نان شب
ندارند و: این پزهای عالی! از جیب های خالی آن ها است تا:کسی متوجه نشود.زیرا کسی
که: از امام حسین ع برید، حتی گندم ری را هم نخواهد خورد!.

Exercise: Integrated Logistics

To demonstrate the power and the sanctions to deal with:
a total contempt sanctions!

While the sound of enemies, each day becomes longer and
for sanctions against the Iranian people, make more plans! Iranian exercises:
Massive preparations showed that all sanctions are expensive and do not have rice,
meat, bread and oil, the Iranians table is low ! This more intense the previous
year’s clerical staff, great maneuverability: the world you’re Ashura,
respectively. Manhattan neighborhood to New York: Champs Elysees Paris: China
and Russia: elsewhere, capturing the entire foods Iranian vow: Shia world. Christian,
Muslim, Buddhist and Jewish Shiites and Sunnis over: the table was a guest of
Imam Hussein AS. It is official: Imam Hussein taught us. Him that his wife was
an Iranian princess, with all the dignity of people would behave: they are
welcome and even poor on the table, sat the food they eat, and after it to
Parties be invited. Iranian tradition of hospitality:, as the Prophet Abraham,
to who inherited. Of course, all the prophets of God, they were hospitable and
whenever baked food, all the neighbors would call up: come and eat. Vasvla
single room and just did not like to eat and always on your table, guests were invited.
Apparently one of the prophets of God, the food, the smell of food hungry hears,
and God says : I wish I loved this dish ! And God called the Prophet to the task.
Since then, the prophet of God for each meal, with all the loud, was invited to
a party . To God: He neglected to pass. This table multiplayer only grew among
Iranians today to table: hundreds of millions has become. Any excuse to eat that:
Even the Ramadan invited guests! Or quality: quality of food, it does not matter.
The Prophet said: Give a feast even a palm seed is. Because of the table, is unifying:
the affection: Too much to each other. Hazrat Ali himself, but ate barley bread,
your wages, and gave to his sons: Big House in Medina Guest, to all of their
food . Already at the hotel: Imam Reza in Mashhad, always guests: hot food:
free will. Pilgrimage in all major cities such as Karbala and Najaf, it is.
Iraq after Saddam Hussein called Baraka or blessing, free and votive foods,
especially in Muharram and Safar are . If not, what group or organization? 7
million pilgrims could Imam Hussein, the daily feed? All pilgrims who come on foot,
have seen that step , bread and dates : enough food , are presented . Perhaps
Imam Hussein AS the complex formulas: or brought: queue and queue or even transportation!
Who knows anything, he knows! But all his fans, has the exact organization. So
that no one is hungry or : do not stay hungry or homeless . The key strength of
the economy is the same. Now America and Europe, to sanction Iran ! They are harmless!
Limited: only by the directors, their loss. The ones that are crooked neck and
sanctions are reading an outrage! Think: Sanctions fair! There are also ...
They just think: change: the dollars themselves! Otherwise people: Sanctions do
not know: I do not see it ! There: own lives. Did the governments of America
and Europe, the Human do not know! The sanctions, which can matter! Because
they know that their own, and not bread: The Poses awesome! It is the empty pockets:
Who does not understand. Because: one of Imam Hussein AS, you will not even
have time to eat wheat Ray.

التمرین: الخدمات اللوجستیة المتکاملة

للتدلیل على قوة و عقوبات للتعامل مع: مجموعه عقوبات ازدراء
!

فی حین أن الصوت من
الأعداء ، ویصبح کل یوم لفترة أطول و لفرض عقوبات على الشعب الایرانی ، وجعل المزید
من الخطط ! تمارین الإیرانی : أظهرت الاستعدادات الضخمة التی کل العقوبات غالیة الثمن
ولیس لدیهم الأرز واللحوم و الخبز والزیت ، والجدول الإیرانیین منخفض ! هذا أکثر کثافة
السنوات السابقة الموظفین الکتابیین ، القدرة على المناورة الکبرى: العالم عاشوراء
الخاص ، على التوالی . حی
منهتن إلى نیویورک : الشانزلیزیه
باریس : الصین و روسیا : فی مکان آخر ، واستولت على جمیع الأطعمة النذر الإیرانیة
: العالم الشیعی . وکان الجدول نزیل الإمام الحسین
AS : مسیحی ، مسلم ، بوذی
والشیعة والسنة الیهودیة أکثر . فمن المسؤول : الإمام الحسین علمنا . له ان کانت زوجته
و الأمیرة الإیرانیة ، مع کل کرامة الناس تتصرف بشکل : هم موضع ترحیب ، وحتى الفقراء
على الطاولة، و جلس الطعام الذی یأکلونه ، و بعد ذلک إلى الأطراف سیدعى . التقلید الإیرانی
من الضیافة ، کما قال النبی إبراهیم ، الذی ورثت . بالطبع ، کل أنبیاء الله ، وکانوا
مضیاف و کلما الأغذیة المخبوزة ، فإن کل الجیران استدعاء : یأتی و یأکل
:
غرف مفردة و فقط لم ترغب فی تناول الطعام و دائما على الجدول
الخاص بک ، ودعی الضیوف على ما یبدو واحد من أنبیاء الله ، والغذاء، و رائحة الطعام
یسمع جائع ، و یقول الله تعالى : اتمنى لو کان لدی هذا الطبق ! و دعا الله النبی لهذه
المهمة. ومنذ ذلک الحین ، نبی الله لکل وجبة ، مع کل بصوت عال ، دعیت إلى حفل . إلى
الله : انه لتمریر المهملة . هذا الجدول متعددة نمت فقط بین الإیرانیین الیوم إلى الجدول
: مئات الملایین أصبح . أی عذر لتناول الطعام ما یلی: حتى الضیوف المدعوین لشهر رمضان
! أو نوعیة : نوعیة الطعام ، لا یهم . قال النبی : إعطاء ولیمة حتى بذرة النخیل . بسبب
الجدول ، هو توحید : المودة : الکثیر جدا من بعضها البعض الإمام علی نفسه ، ولکن یأکلون
خبز الشعیر ، راتبک ، وأعطى لأبنائه : البیت الکبیر فی المدینة المنورة ضیف، إلى کل
من طعامهم . بالفعل فی الفندق : الإمام الرضا فی مشهد ، ودائما الضیوف : الطعام الساخن
: الإرادة الحرة . الحج فی جمیع المدن الرئیسیة مثل کربلاء والنجف ، هو علیه. العراق
بعد صدام حسین دعا برکة أو نعمة، و الأطعمة الخالیة و نذری ، وخاصة فی محرم وصفر هی
. إذا لم یکن کذلک، ما جماعة أو منظمة ؟ 7 ملایین الحجاج یمکن الإمام الحسین ، و العلف
الیومی ؟ جمیع الحجاج الذین یأتون مشیا على الأقدام، وقد شهدت تلک الخطوة ، والخبز
والتمر : ما یکفی من الغذاء ، یتم عرض . ربما الإمام الحسین

AS
الصیغ المعقدة : أو مرفوعا: قائمة الانتظار و الانتظار أو حتى
وسائل النقل! شخص یعرف أی شیء ، لأنه یعلم ! ولکن کل ما قدمه من المشجعین ، لدیه تنظیم
على وجه الدقة. بحیث لیس هناک من هو جائع أو : لا یبقى جائع أو بلا مأوى . قوة رئیسیة
من الاقتصاد ، هو نفسه. الآن أمریکا و أوروبا ، لفرض عقوبات على إیران ! فهی غیر مؤذیة
! محدود فقط من أعضاء مجلس الإدارة ، خسارتهم. تلک التی هی ملتویة العنق والعقوبات
هی القراءة مثیر للغضب ! فکر عادل العقوبات ! وهناک أیضا ... انهم مجرد التفکیر : تغییر
: الدولار أنفسهم! وإلا الناس : العقوبات لا أعرف: أنا لا أرى ذلک! حیاتهم الخاصة
. هل حکومات أمریکا و أوروبا، و الإنسان لا أعرف! العقوبات ، والتی یمکن أن یهم! لأنهم
یعرفون أن الخبز الخاصة بهم ، ولیس : هذا هو کوک ممتازة ! فمن جیوب فارغة : الذی لا
یفهم لأن واحدا من الإمام الحسین
، أنک لن تضطر حتى
وقت لتناول الطعام رای القمح
.

Egzersiz : Entegre Lojistik

Toplam hor yaptırımlar : ile başa çıkmak için güç
veyaptırımlar göstermek için !

Düşmanses ise , her gün uzun olur veİran halkına karşı
yaptırımlar , daha planlar yapmak ! İran egzersizleri : Massive hazırlıklar tüm
yaptırımlar pahalı ve pirinç, et, ekmek ve yağ yok gösterdi , İranlılar tablo
düşüktür ! Bu daha yoğun daha önceki yıllarda büro personeli, büyük manevra
kabiliyeti : sırasıyla dünya sizin Aşure , . Champs Elysees Paris : Çin ve
Rusya : Manhattan New York'a başka bir yerde , tüm gıdalar İran yemini yakalama
: Şii dünya. Hıristiyan , Müslüman , Budist ve üzerinde Yahudi Şiiler ve
Sünniler :tablo İmam Hüseyin bir konuk AS oldu . Bu resmi olan : İmam Hüseyin
öğretti . Ona eşi davranır insanların tüm onuru ile , bir İran prenses oldu :
onlar , karşılama ve masaya bile kötü yedikleri yemek oturdu , ve sonra
Taraflara davet . Hz İbrahim gibi misafirperverlik İran geleneği , miras kime .
Tabii ki, Tanrı'nın bütün peygamberlerin , onlar misafirperver ve ne zaman
pişmiş gıda , tüm komşuları kadar çağırır : gelip yemek . Vasvla : tek kişilik
oda ve sadece yemek gibi değildi ve her zaman masada konuklar Tanrı'nın
peygamberlerinin biri , gıda , aç duyar yemek kokusu Görünüşe göre davet ve
Allah diyor edildi . : Ben bu yemek olsaydı! Ve Tanrıgöreve Peygamber çağırdı.
O zamandan beri , her yemek için Tanrı'nın peygamberi , tüm yüksek sesle ile ,
bir partiye davet edildi . Tanrı'ya : O geçmek ihmal . Bu tablo çok sadece tabloya
bugün İranlılar arasında büyüdü : yüz milyonlarca haline gelmiştir . Herhangi
bir bahane bu yemek : Hatta Ramazan davetliler ! Veya kalite : gıda kalitesi ,
hiç önemli değil . Peygamber dedi ki : hatta bir avuç tohum bir ziyafet verin .
Hz Ali kendisi birbirlerine çok fazla , ama arpa ekmek yedik , maaşınızdan ve
oğulları verdi : .Sevgi : tablonun nedeni , birleştirici olan Medine şehrindeki
Big House, Tüm bunların gıda . Zaten otelde : Meşhed İmam Rıza , her zaman
misafir : sıcak yemek : özgür irade . Bu Kerbela ve Necef gibi tüm büyük
şehirlerde Hac , öyle. Irak Saddam Hüseyin sonrası özellikle Muharrem ve Safar
olan da , Baraka veya nimet , ücretsiz ve adak gıdalar denir . Eğer değilse ,
ne grup ya da kuruluş ? 7 milyon hacı İmam Hüseyin ,günlük yem olabilir ?
Yeterli gıda , sunulmaktadır : yürüyerek gelen tüm hacılar , adım , ekmek ve
tarih olduğunu gördük . Belki de İmamkarmaşık formüller AS Hüseyin : ya getirdi
: hatta kuyruk ve kuyruk veya taşıma ! Bir şey Kim bilir , o bilir! Ama onun
hayranları , tam organizasyona sahiptir . Yani hiç kimse aç ya da olduğu : aç
ya da evsiz kalmayın . Ekonominin en önemli gücü , aynıdır. Yaptırım İran'a
Şimdi Amerika ve Avrupa , ! Bunlar zararsızdır ! Sadece yönetim , onların kaybı
ile sınırlıdır . Çarpık boyun ve yaptırımlar olanlar bir öfke okuyorsunuz!
Düşünün : Yaptırımlar adil ! De vardır ... Onlar sadece düşünüyorum:
değiştirin:dolar kendilerini ! Aksi takdirde insanlar : Yaptırımlar bilmiyorum
: Ben görmüyorum ! Kendi hayatlarını . , İnsan Amerika ve Avrupa hükümetleri
bilmiyorum muydunuz ! Önemli olabiliryaptırımlar , ! Bu mükemmel bir aşçı
olduğunu : kendi değil, ekmek biliyorum çünkü ! Bu boş cepler olduğunu : .
Anlamıyor İmam Hüseyin biri AS , hatta buğday Ray yemek için vaktim yok çünkü.

 תרגיל: לוגיסטיקה משולבת
כדי להדגים את כוחוואת הסנקציות להתמודד עם : סך של סנקציות בוז !
אמנםהקול של אויבים , כל יום הופך להיות יותרולסנקציות נגד העם האיראני , לעשות יותר תוכניות ! תרגילים איראניים : היערכות מסיבית הראו כי כל הסנקציות הן יקרות ואין לי אורז, בשר, לחם ושמן,שולחן האיראנים הוא נמוך ! אינטנסיבי זה יותרמהשנים הקודמות צוות פקידותי , יכולת תמרון גדול : עולם העשורא שלך, בהתאמה. ממנהטן לניו יורק : שאנז אליזה בפריז : סין ורוסיה : במקומות אחרים , ללכוד כלנדר המזונות האיראני : שיעים בעולם . הנוצרי, מוסלמי , בודהיסטויהודי שיעים לסונים למעלה :השולחן היהאורחו של האימאם חוסיין AS . זה רשמי : האימאם חוסיין לימד אותנו . לו שאשתו הייתהנסיכה איראנית , עם כל הכבוד לאנשים היה מתנהג : הם מוזמנים ואפילו עניים על השולחן, ישבומזון שהם אוכלים ,ואחרי זהלצדדים להיות מוזמן. מסורת איראנית של הכנסת אורחים , כפישנביא אברהם , שאליו עוברת בירושה. כמובן, כל הנביאים של אלוהים, הם היו מסבירי פנים ובכל פעם מזון אפוי, כל השכנים היינו מתקשרים אל : לבוא ולאכול. Vasvla : חדרים ליחידופשוט לא אוהב לאכול , ותמיד על השולחן שלך , אורחים הוזמן ככל הנראה אחד מהנביאים של אלוהים,האוכל , הריח של אוכל רעב שומע, ואלוהים אומר. : הלוואי שהייתי ליאת המאכל הזה ! ואלוהים קראנביאלמשימה. מאז,הנביא של אלוהיםלכל ארוחה , עם כלרועש, הוזמןלמסיבה. לאלוהים : הוא מוזנח לעבור. מרובי טבלה זו גדלתי רק בקרב איראנים היוםלשולחן : מאות מיליון הפכו . כל תירוץ כדי לאכול את זה : אפילו מוזמני רמדאן ! או איכות : איכות מזון , זה לא משנה . הנביא אמר : תןסעודה אפילוזרע הוא כף . בגללהשולחן, הוא מאחד :חיבה : יותר מדי אחד לשנייה האזרת עלי עצמו, אבל אכלתי לחם שעורה, השכר שלך ,ונתן לבניו : . הבית גדול במדינה אורח, ל כל האוכל שלהם . כבר במלון : אימאם רזא במשהד , תמיד אורחים : האוכל חם : הרצון חופשי. עלייה לרגל בכל הערים הגדולות כגון נג'ףוכרבלא , זה הוא. עיראק אחרי סדאם חוסיין קראה ברקה או ברכה , מזונות חופשיים ומקודשים , במיוחד במוחרםוSafar הם . אם לא, מה קבוצה או ארגון ? 7 מיליון צליינים יכלו אימאם חוסיין ,ההזנה היומית? כל עולי הרגל שבאו ברגל, ראושצעד, לחם ותאריכים : מזון מספיק, מוצג . אולי אימאם חוסייןכנוסחות מורכבות : או הביא : תור ותור או אפילו תחבורה ! מי שיודע משהו , הוא יודע ! אבל כל המעריצים שלו , יש לו את הארגון המדויק. אז שאף אחד לא רעב או : לא להישאר רעב או חסר בית. כוח המרכזי שלהכלכלה, הואאותו הדבר. עכשיו אמריקה ובאירופה ,לסנקצית איראן ! הם אינם מזיקים ! מוגבל רק על ידי המנהלים , אובדן שלהם. אלה הם צווארוסנקציות עקומים קוראיםשערורייה! חושב : סנקציות הוגנת ! ישנם גם ... הם רק חושבים ש: לשנות : את הדולרים עצמם! אחרת אנשים : סנקציות לא יודעים : אני לא רואה את זה! חייהם. האם ממשלות אמריקה ובאירופה ,האדם לא יודעים ! סנקציות , שיכול משנה! כי הם יודעים שלחם שלהם, ולא : זהטבח מעולה ! זה את הכיסים הריקים : . שאינו מבין כי אחד מאימאם חוסיין AS, אפילו לא היה לי זמן לאכול ריי חיטה.

  نظرات ()
צער מוסיקה ושמחה نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/٢٥

יש אומרים שמוסיקת פתטי, עצובה ופתטי זה ! אבל בגלל שהוא לא יודע . חלקם גם פשוט : מוסיקה עליזה וחושב : ילד עצוב, אפילו אחד מפעילי הזרים אמרו איראנית או צוחק או בוכה ! החיים כפולים : אין מטרה יותר: אושר ועצב ביחד, הם מובן מאליו. זה לא עצוב, זה לא אומר שאושר. וההפך הוא גם נכון . לאחידות לכל : הוא משעמם. נניח שכל העובדים , או כל העובד ומישהו הוא מובטל , ולאחר מכןמי שעובד, לא יכלו לתת לימטבחשהוא עובד ! כל מה שהם עובדים ! לא להיות מועסק ערך . כמו האוויר נמצא בכל מקום . אבל מישהו לא מרגיש את זה. רק כאשרהאוויר צלול שאין להם אוויר. כמו אלוהים, הוא בכל מקום, אף אחד אפילו לא יודע שלו! והבורא, מי הוא? אז אלוהים ברא את האדם : להיות קצת שונה ! ברגע שהאמון אלוהים , זה שונה ! אימאם חוסיין שונה כמו עם אחרים כאן הוא שהאימאם חוסיין כאלוהים ,לנשמתו שלו , אבל אלוהים לא היה נותן : לאלוהים רצה אותה . לאחר ההקרבה העצמית שלו לאלוהים : אלוהים אומר הוא נכון: אתה נמצא בכל מקום והמקום שלא תלוי בך , אנחנו זקוקים לך להבין, אבל בגלל זה אתה נמצא כאן , אני חושב שאתה מבין . עכשיו,מכאן, אנחנו עצובים , האיש הבין . צער רבים, או אם לא זה שנולד . זה בגלל שאנחנו לא עשירים , ולכן אנחנו שמחים , או שהם לא יכולים: לקבל הזוג האהוב עליך , צער לאכול. אנו מתאבלים עלהמיקום והמוניטין של כל המקרים של בני אדם , זהעולם עצוב. אבל ישעצבשלא יכול להתבצע מתוךהעולם! רומי אומר : שמע לא,הסיפור הופך את ההפרדה, מתלונן . הערה הראשונה של מוסיקה,האמצעי הקל ביותר של מוסיקה שהוא שיחק , צער ויגון של הפרדה הוא לקטרולהתלונן. זה ממשיך כמו קש , מאשר לא קוצצו , את הצליל של זה , גברים ונשים יש trimoxazole . זה מתייחס ל:חלקיק של היקום. בעולם שבו כולם היו נוכחים :נוכחותו של אלוהיםולהבין את אלוהים דיבר אליהם : זה היה מחויב . איזה עולם יפה ! שאבדנו לנו. מוסיקה עצובה , זה לוקח אותנו. המוזיקה פנימית אומר, בגלל שאנחנו הופרדו מחוסיין ? ולמהשהפריד בינו מאתנו? עכשיו אנחנו מסוגלים , או הפרדה. מבחינה הגיונית, כל הפרדה , תשואות עלהקשר הקודם. היינו כל כך מחובר לאלוהים. היינו מחובר לאימאם חוסיין AS . אבל עכשיו אנחנו נמצאים וצער זה מה שאנחנו עושים? גם מי שמאושרים,עוצמת צערשהם שמחים ! של מוסיקת פופ,שיר הוא שמח! אבל העובדה היא :המוזיקה של ייאוש , עצב ויגון היאאדםשמתמטיקאים , הכפלת שתי מגיע חיובי שלילי , אחד ! ואם לצטט את המשורר :הצחוק מריר , אני בוכה טרגי יותר לבכות מהעבר שלי , הצחוק ש. ! מוסיקת פופ,המוזיקה של עבדים אפריקאיםשהייתההאינטנסיביות של עבודה ועייפות, שמאפשרת לו להיות. כל המוזיקה שמחה ועצובה , האנשים של איראןוהמפרץ, נשף. הפרסים,שהיו הקבוצה היחידהשבאו בגן עדןושזה יעבור ותמיד היהדאיסט . אמנות נשגבת לדוגמא שטיח היא שכל בני האדם , היו באו בגן העדן. מתחת לרגליים , הדשא והפרחים שלנו,ובקירות שלנו מלא של זמירים בנדרומוסיקה איראנית שלהזמן : . לקרקע, מתחילה. כמו שטיח. אפילוהערבים , ולא ידעו את המוזיקה : במספר האיראנים , כדי לתקן את ביתו של אלוהים, הלכו למכה ! זה איאן ,לכיבוד ועבודה קשה, הם שרו : שירים לקריאה. ערבי חשב : רכיב זה הוא תפילה ! זה שדדוו: חתם את שמם . כמו סוס איראני ! נביא אברהם : עבורבנו שהביאו מאיראן, היו לשחזרו : סוסים ערבי נרשמו .. כלומר אימאם סדיק אומר : יום השנה החדשה הוא יצירה של כדור הארץ : הוא עובר את הפרסים היו: הערבים איבד את זה.

موسیقی غم و شادی

خیلی ها می گویند: موسیقی ایرانی سوزناک، غم
انگیز و حزن آور است! اما دلیل آن را نمی دانند. برخی ها نیز فقط به: موزیک شاد می
اندیشند و: از غم گریزان، حتی یکی از: فعالان خارجی گفته : سینمای ایران یا می
خندد، یا می گرید! اینکه زندگی دو: رو بیشتر ندارد و: غم و شادی در کنار هم هستند،
امری بدیهی است. زیرا در نبودن غم، شادی معنی نمی دهد. و برعکس آن هم صادق است. زیرا
یکنواختی برای همه: ملال آور است. فرض کنید همه کارمند باشند، یا همه کارگر باشند
و: کسی بیکار نباشد، آن وقت کسی که کار می کند، نمی تواند پز بدهد که: شاغل است!
چون همه شاغل هستند! و شاغل بودن ارزشی محسوب نمی شود. مانند هوا که در همه جا هست.
ولی کسی آن را حس نمی کند. فقط وقتی ارزش: هوا معلوم میشود که: دچار بی هوایی
شوند. خدا هم چون، همه جا هست، هیچ کس قدر او را نمی داند! و چون خالق است، کسی به
فکر او نیست! برای همین هم، خدا انسان را آفرید تا: کمی متفاوت باشد! بار امانت
الهی، همین متفاوت بودن اوست! فرق امام حسین ع با: دیگران از همین جا است: که امام
حسین ع خدا را، برای نفس خودش، نمی خواست بلکه خدا را: برای خدایی اش می خواست. پس
نفس خود را، قربانی خدا کرد تا: به خدا بگوید درست است که: همه جا هستی و: جایی
نیست که تو نباشی تا: ما احتیاج به تورا درک کنیم، ولی همین که همه جاهستی، من،
تورا درک می کنم. اکنون از همین جا، میتوان به وجود غم، در انسان پی برد . بسیاری
از غم ها، زائیده نبودن یا نداشتن است. یعنی چون ما ثروتمند نیستیم، پس خوشحال
نیستیم، یا اینکه چون نمی توانیم: زوج دلخواه خود را بدست آوریم، غم می خوریم. غصه
ما از برای: مقام و شهرت و: همه موارد بشری، غم دنیایی است. اما یک غم هست که: از
جنس دنیا نیست! مولانا می گوید: بشنو از نی، چون حکایت می کند!از جدایی ها، شکایت
می کند. یعنی اولین نت موسیقی، در ساده ترین وسیله موزیکی که: نواخته می شود، غصه
و غم ، ناله و شکوه از جدایی است. البته ادامه میدهد: چون نی را، از نیستان بریده
اند، از نوای آن، مرد و زن نالیده اند. واین اشاره به: عالم ذر است. در آن عالم که:
همه حاضر بودند و: محضر خدا را درک کردند و: خدا با آن ها صحبت کرد و: از آن ها
تعهد گرفت. چه دنیای زیبایی بود! که از دست داده ایم. موسیقی غم، ما را به آن جا
می برد. موسیقی محرم هم، می گوید چرا ما، از حسین جدا شدیم؟ و چرا گذاشتیم که: او
از ما جدا شود؟ ما لایق وصل هستیم، نه جدایی . منطقا همه جدایی ها، به وصل قبلی برمی
گردد. بنابر این ما وصل به خدا بودیم. وصل به امام حسین ع بودیم. ولی حالا نیستیم
و: این غم را چه کنیم؟حتی آن هایی که: شادی می کنند، از شدت اندوه است که: شادی می
کنند! موزیک پاپ نمونه، یک موزیک شاد است! اما واقعیت این است: این موزیک شدت
استیصال ، اندوه و غم بشر است که: به قول ریاضی دانان، از ضرب دو منفی، یک مثبت
بوجود می آید! و به قول شاعر:
خنده ی تلخ من از:
گریه غم انگیز تر است.کارم از گریه گذشته، به ان میخندم! موسیقی پاپ هم، موسیقی
برده های سیاهپوست بود که: از شدت بیگاری و خستگی، آن را می سرودند . تمام موسیقی
های شاد و غم انگیز، از ایران و از اهالی فارس، بیرون رفته. زیرا فارس ها، تنها
گروهی بودند که: بهشت را بیاد داشتند و: آن را پاس میداشتند و: همیشه خدا پرست
بودند. فرش ایرانی نمونه: هنر متعالی است که: همه جا انسان را، بیاد بهشت می
اندازد. زیر پای ما، سبزه و گل است و: در و دیوار ما پر از: بلبل و سنبل .و موزیک
ایرانی هم، از همان روزگاران: هبوط به زمین، آغاز می شود. همانطور که فرش ایرانی .
حتی اعراب، موسیقی نمی دانستند تا: اینکه تعدادی از ایرانیان، برای تعمیر خانه خدا،
به مکه رفتند! این بنا یان، برای رفع خستگی و سختی کار، هم آواز می شدند و: سروده
هایی می خواندند. اعراب تصور کردند: این هم جزء عبادت است! وآن را دزدیدند و: بنام
خودشان ثبت کردند. همانطور که اسب ایرانی را! که حضرت ابراهیم: برای پسرش از ایران
آورده بود، تکثیر کردند و: بنام اسب عربی ثبت کردند..امام صادق می فرماید: نوروز،
روز آفرینش زمین است و: فارس ها آن را پاس داشتند و: اعراب آن را ضایع کردند..

Music grief and joy

Some say music pathetic, sad and pathetic it is! But
because
:
it does not know. Some also just: cheerful music and think: sad kid, even one
of the foreign activists said Iranian or laughs or cries! The double life: no
more Goals: happiness and sadness together, they are granted. It’s not sad, it
does not mean happiness. And the reverse is also true. For uniformity for all:
is boring. Suppose that all employees or all workers and someone is unemployed,
then the one who works, could not give a kitchen that is working! They are all working!
Value is not being employed. As the air is everywhere. But someone does not
feel like it. Only: when the air is clear that they have no air. Like God, is everywhere,
no one even knows his! And the Creator, Who is she? So God created man: to be a
little different! Once trust God, this is different! Imam Hussein AS differs
with others here is that Imam Hussein AS God, for his own soul, but God would
not give: For God wanted her. After his self - sacrifice to God : God says is
true : You are everywhere and the place is not up to you, we need you to
understand, but that’s why you are here , I think you understand . Now, from here,
we are sad, the man realized. Many sorrows, whether or not it is being born. That
is because we are not rich, so we're happy, or that they cannot: get your
favorite pair, sorrow eats. We grieve for the position and reputation of all
human cases, it is a sad world. But there is a sadness that cannot be made
​​out of the world! Rumi says: Hear No, the story makes the separation, complains.
The first note of music, the easiest means of music that is played, sorrow and
grief of separation is whine and complain. It continues like straw, than not
have been cut, the sound of it, men and women have trimoxazole . This refers to:
a particle of the universe. In a world where all were present: the presence of
God and understand God spoke to them: it was committed. What a beautiful world!
That we have lost. Sad music, it takes us. The music insider says, because we
were separated from Hussein? And why did that separated him from us? We are now
capable of , or separation. Logically
:, all segregation, the returns to
the previous connection. We were so connected to God. We were attached to Imam Hussein
AS. But now we are and this sorrow what do we do? Even those who are happy, the
intensity of grief that they are happy! Of pop music, a song is happy! But the
fact is: The music of desperation, sadness and grief is a human that’s
mathematicians, multiplying two negative, one positive comes! And to quote the poet:
a bitter laugh, I cry more tragic. Cry from my past that laughs! Pop music, the
music of African slaves was that the intensity of labor and fatigue, allowing
it to be. All the happy
:
and sad music, the people of Iran and the Gulf, exhaled. The Persians, who were
the only group that had come in Paradise and it would pass and always had a deist.
Carpet Sample sublime art is that all people, would come in heaven. Under our feet
:,
grass and flowers, and in our walls full of nightingales and lavender. Iranian
music of the time: down to earth, begins. As
: carpet. Even the
Arabs, not knowing the music: the number of Iranians, to repair the house of God,
went to Mecca! It Ian, for refreshment and hard work, they were singing: poems
to read. Arab thought: This component is worship! It robbed and: signed their name.
As Iranian horse! The Prophet Abraham: for the son she had brought from Iran,
were reproduced: Arabic Horse recorded. Namely Imam Sadiq says: New Year’s Day
is a creation of the earth: it passes the Persians were: Arabs have lost it.

الحزن والفرح والموسیقى

البعض یقول موسیقى
مثیرة للشفقة والحزن و مثیر للشفقة هو! ولکن لأنه لا یعرف . وقال طفل حزین ، حتى واحد
من الناشطین الخارجیة الإیرانی أو یضحک أو یبکی : بعض فقط أیضا : الموسیقى البهجة والتفکیر
! حیاة مزدوجة : لا أکثر الهدف : السعادة و الحزن معا ، ویتم منحها . انها لیست حزینة
، وهذا لا یعنی السعادة. والعکس صحیح أیضا. من اجل توحید للجمیع: هی مملة . افترض أن
جمیع العاملین ، أو کل عامل وشخص عاطل عن العمل ، ثم واحد الذی یعمل ، لا یمکن أن تعطی
المطبخ الذی یعمل ! انهم جمیعا یعملون ! لا یتم توظیف قیمة . کما الهواء فی کل مکان
. ولکن هناک من لا أشعر بأن ذلک. فقط عندما یکون الهواء هو واضح أنه لیس لدیهم الهواء.
مثل الله ، هو فی کل مکان ، لا أحد یعرف حتى له! والخالق ، من هی؟ فخلق الله الإنسان
: أن تکون مختلفة قلیلا ! مرة واحدة الثقة بالله ، وهذا یختلف ! الإمام الحسین یختلف

AS
مع الآخرین هنا هو أن الإمام الحسین
AS
الله ، ل روحه الخاصة، ولکن الله لن یتخلى : أراد الله لها ل
. بعد أن التضحیة بالنفس إلى الله : یقول الله تعالى صحیحا: أنت فی کل مکان و مکان
لا تصل لکم، ونحن بحاجة لکم ل نفهم، ولکن هذا هو السبب فی أنک هنا ، وأعتقد أنک تفهم
. الآن ، من هنا ، نشعر بالحزن ، أدرک الرجل . العدید من أحزان ، أم لا یولد له. هذا
هو لأننا لسنا أغنیاء ، لذلک نحن سعداء ، أو أنهم لا یستطیعون : الحصول على زوج و المفضلة
لدیک ، والحزن یأکل . نحن نحزن لموقف وسمعة کل الحالات البشریة ، بل هو عالم حزین
. ولکن هناک الحزن التی لا یمکن أن تکون مصنوعة من العالم! جلال الدین الرومی یقول:
لا أسمع ، قصة یجعل الانفصال، یشکو . المذکرة الأولى من الموسیقى ، وأسهل وسیلة من
الموسیقى التی لعبت ، والحزن والأسى من الانفصال هو الأنین والشکوى . أنها لا تزال
مثل القش ، من لا قطعت ، والصوت منه ، والرجال والنساء لدیهم تؤدی الجرعات . وهذا یشیر
إلى: جسیم فی الکون. فی عالم حیث کل حاضرین : وجود الله و الله فهم کلمهم : ارتکابه.
یا له من عالم جمیل ! أننا فقدنا . موسیقى حزینة ، فإنه یأخذ لنا . ویقول المصدر المطلع
الموسیقى ، لأننا کنا منفصلین عن حسین ؟ و ماذا الذی کان یفصل بینه وبین لنا ؟ نحن
الآن قادرة على ، أو الانفصال . منطقیا ، کل فصل ، یعود إلى اتصال سابق . کنا متصلة
بذلک إلى الله . کنا تعلق على الإمام الحسین
AS . ولکن الآن نحن و هذا
الحزن ماذا نفعل ؟ حتى أولئک الذین هم سعداء ، لشدة الحزن الذی کانوا سعداء ! من موسیقى
البوب ​​، أغنیة سعیدة! ولکن الحقیقة هی : الموسیقى من الیأس والحزن و الحزن هو الإنسان
وهذا هو الریاضیات، و ضرب اثنین من السلبیة ، واحد یأتی إیجابیة! و على حد تعبیر الشاعر:
الضحک المر ، وأنا أبکی أکثر مأساویة صرخة من وجهة نظری الماضی ، أن تضحک . ! موسیقى
البوب ​​، کانت الموسیقى من العبید الأفارقة أن کثافة العمل و التعب ، مما یسمح لها
أن تکون. جمیع الموسیقى سعیدة وحزینة ، وشعب إیران والخلیج ، الزفیر . الفرس ، الذین
کانوا المجموعة الوحیدة التی جاءت فی الجنة، و أنها سوف تمر ، وکان دائما الربوبی
. السجاد عینة الفن الراقی هو أن جمیع الناس ، سیأتی فی السماء . تحت أقدامنا ، والعشب
والزهور ، و الجدران لدینا کامل من العنادل والخزامى الموسیقى الإیرانیة فی ذلک الوقت
: النزول الى الارض ، ویبدأ . کما السجاد. ذهب عدد من الإیرانیین ، ل ترمیم بیت الله
، إلى مکة المکرمة : حتى العرب ، لا یعرفون الموسیقى! فإنه إیان ، للانتعاش والعمل
الشاق، کانوا یغنون : قصائد للقراءة. الفکر العربی : هذا المکون هو العبادة ! فقد سلب
و : وقعت باسمهم. کما الحصان الإیرانی ! النبی إبراهیم : لإبن کانت قد جلبت من إیران
، استنسخت : سجلت خیول العربیة .. وهما الإمام الصادق یقول: یوم رأس السنة الجدیدة
هو خلق الأرض : أنه یمر کانت الفرس : لقد فقدت العرب ذلک
.

Müzik keder ve sevinç

Bazıları bir müzik , acıklı üzücü ve acıklı ki ! Ama
bilmiyor çünkü . Bazıları da sadece : neşeli müzik ve düşünüyorum : hatta üzgün
çocuk ,yabancı aktivistler bir İran ya da gülüyor ya da ağlıyor dedi ! Çifte
hayat : hiçbir golü : mutluluk ve birlikte üzüntü , aldıkları . Bu üzücü değil,
mutluluk anlamına gelmez . Ve tersi de geçerlidir . Herkes için eşitliği için :
sıkıcı. Tüm çalışanlar , ya da tüm işçi ve birisi işsiz , daha sonra uygun
olanı , çalışan bir mutfak veremiyordum olduğunu varsayalım ! Hepsi çalışıyoruz
! Değer istihdam varlık değildir . Hava her yerde olduğu gibi . Ama birisi gibi
hissetmez . Hava hiçbir hava var olduğu açıktır sadece . Tanrı gibi , her yerde
, hiç kimse bile bilir ! Ve Yaratıcı , kim değil mi? Biraz farklı olmak : Tanrı
insanı yarattı ! Güven Tanrı sonra , bu farklı ! Tanrı ona istediği için : İmam
Hüseyin AS İmam kendi ruhu için Allah AS Hussain , ama Tanrı vermek olmaz
burada başkalarıyla farklıdır. Tanrı'ya özveri sonra : Allah doğru söyledi :
Sen her yerde ve yer size kalmış değil , size anlamak gerekir , ancak burada bu
yüzden , seni anlıyorum . Şimdi , buradan , biz üzgün , adam fark etti. Birçok
acılarını , bu doğuyor olup olmadığını . Biz zengin değildir çünkü , bu yüzden
mutluyuz , ya da yapamam : favori çifti olsun , üzüntü yemek . Hepimiz insan
vakalarınınkonumu ve itibar için üzülmek , bu üzücü bir dünya. Ama dünya
dışında yapılamaz bir üzüntü var! Rumi der ki: Hayır dinlemek, hikaye ,ayrılık
yapar yakınıyor. Müzik ilk not , oynanır müzik en kolay aracı , ayrılık üzüntü
ve keder whine ve şikayet olduğunu. Bu kesilmiş zaman, onun sesi , kadın ve
erkek trimoxazole var , saman gibi devam ediyor . Evrenin bir parçacık : Bu
​​ifade eder . Bir dünyada tüm mevcut nerede :Tanrı'nın varlığı ve Tanrı
anlamak onlara şunları söyledi: , işlendiği . Ne güzel dünya ! Biz kaybettik .
Hüzünlü müzik , bizi alır . Biz Hüseyin ayrıldı çünkü müzik içeriden diyor ? Ve
neden bizden onu ayrı mı? Şimdi yeteneğine sahip , ya da ayırma . Mantıksal
olarak, tüm ayrımcılık , önceki bağlantısına döner . Biz Allah'a bağlı idi .
Biz AS İmam Hüseyin bağlanmıştır. Ama şimdi ve bu üzüntü biz ne yapacağız?
Hatta onlar mutlu mutlu olanlar , keder yoğunluğunu ! Pop müzik , bir şarkı
mutlu ! Ama gerçektir : çaresizlik , üzüntü ve kedermüzik iki negatif , bir
pozitif gelir çarparak , matematikçiler olan bir insan ! Ve şair alıntı : acı
bir kahkaha , ben daha trajik ağlamaya benim geçmiş , bu gülmek gelen Cry . !
Pop müzik , Afrikalı kölelerinmüzik olması için izin , emek ve yorgunluk bu
yoğunluğu oldu . Tüm mutlu ve hüzünlü müzik , İran ve Körfez halkı , üfledi.
Paradise gelmişti ve geçecekti ve her zaman bir deist olan tek grupPersler , .
Halı Örnek yüce sanat tüm insanlar , cennette gelmek olduğunu ifade etti .
Ayaklarımız , çim ve çiçek altında , ve duvarlarda bülbüller ve lavanta dolu
zaman İran müzik : . Yere basan , başlar . Halı gibi . Müzik bilmeden bile
Araplar , : İranlılar sayısı , Allah'ın evi onarmak için , Mekke'ye gitti ! Bu
Ian , ferahlık ve sıkı çalışma için , onlar şarkı söylüyorlardı : şiir okumak .
Arap düşündüm : Bu ​​bileşen ibadet olduğunu ! Bu soydular ve : kendi adını
imzaladı. İran atı olarak ! İbrahim Peygamber : o İran'dan getirdiği oğlu için
, yeniden üretildi : Arapça At kaydedildi .. yani İmam Sadık diyor ki: Yılbaşı
toprak bir oluşturulmasıdır : Araplar kaybettik : bu Persler vardı geçer .

 

  نظرات ()
או האימאם חוסיין AS , אתה ? ביחד? نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/٢٤

 

یا امام حسین ع،  تو ؟هم؟

 از
تهران تا مهران رفتیم اما،پشت دروازه 
مهران ماندیم و: به زیارت نرسیدیم!

لزوم صدور ویزای: یک روزه کربلا، برای ایام خاص!

زیارت کم هزینه  امام حسین ع، شبهای جمعه.

شبهای جمعه فاطمه س، آید کنار علقمه، گوید حسین
من چه شد؟ نور دو عین من چه شد؟

زیارت حرم امام حسین ع،  در هرشب جمعه، تاکید بسیار شده است و: ایرانیان
می توانند: خودشان را به در وازه شهر مهران، برسانند و با ویزای یک روزه، شب جمعه
را در:حرم امام حسین ع باشند و: صبح جمعه هم، به زیارت علی ع بروند و: از راه  نجف برگردند! فاصله  مهران تا: کربلا 300کیلومتر است. و فاصله نجف تا
مهران، 240!کیلومتر. و با یک: یا حسین، کار ها درست می شود: ومیتوان این: مستحب
موکد، را انجام داد! البته وظیفه طرف عراقی، این است که پول کمتر از چهل یورو،
برای  ویزای یک روزه  بگیرد و: طرف ایرانی هیچ نگیرد! گرچه الان شوق:  زیارت امام حسین ع، به دیدگاه سازمان حج وزیارت
ایران،از در آمد چاه نفت هم بالاتر است. چون ما شنیدیم: کاخ نشینان سازمان حج و
زیارت، این نقشه را برای کوخ نشینان کشیده اند تا: از زوار امام حسین ع، گنج
ناتمامی برای خود دست و پا کنند و: خزانه هایشان را از: دلار و یورو،ریال و دینار
پر کنند. در حالیکه وظیفه دولت، تسهیل در امور: شرعی و قانونی است نه، جلوگیری از
آن. همه میدانند که مردم ایران، به امام حسین ع علاقه دارند. و حاضرند به خاطر
ایشان، هزینه کنند.حالا در دیگ باز است، ولی حیا ی گربه کجا رفته؟ بنده، یک مدتی
فکر می کردم: این تقصیر امام حسین است! که زوار خود را از میان: پولداران بر می
گزیند! هر کسی  برای یکبار: زیارت ایشان
باید: حداقل یک میلیون تومان، هزینه کند. و به همین خاطر، می خواستم بنویسم : امام
حسین ع، تو،هم؟ تو هم با: اغنیا هستی؟ و فقرا سهمی در زیارت تو ندارند؟ کسی که یک
میلیون ندارد: پول پیش اجاره خانه بدهد، یا پسرش را داماد کند،  و یا حتی قوت لایموت ندارد، آیا دل هم ندارد؟
آیا نباید برای یک بار هم شده بیاید زیارت؟ 
بعد فکر کردم نه، امام حسین درست است که: پولدار بود و: به هرکسی که فقیر
بود، کیسه طلا می داد. ولی دل رئوف آن حضرت، از فقرا راضی بود و: نمی خواست آنان
محروم باشند. پس حتما عراقی ها مقصرند؟ آن ها چند سال با: ایرانی ها جنگیدند تا:
عشق امام حسین را، در دل ما خاموش کنند. حتی ما را مجوس خطاب کردند و:حرم امام
حسین را تخریب نمودند.  بعد دیدم نه! اینها
هم آدم های بدی نیستند. درست است که: صدام میخواست سردار قادسیه جدید باشد! و نام
خودش را: صدمه زننده بسیار! بر امام حسین گذاشته بود. ولی حالا فرق می کند، مردم
عراق، در اولین اربعین بعد از صدام، نشان دادند که: چقدر به امام حسین علاقمند ند!بعد
گفتم شاید: کار آمریکایی ها باشد که:  در
عراق اعمال نفوذ می کنند تا: ایرانی ها به زیارت نروند. ولی دیدم دیگر، آمریکایی
آنجا نیست. همه رفتند حتی: جرثومه های کثیف آن ها، منافقین هم، شبانه فرار کردند و:
پادگان اشرف را تخلیه نمودند. پس کی هست کار شکنی می کند؟ دیدم این شیعه های :وهابی
منش سازمان حج هستند! آن ها که به هربهانه، سفرشان به عربستان است. و در سر سفره:
شراب و زن آل سعود، حاضر می شوند و: دستان او را می بوسند! باید هم در مقابل:
زیارت امام حسین،  مقاومت کنند. گرچه اینها
دستشان نمی رسد: مثل ارباب شان، جشن شیعه کشی راه بیاندازند! یا به اسم سهمیه بندی،
مانع مکه رفتن شوند. ولی همین قدر هم که از: دست شان برمی آید، باید جلوی زوار را
بگیرند! اگر شده با :ترساندن آن ها از تروریست ها! یا تحقیر آن ها  که: چرا پول توجیب: عراقی ها می ریزید!

O: Imam Hussein AS, you? so?

 But we went from
Tehran to Mehran, Mehran stayed behind and shot: did not come to visit!

Visa requirement: a day in Karbala, for special occasions
!

Ziyarat of Imam Hussein AS at low cost , nights Friday.

Friday nights Fatima Zahra, ALqhmeh comes along, says
Hussein was I ? I was a two- time light?

Pilgrimage to the Shrine of Imam Hussein AS on Friday
night , much emphasis has been : can Iranians : In their own words Mehran town
, and get a visa for a day , a Friday night at the shrine of Imam Hussein AS
and : Friday morning , go to the shrine of Hazrat Ali AS : Najaf way back !
Distance to M: Karbala, 300
km. And so Mehran distance of Najaf, 240! Kilo meters.
And with either Hussein is working properly: And can this: Lending driving, it
did ! The task of the Iraqi side , this is less money than forty euros for a
day pass and can be : Iranian side does not have any ! Although, now enthusiastically:
shrine of Imam Hussein AS , the pilgrimage to view Visits Iran's oil income is
higher . Because we heard : Torres House Hajj and Pilgrimage Organization ,
have drawn up the plans for the slum dwellers of Imam Hussein pilgrims ,
treasures for their imperfections and their limbs : their coffers : the dollar
and the euro , Rails and Dinar full said. While the government's job to
facilitate matters: legal and legitimate, not prevent it. Everybody knows that
the people of Iran, Imam Hussein AS are interested . Prepared for them, they
cost . Now the pot is opened, the cat , but where is the shame ? I am a long
time I thought: this is the fault of Imam Hussein ! Among the pilgrims
themselves : rich picks ! Everyone once : he must visit at least a million
dollars , would cost . And that was why I wanted to write : Imam Hussain AS ,
you, too ? With you : Are you rich ? And contribute to the poor pilgrims are you?
Anyone who has a million: money advance rent, give, or his son 's son , or even
aliment does not have the heart ? Do not have time to come for a visit ? Then I
thought no, Imam Hussein’s true that the rich and to anyone who was poor, the
bag of gold . But his compassionate heart, and was pleased with the poor : they
would not be denied . The Iraqis certainly are guilty ? The number of years
with the Iranians fought to love Imam Hussein, in our hearts take off. They
even told us Magus: Imam Hussein shrine was destroyed. Then I did not! They are
not bad people. It is true that Saddam Hussein is seeking a new chief Qadisiya
! And his damage is nasty! Imam Husain was laid . But now it is different, the
people of Iraq , Saddam Hussein after the first Arbaeen , which showed how much
they are willing to Imam Hussein ! Later said perhaps it is the Americans who
are lobbying to Iraq: do not visit Iran . But others saw the Americans are
there. All went even: Gemma messy , they are also hypocrites , and fled by
night : Camp Ashraf residents were evacuated . After a long break to work? I
saw the Shiites: Wahhabi creed of Hajj ! They have every excuse, traveling to
Saudi Arabia. In the table : Saud wine and women , and are present : kiss her
hand ! Should the opposite: Imam Hussein shrine, to resist. Although they did
not reach their hands: Like the master Shan Shi celebrations start drawing ! Or
the name of the quota, they stop to Mecca. But this much time of their hands
comes back to the front of the Pilgrims! If you are with the terrorists scare them!
Or despise them: Why Pocket money: Iraqis pour!

أو الإمام الحسین
AS
، لک؟ معا؟

 ولکن ذهبنا من طهران
الى مهران ، بقی مهران وراء و النار: لم یأت لزیارة
!

شرط الحصول على تأشیرة
: یوم واحد فی کربلاء ، للمناسبات الخاصة
!

زیارات الإمام الحسین
AS
بتکلفة منخفضة ، لیالی الجمعة .

یوم الجمعة لیال فاطمة
الزهراء ، یأتی جنبا إلى جنب العاقمه ، یقول حسین کان أنا ؟ کنت ضوء اثنین من مرة ؟

الحج إلى ضریح الإمام
الحسین
AS لیلة الجمعة ، کان الکثیر من الترکیز : یمکن أن
الإیرانیین : فی کلماتهم الخاصة بلدة مهران ، و الحصول على تأشیرة دخول لیوم واحد ،
لیلة الجمعة فی ضریح الإمام الحسین و
AS : صباح یوم الجمعة ،
انتقل إلى ضریح حضرة علی
AS : النجف فی طریق العودة ! المسافة إلى
M:
کربلاء ، 300 کم . وهکذا مهران مسافة النجف ، 240 ! کیلومترا.
و تعمل إما مع حسین بشکل صحیح: ویمکن هذا: القیادة الإقراض ، فعلت ! مهمة الجانب العراقی
، وهذا هو المال أقل من أربعین یورو ل یمر یوم و یمکن أن یکون : الجانب الإیرانی لیس
لدیها أی ! وعلى الرغم من الآن بحماس : ضریح الإمام الحسین

AS
، نظرا الحج الایرانیة و منظمة الحج والعمرة ، وکان النفط أیضا أعلى
. لأننا سمعنا : توریس البیت الحج و منظمة الحج والعمرة ، وقد وضعت الخطط ل سکان الأحیاء
الفقیرة من الإمام الحسین الحجاج ، کنوز لل عیوب و أطرافهم : خزائنها : الدولار والیورو
، القضبان والدینار الکامل قال . بینما وظیفة الحکومة ل تسهیل الأمور : القانونیة و
المشروعة ، ولیس منعها . یعلم الجمیع أن شعب إیران ، الإمام الحسین مهتما

AS .
أعد لهم ، أنها تکلف . الآن فتح وعاء ، والقط ، ولکن أین هو
عار ؟ أنا وقتا طویلا فکرت: هذا هو خطأ من الإمام الحسین ! بین الحجاج أنفسهم : یختار
الغنیة! الجمیع مرة واحدة : انه یجب أن زیارة ما لا یقل عن ملیون دولار ، سیکلف . وهذا
هو السبب أردت أن أکتب : الإمام الحسین
AS، أنت أیضا؟ معک
: هل أنت غنی ؟ والمساهمة فی الحجاج الفقراء أنت؟ أی شخص لدیه ملیون : المال الإیجار
مقدما ، وإعطاء ، أو ابن ابنه ، أو حتى غذاء لا لدیک قلب ؟ لم یکن لدیک الوقت ل تأتی
ل زیارة ؟ ثم فکرت لا، الإمام الحسین صحیح أن الأغنیاء و لمن کان فقیرا ، وکیس من الذهب
. ولکن له قلبا حنونا ، و کان من دواعی سرور مع الفقراء : لن محرومات منها. العراقیین
هم بالتأکید مذنب ؟ عدد السنوات مع الایرانیین حاربوا أن نحب الإمام الحسین ، فی قلوبنا
الاقلاع. حتى قالوا لنا الدجال : تم تدمیر ضریح الامام الحسین . ثم لم أکن! فهی لیست
الناس سیئة . صحیح أن صدام حسین تسعى للحصول على رئیس القادسیة الجدید! و الضرر له
هو مقرف! وضعت الإمام الحسین . ولکن الآن الأمر مختلف ، شعب العراق ، صدام حسین بعد
الاربعین الاولى، والتی أظهرت مدى هم على استعداد للإمام الحسین فی وقت لاحق وقال ربما
ان الامریکیین الذین یضغطون على العراق : ! لا زیارة إیران . ولکن البعض الآخر رأى
الامریکیین هناک . کل شیء سار حتى : جیما فوضوی ، بل هی أیضا المنافقین ، وهرب لیلا
: تم إجلاء سکان مخیم أشرف . بعد فترة انقطاع طویلة للعمل؟ رأیت الشیعة : الوهابیة
من الحج ! لدیهم کل العذر ، والسفر إلى المملکة العربیة السعودیة . فی الجدول: سعود
النبیذ والنساء ، و موجودة: تقبیل یدها ! ینبغی على العکس: ضریح الامام الحسین على
المقاومة. على الرغم من أنها لم تصل أیدیهم : مثل الاحتفالات شی شان سید بدء الرسم!
أو اسم من الحصة ، فإنها تتوقف إلى مکة المکرمة . ولکن هذا الکثیر من الوقت من أیدیهم
یعود إلى الجزء الأمامی من الحجاج ! إذا کنت مع تخویف الإرهابیین لهم! أو یحتقر لهم
: لماذا مصروف الجیب : صب العراقیین
!

 

Ya da İmam Hüseyin Eğer , AS ? Birlikte ?

 Ama Tahran'dan
Mehran gitti , Mehran geride kaldı ve vurdu : ziyarete gelmedi !

Vize şartı : Kerbela bir gün , özel günler için !

Düşük maliyetli , gece Cuma AS İmam Hüseyin'in Ziyarat .

Cuma geceleri Fatima Zahra , Lqmh birlikte geliyor ,
Hüseyin ben olduğunu söylüyor ? Ben iki kez ışık oldu ?

Cuma gecesi AS İmam Hüseyin'in tapınak hac , çok önem
olmuştur : İranlılar olabilir : kendi sözleriyle Mehran şehirde , ve AS İmam
Hüseyin'in türbe bir gün için bir vize , bir Cuma gecesi almak ve : Cuma sabahı
, AS Hz Ali'nin türbe gidin : Necef şekilde geri ! Kerbela , 300 km : M mesafe.
Ve böylece Necef Mehran mesafe , 240 ! Kilometre . Ve Hüseyin de düzgün
çalışıyor ile : Ve bu olabilir : Kredi sürüş , yaptım ! Irak tarafının görevi ,
bu bir gün pass için kırk Euro'dan az para ve olabilir : İran tarafında
herhangi bir yok! Şimdi heyecanla , her ne kadar : İmam Hüseyin'in türbe , AS
İran'ın Hac ve Hac Organizasyon açısından ,yağı da yüksektir . Duyduğumuz Çünkü
: kendi kasasına : Torres Ev Hac ve Hac Organizasyonu , İmam Hüseyin hacılar ,
onların kusurları ve bacaklarda için hazinelerigecekondu sakinleri için
planları çizilmiş dolar ve tam euro , Raylar ve Dinar dedi . Hükümetin işi
konularda kolaylaştırmak için ise : yasal ve meşru , bunu önlemek değil .
Herkes İran halkı , İmam Hüseyin AS ilgili olduğunu bilir . Onlar için hazırlanmış
, onlar Şimdi pot ,kedi açılır . Maliyet , ama neredeayıp ? Ben düşündüm uzun
zamanlar: Bu İmam Hüseyin'in hatam ! Zengin alır :hacılar kendi aralarında
Herkes bir kez : o , en az bir milyon dolar ziyaret gerekir mal olacak. İmam
Hüseyin Eğer , AS , çok : Ben yazmak istedim yüzden bu? Seninle : Zengin misin
? Ve senkötü hacı katkıda ? Bir milyon olan herkes : para peşin kira , vermek ,
ya da oğlunun oğlu , hatta besin kalp yok mu? Bir ziyaret için gelmek için
zaman yok mu? Sonra düşündüm , hayır İmam Hüseyin en zengin doğru ve kötü kimse
, altınçanta için . Ama şefkatli kalp , ve yoksul memnun oldu : çünkü onlar
inkar edilemez olacaktır. Iraklılar kesinlikle suçlu ? İranlılar ile yıl sayısı
kalbimizde çıkarmak içinde , İmam Hüseyin aşk için mücadele etti. Onlar da bize
Büyücü söyledi : İmam Hüseyin türbe yıkıldı . Sonra değil mi ! Onlar kötü
insanlar değildir . Bu Saddam Hüseyin , yeni bir baş Qadisiya arıyor doğrudur !
Ve onun zarar pis ! İmam Hüseyin atılmıştır . ! Ama şimdi onlar İmam Hüseyin'e
Daha sonra Irak'a lobi olan Amerikalılar belki de söyledi isteyen ne kadar
gösterdi ilk Arbaeen , sonra , Irak , Saddam Hüseyin halkına farklıdır : İran
ziyaret yok . Ama diğerleriAmerikalılar vardır gördüm . Gemma dağınık , onlar
da ikiyüzlüler , ve gece kaçtı : Tüm bile gitti Camp Eşref sakinleri tahliye
edildi . Çalışmak için uzun bir aradan sonra ? Hac Vahabi inanç : Ben Şiiler
gördüm ! Onlar Suudi Arabistan'a seyahat , her bahane var . Tabloda : Saud
şarap ve kadın ve mevcut : elini öpmek ! Tam tersi olmalı : İmam Hüseyin türbe
, karşı . Rağmen ellerini ulaşmadı : ana Shan Shi kutlamalar çizmeye başlamak
gibi! Ya da kota adını , onlar Mekke'ye durdurun. Ama ellerinin bu kadar zaman
Hacılar ön geri geliyor! Sizinle ise teröristler onları korkutmak ! Ya da hor :
Neden Cep harçlığı : Iraklılar dökmek !

 או האימאם חוסיין AS , אתה ? ביחד?
אבל אנחנו הלכנו מטהראןלMehran , Mehran נשאר מאחור וירה : לא בא לבקר!
דרישת ויזה :יוםבכרבלא , לאירועים מיוחדים !
Ziyarat של האימאם חוסיין כמו בעלות הנמוכה, לילות יום שישי.
הלילות השישיים פטימה זהרה, Lqmh מגיע, אומר חוסיין הייתי? הייתיאור שני זמן ?
עלייה לרגללמקדש האימאם חוסיין ASביום שישי בערב , מדי דגש היה : יכולים איראנים : במילים Mehran העיירה שלהם,ולקבל ויזה ליום אחד,יום שישי בערב במקדשו של האימאם חוסייןוכ: יום שישי בבוקר , ללכת למקדש של האזרת עלי כמו : נג'ף דרך חזרה ! מרחק אל M : Kerbala , 300 ק"מ . וכך Mehran מרחק של 240 נג'ף , ! קילומטרים. וגם עם חוסיין הוא עובד כמו שצריך : ויכול זה: השאלת נהיגה, שהוא עשה ! המשימה שלהצד העירקי , זה פחות כסף מארבעים יוריו עבורכרטיס יומיויכולה להיות : הצד איראני אין כל ! אמנם, עכשיו בהתלהבות : מקדשו של האימאם חוסיין AS, בתצוגה של חאג' של איראןוארגון צליינות ,השמן היה גם גבוה יותר. כי שמענו : טורס בית חאג'וצליינות העולמית, משכו את התוכניות לתושבי שכונות המצוקה של אימאם חוסיין צליינים , אוצרותלפגמים שלהם והגפיים שלהם : הקופה שלהם :דולר ואירו, מסילות ודינר המלא אמר. אמנם התפקיד של הממשלה כדי להקל על עניינים : חוקי ולגיטימי , ולא למנוע אותה. כולם יודע שעם אירן, אימאם חוסיין AS הם מעוניין. הכין להם , הם עולים . עכשיוהסיר נפתח,החתול , אבל איפההבושה ? אני הרבה זמן חשב : זו היא אשמתו של האימאם חוסיין ! בין עולי הרגל עצמם : מבחר עשיר ! כולם פעם אחת : הוא חייב לבקר לפחות מיליון דולרים , יעלה . וזאת הייתה הסיבה שרציתי לכתוב : אימאם חוסיין AS, גם אותך ? איתך : האם אתה עשיר? ולתרום לעניי הצליינים אתה? כל מי שיש לו מיליון : השכרת כסף מראש, לתת, או בנו של בנו, או אפילו aliment איןלב ? אין לי זמן לבוא לביקור ? ואז חשבתי שלא, נכון של האימאם חוסיין , כיהעשיר ולכל מי שהיה עני,השק של זהב. אבל הלב הרחום שלו,והיה מרוצה מעניים : הם לא היו נדחו. העיראקים בהחלט אשמים ? מספר שנים עם האיראנים לחמו לאהוב אימאם חוסיין , בלבנו להמריא. הם אפילו אמרו לנו קוסם : אימאם חוסיין מקדש נחרב . אז אני לא! הם לא אנשים רעים . זה נכון שסדאם חוסיין מבקשQadisiya ראשי חדש ! ונזק שלו הוא מגעיל ! אימאם חוסיין הונח . אבל עכשיו זה שונה , האנשים של עיראק, סדאם חוסיין לאחרARBAEEN הראשון, שהראה עד כמה הם מוכנים האימאם חוסיין מאוחר יותר אמר אולי זה הואהאמריקנים ששתדלנות לעיראק : לא לבקר באיראן . אבל אחרים ראו את האמריקנים נמצאים שם. הכל הלך אפילו : ג'מה מבולגנת , הם גם צבועים, ונמלט בלילה : התושבים אשרף קמפ פונו . לאחר הפסקה ארוכה לעבודה? ראיתי את השיעים : הווהאבי האמונה של חאג' ! יש להם כל תירוץ , שנסע לערב הסעודית. בטבלה : יין סעודונשים,וקיים : לנשק את ידה ! צריך את ההפך : מקדש אימאם חוסיין , לעמוד בפיתוי. למרות שהם לא הגיעו לידות שלהם : כמו חגיגות האדון שאן שי יתחילו לצייר ! או את שמו שלהמכסה , הם מפסיקים למכה. אבל זה הרבה זמןמהידיים שלהם חוזר לחזית שלהצליינים ! אם אתה עם המחבלים להפחיד אותם ! או בזים להם : למה כסף כיס: עיראקים לשפוך !

  نظرات ()
גנבים לחייך ! نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/٢٠

دزد لبخند ها!

چه کسی: کافه را بهم ریخت؟

یک کوتوله صهیونیست، بازی بزرگان را، به هم زد!

نادان یابو  لبخند ها را دزدید.

سال ها و ماه ها است که: لبخند ها دزدیده شدند!
همه در ترس به سر می برند و: از کشته شدن یا، ترور و شکنجه حرف می زنند. ولی دو سه
روزی بود که: لبخند ها  به لب ها آمده بود
و میرفت که ترس برای همیشه نابود شود. حتی عمو جان کری عبوس! هم می خندید. وزیر
امور خارجه کشورمان، که اصلا نمی ترسید، همیشه به لب لبخند داشت!  حتی کاترین اشتون،از خوشحالی،  در پوست خود نمی گنجید! ولی حیف و صد:حیف که دولت
مستعجل بود! و بیش از سه روز طول نکشید که: دزد لبخند ها در پس نقاب، حاضر شد و
لبخند ها را دزدید! وزیران امور خارجه 5+1 و یا: به قول کارترین 3+3 مدتی از:
کابوس نجات پیدا کرده بودند و: آرامش به مذاکرات باز گشته بود. رئیس جمهور کشورمان
هم، گفته بود ما مذاکره را ادامه میدهیم تا: بدگمانی ها برطرف شود. حتی رهبر
عزیزمان، فرموده بود از: تیم مذاکره کننده حمایت کنید . خبر بسیار مسرت بخش بود و:
قرار بود که موافقتامه ای هم امضا شود . بقدری این توافق، شیرین بود که: وزرای
امور خارجه آمریکا ، روسیه و چین، سفرهای خود را ناتمام گذاشته، راهی ژنو شدند.
اما بچه ها!!! چشمتان روز بد نبیند! ناگهان تلفن وزیر امور خارجه فرانسه، زنگ خورد

و یک نفر تروریست، به او گفت: زن و بچه ات را گروگان گرفتیم! میروی در جلسه و:
بازی را به هم میزنی! والا هرچه دیدی، از چشم خودت دیدی ! او هم داخل جلسه شد و:
کافه را به هم ریخت! و گفت: نخود، نخود! هرکی رود خانه خود! یالله پاشید بروید
جلسه تعطیل! بروید چند روز دیگر بیایید.عمو جان کری که: به هیکل گنده خودش می
نازید، پرسید یعنی چه ؟ ما تازه داریم دوست می شویم! روباه گفت: آقای گرگ گفته:
میایم میخورم تان! زود بروید بیرون! و گم و گور شوید. و خودتان را به: جای امن
برسانید! همه لبخند ها در دهان ها ازبین رفت! و بدون اینکه چیزی بگویند، بیرون
رفتند و: سوار هواپیما شدند! حالا نتیجه می گیریم: کسی که بازی را به هم زد، همان
نادان یابو،کوتوله صهیونیست بود که: میخواست ثابت کند: هنوز رئیس است! پس بچه ها
مواظب باشید! و بدانید اگر به حرف: روباه نادان باشد، هیچکس نباید لبخند بزند و:
همه باید مطیع او باشند! حالا انتخاب با شما است: آیا دوست دارید در: دنیای شادی و
لبخند، با ایرانی ها و درکنارهم، دوستانه زندگی کنید؟ یا به حرف زور، گوش بدهید و:
همیشه غمگین و: ترسو باشید؟

Thieves smile!

Whose Café broke up?

A dwarf, a Zionist, a great game to put together!

Netanyahu smiles stole.

Years and months is that they were stolen smile! All are
living in fear of: death or assassination and torture talk. But that was two or
three days: the smile came to her lips, and was afraid to ever be destroyed. Even
Uncle John Kerry stern! Laughed: together. Iranian Foreign Minister, who never feared,
always had a smile to the lips! Even Catherine Ashton, the joy, the skin did
not fit! But what a pity: pity that the government would soon pass! It did not
take more than three days: the thief in mask of a smile, and smile as we stole!
Ministers of Foreign Affairs or the 5 +1: Catherine’s 3 +3 while the nightmare
had survived: the return of peace negotiations. The Iranian president said, we
continue to negotiate: suspicion is removed. Even our beloved leader, had said
the negotiating team to support. The news was overwhelming and was supposed to
have signed the agreement. So the compromise was sweet that the foreign
ministers of America, Russia and China, their journeys left unfinished, was a Geneva.
But the kids! Eye sees a bad day! Phone Suddenly the French Foreign Minister,
rings and a terrorist, he said, took hostages, and your kids! The sessions run:
Hitting the game! Otherwise, the view, the view with your own eyes! He came
into the meeting and Café shattered! And said, peas, chickpeas! Everyone goes home!
Closed session to go broke! Let's go a few more days. Uncle John Kerry, who
showed he to ask what body, is fat? We’re just like us! Fox said Mr. Wolf said:
I come to eat you! Go out soon! And
: missing login. And yourself: get
a safe place! All smiles at the mouth and go away! And without saying anything,
went out: Plane ride was! Now we can conclude: Who would play together, as Netanyahu,
the Zionist dwarf that prove he still is the boss! So guys beware! And you know
what: Fox is stupid, no one smile and all must be obedient to him! Now the
choice is yours: do you like in the world of joy and laughter, with the
Iranians and together, friendly live? Or forced to talk, listen, and always sad:
Be fearful?

اللصوص تبتسم!

من الذی حطم مقهى یصل؟

A قزم ، وهو صهیونی ، لعبة کبیرة
لوضع معا
!

سرق نتنیاهو یبتسم .

السنوات والأشهر هو
أنها سرقت ابتسامة ! جمیع الذین یعیشون فی خوف من : الموت أو الاغتیال و التعذیب نقاش
. لکن ذلک کان اثنین أو ثلاثة أیام : جاء ابتسامة على شفتیها ، وکانت تخشى أن یتم تدمیرها
من أی وقت مضى . حتى العم جون کیری ستیرن ! ضحکنا معا . وزیر الخارجیة الإیرانی ، الذی
یخشى أبدا ، وکان دائما ابتسامة على الشفاه ! حتى کاثرین أشتون ، والفرح ، فإن الجلد
لا یصلح ! ولکن ما یؤسف له : المؤسف أن الحکومة سوف یمر قریبا! إلا أنها لم تستغرق
أکثر من ثلاثة أیام : اللص فی قناع الابتسامة ، و الابتسامة ونحن سرق ! وزراء الخارجیة
أو 5 +1: 3 +3 کاترینا بینما الکابوس قد نجا : عودة مفاوضات السلام . وقال الرئیس الایرانی
، ونحن نواصل التفاوض : تتم إزالة الشک. حتى قائدنا المحبوب ، قال الوفد المفاوض لدعم
. کان الخبر الساحقة و کان من المفترض أن وقعت على اتفاق . لذلک کان الحل الوسط الحلو
أن وزراء خارجیة أمریکا وروسیا و الصین ، غادر رحلاتهم التی لم تکتمل ، وکان جنیف
. لکن الأطفال ! ترى العین یوما سیئا ! الهاتف فجأة وزیر الخارجیة الفرنسی ، وخواتم
وإرهابی ، وقال: استغرق الرهائن ، وأطفالک ! تشغیل جلسات : ضرب اللعبة! خلاف ذلک ،
وجهة نظر ، وجهة نظر بأم عینیک ! وقال انه جاء إلى الاجتماع و حطم مقهى ! و قال والبازلاء
و الحمص ! الجمیع یذهب المنزل! أغلقت
الدورة للذهاب کسر!
دعونا نذهب لبضعة أیام أخرى . العم جون کیری ، الذی أظهر نفسه أن نسأل ما هی الدهون
فی الجسم ؟ نحن مثلنا تماما ! وقال فوکس قال السید وولف : لقد جئت لتناول الطعام لک!
الخروج قریبا! و مفقود تسجیل الدخول. ونفسک : الحصول على مکان آمن! جمیع یبتسم فی الفم
و تذهب بعیدا! و دون أن یقول أی شیء ، خرج : کان رکوب الطائرة! ونحن الآن نستطیع أن
نستنتج : أن الذین یلعبون معا، کما نتنیاهو ، القزم الصهیونی أن یثبت أنه لا یزال هو
رئیسه ! حتى الرجال حذار! وأنت تعرف ما : هو ثعلب غبی ، لا ابتسامة کل واحد یجب أن
یکون مطیعا له! الآن والخیار لک : هل تحب فی عالم من الفرح والضحک ، مع الإیرانیین
و معا ، ودیة لایف؟ أو أجبر على التحدث ، والاستماع ، و دائما حزین: کن خوفا ؟

Hırsızlar gülümseme !

Kim Café dağıldı var ?

Bir cüce , bir Siyonist , bir
araya getirmek için harika bir oyun !

Netanyahu gülümsüyor çaldı .

Yıl ve ay onlar gülümseme
çalındı ​​olmasıdır ! Ölüm veya suikast ve işkence mesaj: Tüm korkusu yaşıyoruz
. Ama bu iki ya da üç gün oldu :gülümseme dudaklarını geldi ve hiç yok edilmesi
korktum . Hatta Amca John Kerry kıç ! Birlikte güldü. Korkulan asla İran
Dışişleri Bakanı , her zamandudaklarına bir gülümseme vardı ! Hatta Catherine
Ashton ,sevinç , cilt uymayan ! Ama ne yazık : Hükümet kısa bir süre geçerdi
yazık ! Biz çaldı gibi bir gülümseme maskeli hırsız , ve gülümseme : Bu ​​üç
günden fazla sürmedi ! Dışişleri Bakanları ya da 5 +1 : Kateryna en 3 +3kabus
kurtulan ise : barış görüşmelerinin dönüş . İran Cumhurbaşkanı , müzakere devam
, dedi : şüphe kaldırılır . Hatta sevgili lideri ,müzakere heyetinin destek
söylemişti. Haber ezici ve anlaşma imzaladı gerekiyordu . Yani uzlaşma Amerika,
Rusya ve Çin dışişleri bakanları , kendi yolculuklar yarım bıraktığı tatlı oldu
, bir Cenevre oldu . Ama çocuklar ! Göz kötü bir gün görür ! Telefon Aniden
Fransa Dışişleri Bakanı , yüzük ve bir terörist , dedi , rehin aldı ve çocuklar
! Oturumları çalıştırın: oyun vurmak ! Aksi takdirde , görünüm , kendi
gözlerinizle görünümü ! O toplantıya geldi ve Café paramparça ! Ve bezelye ,
nohut , dedi ! Herkes eve gider ! Yallh kırdı gitmek için oturumu kapalı ! En
bir kaç gün daha gidelim . Kendisine sormak gösterdi Amca John Kerry , vücut
yağ nedir? Biz sadece bize gibisin ! Seni yemek geliyor : Fox Sayın Kurt dedi !
Yakında git ! Ve giriş kayıp . Ve kendinizi : güvenli bir yerde olsun! Tüm
ağzında gülümsüyor ve go away ! Ve hiçbir şey söylemeden , dışarı çıktı : Uçak
yolculuğu ! Şimdi sonucuna varabiliriz : kim Netanyahu , hâlâ patron olduğunu
kanıtlamak Siyonist cüce olarak , birlikte oynayacaktı ! Böylece çocuklar
dikkat! Ve biliyor musun : Fox aptalca , bir gülümseme ve tüm ona itaat
olmalıdır hayır! Şimdi seçim sizin : canlı dostu birlikte İranlılar ve , ile ,
neşe ve kahkaha dünyasında seviyorsunuz? Korku olun : Ya da , konuşmak dinlemek
, ve her zaman üzgün zorunda ?

 גנבים לחייך !
בית הקפה של מי התפרק ?
גמד,ציוני,משחק נהדר להרכיב !
נתניהו גנבו חיוכים .
שנים וחודשים הוא שהם נגנבו חיוך ! כולם חיים בפחד : מוות או רצחועינויי דיבורים . אבל זה היה יומיים או שלושה :החיוך עלה על שפתיה,ופחד אי פעם להיהרס. אפילו הדוד ג'ון קרי שטרן ! צחק יחד. שר חוץ איראני , שמעולם לא חשש, תמיד היה ליחיוך על השפתיים ! אפילו קתרין אשטון, את השמחה , את העור לא התאים ! אבל מה חבל : חבל שהממשלה שבקרוב תעבור! זה לא לקח יותר משלושה ימים :גנב במסכה של חיוך,וחיוך כפי שאנו גנבנו ! שרי חוץ או5 +1 : 3 של קטרינה 3 תוךהסיוט שרד :חזרתו של משא ומתן לשלום. נשיא איראן אמר , אנו ממשיכים לנהל משא ומתן : חשד הוסר. אפילו המנהיג האהוב שלנו , שאמרצוות המשא ומתן לתמיכה . החדשות היו מדהימותוהייתה אמורות להיות חתימה על ההסכם. אזהפשרה הייתה מתוקה , כי שרי החוץ של אמריקה , רוסיהוסין, מסעותיהםעזבו לא גמורים, הייתהז'נבה. אבל הילדים ! העין רואה ביום רע! טלפון פתאוםשר החוץ הצרפתי , טבעותוטרור , הוא אמר, לקחו בני ערובה ,ואת הילדים שלך ! המפגשים לרוץ : להכות את המשחק! אחרת, את הנוף, את הנוף בעיניים שלך ! הוא נכנסלפגישהוהקפה התנפץ ! ואמר, אפונה, גרגרי חומוס ! כולם הולך הביתה ! Yallh נסגר ישיבה לפשוט את הרגל ! בוא נלך עוד כמה ימים . הדוד ג'ון קרי, שהראה את עצמו כדי לשאול מה הוא שומן בגוף ? אנחנו פשוט אוהבים אותנו ! פוקס אמר מר וולף אמר : אני בא לאכול אותך ! לצאת בקרוב! וחסר כניסה. ואת עצמך : מקבלמקום בטוח ! כולו החיוכיםבפהולך מפה! ובלי לומר דבר , יצא : נסיעה במטוס היה ! עכשיו אנחנו יכולים להסיק : מי היה לשחק ביחד , כמו נתניהו ,הגמד הציונישלהוכיח שהוא עדיין הוא הבוס ! ולכן צריך להיזהר חבר 'ה! ואתם יודעים מה : פוקס הוא טיפש , לא חיוך אחדוכולם חייב להיות צייתן אליו ! עכשיוהבחירה היא שלך : האם אתה אוהב בעולם של שמחה והצחוק , עם איראניםויחד, ידידותיים לחיות ? או נאלץ לדבר, להקשיב, ועצוב תמיד : להיות חרד ?

 

  نظرات ()
60 מ' Alevi בטורקיה , לא: osseinieh ! نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/۱٩


ממשלה חילונית , אך בעולם הוא נקמה!
השנים השלטון שלהם,הסיסמה השקרית : חופש דת : מערב ומזרח , היו חלש ביותר. מיליון מסגד : מרכזים דתיים נהרסו . מיליארדי אנשים , להבי הזנב נעלמו ! מלח סיביריממגורשים היו מלא בגופות . אמריקהואלסקה,בים של דם אינדיאני , ובאירופה בגוף האוקיינוס ​​: קצוצה : שחוריםומוסלמים נעשו. כאשר, בעלי הון דומיננטי ביותר , חילונים ודתיים יחד, לא דת רחמים! 60 מ' Alevi בטורקיה , או אפילואתר דתי : תפילות שהיא. במיאנמר , מוסלמים שנהרגו או הוגלו . פקיסטן, אפגניסטן , ערב הסעודית, שיעים נהרגו ובתיהם נשרפים . בסוריה , עיראק , ירדן, שי אונס , נחשב לחובה דתית ,וכל זהלמתנת המערב : העולם שלנו. הרג המוני של מוסלמים, ולאבשבטים הנחשליםבלב הליבה של אירופה ,ובמאה עשרים והאחת , בוסניה והרצגובינה , כל הכבוד! אלה באלבניה ובמדינות אחרות במזרח אירופה , בכפות רגליים תרבות קומוניסטיות , נהרגו, אחד מהם לא בכה ! מסגדים והכנסיות שהומרו לאסם , אף אחד לא נפגעו . ו14 מיליון שלש:הבריטי, המלחמות הראשונות ושנייה , נטבחובעיתון לא כותבים כלום! אבל אםחתול או כלב , רגליים שבר! הוא נלקח לבית חולים וטיפול כבר ! פעילותבמביכה המערבי, עד כדי כך שיותר משבעים מיליון בני אדם, קורבנות שלהטכנולוגיה המתקדמת של פצצות אטומיםלנפל , רקטות ומרגמות , טנקים ותותחים היו . מדע אנושי הוכיח את כוח ! ומי לשמוח. בפלסטין הכבושה , מיליון אנשים היו רצח עם : פה טעם נצחון : הציונות היא מתוקה. עכשיו בתחילתו שלהעשור השני שלהמאה עשרים ואחת : כבד על זכויות האדם של מיליון הבתים פלסטיני בלי. והמערבי המתורבת,החזיר של הכלב שלהם , לתפור ציוד ומזון : מוכןלקומפוסט. גם אלה אנשים שאינם רחמך ! 45 מיליון אמריקאים חיים עם תלושי מזון ! בעוד שכלבים וחזירים היתומים , בגאווה ! האיכות הגבוהה ביותר במזון שלהם . באירופה, אנשים מגיעיםלפח האשפה : המזון ומרצים : לא! אבל פקידים בבית ולשבת כמו אבות אבותיהם , אנשים אומרים : אם זה לא לחם, מאפה נפוליאון ללכת לאכול ! רופאים ללא גבולותיהם, בשביל כיף, ללכת למקום מרוחק לאנשים הסובלים מבעיות עיכול , תרופות יקרות , נקבעו ! מצטערת מאוד לדעת כי אלה הםואיזה מזל : מה הן Nazo מתנה גדולה ! לנסוע לאפריקה או אסיה, את הדולרים שהם מביאים את שניהם כיף.

60میلیون علوی در: ترکیه، بدون:
حسینیه!

حکومت لائیک، هنوز از دنیا، انتقام می گیرد!

سال ها حکومت آنان، با شعار دروغین :آزادی مذهب
در: غرب و شرق، چه فاجعه آمیز بود. میلیون ها مسجد و: مراکز دینی تخریب شدند.
میلیاردها آدم، از دم تیغ گذرانده شدند! سیبری شوری، از تبعیدی ها پر از جسد شد. و
آمریکا و آلاسکا، بر روی دریای خون سرخپوستها، و اروپا در: اقیانوس اعضای بدن:
قطعه قطعه شده : سیاهپوستان و مسلمانان، ساخته شد. وقتی سلطه غالب، لائیک و بی
دینی شد، دین داران هم، به هم رحم نکردند! در ترکیه 60میلیون علوی، حتی یک حسینیه
یا: زیارتگاه ندارند. در میانمار، مسلمان ها کشته یا تبعید می شوند. در پاکستان ،
عربستان و افغانستان، شیعیان کشته و خانه هایشان، آتش زده می شود. در سوریه ، عراق
و اردن، تجاوز به زنان شیعه، یک واجب شرعی شمرده میشود!و این همه، هدیه تمدن غرب
است به: دنیای ما. کشتار وسیع مسلمان، نه در قبایل عقب افتاده که: در دل  اروپا و: در آغاز قرن بیست ویکم، در بوسنی و
هرزه گوین، انجام می شود! آن هایی که در: آلبانی و دیگر کشورهای اروپای شرقی، به
پای تمدن کمونیستی،قربانی شدند، هیچکس بر آن ها گریه نکرد! مساجد و کلیساهایی که:
به طویله تبدیل شدند، هیچکس را آزار نداد. و 14 میلیون ایرانی که :به دست انگلیس
ها، در بین جنگ اول ودوم، قتل عام شدند در: هیچ روزنامه ای نوشته نشد! اما اگر،
گربه ای یا سگی، پایش می شکست! او را به بیمارستان می بردند و: تیمارش می کردند!
در عملیات شرم آور تمدن غرب، همین بس که: بیش از هفتاد میلیون نفر، قربانی
تکنولوژی های پیشرفته از: بمب اتم گرفته تا بمب ناپالم، موشک و خمپاره ،تانک وتوپ
شدند. تا قدرت علمی بشر به اثبات برسد! و برآن شادی کنند . در فلسطین اشغالی،
میلیون آدم نسل کشی شدند تا: مزه پیروزی بر دهان: صهیونیست ها شیرین شود. هم اکنون:
در ابتدای دهه دوم قرن بیست و یکم و: در های هوی حقوق بشر، میلیون ها فلسطینی:
بدون خانه و کاشانه هستند. و آنها یعنی متمدن های غربی ، برای خوک وسگ هایشان، شنل
می دوزند و غذای: کمپوست شده تهیه می کنند. آن ها حتی به: مردم خود رحم نمی کنند!
45 میلیون آمریکایی، با کوپن غذا زندگی می کنند! در حالیکه پرورشگاه های: سگ و خوک،
با افتخار تمام! بالاترین کیفیت را در: خوراک خود دارند. در اروپا، مردم زباله
دانی ها را می گردند تا: غذایی پیداکنند و: پیدا نمی کنند! ولی خود مسئولین در:
کاخ ها نشسته اند و: مانند اجداد شان،  به
مردم می گویند: اگر نان نیست، بروند شیرینی ناپلئونی بخورند! پزشکان بدون مرز آن
ها، برای تفریح، به جا های دور افتاده میروند و: برای مردمی که: دچار سوء هاضمه
شده اند، داروهای گران قیمت، تجویز می کنند!تا آن بدبخت ها بدانند که: این ها چه قدر
خوشبخت هستند و:در چه نازو نعمتی بزرگ شده اند! که سفر به قاره افریقا یا آسیا،هم
برایشان دلار آفرین وهم  برایشان تفریح
است.

 60
million Alevi in Turkey , No : Husseinie !

Secular government, yet the world are revenge!

Years of their rule, the false slogan: Freedom of religion:
West and East, it was disastrous. Millions mosque: religious centers were
destroyed. Billions of people, the tail blades were gone! Siberian salt from
deportees were full of corpses. America and Alaska, on the Sea of ​​Indian blood,
and Europe in the ocean body: chopped: Blacks and Muslims were made. When most dominant,
secular and religious, religion financiers together, no mercy! 60 million Alevi
in Turkey, or even a religious site: Shrine whatsoever. In Myanmar, Muslims are
being killed or exiled. Pakistan, Afghanistan, Saudi Arabia, Shiites were
killed and their homes are burned. In Syria, Iraq, Jordan, Shi rape, is
considered a religious duty, and all this is to the West gift: our world. Mass
killings of Muslims, not in the backward tribes in the heart of Europe and in
the twenty-first century, Bosnia and Herzegovina, done! Those in Albania and
other countries in Eastern Europe, communist civilization feet, were killed,
one of them did not cry! Mosques and churches that were converted to the barn,
no one was hurt. And 14 million of that: the British, the first and second wars,
were massacred in a newspaper does not write anything! But if a cat or dog, legs
broke! He was taken to hospital and treatment has been! Operations in the West
embarrassing , so much that more than seventy million people , the victims of
the advanced technology of atomic bombs to napalm , rockets and mortars , tanks
and artillery were . Human science has proven the power! And: those who rejoice.
In occupied Palestine, millions of people were genocide: taste victory Mouth:
Zionism is sweet. Now at the beginning of the second decade of the twenty-first
century: heavy on the human rights of millions of Palestinian homes are without.
And the civilized West, the Pig of their dog , sew gear and food : prepared to
compost . Even those people who do not own womb! 45 million Americans are
living with food stamps! While the orphanage dogs and pigs, proudly! The
highest: quality in their food. In Europe, people come to the dustbin: Food and
lecturers: do not! But officials in the House and sit like their ancestors, the
people say: if it’s not bread, pastry Napoleonic go eat! Doctors without
Borders them, for fun, go to a remote place for people who are suffering from indigestion,
expensive drugs, are prescribed! So sorry to know that these are and how fortunate:
What are in great gift! Travel to Africa or Asia, the dollars they bring them
both fun.

60 ملیون العلویین فی
ترکیا ، رقم: الحسینیه
 !

حکومة علمانیة ، ولکن
العالم هو الانتقام
!

سنوات من حکمهم ،
الشعار الکاذب : حریة الدین : الغرب والشرق ، وکان کارثیة. تم تدمیر المراکز الدینیة
: الملایین المسجد. الملیارات من الناس ، کانت قد اختفت ریش الذیل ! کان الملح السیبیری
من المرحلین کاملة من الجثث . وأدلى السود والمسلمین : أمریکا وألاسکا ، على بحر من
الدماء الهندیة ، و أوروبا فی الجسم المحیط : المفروم. عندما مسیطرة ، العلمانیة والدینیة
، والممولین الدین معا ، لا رحمة ! 60 ملیون العلویین فی ترکیا ، أو حتى موقع دینی
: ضریح على الإطلاق . فی میانمار ، المسلمین یقتلون أو فی المنفى . قتل باکستان ، أفغانستان
، المملکة العربیة السعودیة ، الشیعة و تحرق منازلهم . فی سوریا ، العراق ، الأردن
، شی الاغتصاب ، یعتبر واجبا دینیا ، وهذا کله هو الهدیة الغربیة: عالمنا . القتل الجماعی
لل مسلمین ، ولیس فی القبائل المتخلفة فی قلب أوروبا وفی القرن الحادی والعشرین ، والبوسنة
و الهرسک ، وفعلت ! تلک الموجودة فی ألبانیا وغیرها من البلدان فی أوروبا الشرقیة،
و قدم الحضارة الشیوعیة ، وقتل ، واحد منهم لم أبکی ! المساجد والکنائس التی تم تحویلها
إلى الحظیرة ، لم یصب أحد بأذى . و 14 ملیون من ذلک : ذبح البریطانیین ، والحروب الأولى
والثانیة ، فی صحیفة لا یکتب أی شیء! ولکن إذا کان القط أو الکلب ، وکسر الساقین !
واقتید إلى المستشفى و العلاج قد تم! العملیات فی إحراج الغرب ، لدرجة أن أکثر من سبعین
ملیون نسمة ، وکانت الصواریخ وقذائف الهاون والدبابات والمدفعیة الضحایا من التکنولوجیا
المتقدمة من القنابل الذریة إلى النابالم . وقد أثبت العلم الإنسان فی السلطة! و الفرحین
. فی فلسطین المحتلة ، کان الملایین من الناس الإبادة الجماعیة : طعم الفم النصر: الصهیونیة
هی حلوة . الآن فی بدایة العقد الثانی من القرن الحادی والعشرین: ثقیلا على حقوق الإنسان
الملایین من المنازل الفلسطینیة هی دون . والغرب المتحضر ، والخنزیر من کلبهم ، وخیاطة
والعتاد والمواد الغذائیة: على استعداد ل السماد. حتى هؤلاء الناس الذین لا رحم بک!
45 ملیون أمیرکی مصابون طوابع الغذاء ! فی حین أن الکلاب والخنازیر دار الأیتام ، بفخر
! أعلى مستوى من الجودة فی طعامهم . فی أوروبا ، الناس یأتون إلى مزبلة: الغذاء والمحاضرین
: لا! لکن مسؤولین فی البیت والجلوس مثل أسلافهم ، و الناس یقولون : إذا لم یکن الخبز
، المعجنات نابلیون یذهب أکل! أطباء بلا حدود لهم ، من أجل المتعة ، انتقل إلى مکان
بعید عن الناس الذین یعانون من عسر الهضم، و توصف العقاقیر باهظة الثمن ، ! لذا آسف
أن تعرف أن هذه هی وکیف حظا : ما هی نازو هدیة عظیمة ! السفر إلى أفریقیا أو آسیا،
و الدولارات التی تجلب لهم على حد سواء متعة
.

60 milyon Türkiye'de Alevi , No husseinia !

Laik devlet , henüz dünya intikam !

Kendi kural yıl , yanlış sloganı : Din özgürlüğü : Batı
ve Doğu , bu felaket oldu. Cami Milyonlarca : dini merkezlerinden yıkıldı .
Milyarlarca insan , kuyruk kanatları gitmişti ! Sınırdışı Sibirya tuz
cesetlerle doluydu . Amerika ve Hint kanSea Alaska , ve okyanus vücutta Avrupa:
doğranmış : Siyahlar ve Müslümanlar yapılmıştır . Ne zaman birlikte en , baskın
laik ve dini , din finansörler , merhamet ! Hatta 60 milyon Türkiye'de Alevi ,
ya da dini bir site: olursa olsun Tapınak . Myanmar , Müslüman öldürüldü ya da
sürgün edilmektedir . Pakistan, Afganistan , Suudi Arabistan , Şii öldürüldü ve
evlerini yakılır. Suriye, Irak , Ürdün , Shi tecavüz , dini bir görev olarak
kabul edilir ve buBatı hediye için : dünyamızı . Müslümanların toplu katliamlar
, Avrupa'nın kalbinde ve yirmi birinci yüzyılda geri kabileleri , Bosna -Hersek
, bitmiş değil ! Arnavutluk ve Doğu Avrupa'daki diğer ülkelerde , komünist
uygarlığın ayak olanlar , öldürüldü , bunlardan biri ağlamadım ! Camiler ve
ahır dönüştürülmüştür kiliseler, hiç kimse zarar oldu . Ve bu 14 milyon
:İngiliz , birinci ve ikinci savaşlar , bir gazetede katledildi şey yazmaz ! Ama
bir kedi veya köpek varsa , bacaklar kırdı ! Hastaneye ve tedaviye alındı
​​olmuştur ! Batı utanç verici operasyonlar , çok fazla yetmiş milyon kişi ,
atom bombasıileri teknoloji kurbanları napalm için , roket ve havan , tank ve
topçu olduğunu . İnsan bilim güç kanıtlamıştır ! Ve kim sevinirler . Işgal
altındaki Filistin'de , milyonlarca insanın soykırım vardı : tat zafer Ağız :
Siyonizm tatlı. Şimdi yirmi birinci yüzyılın ikinci on yılın başında :
Filistinlilerin evlerini milyonlarca insan hakları ağır olmadan . Ve uygar Batı
, onların köpekDomuz , dişli ve gıda dikmek : kompost hazır . Kendi rahim
olmayan bile bu insanlar ! 45 milyon Amerikalı gıda pulları ile yaşıyoruz! Ise
yetimhane köpek ve domuz , gururla ! Kendi gıda en yüksek kalitede . Gıda ve öğretim
üyeleri : Avrupa'da , insanlar çöp gelmek yok ! Ama House ve atalarının gibi
oturup yetkilileri ,insanların söyledikleri : ekmek değilse , pasta Napolyon
yemek gitmek ! Sınır Bunlar olmadan Doktorlar , eğlence için , hazımsızlık
muzdarip insanlar için uzak bir yere gitmek , pahalı ilaçlar , bu olduğunu
bilmek çok üzgünüm ! Reçete ve ne kadar şanslı olan : Nazo büyük bir hediye
nedir ! Afrika ya da Asya , onları eğlenceli hem getirmekdolara seyahat .

 

  نظرات ()
כל זה בא ביחד! نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/۱۸


5 +1 שיחות היו עסוקות מספיק ! היום היה עוד יותר צפוף ! שטן וכל החברים שלו שנאספולאומרים אנשים הם נגדך , ולכן פחד :
זו אינההפעם הראשונה שכל החברים של השטן ,שהתכנסו : זה של איראן, צ'רצ'יל, רוזוולטוסטאלין , המנצחים של מלחמת העולם השנייה , הם פחדו להיות לבד עם איראן נכשלה: זמן רעב, עומדים בפני ! הם ראו את האריה , האריה ! למרות שזהישן או נכה. והאדמה של אריות, בהיסטוריה של איראן שייכת. עם זאת , בעוד שבריטניה קראה לאיראן לגנוב אותו ! תמונתהאריהבלוגו שלה היאמלכותית. אבל לפני אלפי שנים טיפול Ferdowsi , איראןוהאמיצה : חורשת אריות נקראים . הוא קובע : צ'או הוא לא איראן , שמא העם שלי. הוא שישראל ניצבת בפניתכונה : הטירה שלה , כל נשלחה לז'נבה : משא ומתן על השפעת האקלים. בנוסף להצטברות שלהם בסוףמלחמת העולם השני : נצחון הגשר , הכותרת של איראן , בתקופת המהפכה, הם היו כולם ביחד ! במהלך המלחמה , ראהברית המרושעת ! אבל אינשאללהשעברה :והנשמה שלהם תהיה . והאנשים בעולם, במלחמה ובשפיכות דמים , יהיו להיפרד כוח הזה גדולובריונות : האזנה לשגרירויות ,פח האשפה של ההיסטוריה ! יישלח. הקוראן מתייחס לנושא זה, אומר : הצטברות של מאמינים אלה,והם לא מפחדים ואמוןבאללה : מאמין שזה יעלה : הם אומרים שאלוהים תומך בנו ! כן לאלוהים, את החסד וברכה של נתינה. כל עודהגנתו של אלוהים, לפחד של קהילות אלה הוא ריק. אחרת בזמן של אימאם עלי , אבל זו קהילה : חברים של לא סומך על אללה ! מחלצות פנו לעולם ! ככל קול מולה עלי קם ואמרלגברים ונשים שנראים כמו שיש לך משלך! האם יש לך אחדות : אל מאוחדת ? ( ) וכך, למרות שהיוהרבה מפקד הלוויה נאמן :חוסר אמונה , כמו אבו מוסא Ash'ari , הוא פשוט לשים :המלגה של הנביא, אחד מעשרת אנשים , היו למטה בלבד: כי זה היהאמונה חזקהש: העולם עדיין בעיניהם, לא היה עיוור. זה יעבור, ואת צוות משא ומתן עם איראן לבדה, נגד כל היהיר, ינצח. הם צריכים להשתתף : ג'ון קרי או פגישותיה רבות עם סוס עבודה בורה, אבל הם חוששיםשמאחוריהם , עומדים במדינה כי מתחזי היסטוריה, נוצר רק בשביל הצרות שלה! ומעולם לא עשה : לכופף את קומתו :העם היום : עומד שיעור קומה גבוהה :הזכות להגנה עצמית :העתיד של הילדים של האבות האלה יהיו גא בו : אנחנו לוחמים של דיכויומלוכה : 8 שנים של לוחמי קודש , גאה.

همه جمع شدند!

مذاکره 5+1 به اندازه کافی شلوغ بود! امروز شلوغ تر هم شد! و شیطان،
همه اذناب خود را جمع کرد تا بگوید:همه مردم برعلیه شما هستند، پس بترسید:

(الذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا
لکم فاخشوهم فزادهم إیمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل  173
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان
الله والله ذو فضل عظیم 174
)

این اولین بار نیست که: همه اذناب 
شیطان، یکجا جمع می شوند تا: ایران را دوره کنند، چرچیل  ، روزولت و استالین هم، با اینکه فاتح جنگ دوم
جهانی بودند، به تنهایی ترسیدند با: ایران شکست خورده و: قحطی زده آنموقع، روبه رو
شوند! آن ها میدانستند شیر، همان شیر است! اگر چه پیر یا زمینگیر است. و سرزمین
شیران، در طول تاریخ به: ایران تعلق داشت. هرچند مدتی انگلیس، خواست آن را از
ایران بدزدد! و عکس شیر را در: آرم سلطنتی خود آورد. اما فردوسی هزار سال پیش،
ایران را مهد دلیران و: بیشه شیران نامیده است. وفرموده : چو ایران نباشد، تن من
مباد. این است که: روبه صفتان اسرائیلی به: خیال خام خود، همه را به ژنو فرستادند
تا: بر فضای مذاکرات تاثیر بگذارند. علاوه بر تجمع آنان در: پایان جنگ دوم جهانی و:
ایران را پل پیروزی، نام نهادن، در دوران انقلاب نیز، همه جمع بودند! در دوران
دفاع مقدس نیز، این اتحاد منحوس را می بینیم! اما به امید خدا این آخرین: نفس های
آنان خواهد بود. و مردم دنیا بعد از این، با جنگ و خونریزی، وداع خواهند کرد و:این
ابر قدرت های زورگو و: سفارتخانه های شنود را، به زباله دان تاریخ! خواهند فرستاد.
 قران کریم ضمن اشاره به این موضوع، می
فرماید: مومنان از اینهمه تجمع، نمی ترسند و برخدا توکل می کنند و: ایمان آن ها
افزایش پیدا می کند و:می گویند خدا ما را حمایت می کند! بلی خدا هم به آن ها، از فضل
و نعمت خود می بخشد. لذا شرط حمایت خدا، نترسیدن از این اجتماعات پوشالی است. و
الا در زمان حضرت علی ع هم، این اجتماعات شد ولی: دوستان علی بر خدا توکل نکردند! به
زر و زیور دنیایی روی اوردند! تا جاییکه صدای مولا علی، برخاست و فرمود: ای زنانی
که خودتان را به مردان شبیه کرده اید! آیا اتحاد کرده اید که: متحد نشوید؟ (یا
اشباه الرجال اتحدوا ان لایتحدوا؟ ) بنابراین گرچه، یاران امیر المومنین زیاد
بودند ولی: به علت کمبود ایمان،مانند ابوموسی اشعری ها، او را تنها گذاشتند و: اگر
یاران پیامبر، یک نفر به ده نفررا، حریف بودند فقط : بخاطر ایمان قوی آن ها بود که
:دنیا هنوز چشمان شان را، کور نکرده بود. بحمد الله و المنه، این نیز بگذرد و: تیم
مذاکره کننده ایران با اینکه تنها است، در برابر تمام مستکبران، پیروز میدان خواهد
بود. آن ها نباید از حضور: جان کری یا ملاقات های زیاد او با: نادان یابو، هراسان
شوند بلکه بدانند که: در پشت سر آن ها، ملتی ایستاده که: دغل بازان تاریخ، فقط
برای او زحمت آفریدند! و هرگز نتوانستند: قامت اورا خم کنند و:امروز نیز این ملت
به: بلندای قامت ایستاده و: از حق خود دفاع می کند و: فرزندان آینده به چنین
پدرانی، افتخار خواهند کرد همانطور که: ما امروز به مبارزان دوران ستمشاهی و:
رزمندگان 8سال دفاع مقدس ،افتخار می کنیم.

All came together!

5 +1 talks were busy enough! Today was even more crowded! And the devil, he
gathered all his friends to say people are against you, so fear:

This is not the first time that all the friends of Satan, to be gathered together:
that of Iran, Churchill, Roosevelt and Stalin, the victors of World War II,
they were afraid to be alone with Iran failed: starving time, are facing! They
saw the lion, the lion! Although: it is an old or crippled. And the land of lions,
in the history of Iran belonged. However, while Britain urged Iran to steal it!
Picture a lion in its logo is a royal. But thousands of years ago Ferdowsi,
Iran and valiant care: grove lions are called. It states: Chow is not Iran,
lest my people. Is that Israel faces an attribute: its castle all sent to Geneva:
negotiations on climate impact. In addition to their accumulation at the end of
the Second World War: Iran's Victory Bridge, title, during the revolution, they
were all together! During the war, the sinister alliance sees! But: God willing
the last: and their soul shall be. And the people of the world, with war and bloodshed,
will bid farewell to this great power and bullying: listening to the embassies,
the garbage bin of history! Be sent. The Qur'an refers to this subject, says:
accumulation of these believers, and they are not afraid and trust in Allah:
believe it will rise: They say that God is supporting us! Yes to God, the grace
and blessing of giving. So long as the protection of God, be scared of these
communities is empty. Otherwise at the time of Imam Ali, this community but’s
friends did not trust in Allah! Finery turned to the world! As far as sound
Mola Ali stood up and said to the men and women who look like you have your own!
Do you have unity: Do not unite? ( ) Thus , although there were a lot of
Commander of the Faithful companions : a lack of faith, like Abu Musa Ash'ari ,
he simply put : the Fellowship of the Prophet , one of the ten persons , were
down only : because it was a strong belief that : the world still in their eyes
, was not blind . It will pass, and the team is negotiating with Iran alone,
against all arrogant, would win. They should attend: John Kerry or her many
meetings with workhorse ignorant, but they are afraid that behind them,
standing in a nation that imposters history, created just for her trouble! And
never did : to bend his stature : the nation today : standing tall stature :
the right to self- defense : the future of the children of these fathers would
be proud of it : we are the warriors of royal oppression and : 8 years of holy
warriors , proud .

جاء کل ذلک معا!

وکان 5 +1 محادثات مشغول بما فیه الکفایة! الیوم کان حتى أکثر
ازدحاما! تجمع الشیطان وجمیع أصدقائه لیقول الناس ضدک، لذلک الخوف:

 لیست هذه هی المرة الأولى
التی جمیع الأصدقاء من الشیطان، إلى أن تجمع معا: أن من إیران، تشرشل وروزفلت وستالین،
منتصرین فی الحرب العالمیة الثانیة، وکانوا یخشون أن یکون وحده مع فشل إیران: الوقت
یتضورون جوعا، وتواجه! رأوا الأسد، والأسد! على الرغم من أنها قدیمة أو شلت. وأرض الأسود،
فی تاریخ إیران ینتمون إلیها. ومع ذلک، فی حین حثت بریطانیا إیران لسرقتها! صورة أسد
فی شعارها هو ملکی. ولکن منذ آلاف الرعایة الفردوسی وإیران والباسلة سنوات: یسمى بستان
أسود. فإنه ینص: تشاو لیس إیران، لئلا شعبی. هو أن إسرائیل تواجه سمة: قلعتها، أرسلت
کل الى جنیف: المفاوضات حول تأثیر المناخ. بالإضافة إلى تراکمها فی نهایة الحرب العالمیة
الثانیة: النصر بریدج، لقب إیران، خلال الثورة، أنهم کانوا جمیعا معا! خلال الحرب،
وتحالف شریر نرى! ولکن شاء الله الاخیر: وارواحهم یکون. وشعوب العالم، مع الحرب وسفک
الدماء، وسوف نودع هذه القوة العظمى والبلطجة: الاستماع إلى السفارات، وصندوق للقمامة
التاریخ! یتم إرسالها. یشیر القرآن إلى هذا الموضوع، یقول: تراکم هؤلاء المؤمنین، وأنهم
لیسوا خائفین والثقة فی الله: أعتقد أنه سیرتفع: یقولون ان الله هو دعم لنا! نعم إلى
الله، ونعمة ونعمة العطاء. طالما أن حمایة الله، یکون خائفا من هذه المجتمعات فارغة.
على خلاف ذلک فی عهد الإمام علی، ولکن هذا المجتمع: اصدقاء لا تثق فی الله! تحولت التبرج
إلى العالم! بقدر ما وقفت الصوت مولا علی وقالوا للرجال والنساء الذین تبدو وکأنها
لدیک الخاصة بک! هل لدیک وحدة: لا المتحدة؟ () وهکذا، وإن کانت هناک الکثیر من قائد
من الصحابة أمیر المؤمنین: عدم الإیمان، مثل أبو موسى الأشعری، وقال انه ببساطة: کانت
زمالة للنبی، واحد من عشرة أشخاص، بانخفاض فقط: لأنه کان اعتقاد قوی بأن: لا یزال فی
عیونهم، لم یکن العالم أعمى. سوف تمر، وفریق تتفاوض مع إیران وحدها، ضد کل متکبر، سیفوز.
یجب أن یحضر: جون کیری أو لها العدید من الاجتماعات مع العمود الفقری جاهل، لکنهم یخشون
أن تقف وراءها، والوقوف فی أمة النصابین التاریخ، خلقت فقط عن المتاعب لها! وأبدا لم:
لثنی مکانته: الأمة الیوم: یقف القوام طویل: الحق فی الدفاع عن النفس: أن مستقبل الأطفال
من هؤلاء الآباء أن تکون فخور بذلک: نحن المحاربین من الاضطهاد الملکی و: 8 سنوات من
المجاهدین، وفخور.

 

Hep birlikte geldi !

5 +1 görüşmeleri yeterince meşgul oldu! Bugün daha da kalabalık oldu!
Şeytan ve tüm arkadaşları insanlar size karşı , bu yüzden korku söylemek
toplandı :

Bu şeytanın tüm arkadaşlar , bir araya için ilk kez değil : İran ,
Churchill , Roosevelt ve Stalin bu , İkinci Dünya Savaşı'nıngalip , İran'a
başarısız yalnız olmak korkuyorlardı : açlıktan zaman , karşı karşıya ! Onlar
aslan , aslan gördüm! Bir eski veya sakat olmasına rağmen . Ve aslanarazi ,
İran tarihinin aitti . Ancak, İngiltere, çalmak için İran çağırdı süre ! Logosu
Picture in bir aslan bir kraliyet olduğunu. Ama Firdevsi , İran ve cesur bakım
binlerce yıl önce : koru aslan denir . Bu devletler : Chow halkım diye , İran
değil. Kalesi , Tüm Cenevre gönderilen : iklim etkisi müzakerelerin İsrail bir nitelik
karşı karşıya olmasıdır . İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda kendi birikimi ek
olarak : İran'ın Zafer Köprüsü , başlık , devrim sırasında , onlar hep birlikte
! Savaş sırasında ,uğursuz ittifak bakın ! Ama İnşallahson : ve ruh olacaktır .
Elçilikler dinleme , tarihin çöp kutusu : Ve dünyadaki insanlar , savaş ve kan
ile , bu büyük güç ve zorbalık veda edecek ! Gönderilebilir . Kuran , bu konuda
ifade eder diyor ki: bu iman birikimi , ve Allah'a korkuyor ve güven değildir :
bu artacak inanıyorum: Tanrı'nın bize destek olduğunu söylemek ! Tanrı , verme
lütuf ve nimet için Evet . Bu kadar uzun Allah'ın koruması olarak , bu
toplulukların korkmak boş. Aksi halde İmam Ali , bu toplumun ancak sırasında :
' arkadaşlarını Allah'a güven vermedi ! Kuşam dünyaya döndü ! Ses Mola Ali
ayağa kalktı ve kendi var gibikadın ve erkek söyleniyor kadar ! Eğer birlik var
mı : birleşmiş yok mu? Sadık arkadaşlarından Komutanı bir sürü olmasına rağmen
( ) Böylece : inanç eksikliği , Ebu Musa Eş'arî gibi , o sadece koymak : Peygamber
Kardeşlik ,on kişiden biri , vardı aşağı sadece : o güçlü bir inanç olduğu için
: dünya hala onların gözünde , kör değildi . Bu geçecek , ve takim tüm kibirli
karşı , İran tek başına pazarlık , kazanacaktı . John Kerry ya da cahil beygir
ile onu birçok toplantı , ama arkalarında , sadece onun sorun için oluşturulan
, tarih Imposters bir millet ayakta korkuyorlar : Onlar katılmalı ! Ve yapmadım
: bugün ulus : onun boy eğmek kendini savunma hakkı : Bu ​​babaların
çocuklarının geleceği bu gurur olacaktır : uzun boy ayakta biz kraliyet
baskınınsavaşçı ve : kutsal savaşçı 8 yıl , gurur .

  نظرات ()
کلاهبرداری از ایران نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/۱٧

יש טריקים של איראן משתי סיבות עיקריות : ראשית, איראן בעלת עושר :ואת האוצרות אין ספור של האזור היאהצומת המרכזית של : אנשים אחריםומסבירה פנים : מוזר הם חברים . עם זאת,פסיכולוג, כמו גם לגרום מרומה : אופטימי , רואה אתתשוקה רימתה ! הפתגם האיראני מעביר אותו, עדחמור,נסיעת חמור יחד , אנחנו יכולים למצוא ! אבל את הטריקים של איראן , המוכריםבביזה היה כי רוב השבטים היו פרועים ודרך חיים ויצירת הכנסה,ולא עשה זאת, למעשה, אין ציביליזציה. לכן, כאשר Szvt ושגשוג , המדינה , היו להם שתיים או יותר דרכים : בן טיפוחיו איראן , לשים אותו : Cambyses , מצרים, אכד,ועילם , ו ... קח את בן חסותו . או את איראןלמלחמה! קיסרוקיסר האימפריה הרומי , משריפת : פרספוליסוקיסריה, כדי לגלות את השלל רבים. אבל באותו הזמן של נאסיר אלדין מירזה קאג'אר , אנו עדים לשינוי טיפשיים :הקסם של פעם מול זרים וחייזרים , מתחיל : בשל התהילה שלה בחו"ללמחלות המועברות במגע מיני , כמו איידס, עולם המופקר של שושלת קאג'אר . הם דורג כ: נכסים יהרסו את איראן. רק בגללשאפשר ללכתSfrkharj ! זה עדיין כיף , יש איראנים רבים . תורים ארוכים לאיראנים :שגרירות אירופית , רק כדישהם מוכרים את ביתםלכמה ימים באירופה כבויה ! . ואכילה ושתייה : צריך זנות. מסלול צמיחה של האיידס באיראן , זה מראה . שלהשוד ו: בזזו נכסים של איראן בצד, כדי לקבל את התרופה. שושלת פהלווי באיראן,השאה התחנכה באירופה, כבר לא היו מותרת. אבל יותר מעושר : שרידים תרבותיים איראניים ועתיקות , הם גילו שהם הובלו לאירופה , אך עם תחילתה שלהמהפכה אסלאמית : נחישות חזקה כדי להתמודד עם ביזה, שודוהברחת נכסים איראניים , כגון נפט ועתיק כרייה, גז,והמציאשיטה חדשה אויב : הסנקציות הייתה קן של מרגלים באמריקה בשנת 1980 , כאשר איראן נכבשה על ידי איראן דרשה חזרתו של המלך וכולם נגנבו. אמריקאים לאי בעקבות נכסים : גם איראן תצטרך : לשלם יותר , בחרו להחרים . מה שיותר גרוע : ביזה, שוד והברחה ! הם התחילו תרופות ומזון. משמעות הדבר היא איראן, לא הייתה לארה"ב את אותו מוצר , פי עשרה מהמחיר של אותו על ידי חברות אמריקניות לקנות ! אבל העם האיראני יתנגד , הם נאלצו מספר פעמים באמצעות תשלומים כדי להתמודד עם איראן לעשות כן ! וכל העולם יודע כי החובות באירופה ובאמריקה :משבר פוליטי וכלכלי , רק בגלל הונאה שאיראן עשתה. היה להםלאחזקה שלהרכוש גנוב מאיראן, העלות של ביטחון :שכר צבאי גבוה. מדגם שלהקמפיין :עיראק ואפגניסטן חסרת תועלת , יצירתחגורת ביטחון סביב איראן.

کلاهبرداری از ایران

کلاهبرداری از ایران، دو دلیل عمده دارد: اول
اینکه ایران دارای ثروت و:گنجینه های بیشمار است و: از نظر منطقه ای چهارراه اصلی جهان
محسوب میشود و: از طرف دیگر مردم ایران  مهمان نواز و: غریب دوست هستند. البته یک
روانشناس، علت گول خوردن ها را علاوه بر: خوش باوری، یک نوع هوس گول خوردن می داند!
یعنی به قول ضرب المثل ایرانی، تا موقعی که خر باشد، خر سوار هم، پیدا می شود! اما
کلاهبرداری از ایران، قبلا به صورت غارت بود: زیرا اکثر قبایل، وحشی بودند و: راه
زندگی و در آمد زایی را، نمی دانستند و در واقع، تمدن نداشتند. لذا وقتی ثزوت و
رفاه را، درایران می دیدند، دو راه بیشتر نداشتند یا: خود را تحت الحمایه ایران،
قرار دهند همانطور که: کمبوجیه، مصر ، اکد و عیلام و.. را، تحت الحمایه داشت. و یا
اینکه با ایران، از راه جنگ وارد شوند! که سزار روم و قیصر، از راه به آتش کشیدن:
تخت جمشید و قیصریه، به غنایم بسیاری دست پیدا کردند. اما در زمان ناصر الدین میرزای
قاجار، شاهد تحولی احمقانه بودیم :از این زمان دوران شیفتگی: در مقابل اجانب و
بیگانگان، آغاز می شود: فرنگ به خاطر معروفیت خود: به بیماری جنسی شبیه ایدز،
دنیای شهوترانی خاندان قاجار شد. آن ها امتیاز میدادند تا: دارایی های ایران را به
تاراج ببرند. فقط به این خاطر که:بتوانند یک سفرخارج  بروند! هنوز این لذت، در بسیاری از ایرانیان
وجود دارد. صف های طویل ایرانیان در کنار: سفارتخانه های اروپایی، فقط به این
منظور است که آنان، وطن خود را می فروشند تا: چند روزی در اوروپا!آزاد باشند. و به
مشروب خواری و: روسپی گری بپردازند. خط سیر رشد بیماری ایدز در ایران، این امر را
نشان می دهد. از دوران  غارت و: تاراج
دارایی های ایران که بگذریم، به دوران قاچاق می رسیم.  در دوران پهلوی ها در ایران، چون شاه خود
تحصیلکرده اروپا بود، دیگر نیازی به اجازه نداشتند. بلکه هرچه از ثروت و:آثار
فرهنگی و عتیقه جات ایرانی را، پیدا می کردند به اروپا منتقل می کردند!اما با آغاز
انقلاب اسلامی و: عزم جدی برای مقابله با :غارت ، تاراج و قاچاق دارایی های ایران،
مانند نفت و آثار باستانی، معدن وگاز،دشمن روش جدیدی ابداع کرد و: آن اعمال تحریم
بود!از هنگامیکه در سال 1980لانه جاسوسی آمریکا در ایران، فتح شد و: ایران خواستار
برگرداندن: شاه و کلیه اموال مسروقه  شد.
آمریکایی ها برای: پس ندادن دارایی ها و: نیز مجبور کردن ایران به: پرداخت های
بیشتر، راه تحریم را برگزیدند. کاری بدتر از: تاراج ،غارت و قاچاق! آن ها از
داروها و مواد غذایی  شروع کردند . به این
وسیله ایران، مجبور بود همان کالای آمریکایی را، به دهها برابر قیمت از: واسطه همان
شرکت های آمریکایی، خریداری کند! اما از آنجا که مردم ایران، مقاومت می کردند،
ناچار بود دهها برابر آن را از طریق: پرداخت به ضدانقلاب، به ایران پس دهد! و همه
دنیا میدانند که: بدهی های اروپا و آمریکا که: باعث بحران های مالی و سیاسی شده،
فقط بخاطر کلاهبرداری هایی بوده که: علیه ایران انجام داده اند.  زیرا مجبور بودند: برای نگهداری از: اموال دزدیده
شده از ایران، هزینه های امنیتی و: نظامی بالایی بپردازند. که نمونه آن لشکر کشی
های: بی حاصل به عراق و افغانستان، برای ایجاد کمربند امنیتی دور ایران بود.

 Tricks of Iran

Tricks of Iran have two main reasons: First, Iran
possesses wealth: and the countless treasures of the region is the main
intersection of: other people hospitable and: odd are friends. However, a psychologist,
as well as cause cheated: optimistic, sees a desire cheated! The Iranian
proverb puts it , until a donkey , a donkey ride together , we can find ! But
the tricks of Iran , formerly known as the looting was because most of the
tribes were wild and way of life and income creation , and did not , in fact,
no civilization . So when wealth and prosperity, the country saw were two or
more ways: his protégé Iran put it: Cambyses, Egypt, Akkad, and Elam, and... Take
his protégé. Or Iran into the war! Caesar and the Roman Emperor, from the burning:
Persepolis and Caesarea, to discover the many spoils. But at the time of Nasir
al-Din Mirza Qajar , we witness a transformation foolish : the fascination of
time in front of strangers and aliens , begins: Due to its fame abroad to
sexually transmitted diseases like AIDS , wanton world of the Qajar dynasty .
They were rated as: assets would devastate Iran. Just remember that they can go
for a visit! It's still fun, there are many Iranians. Long lines for the Iranians:
a European embassy, just in order that they sell their home to a few days off! Off.
And eating and drinking: should prostitution. Growth trajectory of AIDS in Iran,
it shows. Of the robbing and: looted assets of Iran aside, to get the drug. The
Pahlavi dynasty in Iran, the Shah was educated in Europe, were no longer allowed.
But more than wealth : Iranian Cultural Relics and antiques , they found they
were transported to Europe , but with the onset of the Islamic Revolution :
strong determination to deal with looting , plundering and smuggling of Iranian
assets , such as oil and Antiquities mining, gas , and invented a new method
enemy : the sanctions was a nest of spies in America in 1980 when Iran was
conquered by Iran demanded return : the king and all the property was stolen .
Americans for not following assets: Iran will also have to: pay more, chose to boycott.
What’s worse: looting, plundering and smuggling! They began medicines and food.
This means Iran, the U.S. had the same product, ten times the price of the same
by the American companies to buy! But the Iranian people will resist, they
forced several times through payments to counter Iran to do so! And the whole
world knows that the debts Europe and America: a political and financial crisis,
just because of scam that Iran has done. They had for the maintenance of the
property stolen from Iran, cost of security: a high military pay. Sample of the
campaign: the useless Iraq and Afghanistan, creating a security cordon around
Iran.

الحیل من إیران

الحیل من ایران لدیها
سببین رئیسیین : أولا ، تمتلک إیران الثروة : وکنوز لا تحصى من المنطقة هو التقاطع
الرئیسی ل : أشخاص آخرین مضیاف و : الغریب صدیقان . ومع ذلک ، وهو طبیب نفسانی ، وکذلک
یسبب لغش : متفائل ، یرى خدع الرغبة ! المثل الإیرانی یقول، حتى حمار ، رکوب حمار معا
، یمکن أن نجد ! ولکن الحیل من إیران ، والمعروف سابقا باسم عملیات السلب والنهب کان
لأن معظم القبائل کانت البریة وطریقة الحیاة و تولید الدخل ، و لم یکن، فی الواقع،
لا حضارة . وذلک عندما کانت البلاد شهدت الثروة والرخاء اثنین أو أکثر من طرق: وضع
ربیبه ایران انها : قمبیز ، مصر ، العقاد ، و عیلام ، و ... أخذ تلمیذه . أو إیران
فی الحرب! قیصر و الامبراطور الرومانی ، من حرق : برسبولیس و قیساریة ، إلى اکتشاف
العدید من الغنائم. ولکن فی وقت ناصر الدین میرزا ​​قاجار ، نشهد تحولا أحمق : سحر
من الوقت أمام الغرباء والأجانب ، ویبدأ : ونظرا ل شهرتها فی الخارج للأمراض المنقولة
جنسیا مثل الإیدز ، العالم الوحشی من سلالة قاجار . صنفت على أنها : أن الأصول تدمر
ایران . فقط تذکر أنها یمکن أن تذهب ل زیارة! انها لا تزال المرح، و هناک العدید من
الإیرانیین . طوابیر طویلة للإیرانیین : سفارة أوروبیة ، فقط من اجل ان یتمکنوا بیع
وطنهم ل بضعة أیام قبالة قبالة ! و الأکل والشرب : ینبغی الدعارة . مسار النمو من الإیدز
فی إیران ، هذا واضح. من سرقة و : نهب أصول إیران جانبا ، للحصول على المخدرات . و
رضا بهلوی فی ایران ، تلقى تعلیمه الشاه فی أوروبا ، لم یعد مسموحا . ولکن أکثر من
ثروة : الآثار الثقافیة الإیرانیة والتحف ، وجدوا أنهم نقلوا إلى أوروبا ، ولکن مع
بدایة الثورة الإسلامیة : العزیمة القویة للتعامل مع نهب ونهب وتهریب أصول إیرانیة
، مثل النفط والآثار والتعدین، و الغاز ، و اخترع طریقة العدو الجدید : کانت العقوبات
عش الجواسیس فی أمریکا فی عام 1980 عندما غزاها إیران من قبل إیران وطالب العودة: سرقت
الملک و جمیع الممتلکات . اختار دفع أکثر من ذلک، لمقاطعة : الأمیرکیون من أجل عدم
اتباع الأصول : إن إیران لدیها أیضا . ما هو أسوأ من ذلک : نهب ، نهب و تهریب ! وبدأ
الاثنان فی الأدویة والمواد الغذائیة. هذا یعنی إیران ، کانت الولایات المتحدة نفس
المنتج ، وعشرة أضعاف سعر نفس من قبل شرکات أمریکیة لشراء! ولکن الشعب الإیرانی سیقاوم
، أجبروا عدة مرات من خلال مدفوعات لمواجهة إیران أن تفعل ذلک ! ویعرف العالم کله أن
دیون أوروبا و أمریکا: الأزمة السیاسیة و المالیة ، فقط بسبب الفضیحة ان ایران لم تفعل
. کان لدیهم للحفاظ على الممتلکات المسروقة من إیران ، وتکلفة الأمن: رواتب وأجور العسکریین
عالیة . عینة من الحملة : العراق غیر مجدیة و أفغانستان ، وخلق طوقا أمنیا حول إیران

.

İran hileci

İran hileler iki ana nedeni vardır: Birincisi, İran
zenginlik sahip : ve bölgenin sayısız hazineleri ana kavşak : diğer insanların
misafirperver ve : tek arkadaş . Ancak, psikolog , hem de hile neden : iyimser
, bir arzu hile görüyor ! İran atasözü bir eşek kadar , birlikte bir eşek
binmek , biz bulabilirsiniz , koyar ! Kabilelerin en , aslında , hiçbir
medeniyet değil vahşi yaşam ve gelir yaratma yolu vardı ve yaptım çünkü Ama
eskidenyağma olarak bilinen İran hileler , oldu . Yani zenginlik ve refah ,
gördüm , ülkenin iki ya da daha fazla yol vardı : onun öğrencisi İran koydu :
Cambyses , Mısır , Akkad ve Elam , ve ... Onun himayesindeki alın . Ya da
savaşa İran ! Yanan gelen Sezar ve Roma İmparatoru , : Persepolis ve Caesarea
,birçok ganimet keşfetmek için . Ama Nasir al-Din Mirza Kaçar sırasında , bir
dönüşüm aptalca tanık : yabancı ve yabancılar önünde zaman hayranlık , başlar :
nedeniyle AIDS ,Kaçar hanedanının ahlaksız dünya gibi cinsel yolla bulaşan

hastalıklar için yurtdışındaki şöhret . Onlar olarak değerlendirilmiştir :
varlıkların İran harap olur . Sadece onlar bir ziyaret için gidebilirsiniz
unutmayın ! Hala eğlenceli , birçok İranlı vardır . İranlılar için uzun
satırları : bir kaç gün kapalı olarak evlerini satmak sadece için bir Avrupa
elçilik , Kapalı ! . Ve yeme ve içme : gereken fuhuş . İran'da AIDS Büyüme
yörünge , gösterir . Soymaktan ve :ilaç almak için , bir kenara İran varlıkları
yağmalandı . Şah Avrupa'da eğitim gördü İran'daPehlevi hanedanı , izin verildi
artık . Ama daha fazla zenginlik daha : , petrol ve Eski Eserler gibi İran
varlıkların yağma ile başa çıkmak için güçlü bir kararlılık , yağma ve
kaçakçılık , : İran Kültür Eserleri ve antika , onlar Avrupa'ya taşınan , ancak
İslam Devrimi'nin başlangıcı ile kalmıştık madencilik, gaz , ve yeni bir yöntem
düşman icat :yaptırımlar İran İran tarafından fethedildi 1980 yılında
Amerika'da casus bir yuva oldu dönüş talep : kral ve tüm mal çalındı ​​. Varlık
takip için değil Amerikalılar : İran da gerekir : daha fazla ödeme , boykot
seçti . Ne kötü : yağma , talan ve kaçakçılık ! Onlar ilaç ve gıda başladı . Bu
İran anlamına gelir , ABD aynı ürün , satın almak için Amerikan şirketleri
tarafından aynı on kat fiyat vardı ! Ama İran halkı karşı , onlar bunu yapmak
için İran'a karşı yapılan ödemeler üzerinden birkaç kez zorla ! Sırf aldatmaca
bir siyasi ve mali kriz , İran yapmış olduğu : Ve bütün dünyaborçları Avrupa ve
Amerika biliyor . Bir yüksek askeri ödeme : Onlar İran'dan çalıntımal ,
güvenlik maliyeti bakımı için vardı . Kampanyanın örnek : İran etrafında
güvenlik kordonu oluştururken gereksiz Irak ve Afganistan , .

 

  نظرات ()
در دهه محرم، دیگ ها برای دیگران می جوشد نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/۱٦

אוטופיה : Ashourai
בעשור הראשון של מוחרם : עיירות שיעיות , התאמנואוטופיה : העאשורא הוא : כל זה ביחדוסוג אחד לשני , וסלחני : הם מועיל ואף אחד לאבאוטופיה הזאת , רעב או בלי בגדים : אין ידידו ועוזר לא. בין האוטופיה מיליארדים יהיו המשך שלאוטופיה , זה העאשורא , ואני אוהב את זה מעשיכ. כל אדם , בדמיונו , העיר היא אידיאלית. באוטופיה הדמיונית הזה , אדם , נסיך, או מלך או נשיא הוא מוחלט. הפקודהשצריך להיות מוצאים להורג ! ומפרים הםמכדור הארץ! הדיקטטורה על טבעית, אבל זה קדוש. רוב העושר וכוח , אחד לעצמוורוצה את זה זכותם לדעת : משמעות הדבר היא כי : העולם מנוהל על ידיסדר חדש. על פיהדמיון : הביקורת על צורתוהסטטוס קוו . ביקורת או העלבון, ושמנוני רעה לכולם ,אוטופיה להתאמה אישית, הוא מסתתר ! ביקורת משמעותית היא שאם היה ליל, זה לא היה ! זה עובד כאן, לא עוצר . לכל אחד יש סמכות טבועה , היא כל כך עצוםשילד כל כך צעיר , כל הבחורות יפות : בתי יוקרה,לרצונות שלהם , וכמובן שאתה אחד מהם , הוא רץ להעניש אותו למקום אחר יהיה! או לאפשר לאחרים לנצל את היתרון שלו . או ילדה צעירה מדי, לעומת זאת, . רוח ה ' היא מודעת לכך :האדם שיצר בעצמו ! גן העדן של כל מפרטים אלה! גברים ונשים בגן העדן, יכולים להיות מיליון Hurieh ! וכל אישה יכולה: Ghlman מיליון . ואלה לא עניינים : שאיפות תהיה לחםבעולם. בניגוד לעולם הבא : כל מה שבלתי מוגבל : העולם הוא נצחי , הכל סופי : אינו מושלם . לכן, כאשר שני אנשים,ילדה וילד , נשואות, כי הם נלחמים זה בזה ! ואם ילדים , איסוף שלושה שערים יום שלישי! ובעולם של 7 מיליארדים , מיליארדים אוטופיה, להילחם יחד ! האידיאלים של פרט, קבוצה וקולקטיבית , שבטי , לאומי ואזורית , ללא חשבון, לא מנייה , אבל את האידיאלים של העאשורא , שאומר כל אחד ! כל האידיאלים הם עכשיו חברים . והנה זה לכולם! לגרום למישהו לפתוח את המקום לאחרים. וזו היאהעדות. אף אחד אפילו האידיאלים שלהם , ולתתלגורם של אלוהים, ולהפוך : להיות עקביים. כך אנו רואיםבמוחרם , שחין הסירלאחרים ! עוד שדיים כואב הם עבור ! והכל, מתואם מאוד תהליך : לרדת ! ירוקהבכיכר Zanjan , למרות שיש אלפי , אבל כולם אומרים דבר אחד,ודבר אחד שהם עושים.

آرمان شهر: عاشورائی،

دهه اول محرم در: شهر های شیعه نشین، تمرین یک
آرمان شهر: عاشورای است که: در آن همه باهم مهربان و: به همدیگر بخشنده و: یاری
رسان می شوند و: هیچکس در این آرمان شهر، گرسنه یا بی لباس و: بی یار و یاور نمی
ماند. ازمیان میلیادها میلیارد آرمانشهر، میتوان به تداوم یک ارمانشهر، آن هم
عاشورایی آن، دل بست و: آن را ماندگار دانست. هر انسانی، در تخیل خود، آرمان شهری
دارد. در این آرمان شهر خیالی، خود شخص، شهریار ،یا پادشاه و رئیس جمهور مطلق آن
است. هرچه دستور می دهد: باید اجرا شود! و خاطیان از روی زمین محو می شوند!
دیکتاتوری در حد اعلا، ولی مقدس و لازم است!. بیشترین ثروت و قدرت را، شخص برای
خود می خواهد و: آن راحق خود میداند تا: به این وسیله بتواند: جهان را با نظم
نوینی اداره کند. همین تخیلات اساس: انتقاد او را از وضع موجود، تشکیل می دهد. در
تمام انتقاد ها یا فحاشی ها، و بد دهنی های هرکس، یک آرمانشهر کاملا اختصاصی، مخفی
شده است! و معنی انتقادها این است که: اگر به دست من بود، اینطور نمی شد! البته
کار به همین جا، خاتمه نمی یابد. استبداد ذاتی هرکس، آنقدر وسیع است که: مثلا یک
پسر جوان، همه دختر های زیبا و: خانه های لوکس را، برای خود می خواهد و:البته اگر
یکی از آن ها، دلش را زد، برای تنبیه، او را به دیگری می بخشد! یا اجازه میدهد
دیگران، از او بهره ببرند. یا برعکس، یک دختر جوان هم همینطور. خداوند هم از چنین
روحیه ای، اگاه است زیرا: خودش این بشر را خلق کرده! لذا بهشت دارای همه: این
مشخصات است! هرمردی در بهشت، میتواند میلیون ها حوریه داشته باشد! و هر زنی
میتواند: میلیون ها غلمان. و این همه قضایا نیست: آرمان ها در دنیا به جنگ هم
میروند. زیرا برخلاف آخرت که: همه چیز نامحدود و: جاودانی است در دنیا، همه چیز
محدود و: از بین رفتنی است. بنابراین وقتی دونفر، مثلا دختر و پسری، باهم ازدواج
می کنند، آرمان آن ها به جنگ یکدیگر می روند! و اگر بچه دار شوند، جمع سه نفر سه
آرمان! و  در جهان 7 میلیاردی، میلیاردها
آرمان شهر، باهم مبارزه می کنند!آرمان شهر های فردی، گروهی و جمعی، قومی و قبیله
ای، ملی و منطقه ای، با هیچ حسابی، قابل شمارش نیست!اما آرمان شهر عاشورا، می گوید
که همه یکی هستند! همه آرمان ها با هم دوست هستند. و جا برای همه است!آرمان هرکس،
باز کردن فضا برای دیگران است. و مفهوم شهادت همین است.  حتی همه میتوانند از آرمان خود، دست بکشند و: به
یک آرمان خدایی، روی بیاورند و: یکدست شوند. لذا می بینیم در دهه محرم، دیگ ها
برای دیگران می جوشد! سینه ها زخمی میشوند برای دیگری! و دست ها همه، هماهنگ بالا
می روند و: پایین می آیند! در سبزه میدان زنجان، گرچه هزاران نفر هستند، ولی همه
یک چیز می گویند!و یک کار انجام میدهند.  

Utopia: Ashourai

In the first decade of Muharram : Shia towns , practiced a utopia : Ashura
is: it all together and kind to one another, and forgiving : they are helpful
and no one in this utopia , hungry or without clothes : no friend and helper
will not . Among Utopia billion billions would be a continuation of a utopia,
it is Ashura, and I love it as viable . Each man, in his imagination, the city
is ideal. In this imaginary utopia, person, prince, or king or president is absolute.
The command that should be executed! And violators are from the planet! The
supernatural dictatorship, but it is sacred. Most wealth and power, one for
himself and wants it their right to know: This means that: the world is run by
a new order. According to: the imagination: his criticism of the status quo
form. The criticism or insult, and oily bad for everyone, a Utopia customizable,
is hiding! Significant criticism is that if I had to, it was not! It works here,
does not stop. Everyone has inherent authority, is so vast that such a young boy,
all beautiful girls: luxury homes, to their wants, and of course you are one of
them, he ran to punish him to another will! Or allow others to take advantage
of him. Or, conversely:, a young girl too. The spirit of the Lord is aware of it:
the man who created himself! The Paradise of All These specifications! Men and
women in paradise can be Hurieh millions! And every woman can: Millions Ghelman.
And these are not matters: aspirations will be fought in the world. Unlike the Hereafter:
everything unlimited: the world is eternal, everything finite: is imperfect. So
when two people, a girl and a boy, are married, because they are fighting each other!
And if children, collecting three goals Tuesday! And the world's 7 billion,
billions of Utopias, fight together! Ideals of individual, group and collective,
tribal, national and regional, with no account, not countable, but the ideals
of Ashura, which says all are one! All ideals are now friends. And here it is
for everyone! Cause anyone to open up space for others. And this is the testimony.
Anyone even their ideals, and give to a cause of God, and turn: be consistent. So
we see in Muharram, the pot boils for others! Other sore breasts are for! And everything,
highly coordinated process: come down! Green Square in Zanjan, though there are
thousands, but they all say one thing, and one thing they do.

یوتوبیا : العاشورائین

فی العقد الأول من
المحرم : البلدات الشیعیة ، یمارس مدینة فاضلة : عاشوراء هو: کل ذلک معا و یعطفون على
بعضهم ، ومتسامح : فهی مفیدة ولیس لأحد فی هذه المدینة الفاضلة ، جائع أو بدون ملابس
: لا سوف الصدیق و المساعد لا. بین یوتوبیا ملیار ستکون استمرارا للیوتوبیا ، فمن عاشوراء
، و أنا أحب ذلک قابلة للحیاة کما . کل رجل ، فی خیاله ، والمدینة هی مثالیة . فی هذه
المدینة الفاضلة الخیالیة ، شخص ، الأمیر ، أو الملک أو الرئیس هو المطلق . الأمر الذی
یجب أن یعدم ! و المخالفین هم من کوکب الأرض ! الدکتاتوریة خارق ، وإنما هو مقدس .
معظم الثروة والسلطة ، واحد لنفسه و یرید ذلک حقهم فی معرفة ما یلی: وهذا یعنی أن
: یتم تشغیل العالم من خلال نظام جدید . وفقا ل خیال : انتقاده لل شکل الوضع الراهن.
انتقاد أو إهانة ، والزیتیة سیئة للجمیع ، وهو یوتوبیا للتخصیص، و یختبئ ! انتقادات
کبیرة هو أنه إذا کان لی ل ، لم یکن ! یعمل هنا ، لا یتوقف . کل من لدیه سلطة المتأصلة
، واسعة جدا أن مثل هذا الولد الصغیر ، کل الفتیات الجمیلات : منازل فاخرة ، ل احتیاجاتهم
، وبالطبع کنت واحدا منهم ، وقال انه رکض لمعاقبته لآخر سوف! أو السماح للآخرین للاستفادة
منه . أو ، على العکس، فتاة صغیرة جدا . روح الرب هو على علم به : الرجل الذی خلق نفسه
! الجنة من جمیع هذه المواصفات ! الرجال والنساء فی الجنة ، یمکن أن یکون الملایین
الحوریه  وبإمکان کل امرأة
: الملایین الغلمان  . و هذه لیست مسائل
: سیتم خوضها التطلعات فی العالم . على عکس الآخرة : کل شیء غیر محدود : العالم هو
الأبدیة ، کل شیء محدود : هو الکمال . حتى عندما متزوجون شخصین ، فتاة وصبی ، ، والسبب
انهم یقاتلون بعضهم البعض! و إذا کان الأطفال ، وجمع ثلاثة أهداف الثلاثاء ! و العالم
7 ملیارات ، والملیارات من یوتوبیا ، والکفاح معا! المثل من فرد أو جماعة والجماعیة
، القبلیة والوطنیة والإقلیمیة ، مع عدم وجود حساب ، ولیس معدود ، ولکن المثل عاشوراء
، التی تقول کل واحد! کل المثل الآن أصبحوا أصدقاء . وهنا هو للجمیع! تتسبب أی شخص
لفتح مساحة للآخرین . و هذه هی الشهادة . أی شخص حتى مبادئهم ، و تعطی ل سبب من الله
، و بدوره: أن تکون متسقة. لذلک نرى فی شهر محرم ، و یغلی وعاء للآخرین ! التهاب الثدی
هی آخر ل ! و کل شیء ، درجة عالیة من التنسیق العملیة: ینزل ! الساحة الخضراء فی زنجان
، رغم أن هناک آلاف ، ولکنها جمیعا أقول شیئا واحدا ، وشیء واحد یفعلونه.

Utopia : Ashourai

Muharrem ayının ilk on yılında : Şii kasaba , bir ütopya uygulanan : Aşure
: bu arada tüm ve birbirlerine karşı nazik ve bağışlayıcı : onlar yararlı ve bu
ütopya hiç kimse , aç ya da giysi olmadan : yok arkadaşı ve yardımcı olmaz .
Utopia arasında milyar milyar bir ütopya bir devamı olurdu, Aşure ve ben o
kadar canlı seviyorum. Her insan , onun hayal , şehir idealdir. Bu hayali
ütopya olarak , kişi , prens veya kral veya başkan mutlaktır.
Yürütülmelidirkomutu ! Ve ihlalgezegenden ! Doğaüstü diktatörlük , ama
kutsaldır . En zenginlik ve güç , kendisi için bir ve bilmek haklarını istiyor
: Dünya yeni bir düzen tarafından çalıştırılır : Bu ​​anlamına gelir. Hayal
gücüne göre : statükonun formun onun eleştiri . Eleştiri ya da hakaret , ve
herkes , özelleştirilebilir bir ütopya için kötü yağlı , saklıyor ! Önemli
eleştiri olsaydı , değil olmasıdır ! Burada çalışan , durmuyor . Herkes doğal
yetkisine sahip , böyle bir genç bir çocuk , bütün güzel kızlar o kadar
büyüktür : lüks evler , onların istek için , ve tabii ki bunlardan bir tanesi ,
o başka onu cezalandırmak için koştu olacak ! Ya da başkalarının onu
yararlanmak için izin verir. Ya da, tersine, bir genç kız da . Rabbin ruhu
bunun farkındadır : kendini yaratan adamdır ! Tüm bu özellikleriParadise !
Cennette Erkekler ve kadınlar , Hurieh milyonlarca olabilir! Ve her kadının
yapabilirsiniz: Milyonlarca Ghlman . Ve bu konularda değildir : özlemleri
dünyada mücadele edilecektir . Ahirette farklı : her şey sınırsız : Dünya
sonsuz , her şey sonlu : kusurlu olduğunu. Yani iki kişi , bir kız ve bir erkek
, evli , onlar birbirleriyle savaşıyorlar neden ! Ve eğer Salı üç gol toplama
çocuk , ! Ve dünyanın 7 milyar , Utopia milyarlarca , sayılabilir değil ,
hiçbir hesap ile , ! Bireysel, grup ve , kolektif kabile , ulusal ve bölgesel
İdealleri birlikte mücadele , ama diyor Aşure , ideallerini tüm vardır! Tüm
idealleri arkadaş oldu. Ve burada herkes içindir ! Herkes başkaları için yer
açmak için neden . Ve bukanıtıdır . Hatta herkes kendi idealleri ve Tanrı'nın
bir neden vermek , ve açmak : tutarlı olmak . Bu yüzden , Muharrem diğerleri
için pot kaynar bakın ! Başka bir boğaz göğüsler için! Ve her şey , son derece
süreci koordine : inmesi ! Zencan Yeşil Meydanı, orada binlerce , ama olsa
hepsi bir şey , ve yaptıkları bir şey söylüyorlar.

 

 

  نظرات ()
ما ابرقدرت ها را کنار زدیم و: حالا خود مقتدر هستیم.بنده نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/۱٥

יכולה איראן : אמריקה עשר פעמים כדי לקנות !
ייתכן שיש כמה בכירים איראניים , תמונה בשחור או כמה פקידים בארה"ב , יש לי ביטחון עצמי : שהעובדות מראות את ההפך. השמש,השמש! עננים הארוכים והחשוכים שמכסים . העובדה כיהחייב הוא תאגיד , לא עוד ! כי אין הון , כי הון חשבונאי אומר את ההבדל החיובי : התחייבויות של נכסים. אם הון זר ופיננסים הם שווה לאפס ! ואם יש לך יותר חוב : נכסים ,פשיטת רגל! חייב להיות מוצהר . באירופה ובאמריקה עכשיו יש הון עצמי שלילי , מה שאומרשגירעוןוחוב. גירעון : משאבים פנימיים וחוב :חוב : משאבים זרים. הגירעון בתקציב 50 מיליון דולרים של איראן ( 25 מיליון דולרים ) . 187 מיליון דולריםוחוב חיצוני: לא הגיעו ! בעוד שבאמריקה, הואגירעון טריליון דולר ו -17 טריליון דולרי חוב חיצוני ! באמריקה, 45 מיליון אנשים עם תלושי מזון כדי לשרוד. בעוד 450 ריאל האיראניים לנפש לחודש, סבסוד הוא ! אמריקה למעט מסים וחובות , ולא הכנסה. ושהסיבה שהאנשים מובטלים מדי,ואינו נגישים : קיצוצים נוספים בעתיד ! וויל. בעוד העתודות של איראן השנייה בגודלה גז והשלישי בעתודות נפט בעולם. אמריקה אין שום דרישות ! בעוד איראן טוענת נעה בין : כל המדינות. מה נכסיםשהוקפאו אושבשמן לא נאספו מיליארדים איראניים בכל שנה . : באמצעות הגירה חוקית : בלתי חוקיים בכל המדינות שולח . בעוד באמריקה, זקוקים לסיוע , ערב הסעודית , כוויתוקטאר. וסיוע הישראלילאמריקה ! ( קבצניםלקבצן, לחסדיו של אלוהים ) ! המונומנטים של איראן ובמוזיאונים , הרבה העצמה ותמחור : לא נקבעו. בעוד שכל היצירותבמוזיאון ואוצרות : אירופה ואמריקה, מלאה ביצירות שנגנבו מאיראן ! איראן שמן , כך שהלקוח לא עושה! בעוד באירופה ובשמן : אמריקה הוא כל כך יקר שזה שווה את הכרייה . איראני מתוק גז:הטוב ביותר הוא עדיין , או גז חמוץ הוא ההשבה או לא. או יקר. כל איראן השכנה , הדרך היחידה , הגניבה של משאבים , משותפים עם איראן שבחרה. לאיראן ישהיסטוריה של כ -60 אלף שנה ! בכל מקום באיראן הוא משעמם :אוצר שיתייחס אליו . אמריקה ובאירופה , לעומת זאת, רק שני מאה שנים של ההיסטוריה, הוא מלא במלחמה ושפיכות דמים , רצח וביזה :המערב הפרוע . לדעתנו , חלק מבכירים איראניים ולא לבכות או להתחנן :מזרים , הוא אמרמנהיג הקודש , על פיהסמכות המקומית. ואיראן יכולה לדעת את כל אמריקה , הצטרף לקנות ! לפני שלושים שנה, איתאללה ח'מיני , אמר : . צד מעצמות , דיבר ועכשיו אנחנו עצמי מוסמכים משרת אפילו לפני שלושים שנה, שכתבתי בכיהאן , הגדול ביותר של איראן :מעצמת העולם הרוחנית.

ایران می تواند: ده بار آمریکا را بخرد!

ممکن است: برخی مسئولین ایرانی، سیاه نمایی کنند
یا: برخی از مسئولین آمریکایی،غرور بیجا داشته باشند و: واقعیت ها را برعکس نشان
دهند. ولی آفتاب، آفتاب است! اگرچه مدتی، ابرهای سیاه، آن را بپوشانند. واقعیت این
است که: یک شرکت بدهکار را، کسی نمی خرد! زیرا سرمایه ای در کار نیست، چون سرمایه
در: حسابداری به معنی: تفاضل مثبت:
بدهی از دارایی است . اگر بدهی و دارایی، مساوی باشند
سرمایه صفر است! و اگر بدهی بیشتر از: دارایی باشد، ورشکستگی! باید اعلام شود.
الان اروپا و آمریکا، دارای سرمایه منفی، یعنی کسر بودجه و بدهی هست. کسر بودجه:
بدهی دولت به منابع داخلی است و: بدهیها مربوط به: منابع خارجی . ایران 50میلیارد
تومان (25میلیون دلار) کسر بودجه دارد. و 187میلیون دلار بدهی خارجی: سر رسید
نشده! در حالیکه آمریکا، یک تریلیون دلار کسر بودجه دارد و: 17تریلیون دلار بدهی
خارجی ! در آمریکا 45 میلیون نفر: با کوپن غذا زندگی می کنند. در حالیکه در ایران،
هر نفر 450هزار ریال در ماه، یارانه نقدی می گیرد! آمریکا به جز: مالیات و عوارض،
در آمدی ندارد. و آن هم به:دلیل بیکاری بیش از حد مردم، قابل وصول نبوده و: در
آینده کاهش بیشتری! خواهد داشت. در حالیکه ایران: دومین منابع گازی و: سومین منابع
نفتی  
را، در دنیا
دارد. آمریکا هیچ مطالبه ای ندارد! در حالیکه ایران مطالبات وسیعی از: تمام کشورها
دارد. چه دارایی هایی که: بلوکه شده و یا: در آمد های نفتی که وصول نشده .ایران،
هرساله میلیاردها دلار: از طریق مهاجران قانونی و: غیر قانونی به: تمام کشورها می
فرستد. در حالیکه آمریکا، محتاج کمک های عربستان ، کویت و قطر است. و:اسرائیل
منتظر کمک آمریکا! (گدا به گدا، رحمت به خدا)! آثار تاریخی و موزه ای ایران، از شدت
زیادی قابل قیمت گذاری و: محاسبه نیست. در حالیکه همه آثار: موزه ای و گنجینه های:
اروپا و آمریکا، پر است از آثار: دزدیده شده از ایران ! ایران، آنقدر نفت دارد که:
مشتری ندارد! در حالیکه نفت اروپا و: آمریکا بقدری گران است که: استخراج آن به صرفه
نیست. گاز ایران شیرین و: یهترین نوع آن است ولی، گاز دیگران یا تلخ است یا قابل
استحصال نیست. و یا گران است.همه همسایه های ایران هم، تنها راه را، دزدی از منابع
مشترک با ایران،انتخاب کرده اند. ایران دارای تاریخ 60هزار ساله است! و در هرکجای
ایران، حفاری شود به: گنج برخورد می شود. ولی آمریکا و اروپا، فقط دویست سال تاریخ،
آن هم پر از : جنگ و خونریزی و: قتل و غارت :غرب وحشی است. به نظر ما، برخی از مسئولین
ایرانی بجای: گریه کردن و یا: گدایی کردن از خارجی ها، بهتر است بنا به فرموده:
رهبر عظیم الشان، به اقتدار داخلی توجه کنند. و بدانند ایران می تواند: همه آمریکا
را، یکجا بخرد! امام خمینی سی سال پیش فرمود: ما ابرقدرت ها را کنار زدیم و: حالا
خود مقتدر هستیم.بنده هم سی سال پیش، در روزنامه کیهان نوشتم: ایران بزرگترین:
ابرقدرت معنوی جهان است.

Can Iran: America ten times to buy!

May be some Iranian officials, black picture or some U.S. officials, have
self-confidence: the facts show the opposite. The sun, the sun! The long,: dark
clouds that cover. The fact that the debtor is a corporation, no longer! Because
there is no capital, because capital accounting means the positive difference:
Liabilities of assets. If debt and finance capital are equal to zero! And if
you have more debt: assets, the bankruptcy! Must be: declared. Europe
and America now have negative equity, which means that the deficit and debt. Deficit:
internal resources and debt: the debt: foreign resources. Iran's 50 million
dollars (25 million dollars) budget deficit. And $ 187 million of external debt:
not reached! While in America, is a trillion dollar deficit and 17 trillion
dollar foreign debt! In America, 45 million people with food stamps to survive.
While the Iranian 450 Rials per person per month, subsidies are ! America
except taxes and duties, not income. And that the reason people are unemployed too,
and not accessible: more cuts in the future! Will. While Iran's second largest
gas reserves and third in oil reserves in the world. America does not have any demands!
While Iran claims range from: all countries. What assets that have been frozen
or in which the oil was not collected. Iranian billions each year: through
legal immigration: illegal in all countries sends. While in America, need
assistance, Saudi Arabia, Kuwait and Qatar. And the Israeli help for America!
(Beggar to the beggar, the mercy of God) ! Iran's monuments and museums, a lot
of intensity and Pricing: Not determined. While all the works in a museum and Treasures:
Europe and America, is full of works stolen from Iran! Iran oil so that the customer
does not! While Europe and Oil: America is so expensive that it’s worth mining.
Iranian Gas sweet: the best is yet, or sour gas is recoverable or not. Or:
expensive. Every neighboring Iran, the only way, theft of resources, shared
with Iran has chosen. Iran has a history of about 60 thousand years! Anywhere
in Iran is boring: a treasure to be treated. America and Europe, however, only
two hundred years of history, it is full of war and bloodshed, murder and plunder:
the Wild West. In our opinion, some Iranian officials rather than cry or : beg
from foreigners , it said the leader Holy , according to the local authority .
And Iran can know all of America, joined buys! Thirty years ago, Ayatollah
Khomeini said: Superpowers aside, we talked and now we are self- empowered. Servant
even thirty years ago, I wrote in Kayhan, Iran’s largest: the spiritual world superpower.

یمکن إیران: أمریکا
عشر مرات لشراء!

قد تکون بعض المسؤولین
الإیرانیین، صورة سوداء أو بعض المسؤولین الأمریکیین ، لدیهم الثقة بالنفس : إن الوقائع
تشیر إلى عکس ذلک. الشمس ، والشمس ! تغطیة طویلة ، والسحب الداکنة ذلک. حقیقة أن المدین
هی شرکة ، لم یعد ! لأنه لا یوجد رأس المال ، وذلک لأن المحاسبة رأس المال یعنی الفرق
إیجابی: الخصوم من الأصول. إذا رأس المال والدیون والتمویل تساوی صفر ! و إذا کان لدیک
المزید من الدیون : الأصول، و الإفلاس! یجب تعریف . أوروبا وأمریکا لدیها الآن قیمة
سلبیة ، وهو ما یعنی أن العجز والدیون. العجز : الموارد الداخلیة و الدیون : دیون
: الموارد الأجنبیة . ایران 50 ملیون دولار ( 25 ملیون دولار) العجز فی المیزانیة
. و 187 ملیون دولار من الدین الخارجی : لم تصل ! بینما فی أمریکا ، هو العجز تریلیون
دولار و 17 تریلیون دولار الدیون الخارجیة ! فی أمریکا ، 45 ملیون شخص مع الطوابع الغذائیة
من أجل البقاء . فی حین أن إیران 450 ریال للشخص الواحد فی الشهر ، والإعانات هی !
أمریکا باستثناء الضرائب والرسوم ، ولیس الدخل . وهذا السبب الذی یدفع الناس عاطلون
عن العمل أیضا ، ولیس فی متناول : مزید من التخفیضات فی المستقبل ! سوف. بینما ثانی
أکبر احتیاطیات من الغاز الإیرانی والثالث فی احتیاطی النفط فی العالم . أمریکا لیس
لدیها أی مطالب ! فی حین تدعی إیران تتراوح بین: جمیع البلدان. ما هی الأصول التی جمدت
أو التی لم تجمع النفط الإیرانی الملیارات کل عام : من خلال الهجرة القانونیة : غیر
القانونیة فی جمیع البلدان یرسل . بینما فی أمریکا ، تحتاج إلى المساعدة ، والمملکة
العربیة السعودیة والکویت و قطر . و المساعدة الاسرائیلیة لأمریکا ! ( الشحاذ إلى شحاذ
، و رحمة من الله ) ! المعالم الأثریة فی إیران والمتاحف ، والکثیر من الشدة و التسعیر
: غیر محدد . فی حین أن جمیع الأعمال فی متحف کنوز و : أوروبا وأمریکا ، هو الکامل
من أعمال مسروقة من إیران ! النفط الایرانی حتى أن العمیل لا! بینما أوروبا و النفط:
أمریکا مکلفة بحیث انها التعدین یستحق. الإیرانی الغاز الحلو: الأفضل هو حتى الآن،
أو الغاز الحامض هو استرداد أم لا. أو باهظة الثمن. کل إیران المجاورة ، فإن الطریقة
الوحیدة ، وسرقة الموارد ، وتقاسم مع إیران اخترته. ایران لدیها تاریخ من حوالی 60
ألف سنة ! فی أی مکان فی إیران یبعث على السأم : کنز المراد علاجها. أمریکا و أوروبا
، ومع ذلک ، اثنین فقط من مئة سنة من التاریخ ، هو کامل من الحرب وسفک الدماء والقتل
و النهب : الغرب المتوحش . وقال التسول من الأجانب أنه زعیم الکرسی ، وفقا للسلطة المحلیة
: فی رأینا ، بعض المسؤولین الایرانیین بدلا من البکاء أو . ویمکن أن إیران تعرف کل
من أمریکا ، انضم الشراء! قبل ثلاثین عاما ، قال آیة الله الخمینی : القوى العظمى جانبا،
و تحدثنا ونحن الآن المتمکن النفس خادمة حتى قبل ثلاثین عاما ، کتبت فی کیهان ، إیران
أکبر : القوة العظمى العالم الروحی .

 

Amerika on kez satın almak için : İran miyim !

Bazı İranlı yetkililer , siyah resim veya bazı ABD yetkilileri olabilir ,
kendine güven vardır: gerçekleri ters gösterir. Güneş , güneş ! Buuzun , kara
bulutlar kapsamaktadır. Borçlu bir şirket olması , artık ! Varlıkların
Yükümlülükler: orada sermaye muhasebepozitif fark anlamına gelir çünkü hiçbir
sermaye olduğu için . Borç ve mali sermayenin sıfıra eşitse ! Ve daha fazla
borç varsa : varlık ,iflas ! Ilan edilmelidir . Avrupa ve Amerika şimdi negatif
eşitlik var , hangi anlamına geliraçığı ve borç . Eksikliği : iç kaynakları ve
borç : borç : yabancı kaynaklar. İran'ın 50 milyon dolar (25 milyon dolar )
bütçe açığı . Ve dış borç 187 milyar dolardır ulaşamamıştır ! Amerika'da ise ,
bir trilyon dolarlık açığı ve 17 trilyon dolarlık dış borç ! Amerika'da , gıda
pulları ile 45 milyon kişi hayatta kalmak için . Aylık kişi başıİran 450 riyal
iken , sübvansiyonlar var! Vergi ve Yasal Yükümlülükler değil, gelir dışında
Amerika . Ve neden insanlar erişilebilir çok işsiz , ve değil : gelecekte daha
fazla kesim ! Will. Ise İran'ın en büyük ikinci gaz rezervlerinin ve dünyanın
petrol rezervlerinin üçte . Amerika herhangi bir talepleri yok! Tüm ülkeler:
İran arasında değişen iddia ederken . Ne dondurulmuş ya hangi yağ toplanan
değildi varlıkların İran her yıl milyarlarca : . Yasal göç yoluyla : tüm
ülkelerde yasadışı gönderir . Amerika'da ise , Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar
yardıma ihtiyacınız . Ve Amerika içinİsrail yardım ! (Dilenci Dilenci ,
Allah'ın merhamet ) ! İran'ın anıtlar ve müzeler , yoğunluğu ve Fiyatlandırma
bir sürü : Belirli değil. Bir müze ve Hazineleri tüm çalışmalar ise : Avrupa ve
Amerika , İran çalınan eserler dolu ! İran petrol böylece müşteri değil ki !
Avrupa ve Yağ ise : Amerika buna değer maden olduğunu çok pahalı . Gaz tatlı
İran : en iyi henüz , ya da ekşi gaz geri kazanılabilir ya da değildir. Veya .
Pahalı Her komşu İran , tek yolu , İran ile paylaşılan kaynakları , hırsızlık
seçtiniz. İran bin 60 yıllık bir geçmişi vardır ! Her yerde İran'da sıkıcı :
tedavi edilmesi gereken bir hazine . Vahşi Batı : Amerika ve Avrupa, ancak ,
tarihin sadece iki yüz yıl , savaş ve kan , cinayet ve yağma dolu . Görüşümüze
göre , bazı İranlı yetkililer yerine ağlama ya da : yabancılardan yalvarıyorum
, bu lider Kutsalyerel yönetim göre, dedi . Ve İran Amerika tüm biliyorsunuz ,
satın katıldı ! Otuz yıl önce , Ayetullah Humeyni söyledi : . Süper güçler bir
yana, biz konuştuk ve şimdi kendini güçlenmiş olan Servant hatta otuz yıl önce,
Kayhan yazdı , İran'ın en büyük : ruhani dünya süper güç .

 

  نظرات ()
اقای جان کری، کلاه سعودی ها، دیگر پشم ندارد! نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/۱٤

חשש היה במשך ארבעים שנה !
מר ג'ון קרי , כובע סעודי , צמר הוא כבר לא !
אנשים רבים חושבים כי חששות או פחדיםלסעודיה :איראן הגרעינית הוא חדשות ! וחייבת להיותהקלה! אבלהטינה ארוכת שנים נגדהסעודים ,הריסת אל בקי Jannat מתחילה. הם יודעים ששיעיםמהמעשה המגונהוכועסים כי ביום יגרום Jannat al. ויום מותו , את האידאל היהודי. והם לא , הם לא הסתירו את הפחד שלהם. בגללהממלכה, הוא שייך לאיראן. גם כאשרהנביא מוחמד נשלח , סעודיה לאיראן : מושל כללי נחשב :מושל Ctesiphon , בירת איראן (בגדדלנוכחית) קרוב. לאחר הזמן את הערביםמזאהיר , איראן ניצח , אך שינוי זה לא שבור ! לאיראנים , וקיבל את האסלאם : כניעה. הסיבה לכך היא שהמערכת האיראנית של הממשלה,והתקופה האומיית : בני עבאס בוצעה ,והדיבור בציבור : .הרשמי ( בירוקרטי ) היה פרסית. אבל הסעודים ,בעיר 80 שנים:המדינה פלשו כלהשיעי ,הלחימה נגד הפרסים נהרסה ! מאז, בכל פעם שאיראן הייתהצעד אחורה , לחשוב על הנקמה Jannat אל בקי , זה היה כישלון! בפרט, כאשר איראןלמעצמה גרעינית עם מדינות שונות החלה משא ומתן , ערב הסעודית החלה לקנות נשק. כאשר בשנת 1352 שיחה :תחנת כוחוחד משמעית : בשנת 1355נחתם החוזה באופן מיידי תעמולה נרחבת , הלך לפרסום מדגםש: סתיו 57 (1979 ) באותה שנה ושוחרר שני מיליון עותקים נמכרו ! סיפורה של איראן להשיג נשק גרעיני , רוצה לתקוף את ערב הסעודית ! עם שלושה ראשי חץ גרעיניים , בארות נפט הסעודיות השייכים לאיראן , זה התפוצץ, הם לא חולקים את שדות הקציר. אבל אמריקאים מוכנסים : שלוש פצצות באוויר, ולפוצץ : ! להרוס איראן ראה את הספר אחרי ארבעים שנה של השקתו עדיין טרי ! שונאים את הסעודים ,הפגישה האחרונה : עבדאללה מלך ג'ון קרי , כמו גם ההופעה שלך ! קרא את הספר של ג'ון קרילמלך עבדאללה לתרגם ! ומראה הבטחהכנשר ! איראנים בואו למטה ! אבל שנינו יודעיםשלא יכול לטעות ! אם זה יכול להיות בן ארבעים עשה! בארבעים שנים מאז איראן להשיג רווחים גדולים , כוח גבוה יותר, אבל שכל יום יותר ויותר חוב : הם אומללים יותר .

نگرانی های جانبی چهل ساله شد!!

O Dear John Kerry the Abdullah is empty

اقای جان کری، کلاه سعودی ها، دیگر پشم ندارد!

خیلی ها تصور می کنند: نگرانی جانبی یا ترس
عربستان از: اتمی شدن ایران خبری تازه است! و باید رفع نگرانی شود! اما این کینه
دیرینه سعودی ها، از زمان تخریب بقیع آغاز می شود. آن ها میدانند که شیعیان از:
این عمل زشت آن ها ناراحت هستند و: روزی بقیع را خواهند ساخت. و آن روز، روز مرگ
آل یهود است . و آن ها هم  هیچگاه، این ترس
خود را مخفی نکردند. زیرا عربستان از ابتدا، تعلق به ایران داشت. حتی زمانی که
پیامبر اسلام مبعوث شد،عربستان برای ایران یک: فرمانداری کل محسوب می شد و:
فرمانداران آن از تیسفون یعنی :پایتخت ایران (بغداد فعلی ) می آمدند. بعد ا ز آن
هم گرچه اعراب، در ظاهر، ایران را شکست 
دادند ولی: این دگردیسی بود نه شکست! زیرا ایرانیان خود، اسلام را پذیرفته
و: تسلیم شدند. دلیل آن هم این است که: سیستم حکومتی ایرانیان، در دوران بنی امیه
و: بنی عباس اجرا می شد.و زبان دولتی و: رسمی آنان (دیوانی) فارسی بود . اما
هنگامیکه سعودی ها، در 80 سال پیش به شهر: مدینه حمله کردند، تمام آثار شیعه را،
به نشانی اعتراض به ایرانیان، تخریب کردند! از آن زمان، هرگاه ایران قدمی برمی
داشت، به تصور انتقام بقیع، آن را محکوم می کردند! بطور مشخص وقتی ایران، برای
اتمی شدن با: کشورهای مختلف مذاکره را شروع کرد، عربستان به خرید تسلیحات روی
آورد. وقتی در سال 1352صحبت: ایجاد نیروگاه قطعی و: درسال 1355 قرارداد آن امضا شد،
بلا فاصله جنگ تبلیغاتی وسیعی، به راه افتاد که: نمونه آن انتشار کتاب: سقوط 57
(1979) بود که: در همان سال منتشر شد و: دو میلیون نسخه  به فروش رفت! در آن داستان ایران که: به سلاح
هسته ای دست یافته، می خواهد به عربستان حمله کند! با سه کلاهک هسته ای، چاه های
نفت عربستان را که: متعلق به ایران بوده، منفجر کند تا آن ها، برداشت از میادین
مشترک نکنند. ولی آمریکایی ها وارد می شوند و: هرسه بمب را در هوای ایران، منفجر
می کنند و: باعث نابودی ایران می شوند!می بینیم که داستان کتاب بعد از چهل سال، از
انتشار آن هنوز تازه است! کینه سعودی ها، در همین ملافات اخیر: جان کری با ملک
عبدالله، خود را بخوبی نشان می دهد! جان کری کتاب را خوانده و: برای ملک عبدالله
ترجمه می کند! و قول می دهد مانند عقاب! بر سر ایرانیان فرود بیاید! ولی هردو
بدانند که: هیچ غلطی نمی توانند بکنند! اگر می توانستند دراین چهل سال، انجام
میدادند! زیرا ایران دراین چهل سال، به درامدهای زیادی دست یافته، قدرت بالاتری
دارد ، در حالیکه آن ها، هر روز بدهکار تر و: بدبخت تر می شوند.

Concern
was for forty years!

Mr. John Kerry,
Saudi hat, wool is no longer!

Many
people think that concerns or fears for Saudi Arabia: a nuclear Iran is news! And
must be a relief! But the long-standing grudge against the Saudis, the Jannat
al-Baqi Demolition begins. They know that the Shiites from the indecent act and
are upset that a day would make Jannat al. And
:
the day of death, the Jewish ideal. And they never, they did not hide their fear.
Because of the kingdom, he belonged to Iran. Even when the Prophet Muhammad was
sent, Saudi Arabia to Iran: Governor General was considered: the governor of Ctesiphon,
the capital of Iran (Baghdad to current) coming. After that time the Arabs from
the fact, Iran defeated, but this change was not broke! For Iranians, and
accepted Islam: surrender. The reason is that the Iranian system of government,
and the Umayyad period: Bani Abbas were performed. , And public speaking: the
official (bureaucratic) was Persian. But the Saudis, in 80 years the city: the
medina invaded all of the Shia, the fighting against the Persians destroyed! Since
then, whenever Iran was a step back, to think of revenge Jannat al-Baqi, it was
doomed! In particular, when Iran for nuclear power with various countries began
negotiations, Saudi Arabia began to buy arms. When in 1352 talk: a power plant
and conclusive: in 1355 the contract was signed immediately propaganda extensively,
went to that sample publication: Fall 57 (1979) that same year and released two
million copies sold! The story of Iran to acquire nuclear weapons, wants to
attack Saudi Arabia! With three nuclear warheads, the Saudi oil wells that
belong to Iran, it blew up, they do not share the harvest fields. But Americans
are inserted: three bombs in the air, and blow up: destroy Iran are! See the
book after forty years of its release is still fresh! Hate the Saudis, the
recent meeting: John Kerry’s King Abdullah, as well as your show! Read the book
of John Kerry for King Abdullah to translate! And shows promise as an eagle! Iranians
come on down! But both know that can do no wrong! If this could be forty years
old did! In the forty years since Iran to acquire great earnings, higher power,
but that every day more and more debt: they are more miserable.

 

کان القلق لمدة أربعین سنة!

السید جون کیری ، وقبعة السعودیة ، والصوف لم یعد !

کثیر من الناس یعتقدون أن المخاوف أو مخاوف
على المملکة العربیة السعودیة: وجود إیران نوویة هو الخبر ! و یجب أن یکون مصدر ارتیاح
! ولکن ضغینة طویلة الأمد ضد السعودیین ، یبدأ البقیع هدم جنات . أنهم یعرفون أن مستاؤون
الشیعة من الفعل المنافی للحشمة ، وأنه فی الیوم من شأنه أن یجعل جنات . ویوم الموت،
و مثالیة الیهودی . وأنها أبدا ، فإنهم لم یخفوا خوفهم . لأن للمملکة ، وقال انه ینتمی
الى ایران . حتى عندما بعث فیهم نبی محمد ، المملکة العربیة السعودیة إلى إیران: اعتبرت
الحاکم العام : محافظ المدائن ، عاصمة إیران ( بغداد الحالیة ) القادمة . بعد ذلک الوقت
العرب من ظاهر ، هزم إیران ، ولکن لم یتم کسر هذا التغییر ! بالنسبة للایرانیین ، وقبلت
الإسلام : الاستسلام. والسبب هو أن النظام الإیرانی من الحکومة ، و العصر الأموی :
بنی عباس أجریت ، و الخطابة : وکان المسؤول ( البیروقراطیة ) الفارسی . لکن السعودیین
، فی 80 عاما فی المدینة : المدینة المنورة غزت کل من الشیعة، فإن القتال ضد الفرس
تدمیرها! ومنذ ذلک الحین ، کلما کانت إیران خطوة إلى الوراء ، إلى التفکیر فی الانتقام
جنات الباقی ، کان محکوما علیه! على وجه الخصوص، عندما للطاقة النوویة مع بلدان مختلفة
بدأت إیران المفاوضات ، بدأت المملکة العربیة السعودیة لشراء الأسلحة . عام 1352 عندما
نقاش : محطة لتولید الکهرباء و قاطعة : عام 1355 تم توقیع العقد على الفور الدعایة
على نطاق واسع ، وذهب إلى أن نشر عینة : سقوط 57 (1979 ) فی نفس العام وأفرج عنه ملیونی
نسخة بیعت ! قصة إیران لامتلاک أسلحة نوویة ، یرید أن یهاجم المملکة العربیة السعودیة
! مع ثلاثة رؤوس نوویة ، و آبار النفط السعودیة التی تنتمی إلى إیران ، فإنه فجروا
، وأنها لا تشترک فی حقول الحصاد. لکن الأمیرکیین تندس : ثلاث قنابل فی الهواء ، وتفجیر
: ! تدمیر إیران و اطلع على الکتاب بعد أربعین عاما من صدوره لا تزال حیة ! أکره السعودیین
، الاجتماع الذی عقد مؤخرا : جون کیری الملک عبد الله ، وکذلک العرض الخاص بک ! قراءة
کتاب جون کیری للملک عبد الله لترجمة ! و یظهر وعد مثل نسر ! الإیرانیون تأتی فی أسفل
! ولکن کلا نعرف أن تستطیع أن تفعل أی خطأ ! إذا کان هذا یمکن أن یکون أربعین عاما
لم یبلغ من العمر! فی أربعین عاما منذ ایران للحصول على أرباح کبیرة، أکبر من الطاقة
، ولکن هذا الدین کل یوم أکثر وأکثر : هم أکثر بؤسا
.

Endişe
kırk yıl oldu!

Bay John
Kerry , Suudi şapka , yün artık !

Nükleer
bir İran haber : Birçok kişi endişe veya Suudi Arabistan için korkuları
olduğunu düşünüyorum ! Ve bir rahatlama olmalı! Ama Suudiler karşı uzun süreli
kin ,Cennet el- Baki Yıkım başlar . Bunlaruygunsuz hareket gelen Şiiler ve bir
gün Jannat al yapacağı üzgün olduğunu biliyorum . Ve ölüm günü , Yahudi ideal
bir . Ve onlar , onların korku gizlemedi asla . Çünkü krallık , İran'a ait .
İran'aPeygamberimiz gönderildi bile , Suudi Arabistan : Genel Vali kabul edildi
: Ctesiphon valisi , İran'ın başkenti ( Bağdat günümüze) geliyor . Zahir gelen
o zaman Araplar sonra , İran mağlup , ama bu değişiklik kırdı değildi!
İranlılar için , ve Müslümanlığı kabul : teslim . . Bani Abbas yapıldı , ve
topluluk önünde konuşma : nedeni hükümetin İran sistemi ve Emevi dönemi
olduğunu resmi ( bürokratik ) Farsça oldu . Ama Suudiler , 80 yıl şehir :
Medine Şii tüm işgal , Perslere karşımücadele yok ! O zamandan beri , İran
intikam Cennet el- Baki düşünmek , bir adım geri döndü zaman , o mahkum oldu!
Özellikle , İran çeşitli ülkelerle nükleer enerji için görüşmeler başladı ,
Suudi Arabistan silah satın almaya başladı. Ne zaman 1.352 konuşma : bir
elektrik santrali ve kesin : Fall 57 (1979 ) aynı yıl ve iki milyon serbest :
1355 sözleşme yoğun hemen propagandası imzalandı , bu örnek yayın gitti kopya
sattı ! Nükleer silah elde etmek için İran hikayesi , Suudi Arabistan saldırmak
istiyorsa ! Üç nükleer savaş başlığı , İran'a aitSuudi petrol kuyuları ile,
havaya uçurdu , onlar hasat alanları paylaşmayın. Havada üç bomba ve havaya
uçurmak : Ama Amerikalılar eklenir ! İran yok Piyasaya kırk yıl sonra kitap
bakın hala taze olan ! John Kerry Kralı Abdullah , hem de göstermek : Suudiler
,son toplantıda nefret ediyorum ! Çevirmek için Kral Abdullah John Kerrykitap
okuyun ! Ve gösterir bir kartal olarak söz veriyorum! İranlılar aşağı gel ! Ama
hiçbir yanlış yapabilirsiniz ikimiz de biliyoruz ! Bu kırk yıl olabilir Eğer
eski yaptı! İran büyük kazanç , yüksek güç , ama her geçen gün daha fazla borç
bu elde etmek bu yana kırk yıl içinde : daha mutsuz .

 

  نظرات ()
برخی فکر می کنند: تحریم ها، کار خارجی ها است نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/۱۳

סנקציות פנימיות
יש אנשים שחושבים : סנקציות , זרים עובדים ! אבל זה לא אמריקאים או אירופים , עם אינטליגנציה קטנה שהם לעולם לא חושבים על זה. בגלל שהם הראו שחברה והתרבות , ישהבנה מלאה . אז זההצעה : אנשים אינטליגנטיים ומשכילים , ואיראן הסמכותית. מכיוון שכל הסנקציות , והורהמהדי האשמי : קבוצות Sazegara פיתחה : השלבים הבאים המוצעים. מההתחלה , הכלקונספירציה נגד איראן ,האיראנים שחיים מחוץלעיצוב. מאזג'אודת טורקית אמרה שאם אנחנו רוצים להתקדם , גם אם יש לי חולים העגבניות שלי! ועלי TaghizadehוAkhundzadeh , הוא חזר והדגיש בין חברים קומוניסטיים : . קטן מירזה חאן, שחתך את ראשו. לא כל האנשים , יכולים לשנות . עם זאת , עלינו להכיר את השינויים הללו , וזה מובן. לדוגמה, כאשר רפסנג'אני אמר בעבר, כל עוד התמיכה של ארה"ב בישראל, האויב שלנו נשאר ! רשומות כתוב מתרגמת אפילו קולוניאליזם. אבל עכשיו אומר : 'מוות לאמריקה הוסר אימאם , הסכים לא מפתיע ! מטהרי חודשים או כאשרהשפה : הוא היה דובר פיתוי , אמרו שהוא הייתי שם : 88 מילה היית תככים יקרים ! מוזר לומר שלא כל הדברים שהפתיעו אפילו את עצמו , גם הוא לא מקובל ! כך גם אסור . כל המילים יש , יש לבחון : למרות שאנו יודעים : אמריקה היא 17 טריליון דולריםבחוב : אירופה מדי. בנסיבות אלה הוא לא רקהחייב,הנושה לא שילם כל כספי נפט איראני לאומי : רק פריט אחד הוא 22 מליארד דולרים מסין ! שכבר הכניס לאחרונה. בנוסף מאה מליארד דולרי רזרבות דולריות באיראן היא בחוץ! מאז המהפכה אסלאמית , נגד המהפכה, בורח , כל מה שנמכרה והמירה לדולרים : נלקחת החוצה : ולאחר מכן לאמריקה : אירופה הורה : להקפיא את הנכסים של איראן. לאחר שהלוויינים עצמם, לעודד אותם , הם למכור את הנכס שלהם ורכושם , והמירו לדולרים : מערב חייב ללכת! והיכן להשקיע . אם כל הסכומים אלהלחשבון , אולי לטענת איראן היא יותר מ -17 טריליון דולרים. בישראל , כמו גם, יצר את כלהיהודי העשיר, נסעתי לאיראן : שבו הם משקיעים . והשתלט על תפקידי מפתח . נשיא : הקצב משה ( משה סאב ) הפך אותו להופיע כיח'אתמי במסתור , איבד ! כל הסדרות הן בהנחה , אם רק אחד יכול להיות חכם : וכי אנו מקבלים : כלהעולם הוא הבית שלי! אמריקה הבריטית , סין וברית המועצות ,הסכסוך הישראלי ערבי ,מטבע האיראני , מנוהלים : אם תחזור , יהיה כולם איבד את הכסף ! ואיראנים ,והם רחומיםלהתרעמו זה בגלל כל האנשים בעולם הם ההיסטוריה האיראנית מוכיחה כי כל איראןוהים הכספי : בעולם הגרו .

تحریم ها داخلی است

برخی فکر می کنند: تحریم ها، کار خارجی ها است!
ولی اینطور نیست، آمریکایی ها یا اروپایی ها ،با آن هوش کمی که دارند، هرگز فکرشان
به این مسئله نمی رسید. زیرا آن ها نشان داده اند که: از جامعه و فرهنگ ایرانی،
شناخت کاملی ندارند. لذا این یک پیشنهاد از: سوی افراد باهوش و تحصیلکرده، و قدرت
طلب ایرانی است. زیرا تمام مراحل تحریم را، به دستور مهدی هاشمی و: گروه سازگارا
تهیه کرده اند و: مراحل بعدی را هم پیشنهاد داده اند!. از همان ابتدا، هر توطئه ای
علیه ایران بوده، از خارج نشینان ایرانی طراحی می شده. چه از موقعی که جودت ترکیه
ای گفت: اگر ما بخواهیم پیشرفت کنیم، حتی مرض فرنگی راهم باید بگیریم! و  تقی زاده ها و فتحعلی آخوندزاده  ها، آن را تکرار کردند.تا کمونیست همرزم: میرزا
کوچک خان که: او را سربرید. البته همه آدم ها، تغییراتی می کنند. ولی باید این تغییرات
را شناخت و: آن را فهمید. مثلا وقتی هاشمی رفسنجانی، قبلا گفته تا مادامی که
آمریکا، از اسرائیل حمایت می کند، دشمنی ما به قوت خود باقی است! و حتی کتاب
کارنامه استعمار را ترجمه می کند. ولی حالا می گوید: امام با حذف شعار مرگ بر
آمریکا، موافق بوده، نباید تعجب کرد! یا وقتی مطهری ماه ها از زبان: فتنه سخن گوی
آن ها بوده، حالا می گوید کاش می گذاشتیم: فتنه گران 88 حرفشان را می زدند! حرف
عجیبی نیست!یعنی همه حرفهایی که :حتی خودش زده را هم، قبول ندارد! لذا تحریم هم
همینطور است. همه حرفهایی که زده اند، باید مورد بررسی قرار گیرد: ما می دانیم در
حالیکه: آمریکا 17 تریلیون دلار بدهی دارد و: اروپا هم همینطور. در این شرایط
ایران نه تنها بدهکار نیست ، طلبکار هم است!هیچ کشوری پول نفت ایران را نپرداخته: فقط
یک قلم 22 میلیارد دلار آن: از چین است! که به تازگی رو شده.علاوه بر آن:صد
میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران، در خارج است! از همان زمان پیروزی انقلاب اسلامی ،
ضد انقلاب های فراری، همه چیز خود را فروخته تبدیل به دلار کردند و: به خارج بردند
و: بعد هم به آمریکا و:اروپا دستور دادند: دارایی های ایران را بلوکه کنند. بعد هم
با ماهواره های خودشان، همه را ترغیب کردند: مال و اموال خود را بفروشند، و تبدیل
به دلار کنند و: راهی غرب شوند! و در آن جا سرمایه گذاری کنند. اگر همه اینها
سرجمع حساب شود، شاید طلب ایران از 17تریلیون دلار هم بیشتر شود. اسرائیل را هم همین
ها، بوجود آوردند: تمام ثروتمندان یهودی، از ایران رفتند و: در آنجا سرمایه گذاری
کردند. و پست های کلیدی را در دست گرفتند. از رئیس جمهور: موسی قصاب!(موشه کاساب)
گرفته تا: آن هایی که با خاتمی در ظاهر و در خفا، دست دادند! همه یک سلسله
هستند!این فرض، فقط در یک صورت میتواند عاقلانه باشد: و آن اینکه قبول کنیم: همه
دنیا سرای من است! آمریکا وانگلیس ، چین و شوروی،اعراب و اسرائیل، همه با پول
ایران، اداره می شوند و:اگر قرار باشد این پول ها برگردد، همه ازبین می روند! و
ایرانی ها، دل رحم هستند و: به این کار راضی نیستند زیرا: همه مردم دنیا،ایرانی
هستند و: تاریخ هم نشان میدهد که: همه از ایران و از: کنار دریای خزر به: سراسر
جهان، کوچ کرده اند..

Internal sanctions

Some people think: sanctions, foreigners working! But
it's not Americans or Europeans, with little intelligence that they will not
ever think of it. Because
:
they have shown that society and culture have a complete understanding. So it's
a suggestion: the intelligent and educated people, and authoritarian Iran.
Because all of the sanctions, and ordered the Mehdi Hashemi: Sazegara groups
have developed: the proposed next steps. From the beginning, everything is a
conspiracy against Iran, the Iranians who live outside of the design. Since the
Turkish Jawdat said if we want to make progress, even if I’ll have my tomatoes!
And Ali Taghizadeh and Akhundzadeh, it reiterated. Between communist comrades:
small Mirza Khan, who cut his head. Not all people can change. However, we must
recognize these changes and it understood. For example, when Rafsanjani said
before, so long as America's support for Israel, our enemy remains! Scripture
records translate even colonialism. But now says: 'Death to America Imam removed,
had agreed not surprising! Motahari months or when the language: it was
temptation spokesperson, said he would put: 88 words would intrigue expensive! Strange
to say not all of the things that surprised even he, too, is not acceptable! So
too is banned. All words have, should be examined: While we know: America is 17
trillion dollars in debt: Europe too. In these circumstances is not only the debtor,
the creditor has not paid any National Iranian Oil Money: Only one item is $ 22
billion from China! Which has recently been put? Additionally hundred billion
dollar reserves in Iran are out! Since the Islamic Revolution,
counter-revolution, runaway, everything was sold and converted into dollars:
taken out: and then to America: Europe ordered: to freeze the assets of Iran. After
the satellites themselves, encourage them, they sell their property and possessions,
and converted to dollars: West must go ! And: where to invest. If all these
totals to account perhaps claim Iran is more than 17 trillion dollars. In
Israel as well, created all the rich Jew, went to Iran: where they invest. And:
took over key posts. THE PRESIDENT: Butcher Moses (Moshe Kasab) has made ​​it
appear that the Khatami in hiding, lost! All series are assuming, if only one
can be wise: and that we accept: All the world is my house! British America,
China and the Soviet Union, the Arab-Israeli conflict, the Iranian currency,
are run: If the money back, all will be lost! And Iranians, and are
compassionate to resented it because of all the people in the world are Iranian
history demonstrates that all of Iran and the Caspian Sea: worldwide have migrated.

العقوبات الداخلیة

بعض الناس یعتقدون
: العقوبات ، أجانب یعملون ! ولکنها لیست الأمیرکیین أو الأوروبیین ، مع القلیل من
المعلومات الاستخباراتیة بأنها لن تفکر أبدا منه. لأنها أظهرت أن المجتمع والثقافة
، لدیها فهم کامل . لذلک هو اقتراح: الشعب ذکی و متعلم ، وإیران الاستبدادیة . لأن
کل العقوبات ، وأمرت مهدی هاشمی : لقد طورت الجماعات سازیغارا : الخطوات القادمة المقترحة
. من البدایة، کل شیء هو مؤامرة ضد إیران ، فإن الإیرانیین الذین یعیشون خارج التصمیم.
منذ قال جودت الترکی إذا أردنا أن نحرز تقدما ، حتى إذا کان لدیک سوء الطماطم بلدی!
وعلی
و آخوندزاده ، فإنه کرر بین الرفاق الشیوعیین :
. صغیرة میرزا ​​خان ، الذی قطع رأسه . لیس کل الناس ، یمکن أن تتغیر . ومع ذلک ، علینا
أن ندرک هذه التغییرات وأنها مفهومة. على سبیل المثال ، عندما قال رفسنجانی قبل ، طالما
دعم أمیرکا ل إسرائیل ، لا یزال عدونا ! سجلات الکتاب المقدس یترجم حتى الاستعمار
. ولکن الآن یقول: ' کان الموت لامریکا الإمام إزالتها، وافقت لیس من المستغرب ! کان
المتحدث باسم إغراء ، وقال انه سیضع : أشهر مطهری أو عندما تکون اللغة التی 88 کلمة
دسیسة باهظة الثمن! من الغریب القول لیس کل من الأشیاء التی فاجأ حتى نفسه ، أیضا ،
أمر غیر مقبول ! فکذلک محظور . و ، یجب فحص جمیع الکلمات : فی حین أننا نعلم : أمریکا
هو 17 تریلیون دولار فی الدیون : أوروبا أیضا . فی هذه الظروف لیس فقط المدین ، لم
یدفع للدائن أی أموال النفط الوطنیة الایرانیة : عنصر واحد فقط هو 22 ملیار دولار من
الصین ! الذی تم مؤخرا وضع . بالإضافة إلى مائة ملیار دولار احتیاطی من الدولار فی
إیران هو خارج ! منذ الثورة الإسلامیة ، الثورة المضادة ، هارب ، کل شیء تم بیعها وتحویلها
إلى دولارات : یؤخذ بها : ومن ثم إلى أمریکا : أمرت أوروبا : لتجمید أصول إیران . بعد
الأقمار الصناعیة نفسها ، وتشجیعهم ، یبیعون ممتلکاتهم و ممتلکات ، وتحویلها إلى دولارات
: الغرب یجب أن یذهب! و أین تستثمر . إذا کل هذه المجامیع إلى حسابک ، وربما یدعون
إیران هو أکثر من 17 تریلیون دولار . فی إسرائیل أیضا، خلق کل یهودی غنی ، وذهب إلى
إیران : أین یستثمرون فیها. و تولى المناصب الرئیسیة . الرئیس: جزار موسى ( موشیه کساب
) جعلت یبدو أن خاتمی فی الخفاء ، المفقودة! کل سلسلة على افتراض ، إذا کان واحد فقط
یمکن أن یکون من الحکمة : و أن نقبل : کل العالم هو بیتی! یتم تشغیل البریطانیة أمریکا
والصین و الاتحاد السوفیاتی ، والصراع العربی الإسرائیلی ، و العملة الإیرانیة ، :
إذا کان المال ، ستفقد کل شیء! والإیرانیین ، و الرأفة هی ل استیاء أنه بسبب کل الناس
فی العالم هم یوضح التاریخ الإیرانی أن کل من إیران وبحر قزوین : فی جمیع أنحاء العالم
هاجروا
.

İç yaptırımlar

Bazı insanlar düşünüyorum: yaptırımlar , yabancıların
çalışma ! Ama onlar hiç düşünemiyorum olacak o küçük zeka ile değil,
Amerikalılar veya Avrupalılar var . Çünkü toplum ve kültür , tam bir anlayışa
sahip olduğunu göstermiştir . Bu yüzden bir öneri:zeki ve eğitimli insanlar ve
otoriter İran . Yaptırımların tüm , ve Mehdi Haşimi sipariş için : Sazegara
grupları geliştirdik :Önerilen sonraki adımlar . Başından beri , her şey İran'a
karşı bir komplo ,tasarım dışında yaşayanİranlılar olduğunu. Türk Jawdat
ilerleme yapmak istiyorsanız söyledi yana , bile hasta benim domates var ! Ve
Ali Taghizadeh ve Akhundzadeh , bu yineledi komünist yoldaşlar arasında: .
Başını kesip küçük Mirza Han , . Tüm insanlar , değiştirebilirsiniz değil .
Ancak, bu değişikliklerin farkında olmalı ve anlaşılır . Örneğin , Rafsancani
önce de söylediğim zaman , bu kadar uzun İsrail'e Amerika'nın desteği olarak ,
bizim düşman kalır ! Kutsal kayıtları bile sömürgecilik çevirir . Ama şimdi
diyor ki: ' kaldırıldı Amerika İmam , ölüm şaşırtıcı değil kabul etmişti !
Motahari ay veyadil : o günaha sözcüsü , o vereceğini söyledi : 88 kelime
entrika pahalı olur ! Hatta kendisi sürprizşeyler her değil demek tuhaf , çok ,
kabul edilemez ! Bu yüzden de yasaklanmıştır. Tüm sözcükler , incelenmelidir
adres: Bildiğimiz olsa : çok Avrupa: Amerika borç 17 trilyon dolar. Bu
koşullarda borçlu değil sadece , alacaklı herhangi bir İran Milli Petrol Para
ödenmiş değil : Sadece bir öğe Çin 22 milyar $ ' olduğunu ! Hangi son
konulmuştur . İran'da Ayrıca yüz milyar dolar rezervlerini çıktı! Amerika'ya ve
sonra : İslam Devrimi'nden bu yana , karşı-devrim , kaçak , her şey satıldı ve
dolar dönüştürülür : çıkarıldı Avrupa emretti: İran varlıklarını dondurmak için
. Uydular sonra kendilerini , onları teşvik , kendi mal ve eşyalarını satmak ve
dolar dönüştürülür : Batı gitmek gerekir ! Ve nerede yatırım yapmak . Hesabına
tüm bu toplamlar , belki de İran fazla 17 trilyon dolar olduğunu iddia edin.
İsrail'de de , tüm zengin Yahudi oluşturulan İran'a gitti : onlar yatırım
nerede . Ve anahtar mesaj devraldı . BAŞKAN : Kasap Musa ( Moşe Kasab ) bu
saklanarakHatemi , kayıp görünür yaptı ! Ve biz kabul ettiğimiz : sadece tek
bir akıllı olabilir eğer tüm serisi , varsayarak , tüm dünya benim evim !
İngiliz Amerika , Çin ve Sovyetler Birliği ,Arap - İsrail çatışması ,İran para
birimi , işletilmektedir :para iade , tüm kaybolur ise ! Dünya çapında göç : Ve
İranlılar , ve çünkü dünyadaki tüm insanların bunu reddetmiş merhametli olan
İran tarihi İran ve Hazar Denizi'nin bütün olduğunu gösteriyor vardır .

 

  نظرات ()
صندوق بین المللى پول:گور ش کجا بود که، کفن داشته باشد! نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/۱٢

איפה S היה הקברשל קרן המטבע הבינלאומית, במאי התכריכים !
הדולר יהיה שלושה דולרים פחות, זה חיוני משתי סיבות : אחד חיצוני ואחד פנימי, חיצוני הקשורים ל: תיבת מתכון : כסף בינלאומישאומר את כל זה שווה את הכסף, את ירידת הדולר : כדי לגרום להם להרגיש את כוח ! שנית, משוםשחובתו של כל בני האדם , בדולרים,וזה צריך להיות ריאלים Ferdowsi , הם אינם מזיקים ! אז הם אומרים לנו להחרים אתכם! עכשיו, 22 מליארד דולרים מהכנסות נפט : אחמדינג'אד הפך ברור: כי בסין , אתה עדיין תהיה מופתע ! והעתיד : לאן הוא הולך? נושא הסנקציות , המשחק עצמו בנוי ! האמברגו קיים. אמריקה או לקרן המטבע הבינלאומית , אם לצטט את השפה הפרסית : איפההיה הקברשהתכריכים הוא ? המדינה היא 17 טריליון דולריםבחוב, שיכול לעזור : לאחרים לעשות? או אם לצטט את השפות פרסיות :אור שהורשה להיכנסלבית,המסגד אסור! בסך הכל, אם הייתרופא,ביטוי של רפואה משלו ! גברים הם פגעו לפני מאות שנים כדי להביא המערבי : להשוות ! אמנם זה לא שונה סטטיסטיתממתמטיקה , סטטיסטיקה והסתברות, זה קשור מבחינה מתמטית אל העבר. סטטיסטיקה הן עכשיו. ואפשרויות עתידיות . נתוני תיירות לצרפת, כאשר פריס הייתההכלה של הערים בעולם, נמצאים. אבל יודע שכל חתונה, הכלה לא תימשך לעד ! יום אחד זה יהפוך למכשפה . היא תחליף הף הףשלא נושא אותו. או בניו יורקלזמן בניו יורק, היא כיום גרועה יותר מאשריורק Taghizadeh ים ישן " : ! מחלה ממארת מינית של עגבניות ! אבל גברים חושבים : עגבניות,בכיתה תמיד החוצה! ומעלה. זה מצער, כי Taghizade לאחר ארבעים שנה , שהם טועים , אבל החבר 'ה האלה הם אפילו לא טעות מוכנה לגלות Taghizadeh . קרן המטבע הבינלאומית או האו"ם , הואזמן חשוב לעצמה! ייתכן שבא והולכים, אבל תמיד ב, לא מפנהבעקב. אבל יש גברים תרנגולת רגל אחת : אלפי , מנהיג מבחינה כלכלית ופשט את הרגל מבחינה פוליטית אומרים שהם פתוחים לגברים הם לא שומעים ! או לומר שלא היית המערב! אמא גרה שםולקח לקרוא ! כולנו מדברים על אותו דבר: זה לוקח הציצי של לולו ! זה כל הרוחות חמודותוTNM הרסו כל CD . תאמינו! עכשיו זה לפני ארבעים שנה. אםהזמן בשבילך כדי לעמוד, לא עבור העם :העולם השתנה.

صندوق بین المللى پول:گور ش کجا بود که، کفن داشته باشد!

اینکه نمی گذارند دلار از: سه هزار تومان
کمتر شود، دو دلیل اساسی دارد:یکی  خارجی و
یکی  داخلی، خارجی آن مربوط به: دستور العمل
صندوق: بین المللی پول است که: می گوید باید ارزش کلیه پولها، در مقابل دلار کاهش یابد
تا: آن ها احساس قدرت بکنند! دوم هم، چون حق ماموریت همه آقایان، به دلار است، و باید
آن ها را در خیابان فردوسی تبدیل به ریال کنند، ضرر میکنند! لذا خودشان می گویند: ما
را تحریم کنید! الان هم 22 میلیارد دلار از: در آمد های نفتی: احمدی ن‍ژاد معلوم شد:
که در دست چین  و ماچین بوده، خواهید دید باز
هم گم می شود! و دولت بعدی: خواهد گفت کجا رفته؟ لذا مسئله تحریم هم ،بازی خود
داخلی ها است!تحریمی وجود ندارد . یعنی آمریکا و یا صندوق بین المللی پول، به قول
فارسی زبان ها: گورش کجا بود که: کفن داشته باشد؟ آیا کشوری که 17 هزار میلیارد
دلار، بدهی دارد می تواند کمک به: دیگران هم بکند؟ یا به قول فارسی زبان ها :
چراغی که به خانه روا است، به مسجد حرام است؟! کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا
نمودی! آقایان میروند آمار های صد سال: پیش غرب  را می اورند و: مقایسه می کنند! در حالیکه آمار
معنی اش این نیست، فرق ریاضی ، آمار و احتمالات همین است: ریاضی مربوط به گذشته
است. آمار مربوط به حالا است. و احتمالات مربوط به آینده. مثلا ارقام گردشگری
فرانسه را، زمانی که پاریس: عروس شهرهای دنیا بود، می اورند. ولی نمی دانند که: هر
عروسی بالاخره همیشه عروس نمی ماند! یک روز هم تبدیل به عفریته می شود. پیرزن هاف
هاف ویی که: هیچکس تحمل او را ندارد. یا نیویورک یک زمانی، نیویورک بوده، الان از
کهنه یورک هم بدتر است!به قول تقی زاده: فرنگی یعنی بیماری جنسی  بدخیم! ولی آقایان فکر می کنند: فرنگی یعنی یک
های کلاس: همیشه های ! و بالا. بدبختی این است که: تقی زاده ها بعد از چهل سال،
فهمیدند که اشتباه کردند ولی: این آقایان حاضر نیستند حتی: اشتباه تقی زاده ها را
بفهمند. صندوق بین المللی پول یا: سازمان ملل، یک زمانی برای خودش مهم بوده! و برو
بیایی داشته، ولی همیشه که در،بر روی یک پاشنه نمی چرخد. اما مرغ آقایان، یک پا
دارد: هزاری هم، رهبر معظم انقلاب بگوید اینها ورشکسته اقتصادی و سیاسی هستند،  باز آقایان خود را به نشنیدن میزنند! و یا می
گویند: شما که غرب نبودید! مادر انجا زندگی کردیم و: درس خواندیم! تمام حرف ما هم،
همین است: آن ممه را لولو برد! آن همه ناز و تنعم را، باد دی ازبین برد!. این را
باور کنید!! الان دیگر چهل سال پیش نیست. اگر زمان برای شما ایستاده، برای مردم
اینطور نیست: دنیا عوض شده است.  

IMF: Where
was her Cemetery?, have shroud?

The dollar
will be three dollars less, it is essential for two reasons: one external and
one internal, external related to: Recipe Box: International money that says it
all worth the money, the dollar decline: to make them feel the power! Second,
because the duty of all men, in dollars, and should it become Ferdowsi Rials,
they are harmless! So they say we boycott you! Now, $ 22 billion of oil revenues:
Ahmadinejad became clear: that in China, you will still be amazed! And the future:
Where will he go? The sanctions issue, the game itself is built! Embargo
exists. America or the International Monetary Fund, to quote Persian languages
​​: where that is shrouded? The country is 17 trillion dollars in debt that can
help: the others do? Or to quote Persian languages ​​: a light that is allowed
into the house, the mosque is forbidden! Overall, if you were a doctor, a
manifestation of his own medicine! Men are hit hundreds of years ago to bring west:
compare! While it is not statistically different from mathematics, statistics
and probability, this is mathematically related to the past. Statistics are now.
And: future possibilities. Tourism figures for France, when Paris was the bride
of the cities of the world, are. But know that every wedding, the bride will
not last forever! One day it will become a sorceress. She Huff Huff: substitute
that has no bearing him. Or New York for a time in New York is now worse than
the old York! 's Taghizadeh: Sexual malignant disease of tomatoes! But men think:
tomatoes, a class always out! And: above. It is unfortunate that Taghizadeh
after forty years, that they were wrong, but these guys are not even willing
mistake to discover Taghizadeh. IMF or UN is an important time for herself! May
come and go, but always in, not turning on a heel. But hen men have one foot: thousands,
economically and politically bankrupt Leader say they are open to men they do
not hear! Or say you were not the West! Mother lived there and lesson read! We
all speak the same thing: it takes Lulu’s tit! It’s all cute winds destroyed
entire CD. Believe it! Now it is forty years ago. If the time for you to stand,
not for the people: The world has changed.

صندوق النقد الدولی: أین کان I. قبر ، یکون کفن !

سوف یکون الدولار ثلاثة دولارات أقل ، فمن
الضروری لسببین : أحدهما خارجی والآخر داخلی ، خارجی المتعلقة بما یلی: وصفة صندوق
: المال الدولیة أن یقول کل شیء یستحق کل هذا المال ، وانخفاض الدولار : لجعلها تشعر
السلطة ! ثانیا، لأن من واجب جمیع الرجال ، بالدولار ، و ینبغی أن تصبح ریال الفردوسی
، فهی غیر مؤذیة ! هکذا یقولون نحن نقاطع لک! الآن ، 22 ملیار دولار من عائدات النفط
: أصبح أحمدی نجاد واضحة : أن فی الصین، وسوف لا یزال یکون لکم عن دهشتها ! والمستقبل
: أین سیذهب ؟ هو مبنی على مسألة العقوبات ، اللعبة نفسها ! موجود الحظر. أمریکا أو
صندوق النقد الدولی ، على حد تعبیر اللغات الفارسیة قبر حیث أن سجی ؟ البلد هو 17 تریلیون دولار فی الدیون، و التی یمکن أن تساعد
: ل الآخرون ؟ أو على حد تعبیر اللغات الفارسیة : الضوء المسموح بها فی المنزل، ممنوع
المسجد ! عموما، إذا کنت طبیبا، مظهرا من مظاهر الطب بلده! وضرب الرجال منذ مئات السنین
لجلب الغربیة: مقارنة! فی حین أنها لیست مختلفة إحصائیا من الریاضیات والإحصاء و الاحتمالات،
و هذا یرتبط ریاضیا إلى الماضی . الإحصائیات هی الآن . و الاحتمالات المستقبلیة . أرقام
السیاحة ل فرنسا ، عندما کانت باریس العروس من مدن العالم ، هی . ولکن نعرف أن کل عرس
، وسوف العروس لن تدوم إلى الأبد ! یوم واحد وسوف تصبح الساحرة . انها هوف هوف بدیلا
التی لیس لها أی تأثیر علیه . أو نیویورک لبعض الوقت فی نیویورک ، هو الآن أسوأ من
القدیم نیویورک ' ق تقی زاده
 : ! المرض الخبیث الجنسی من الطماطم ! لکن الرجال
یعتقدون : الطماطم (البندورة) ، فئة دائما ! و أعلاه. ومن المؤسف أن تقی زاده بعد أربعین
عاما ، أنهم کانوا على خطأ ، ولکن هؤلاء الرجال لیسوا حتى خطأ على استعداد لاکتشاف  . صندوق النقد الدولی أو الأمم المتحدة ،
هو وقت مهم لنفسها ! قد تأتی وتذهب ، ولکن دائما فی ، لن ننقلب على کعب . ولکن الرجل
الدجاجة دیک قدم واحدة : الآلاف، زعیم اقتصادیا و سیاسیا مفلسة یقولون انهم منفتحون
على الرجال لا یسمعون ! أو یقول أنک لم تکن الغرب ! الأم عاش هناک و درس قراءة ! نحن
جمیعا یتکلمون نفس الشیء : أنه یأخذ حلمة الثدی لولو ! انها دمرت کل الریاح لطیف و
تنم
کامل
. أعتقد ذلک! الآن حان منذ أربعین عاما . إذا کان الوقت بالنسبة لک للوقوف ، ولیس للشعب:
لقد تغیر العالم

Nerede S IMF
mezarı , olabilir kefen oldu!

Dolar daha
az üç dolar olacak , bu iki nedenden dolayı önemlidir : Tarif Kutusu : Dış ve
bir iç , dış ile ilgili para değer her şeyi söylüyor Uluslararası para , dolar
düşüş : onlaragüç hissettirmek için ! İkincisi, çünkü her dolar erkek , ve
Firdevsi'nin riyal olması gerektiğini görevi , onlar zararsızdır ! Bu yüzden
size boykot demek ! Şimdi , petrol gelirlerinin 22000000000 $ : Ahmedinejad
belli oldu : Çin'de , yine de hayran kalacaksınız ! Ve gelecek : Nereye gidecek
? Yaptırımlar konu , oyunun kendisi inşa edilmiştir ! Ambargo var . S
mezarkefen olduğunu oldu : Amerika veUluslararası Para Fonu ,Farsça alıntı ?
Ülkenin borcu 17 trilyon dolar , bu yardımcı olabilir :diğerleri ? Veya Farsça
alıntı : evin içine izin verilen bir ışık ,cami yasaktır ! Genel olarak, bir
doktor , kendi tıp bir tezahürü olsaydı ! Karşılaştırma : Erkekler Batı
getirmek için yüzlerce yıl önce vuruluyor ! Matematik , istatistik ve olasılık
istatistiksel olarak farklı olmasa da , bu matematiksel geçmiş ile ilgilidir .
İstatistik şimdi . Ve gelecekteki olasılıklar . Fransa Turizm rakamlar , Paris
dünyanın şehirlerin gelin iken vardır . Ama her düğün , gelin sonsuza dek
sürmeyecek biliyorum ! Bir gün bir büyücü olacak . Onu taşıyan has no Huff Huff
yerine . ! Ya da New York'ta bir süre New York , eski York'un Taghizadeh daha
şimdi kötü : domates Cinsel malign hastalığı ! Ama erkekler düşünüyorum:
domates , bir sınıf her zaman dışarı ! Ve üzeri . Onlar yanlış kırk yıl sonra
Taghizade , , ama bu adamlar Taghizadeh keşfetmek için bile istekli hata
olmadığı talihsiz bir durumdur . IMF veya BM , kendisi için önemli bir zamanı!
Gelir ve gider, ama her zaman , bir topuk açma olmayabilir. Ama tavuk erkek bir
ayağı var : binlerce , ekonomik ve siyasi açıdan iflas Lideri onlar duymuyorum
erkeklere açık olduğunu söylüyor ! EğerBatı değildi ya da söylemek ! Anne orada
yaşamış ve ders okuma ! Hepimiz aynı şeyi konuşmak : bu Lulu en baştankara
alır! Tüm sevimli ve TNM rüzgarlar tüm CD yok var . İster inanın ! Şimdi kırk
yıl önce . Sizin için zaman insanlar için değil, durmak ise : Dünya değişti .

  نظرات ()
مردانی که تجاوز به زنان را، بهتر از ازدواج میدانند نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/۱۱

לאנוס !
גברים שאונסים נשים , והם יודעים טובים יותרמנישואים : נשים שעברו קיום יחסי מין , עדיף שהם רוצים על פי האיסלאם, יכול זכר ונקבה : הם אוהבים אחד את השני , אבל ברשותו של אביה . האלמנות , ההיתרים לא צריכים. אפילו כמה בנות למעלה מ 25 שנים ועכשיו , אני צריך ליידע את ההורים. זה מאוד פשוטולא מקושט , זה יכול להיות כמו : להתחתן : לחיות יחד : ילדים הם שונים. אבל למה האיסלאם פקודות או : לא משנה דתות ? שריעה והחוצה, ניסתה לאנוס את הבנות? עובדות מזעזעים של אונס סטודנטיתשהפכה לתרבות, או מחציתם ילדים , הם בלתי חוקיות : אבות שאינם ידועים, מצפון לא מפריעים לאף אחד ? כל הסעודית מתחיל , אנשים נוטים לחשוב כי משרת קדוש של אל קוראן הוא הטוב ביותר! בעוד שרוב האנשים היו בוגדים :הקוראן. הלווין הגרוע ביותר,ורשת אנטי מוסרי :בית סעודואת העלות של ריצות . אמנם יש לאנשים צעירים אין הזדמנות גם לחתונה זה לא קל, השייחים ערבים , נשים הןמאה עד מאה פעמים ! חלקם אפילו לא יודעים ! אחד מהם, בן לאדן הוא . נוער של העולם, רק בקטעי וידאו ותמונות , ראה אוננות התפשטות דבר הטרוסקסואליתואותו הדבר, שהם. בעוד שיח'ים הערבים : המזרח ומערב שייכים להם , הרבה סקס, סמים ומגברים : מכשירי עזרותורו מכאני. בעבר, היה החאן רשמי: כל בחורה שרצתהחתונה,לילה חאן היה האורח ! ואחרי הביתוק בתול , רישיון הנישואין היה ! עכשיו אולי הם לא אמרו במפורש שהם לא יתחתנו צעיריםוהנערה הצעירה נתנו להם את זה , אבל למעשה ,הדרך שהם לשים את נישואיהם ,לתאוות הבצע שלהם. אחת מהדרכים אלה , כגון בדיקות לפני נישואים הוא : כל יום של הניסוי,הנושא של בריאות, נישואים הוא הוסיף בפשטות: אחת מהבדיקות הללו,התשובה היא כן,צעירה,אחרת יכול להתחתן ? הקריאה השנייה של שבעה נישואים , פורום שכר מופקע וצדדים . זה מוביל ל: נשים צעירות : תור אשת זוג מבוגר עשיר ! ובני נוער : אתר נופש אוננות . אגרסיביוסופו של דבר , לאנוס : גילוי העריות שלהם.

تجاوز به عنف!

مردانی که تجاوز به زنان را، بهتر از ازدواج
میدانند و: زنانی که روابط نامشروع را، بهتر دوست دارند!از نظر اسلام، دختر و پسر
می توانند: باهم دوست باشند ولی: با اجازه پدر دختر. در زنان بیوه، این اجازه هم
لازم نیست. حتی برخی، دختران بالای 25 سال را هم، لازم به اجازه پدر نمی دانند.
لذا بسیار ساده و بی پیرایه، آن ها میتوانند با هم دوست باشند و: ازدواج کنند و:
باهم زندگی کنند و: فرزند دار شوند. ولی چرا به دستور اسلام و یا: ادیان الهی توجه
نمی شود؟ و خارج از موازین شرعی، اقدام به تجاوز به دختران می کنند؟ آمار تکان
دهنده از: تجاوز به دختران دانشجو، که به یک فرهنگ تبدیل شده، یا فرزندانی که نیمی
از آن ها، نامشروع هستند و: پدرانشان معلوم نیست، وجدان کسی را آزار نمی دهد؟ همه
اینها از: عربستان آغاز می شود، مردم دنیا فکر می کنند که: خادم الحرمین، بهترین
عاملان به قران هستند! در حالیکه آنان خائن ترین مردم به: قران هستند. بدترین
ماهواره ها،و  شبکه های ضد اخلاقی به:
دستور آل سعود و با:هزینه آنان اجرا می شود. در حالیکه جوانان مردم، هیچ نوع
امکاناتی حتی : برای یک ازدواج ساده ندارند، شیوخ عرب، صد تا صد تا زن می گیرند!
که حتی برخی از آن ها را نمی شناسند! که یکی از آن ها، بن لادن می شود. جوانان
جهان، فقط در فیلم ها و عکس ها، جنس مخالف را می بینند و: همین باعث شیوع خود
ارضایی، در آنان می شود. در حالیکه شیوخ عرب و: وابستگان غربی و شرقی آنان، از
زیادی آمیزش، به داروهای تقویت کننده و: آلات کمکی و مکانیکی روی می آورند!. در
گذشته خان ها رسمی داشتند: هر دختر جوانی که می خواست عروسی کند، چند شب باید
مهمان خان می شد! و پس از ازاله بکارت، مجوز ازدواج می گرفت! الان شاید  آن ها صراحتا نمی گویند که :جوانان ازدواج نکنند
و: دختران جوان را به آنها هدیه دهند ، ولی عملا، راه ازدواج  را بر آنان می بندند، تا به مطامع خود برسند.
یکی از این راه ها، مثلا ازمایش های قبل از ازدواج است:هر روز بر تعداد: آزمایش ها،
تحت عنوان بهداشت ازدواج، اضافه می شود کافی است: دریکی از این آزمایشها، جواب
مثبت باشد، آیا این جوان ها ،دیگر می توانند ازدواج کنند؟ چیزی که خدا آن را مخفی
کرده، شما به چه دلیل آن را در: بوق و کرنا می کنید و آبروی مردم را، پیش عزیزتزین
کسانش می برید؟ دومین خوان،از هفت خوان ازدواج، هزینه های گزاف: تالارها  و مهمانی ها است. همین امر باعث میشود تا :دختران
جوان به: پیرمردان ثروتمند و: چند همسر روی بیاورند! و جوانان به: خود ارضایی
متوسل شوند. و یا نهایتا پرخاشگر شده، به تجاوز به: محارم خود بپردازند.  

Rape!

Men who rape women and they know better than a marriage:
women who have had sexual intercourse, the better they like! According to Islam,
male and female can: they love each other, but with her ​​father's permission. The
Widows, The permits do not need. Even some girls over 25 years now, I need to
let parents know. It is very simple and unadorned, it could be like: marry: to
live together: children are different. But why Islam commands or: does not
matter religions? Sharia and out, attempted to rape girls? Shocking Facts of
raping female student who has become a culture, or half of them children, are illegal:
unknown fathers, conscience does not bother anyone? All of Arabia begins,
people tend to think that holy servant of Al - Quran are the best! While most
people were traitors: the Quran. Worst satellite, and network anti- moral: the
House of Saud and the cost of runs. While young people have no opportunity even
for a wedding is not easy, Arab sheikhs, women are a hundred to a hundred times!
Some of them do not even know! One of them, bin Laden is. Youth of the world,
only in videos and photos, see heterosexual and same thing spread Masturbation,
they are. While the Arab Sheikhs: East and West belong to them, a lot of sex,
drugs and amplifiers: Auxiliary machinery and mechanical turn. In the past,
Khan was official: every girl who wanted a wedding, a night Khan was the guest!
And after defloration, marriage license was! Now maybe they do not explicitly
say that they do not marry young and the young girl gave it to them, but actually,
the way they put their marriage, to their own greed. One of those ways , such
as pre-marital testing is : Every day of the experiment , the subject of health
, marriage is added simply : one of these tests , the answer is yes , the young
, the other can marry ? The second reading of seven marriages, exorbitant fees
Forum and the parties. This leads to: young women: wealthy older couple wife turn!
And youth: Masturbation resort. Aggressive and ultimately, to rape: their incestuous.

اغتصاب !

الرجال الذین یغتصبون
النساء ، و أنهم یعرفون أفضل من الزواج: النساء الذین لدیهم الجماع ، کلما کان ذلک
أفضل یحلو لهم وفقا للإسلام ، ویمکن الذکور والإناث: ! أنهم یحبون بعضهم بعضا ، ولکن
مع إذن والدها . الأرامل و تصاریح لا تحتاج إلیها. حتى بعض الفتیات أکثر من 25 عاما
حتى الآن ، ولست بحاجة للسماح الآباء یعرفون . وهو بسیط جدا وغیر مزین ، ویمکن أن یکون
مثل : الزواج : العیش معا : الأطفال مختلفة. ولکن لماذا الإسلام الأوامر أو : لا یهم
الأدیان؟ حاول الشریعة والخروج ، إلى اغتصاب الفتیات ؟ حقائق مروعة عن اغتصاب الطالبات
الذی أصبح ثقافة ، أو نصفهم من الأطفال ، غیر شرعیة : غیر معروف الآباء والضمیر لا
یزعج أحدا ؟ کل من المملکة العربیة تبدأ ، والناس یمیلون الى الاعتقاد بأن عبد الکریم
آل القرآن هی الأفضل! فی حین أن معظم الناس الخونة : القرآن الکریم. أسوأ الأقمار الصناعیة
، و شبکة مکافحة الأخلاقیة : آل سعود وتکلفة أشواط. بینما الشباب لیس لدیهم فرصة حتى
لحضور حفل زفاف لیست سهلة، شیوخ العرب ، والمرأة هی من مائة إلى مائة مرة! بعض منهم
لا یعرفون حتى ! واحد منهم ، بن لادن . شباب العالم ، فقط فی أشرطة الفیدیو والصور
، انظر الغیریة و نفس الشیء انتشار الاستمناء، هم. بینما شیوخ العربیة : الشرق والغرب
ملکا لهم ، والکثیر من الجنس والمخدرات و مکبرات الصوت : آلات وأجهزة مساعدة و بدوره
المیکانیکیة. فی الماضی ، کان خان الرسمیة: کل فتاة الذین یریدون حضور حفل زفاف ، کانت
لیلة خان ضیف ! و بعد افتضاض ، وکان رخصة الزواج ! الآن ربما انهم لا یقولون صراحة
أنهم لا یتزوج الشاب وأعطى الفتاة لهم ، ولکن فی الواقع ، والطریقة التی وضعت زواجهما
، ل جشعها . واحدة من هذه الطرق، و مثل اختبار ما قبل الزواج هو: کل یوم من التجربة
، موضوع الصحة ، یضاف زواج ببساطة : واحد من هذه الاختبارات ، فإن الجواب هو نعم ،
والشباب ، والآخر یمکن أن الزواج ؟ القراءة الثانیة ل سبعة الزواج ، المنتدى رسوما
باهظة والأطراف . وهذا یؤدی إلى : الشابات : أثریاء کبار زوجان زوجة بدوره ! والشباب
: منتجع الاستمناء . العدوانیة ، وفی نهایة المطاف ، للاغتصاب : سفاح المحارم بهم
.

Tecavüz !

Kadın tecavüz ve bir evlilik daha iyi biliyorum Erkekler
: birbirlerini seviyorlar , ama babasının izni ile : ! Cinsel ilişkiye kadınlar
, o kadar iyi erkek ve kadın can İslam'a göre, gibi . Dullar ,izin gerekmez. 25
yıl içinde bile bazı kızlar şimdi, anne bildirmek gerekir . Çok basit ve sade ,
bu gibi olabilir : evlenmek : birlikte yaşamak : çocuk farklıdır. Ama neden
İslam'ın emri veya : dinler fark etmez ? Şeriat ve dışında , kız tecavüz
çalıştı ? Bir kültür , ya da çocukların yarısından haline gelmiştir kız öğrenci
, tecavüz Shocking Gerçekler yasadışı : bilinmeyen babalar , vicdan kimse
rahatsız etmiyor ? Arabistan Tüm başlar , insanlar Al - Kur'an-ı Kerim kutsal
kulu en iyi olduğunu düşünmek eğilimindedir ! Kur'an-ı Kerim : çoğu insan hain
iken . Anti - ahlaki kötü uydu ve ağ : Suudi Sarayı ve çalışır maliyeti. Genç
insanlar bile bir düğün için hiçbir fırsatı varken kolay değil , Arap şeyhleri
​​, kadınların yüz kez yüz var! Bazıları bile bilmiyorum ! Bunlardan biri , bin
Ladin . Dünyanın Gençlik , sadece video ve fotoğrafları , heteroseksüel ve aynı
şeyi yayılması Mastürbasyon görmek , onlar . Arap Şeyhler ise : Yardımcı makine
ve mekanik dönüş : Doğu ve Batı , onlara seks, uyuşturucu ve amplifikatörler
bir sürü aittir. Geçmişte , Han resmi oldu : bir düğün istedi her kız , bir
gece Hankonuk oldu ! Ve kızlığını bozma sonra , evlilik cüzdanı oldu! Şimdi
belki de açıkça onlar genç evlenmek yok ve genç kız onlara verdi demiyorum ,
ama aslında , bu arada kendi hırs için , evlilik koydu. Bu evlilik öncesi test
gibi bu yollardan , biri : deney Her gün , sağlık konusu , evlilik sadece
eklenir : Bu testlerden biri , cevap , diğer evet ,genç olabilir evlenmek ?
Yedi evlilikler , fahiş ücret Forum ve tarafların ikinci okuma . Genç kadınlar
: Bu ​​yol açar zengin yaşlı çift karısı dönüş ! Ve gençlik : Mastürbasyon
tatil . Agresif ve sonuçta , tecavüz : kendi ensest .

 

  نظرات ()
هیچکس نیست بگوید: من از اعدام نفرت دارم! یا اعدام را، قبول ندارم! نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/۱٠

התעוררות עולמית
סנאודן הוא אוליאלוף העולם היה מתעורר ! רק להיום : התעוררות ערבית אוהאביב הערבי : רק במזרח התיכון :אנטי ליברלית ואנטי ציוני , אבל נתפס כהיום , חושףמגוון רחב של מרגלים אמריקה, נמצא כי כמעט כל העולם : מה שיש לי בעלי החיים ועם סיסמאות חלולות אמריקה למה שמשחקים היו קטלניים. העולם הקטן של ידעלתנועת הסטודנטים באמריקה יש כל כך נתפס מרגלים : 13 בנובמבר השנה עםמצב רוח שונה , יתקיים . תזכיר , כי לפני 34 שנים, אמר לסטודנטים האיראניים , כל הסטודנטים היום בעולם לומר. באותו יום, סטודנטים בכיבוש אמריקה, מרגלים ומרגלים והפתעה : בני הערובה שלהם, הם יכולים להשאיר את הרשומות שקבלו: אוראלי להימנע. הדיוק של כל המסמכים שהמערכת נשברה ,והם נדבקים יחד יותר ממאה ספרים שפורסמו . ספר זה , כמו : סנאודן הוכיח שאמריקה עושה בעולם של ריגול ! וכל זה ריגול למען ביטחונה של ישראל הוא הדיפלומטים שלהכהתעללות מרגליםוכן אנשים לא מאמינים שהם דיפלומטים מרגלים , כך שמידע בדרך זו יותר: לקבל זול יותר הם . אם זה נתפס ונקנסמרבי , שגרש את הדיפלומטים : יוחלפו באופן מיידי ! ברור כי גם באמריקה ובישראל , אבל הם לא פונקציונליים. אבל יש לי הסעודים שרות ! זה סעודיה כי היא מבלה את המרגל דולרים לנפט. עכשיו שאמריקהוישראל עבדים טובים , מערכת יחסים סעודית יאבדו ! זוהי הסיבה מדוע זה חשוב שבו אדם הוא הוצא להורג. כל הארגונים הבינלאומיים , אבל הם הוציאו את ההצהרה : השנים היא ששיעים סעודיים נהרגו . הם מקומות קדושים שנהרסו . יום אחד, בחדשות לא כתבה את זה! לאחרונה,המנהיג השיעי הסעודי , שיח' נמר נחטףועד כמה ימים מאוחר יותר, על מותו של פועלו . אבל אף אחד לא אומר : אני שונא את המוות! או מוות , לא מקבל ! בכל המקרה, זה קריטי לדמוקרטיה בכל מקום, אבל אף אחד לא : סעודיה מתח ביקורת ! אף אחד לא אומר , כי אין בחירות נשים בתירוץ הקלוש סעודי להרוג, גופים חבולים , והם אפילו לא : ! כונן , אבל זה לא משנה ! משום שאחדמהעיתונאיםואמצעי התקשורת אינו משלם : נגדהשידור החי ! נפט דולר אבל , כשזה קורה , כי ערב הסעודית רוצה אותו זמן, שפת תקשורת זמיר הן: ! נייר שחור כדי ללחוץ .

بیداری جهانی

شاید بتوان اسنودن را، قهرمان بیداری جهانی
دانست! زیرا تا امروز فقط :بیداری عربی یا بهار عربی بود و: یا فقط در خاورمیانه
حرکت های: ضد لیبرالی و ضد صهیونیستی، دیده می شد ولی امروز، با فاش شدن دامنه
وسیع جاسوسی آمریکا، تقریبا تمام دنیا متوجه شدند که:چه جانورانی روبرو هستند و:
با شعار های توخالی آمریکا، وارد چه بازی مهلکی شده اند. کم کم دنیا به شناخت لازم
از:حرکت دانشجویان ایرانی در :تسخیر لانه جاسوسی آمریکا رسیده اند لذا:  13آبان امسال با حال و هوای دیگری، برگزار می
گردد. سخنی که 34 سال پیش، دانشجویان ایرانی گفتند، امروز همه دانشجویان در: سراسر
جهان می گویند. آن روز دانشجویان، با فتح لانه جاسوسی آمریکا در ایران، و غافلگیری
جاسوسان و:گروگانگیری آنان، توانستند از خروج اسناد کتبی و: شفاهی جلوگیری کنند.
آن ها با دقت تمام اسنادی را که: در دستگاه ها خرد شده بود، به هم چسباند ند  و: بیش از صد جلد کتاب منتشر کردند. در این
کتاب ها هم مثل: اسنودن ثابت کردند که: آمریکا در همه دنیا جاسوسی می کند! و همه
این جاسوسی ها برای امنیت اسرائیل است!آن ها  از دیپلمات ها، به عنوان جاسوس سوء استفاده می
کنند
و:چون مردم دنیا باور
نمی کنند که: دیپلمات ها جاسوس باشند، لذا
از این راه اطلاعات دقیق تر و: ارزان تر بدست می
اورند. و اگر نتیجه لو رفت جریمه آن حد اکثر، اخراج دیپلمات است که: فوری جایگزین
می شوند! الان مشخص شده که: حتی آمریکا و اسرائیل، هم کاره ای نیستند. بلکه آن ها
نوکر سعودی هاهستند! این عربستان است که: دلار های نفتی را برای این جاسوسی ها خرج
می کند. حالا که دیگر آمریکا و اسرائیل، نوکران خوبی نیستند، عربستان رابطه خود را
کم می کند! دلیل مهم این امر آن است که: هرکجا یک نفر، اعدام می شود. همه سازمان
های بین المللی ،اعلامیه صادر می کنند ولی: سال ها است که: شیعیان در عربستان کشته
می شوند. اماکن مقدس آنان تخریب می شود. حتی یک روز نامه هم، اخبار آن را نمی
نویسند! همین اخیرا، رهبر شیعیان عربستان، شیخ نمر ربوده شد و: تا چند روز دیگر، حکم
اعدام در باره او اجرا می شود. ولی هیچکس نیست بگوید: من از اعدام نفرت دارم! یا
اعدام را، قبول ندارم! در همه موارد این طور است: دموکراسی در همه جا مورد انتقاد
است، ولی تا کنون کسی از: عربستان انتقاد نکرده است! هیچ کس نمی گوید: چرا در آنجا،
انتخابات برگزار نمی شود!زنان را در عربستان به کوچکترین بهانه  می کشند، بدنشان را کبود می کنند، و نمی گذارند
حتی: رانندگی کنند، ولی مهم نیست! زیرا کسی به مطبوعات و: رسانه پول نمی دهد که:
علیه آن، سخن پراکنی کنند! اما دلار های نفتی، موقعی به کار می افتد که: عربستان
بخواهد!آن وقت رسانه ها، بلبل زبان می شوند و: مطبوعات کاغذ سیاه می کنند.

Global Awakening

Snowden is perhaps the champion of the world was waking up!
For today only : Awakening Arabic or the Arabic spring : just in the Middle
East : the anti-liberal and anti -Zionist, but is seen as today , revealing a
wide range of Spy America , found that virtually all the world : what animals
have and with hollow slogans America into what games have been fatal . The
little world of knowledge to the student movement in America has so captured spies:
13 November this year with a different mood, will be held. Mention that 34
years ago, told the Iranian students, all students today in the world to say. On
that day, students in the conquest of America spies, and spies and surprise:
their hostage, they could leave written records: Oral avoid. The accuracy of
all documents that the system was broken, and they stick together more than a
hundred books published. This book, like: Snowden proved that America does in
the world of espionage! And all this spying
: for Israel's security is its
diplomats as spy’s abuse and since people do not believe that diplomats are spies,
so this way more information: get cheaper are. If it was caught and fined the maximum,
which expelled diplomats: be replaced immediately! It is clear that even in
America and Israel, but are not functional. But the Saudis have valet! It is
Saudi Arabia that it spy spends dollars for oil. Now that America and Israel
are good servants, Saudi relationship will lose! This is why it is important
that where a person is executed. All international organizations, but they
issued the Declaration: the years are that Saudi Shiites are killed. They are
holy places destroyed. A single day, the news did not write it! Most recently,
the Saudi Shia leader, Sheikh Nemr was kidnapped and until a few days later, on
the death of his runs. But no one says: I hate death! Or death, do not accept! In
all cases, it is critical to democracy everywhere, but nobody ever: Saudi
Arabia has criticized! Nobody says, because there are not elections! Women in
Saudi slightest excuse to kill, bruised bodies, and they do not even: drive,
but it does not matter! Because one of the press and the media does not pay:
Against the Broadcasting live! Dollar oil but, when it happen that Saudi Arabia
wants! That time, media nightingale language is: black paper to press.

الصحوة العالمیة

سنودن وربما کان بطل
العالم و الاستیقاظ ! لهذا الیوم فقط : الصحوة العربیة أو الربیع العربی : عادل فی
الشرق الأوسط: هل رأیت المناهضة للیبرالیة و معادیة للصهیونیة ، ولکن کما هو الحال
الیوم ، وکشف عن مجموعة واسعة من أمریکا جاسوس ، وجدت أن جمیع العالم : ما الحیوانات
لدیها و مع جوفاء شعارات أمیرکا إلى ما کانت الألعاب قاتلة. العالم القلیل من المعرفة
إلى الحرکة الطلابیة فی أمریکا اعتقلت حتى جواسیس 13 نوفمبر من هذا العام مع مزاج مختلف
، وستعقد . أذکر أن قبل 34 عاما ، وقال للطلاب الإیرانیین ، جمیع الطلاب الیوم فی العالم
أن یقول. فی ذلک الیوم ، والطلاب فی غزو جواسیس أمریکا ، و جواسیس والمفاجأة : الرهینة
، فإنها یمکن أن تترک سجلات مکتوبة : تجنب عن طریق الفم . دقة کافة المستندات التی
تم کسر النظام ، وأنها تلتصق ببعضها البعض أکثر من مائة الکتب المنشورة . هذا الکتاب
، مثل : أثبتت سنودن أن أمریکا لا فی عالم التجسس ! وجمیع هذه بالتجسس لصالح أمن إسرائیل
هو دبلوماسییها إلى الإیذاء الجواسیس و لأن الناس لا یعتقدون أن الدبلوماسیین جواسیس
، لذلک بهذه الطریقة مزید من المعلومات : الحصول على أرخص هی . إذا تم القبض علیه وتغریمه
الحد الأقصى، التی طردت الدبلوماسیین : یتم استبدالها فورا ! فمن الواضح أنه حتى فی
أمریکا وإسرائیل ، ولکنها لیست وظیفیة. ولکن السعودیین لدیهم وإلى الجراج ! ومن المملکة
العربیة السعودیة أنه جاسوس تنفق دولارات عن النفط . الآن أن أمریکا و إسرائیل هم موظفون
جیدة، وسوف تفقد العلاقة السعودیة ! هذا هو السبب فی أنه من المهم أن یتم تنفیذ حیث
شخص . جمیع المنظمات الدولیة ، ولکنها أصدرت الإعلان : السنین هو أن الشیعة السعودیین
یتعرضون للقتل . فهی أماکن المقدسة المدمرة. یوم واحد ، إلا أن الأخبار لا تکتب ذلک!
وفی الآونة الأخیرة، زعیم الشیعة السعودیین ، کان قد اختطف الشیخ النمر و حتى بعد أیام
قلیلة، فی وفاة یدیر له . ولکن لا أحد یقول: أنا أکره الموت! أو الموت ، لا تقبل !
فی جمیع الحالات ، فمن الأهمیة بمکان أن الدیمقراطیة فی کل مکان ، ولکن لا أحد من أی
وقت مضى : المملکة العربیة السعودیة وانتقدت ! لا أحد یقول ، لأنه لیست هناک انتخابات
المرأة فی السعودیة أدنى عذر لقتل والهیئات رضوض، وأنها لا حتى : ! محرک ، ولکن لا
یهم ! لأن واحدا من الصحافة ووسائل الإعلام لا یدفع : مقابل البث المباشر ! النفط بالدولار
، ولکن عندما یحدث أن السعودیة ترید ذلک الوقت، وسائل الإعلام لغة عندلیب هی: ! رقة
سوداء للضغط
.

küresel Uyanış

Snowden belki de dünyanın uyanma edildişampiyonudur!
Bugün sadece : Uyanış Arapça veya Arapça bahar : sadece Ortadoğu'da : anti -
liberal ve anti - Siyonist , ama bu hemen hemen tüm dünyanın bulundu Spy
Amerika geniş bir yelpazede , ortaya , bugün görülüyor : ne hayvanlar var ve
içi boş sloganlar Amerika ile ne içine oyun ölümcül olmuştur. Amerika'da
öğrenci hareketi bilginin küçük dünya çok casus esir var : farklı bir ruh hali
ile bu yıl 13 Kasım yapılacaktır . 34 yıl önce , söylemek için dünyanın bugün
İranlı öğrencilerin, tüm öğrencilerin söyledi Mansiyon . O gün , Amerika casuslar
ve casus ve sürpriz fethi öğrencilerin : kendi rehin , onlar yazılı kayıtlar
bırakabilirim : Sözlü kaçının. Sistemi kırık , ve daha yayınlanan bir yüz kitap
daha birbirine yapışmasına olduğu tüm belgelerin doğruluğu . Bu kitap , gibi :
Snowden Amerika casusluk dünyasında yaptığı kanıtladı ! Ve tüm bu İsrail'in
güvenliği için casusluk casus istismar olarak diplomatlar ve insanlar
diplomatlar kadar casuslar , bu şekilde daha fazla bilgi olduğuna inanmıyorum
çünkü : daha ucuz olsun vardır . Yakaladı ve para cezası ise diplomatlar sınır
dışıfazla , : hemen değiştirilmelidir ! Hatta Amerika ve İsrail'de , ancak
işlevsel olmadığı açıktır . Ama Suudiler vale var! Bu casus petrol dolar
harcıyor Suudi Arabistan . Şimdi Amerika ve İsrail iyi görevlileri olduğunu , Suudi
ilişki kaybedersiniz ! Bir kişi idam nerede önemlidir nedeni budur. Tüm
uluslararası kuruluşlar , ancak Deklarasyonu yayınladı :yıl Suudi Şiilerin
öldürüldü olmasıdır . Onlar yok kutsal yerlerdir . Tek bir gün ,haber yazmadım
! En son, Suudi Şii lideri Şeyh Nemr onun çalışır ölümü üzerine , kadar birkaç
gün sonra kaçırılan ve oldu . Ama kimse diyor ki: Ben ölüm nefret ediyorum! Ya
da ölüm , kabul etmiyoruz ! Her durumda , her yerde demokrasi için çok
önemlidir , ama hiç kimse : Suudi Arabistan eleştirdi ! ! Seçimler yok , çünkü
kimse , öldürmek için ufak Suudi bahane kadınlar , bereli organları diyor , ve
hatta yok : sürücü , ama hiç önemli değil ! Basın ve medyanın bir ödeme
olmadığı için :Yayın canlı Karşı ! Suudi Arabistan istediği olur dolar petrol ama
, zaman , medya bülbül dil olduğumuzu : siyah kağıt basın .

 

  نظرات ()
دنیا از سوریه یاد بگیرد! و سلاح های شیمیایی اش را، نابود کند نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/٩

 

دنیا از سوریه یاد بگیرد! و سلاح های شیمیایی اش
را، مانند سوریه نابود کند. دنیای اسلام، در مقابل چشمان حیرت زده: دنیای غرب به
نابود کردن: سلاح های شیمیایی اش پرداخت. حال سوال این است: دنیای غرب، کی بیدار و
چنین کاری را، تکرار خواهدکرد؟ سوریه در زمان اعلام شده، همه  سلاح های شمیایی و: مراکز آن را در اختیار:
غربی ها قرار داد و: غربی ها که تاکنون، چنین مراسمی را ندیده بودند. در کمال تعجب،
آن ها را نابود کردند و: پایان آن را اعلام نمودند. اکنون افکار عمومی جهان، منتظر
است که: کشورهای دیگر هم، چنین کاری بکنند و: سلاح های شیمیایی خود را که: برای
نابودی نسل بشر، طراحی و ساخته اند، دور بریزند و نابود کنند. ازهمه  واجب تر:رژیم صهیونیستی است که: متقابلا ،باید
حسن نیت خود را، ثابت و سلاح های شیمیایی اش را، نابود کند! آیا کسی از خود سوال
کرده: که چرا کشورهای اسلامی، اینطور سر براه هستند ولی: صهیونیست ها و لیبرال ها،
درست برعکس هستند؟  سالیان سال است که:
اسرائیل ،اروپا و آمریکا، علاوه بر کلاهک های هسته ای، دارای بزگترین کار خانه های:
ساخت سلاح های شیمیایی و: میکرو بیولوژی هستند. آن ها حتی  دارای آزمایشگاه های: فوق سری هستند که: انسان
های بیگناه را، از آفریقا و آسیا، به آنجا قاچاق می کنند و:این سلاح های مرگ بار را،
بر روی آن ها ازمایش می کنند. چند بار هم در سطح وسیع: از آن استفاده کردند: از
بمباران اتمی هیرو شیما، زیاد شنیدیم ولی: از بمباران اتمی فلسطینیان ،اهالی عراق
و افغانستان ،تا بحال کسی نگفته است. از توسعه بیماری ایدز در افریقا و: سارس در
چین و: سرطان از آمریکا، کسی چیزی نمی گوید. از حمله میکروبی: اروپا در زمان جنگ
جهانی اول و دوم ،به ایران کسی نمی نویسد. جاییکه در ایران 14 میلیون نفر، قربانی
حصبه، وبا و دیفتری شدند. که سوغات آزمایشگاههای اروپا: یعنی انگلستان ، فرانسه و
آلمان بود. اینهمه جنایات  میکروبی و
شیمیایی، محصول تمدن نوین  است. همانطور که
انیشتین، پدر اتم وقتی شنید: اتم را در هیروشیما، منفجر کردند، خود را نفرین کرد.
اگر دکتر کخ یا پاستور هم، زنده بودند میدیدند که: از پاد زهر آنان، چه سموم وحشتناکی
درست کردند و: چه تعدادمردم را کشتند، از خودشان شرمنده میشدند!اکنون زمان آن است
که: بشریت به ندای: وجدان و دین توجه کند و: همه بمب های اتمی ، شیمیایی و: دیگرسلاح
های کشتار جمعی را، نابود نماید. البته صهیونیست ها و: لیبرال ها به این موضوع
انسانی، توجه نخواهند کرد! همانطور که تاکنون توجه نکرده اند! لذا این وظیفه هر
انسان است که: آنها را به هر نحو ممکن، متقاعد کند و اگر نشدند، آن ها را مجبور کند
که :دست ازاین وحشی گری بکشند و: اجازه دهند تا: سلاح های کشتار جمعی، در آمریکا ،
اروپا و اسرائیل نابود شود.    

The world can learn from Syria! And:
its chemical weapons, such as to destroy Syria. Islamic world in front of stunned:
to destroy the West: Its Chemical Weapons payment. Now the question is: The West,
when you wake up and do it, will repeat? Syria at the time, all chemical
weapons and centers of it: that the West: the West so far, had never seen such
a ceremony. Surprisingly, they were destroyed: it proclaimed the end. The
public opinion of the world is expected that other countries and they do: their
chemical weapons that destroy the human race are built around the wreck and
destroy it. All the more necessary to: go who in turn, have their own goodwill,
and fixed his chemical weapons, to destroy! Is anyone asking themselves: why
Islamic countries are so docile but Zionists and liberals, is just the opposite?
For many years, Israel, Europe and America, in addition to nuclear warheads,
the largest business houses: Chemical weapons: Micro biology is. They even have
laboratories: these are the series that innocent people from Africa and Asia,
where they smuggle these into deadly weapons, test them on it. Few large scale:
the use of the atomic bombing of Hiroshima, but we heard a lot of atomic bombs
on Palestinian residents of Iraq and Afghanistan, no one ever told. The
development of AIDS in Africa: SARS in China: Cancer in America, Who says nothing.
Bacterial invasion: Europe during World War II, no one writes to Iran. In Iran,
where 14 million people were victims of typhoid, cholera and diphtheria were. The
souvenir Labs Europe: the UK, France and Germany. However, biological and
chemical crimes, is a product of modern civilization. As Einstein, the father
of the atom when they heard the Hiroshima atom blew himself cursed. If the
doctor Koch or Pasteur , who saw alive : the antidote to them , whether they
were just terrible poisons : how many people they killed , they were ashamed of
themselves ... It is time that humanity Call : conscience and religion does not
matter and all nuclear bombs , chemical and other weapons of mass destruction ,
to destroy . The Zionists and: Liberals this man, he will not notice! As we
have already noted! It is the duty of every human being: they are in every way possible,
and if not satisfied, it will force the hands of these savage kill: allow
weapons of mass destruction, in America, Europe and Israel. Be destroyed.

العالم یمکن أن یتعلم
من سوریا ! والأسلحة الکیمیائیة، مثل لتدمیر سوریا . العالم الإسلامی أمام الذهول
: لتدمیر الغرب : للاسلحة الکیمیائیة الدفع . والسؤال المطروح الآن هو: الغرب ، عندما
تستیقظ وتفعل ذلک ، سوف أکرر ؟ سوریا فی ذلک الوقت، جمیع الأسلحة الکیمیائیة والمراکز
منه: أن الغرب : الغرب حتى الآن ، لم یر مثل هذا الحفل . والمثیر للدهشة ، أنها دمرت
: أعلنت نهایة . ومن المتوقع أن الرأی العام فی العالم أن البلدان الأخرى ، وأنها تفعل
: یتم بناؤها أسلحتها الکیمیائیة التی تدمر الجنس البشری ، وحول الحطام و تدمیره .
أکثر ضرورة ل : الحکومة الإلکترونیة والذی بدوره ، لدیها حسن النیة الخاصة بهم ، و
إصلاح الأسلحة الکیمیائیة له ، لتدمیر ! و أی شخص یسألون أنفسهم : لماذا الدول الاسلامیة
هی منصاع جدا ولکن الصهاینة واللیبرالیین ، و عکس ذلک تماما ؟ لسنوات عدیدة ، وإسرائیل
، وأوروبا وأمریکا ، بالإضافة إلى الرؤوس الحربیة النوویة، و أکبر البیوت التجاریة
: الأسلحة الکیمیائیة : علم ​​الأحیاء مایکرو هی . لدیهم حتى المختبرات : هذه هی السلسلة
التی الأبریاء من أفریقیا و آسیا ، حیث تهریب هذه الأسلحة الفتاکة فی ، اختبار لهم
على ذلک. وقال استخدام القاء قنبلة ذریة على هیروشیما ، ولکن سمعنا الکثیر من القنابل
الذریة على الفلسطینیین المقیمین فی العراق و أفغانستان ، لا أحد من أی وقت مضى : قلیل
نطاق واسع. تطویر الإیدز فی أفریقیا : السارس فی الصین : السرطان فی أمریکا ، والذی
یقول شیئا. غزو ​​جرثومی : أوروبا خلال الحرب العالمیة الثانیة ، لا أحد یکتب إلى إیران
. فی إیران ، حیث کانت 14 ملیون شخص ضحایا التیفوئید و الکولیرا والدفتیریا و . التذکار
مختبرات أوروبا : المملکة المتحدة ، فرنسا و ألمانیا . ومع ذلک ، والجرائم البیولوجیة
والکیمیائیة ، هو نتاج الحضارة الحدیثة . کما آینشتاین ، والد ذرة عندما سمعوا هیروشیما
ذرة ، فجر نفسه لعن . إذا کان الطبیب أو کوخ باستور ، الذی شهد على قید الحیاة : التریاق
لهم ، سواء کانوا مجرد السموم الرهیبة : کم من الناس قتلوا ، وکانوا یخجلون من أنفسهم
... لقد حان الوقت أن اتصل الإنسانیة : الوجدان والدین لا یهم وجمیع القنابل النوویة
، غیرها من أسلحة الدمار الشامل الکیمیائیة و تدمیر . الصهاینة و : اللیبرالیون هذا
الرجل ، وقال انه لم ینتبه ! کما لاحظنا بالفعل ! فمن واجب على کل إنسان : فهی فی کل
وسیلة ممکنة ، وإذا لم یکن راضیا ، فإنه سیجبر أیدی هؤلاء حشیة قتل : تسمح أسلحة الدمار
الشامل ، فی أمریکا وأوروبا و إسرائیل . یتم تدمیرها
.

Dünyanın Suriye'den öğrenebilirsiniz! Bu Suriye yok etmek
olarak ve kimyasal silahlar , . Hayrete önünde İslam dünyası : Batı yok etmek
için : Onun Kimyasal Silahlar ödeme . Şimdi soru şu :Batı , uyanmak ve ne zaman
yapmak , tekrar eder ? Suriyezamanda, tüm kimyasal silah ve merkezler: Batı bu
: Batı bugüne kadar , böyle bir tören görmemişti . Şaşırtıcı , onlar yıkıldı :
bu son ilan etti. Dünyanınkamuoyu diğer ülkelerde beklenen ve yaptıkları edilir
: insan ırkının yok kimyasal silah , batık etrafında inşa ve onu yok edilir .
Tüm daha gerekli : sırayla , kendi niyet var gov , ve yok etmek , onun kimyasal
silah sabit! Herkes kendilerine soruyor : İslam ülkelerinde çok uysal ama
Siyonistler ve liberaller neden olan tam tersi ? Uzun yıllar boyunca , İsrail ,
Avrupa ve Amerika , nükleer savaş başlığı , en büyük ticari konut ek olarak :
Kimyasal silah : Mikro biyoloji vardır . Hatta laboratuarlar var : Bu ​​Afrika
ve Asya, masum insanlar , ölümcül silahlar içine bu kaçakçılık üzerine onları
test etmeniziserisi . Birkaç büyük ölçekli : Hiroşimaatom bombasının kullanımı
, ama Irak ve Afganistan Filistin sakinleri atom bombası çok duydum , hiç kimse
söyledi . Afrika'da AIDSgelişimi: Çin'de SARS : hiçbir şey söylemez Amerika'da
Kanser , . Bakteriyel işgali : Avrupa İkinci Dünya Savaşı sırasında , hiç kimse
İran'a yazar. İran'da , 14 milyon insan tifo kurbanı nerede , kolera ve difteri
vardı . Hediyelik eşya Labs Avrupa:İngiltere, Fransa ve Almanya . Ancak,
biyolojik ve kimyasal suçları , çağdaş uygarlığın bir ürünüdür . Einstein gibi
,atomun babası da Hiroşima atom duyunca , kendini lanetli esti . Onlar sadece
korkunç zehirler olup olmadığını , onlarapanzehir : canlı gördüm doktor Koch
veya Pasteur , eğer vicdan ve din önemli değil : Onlar öldü kaç kişi ,
kendilerini utanç vardı ... Bu insanlık Arama zamanı gelmiştir ve tüm nükleer
bomba , kimyasal ve kitle imha Diğer Silahlar , yok etmek . Siyonistler ve :
Liberaller bu adam , o fark etmez ! Daha önce de belirtildiği gibi ! Bu her
insanın görevidir : Onlar mümkün olan her şekilde , ve memnun değilse , bu
vahşi elinde öldürmek zorlar : izin kitle imha silahları , Amerika , Avrupa ve
İsrail. imha edilmesi .

 העולם יכול ללמוד מסוריה ! והנשק הכימי שלה, כגון להרוס את סוריה. עולם האיסלמי מול המום : להשמיד את המערב : תשלום הנשק הכימי שלה. עכשיו השאלה היא :המערב, כשאתה מתעוררולעשות את זה, יחזור ? סוריה באותה העת, כל נשק כימי ומרכזים שלו: שהמערב : המערב עד כה, מעולם לא ראהטכס כזה. באופן מפתיע, הם נהרסו : הוא הכריז על סופו של הדבר . דעת הקהל בעולם צפויה שמדינות אחרות , והם עושים : הנשק הכימי שלהם כי להשמיד את המין האנושי , בנוי סביבהתאונהולהרוס אותו. כל דרושליותר : גוב שבתורו , יש מוניטין שלהם,ותקן הנשק הכימי שלו, כדי להרוס ! האם מישהו שואל את עצמם : מדוע ארצות האסלאם הן כל כך כנועות , אבל ציוניםוליברלים , הם בדיוק את ההפך ? במשך שנים רבות, ישראל, באירופה ובאמריקה , בנוסף לראשי נפץ גרעיניים , בתי העסק הגדולים : נשק כימי : ביולוגיה מיקרו הן . יש להם אפילו מעבדות : אלה הםהסדרותשאנשים חפים מפשע מאפריקה ומאסיה, שבו הם מבריחים אותם לתוך נשק קטלני, לבדוק אותם על זה. בקנה מידה גדול כמה :שימושבפצצה האטומית על הירושימה , אבל שמעוהרבה פצצות האטום על תושבי עיראק ובאפגניסטן הפלסטיניות , אף אחד לא אמר לי . התפתחות מחלת האיידס באפריקה : סארס בסין : הסרטןבאמריקה, שלא אומר דבר. פלישת חיידקים : אירופה במהלך מלחמת העולם השנייה , אף אחד לא כותבת לאיראן. באיראן , שבו 14 מיליון אנשים היו קורבנות של טיפוס הבטן, כולרה ודיפטריה היו . מעבדות אירופה המזכרת :בריטניה, צרפת וגרמניה. עם זאת, פשעים ביולוגיים וכימיים , הוא תוצר של התרבות המודרנית . כמו איינשטיין , אביו שלהאטום , כאשר הם שמעו את אטום הירושימה, פוצץ עצמו מקולל. אםקוך הרופא או פסטר , שראה בחיים : את התרופה אליהם , בין אם הם היו במרחק של רעלים נוראים: כמה אנשים הם הרגו , הם היו מתביישים בעצמם ... הגיעו זמן שהתקשר האנושות : מצפון ודת לא משנה ואת כל הפצצות הגרעיניות, כימיונשק אחר להשמדה המונית , להרוס. ציוניםו: הליברלים האיש הזה, שהוא לא שמו לב ! כפי שכבר ציינו ! זוהי חובתו של כל אדם : הם נמצאים בכל דרך אפשרית ,ואם לא מרוצה , זה יאלץ את ידיהם של אלה להרוג פראיים : לאפשר לנשק להשמדה המונית , באמריקה , באירופהובישראל. יושמד.

  نظرات ()
سومین حزب در: تمام کشورها، میتواند حزب الله باشد نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/۸

حزب الله، حزب سوم!

 سومین
حزب در: تمام کشورها، میتواند حزب الله باشد! اکنون که مردم آمریکا، به دوحزب بی
اعتماد شده اند، حزب سوم میتواند همان: حزب الله باشد یعنی: حزب خدا. درپی اختلاف
دو حزب: جمهوریخواه و دموکرات در آمریکا، که منجر به تعطیلی آمریکا شد. مردم در یک
نظر سنجی به: موسسه گالوپ گفتند که: بیش از هفتاد درصد آنان، خواهان حزبی قوی و
مقتدر، بجز این دوحزب هستند. این خواسته مردم از آن جهت مهم است که: تعطیلی
آمریکا  ممکن است: ادامه پیدا کند و: دو
حزب نمی توانند: از آن جلو گیری کنند. اما حزب الله به معنی: حزب خدا است و: چون
اغلب مردم آمریکا و: حتی جهان، به خدا اعتقاد دارند، لذا بهترین حزب، همین حزب خدا
است. در این حزب کسی دبیرکل نیست! بلکه خدا فرمانده کل است!  و سازمان آن، هرمی نیست بلکه تخت و فراگیر است.
و همه ابنا بشر را: در خود جای می دهد! زیرا همه آن ها مخلوق: یک خداوند هستند و:
خداوند از مردم، روی گردان نیست و: آن ها دوست دارد. خدا حتی بچه ها و :زن ها ،
پیرها و معلول ها راهم، دوست دارد. زیرا خودش آن ها را خلق کرده. و میداند که
هرکدام چه استعدادی دارند. بنابراین، ما یک حزب جهانی بیشتر نداریم: آن هم حزب خدا
است و: همه مردم هم در آن عضو هستند و: رتبه تشکیلاتی همه آن ها مساوی است. زیرا
انسان ها، در برابر خداوند برابر هستند. هرکسی می تواند، هر موقع دلش خواست، با
خدا صحبت کند و: از او کمک بخواهد. و بداند که :خدا او را فراموش نکرده! حتی شما
که می گویید: خدا شما را فراموش کرده، این فقط به زبان شما! جاری می شود ولی: قلب
شما می داند که: خدا با شما است و: زبان شما برای آن دروغ می گوید که: می خواهد
بیشتر مورد توجه خدا باشد!بنابر این ،مرامنامه این حزب، همان فطرت پاک: همه انسان
ها است. آن فطرتی که به دور از:هیاهوی تبلیغات دنیای مادی، در اوج تنهایی هرکس،
قابل دریافت است. اساسنامه این حزب را هم، خدا نوشته چه خلاصه آن که: ده فرمان
حضرت موسی ع است و: چه مقدمه آن که تورات و انجیل است، و چه متن کامل آن، که قران
است . ارکان این حزب هم: از سه قسمت تشکیل می شود: اول دبیرکل، که خداوند است. دوم
جانشین دبیر کل که: انسان است و: سوم اعضا که: همه ابنا بشر است. جانشین خدا را هر
ملت یا هر قوم، یا هر قبیله و کلنی، میتوانند از بین خودشان، با رعایت: الزامات
الهی و: دستورات دینی، انتخاب نمایند. مانند اینکه در ایران، رهبر معظم انقلاب
اسلامی است و: در لبنان سید حسن نصرالله . چنانچه اگر در کشور های دیگر، مردم
بخواهند همین دو نفر یا: یکی از آن ها  را
انتخاب کنند، هیچ مانعی نیست . البته، سید حسن نصرالله، خودش هم، مقام معظم رهبری
را انتخاب کرده است. لذا اگر همه مردم دنیا، به این انتخاب اهمیت بدهند، رهبری
واحد دنیایی، به وجود می اید و :همه مردم دنیا از بزرگ و کوچک، در یک حزب واحد، با
نام خدا عضو می شوند. لذا جنگ ها و اختلاف ها، از بین می رود و: تمام هزینه های
نظامی و جاسوسی! صرف آبادانی و رفع گرسنگی از: همه محرومان جهان می شود. الله اکبر
و المستقبل للاسلام

Hezbollah, the third party!

 Third party in all
countries, it is Hezbollah! Now that the people of America, to have distrusted parties,
a third party may be the same: to be the Hezbollah, Party of God. Following the
two parties: Republicans and Democrats in America, which led to the closure of
America. People in a poll: Gallup said that more than seventy percent of them
want a strong and powerful party, but the parties are. The wishes of the people
it is important that America may closures: will continue and the two parties cannot:
they avoid it. But Hezbollah, which means Party of God: because many people in
America and even the world, to believe in God, the best party is the party of God.
Who is General Secretary of the party! But God is the commander in chief! And organization,
the pyramid is not flat and broad. And to all human beings: the Holds! Because
it created a Lord and the Lord of mankind, and not turns away: they are like. Even
the children of God: women, elders and disabled all my loves . Because he
created it. And each knows what their talent. So , we have a global party : the
party of God and all the people that are members of : the organizational level
is equal to all of them . Because human beings are equal before God. Anyone can,
any time he wanted to speak with God: he wants to help . And know that God has
not forgotten! Even you say that God has forgotten you, it's just your language!
But is this: Your heart knows that God is with you: your tongue for lying that
would be of most interest to God ! Therefore, the manifesto of the party, the
cleansing nature of all human beings. Its nature is far from crowded
advertising material world , the height of each individual , are available .
The charter of the party, the Summary that God wrote: As Moses the Ten
Commandments and what is its premise that the Torah and the Bible, and the
complete text of the Qur'an. The Pillars of the Party of three parts: the first
Secretary General, who is God. Deputy Secretary General of the Humans, and:
three members who are all human beings. God acting in any nation or any nation
or tribe, and each colony can destroy itself, with respect to: the requirements
of God: the religious orders, their choice. Like Iran, the Supreme Leader of
the Islamic Revolution in Lebanon, Hassan Nasrallah. If you are from other countries,
people or two people want the same thing: to choose one of them is no obstacle.
However, Sayyed Hassan Nasrallah himself has chosen leader. So if the entire world,
to the importance of this election, the leader of the world, you have to be
there and all the people of the world, large and small, in a party, become a
member of God’s name. The wars and conflicts, disappears, and all spending in
military and espionage! Regardless of prosperity and steal all the world's poor.

حزب الله ، الطرف
الثالث
!

 طرف ثالث فی جمیع
البلدان ، فمن حزب الله ! الآن أن شعب أمریکا ، قد لا یثق الأطراف ، وطرف ثالث قد تکون
هی نفسها : أن یکون حزب الله ، حزب الله . بعد الطرفین : الجمهوریون و الدیمقراطیون
فی أمریکا ، والتی أدت إلى إغلاق الأمریکیة. وقال جالوب أن أکثر من سبعین فی المئة
منهم یریدون حزبا قویة وقویة ، ولکن الأطراف هی: الناس فی الاستطلاع. رغبات الناس من
المهم أن أمریکا مایو الإغلاق : ستواصل ولا یمکن الطرفین : أنها تجنب ذلک . ولکن حزب
الله ، وهو ما یعنی حزب الله : لأن الکثیر من الناس فی أمریکا وحتى فی العالم ، إلى
الاعتقاد فی الله ، وأفضل الحزب هو حزب الله . من هو الأمین العام لل حزب! ولکن الله
هو القائد الأعلى ! والتنظیم، الهرم لیست مسطحة و اسعة . و إلى جمیع البشر : عنابر
! لأنه خلق الرب والرب للبشریة ، ولیس الابتعاد : هم مثل . حتى أبناء الله : النساء
و الشیوخ و تعطیل کل ما عندی من یحب . لأنه خلقها . و یعرف کل ما مواهبهم . لذلک ،
لدینا حزب العالمیة: حزب الله وجمیع الناس التی هی أعضاء فی : المستوى التنظیمی یساوی
کل منهم . لأن البشر متساوون أمام الله . یمکن لأی شخص ، فی أی وقت أراد أن یتحدث مع
الله : إنه یرید أن یساعد . واعلموا أن الله لم ینس ! حتى أنت تقول أن الله قد نسی
لک، انها مجرد لغتک ! ولکن هل هذا : قلبک یعرف ان الله معک : ! سانک عن الکذب التی
من شأنها أن تکون الأکثر أهمیة إلى الله ولذلک، فإن بیان الحزب ، وطبیعة تطهیر لجمیع
البشر . طبیعته بعیدة عن المواد الإعلانیة مزدحمة العالم ، ارتفاع کل فرد ، متوفرة.
میثاق الحزب، و ملخص بأن الله کتب : کما موسى الوصایا العشر وما هو فرضیة بأن التوراة
والإنجیل ، و النص الکامل للقرآن . أرکان الحزب من ثلاثة أجزاء: أول أمین عام ، الذی
هو الله . نائب الأمین العام لل البشر ، و : ثلاثة أعضاء الذین هم جمیع البشر . الله
یتصرف فی أی دولة أو أی أمة أو قبیلة ، ولکل مستعمرة یمکن أن تدمر نفسها ، فیما یتعلق
ب: متطلبات الله : السلک الکهنوتی ، اختیارهم. مثل إیران ، المرشد الأعلى للثورة الإسلامیة
فی لبنان ، حسن نصر الله . إذا کنت من بلدان أخرى، والناس أو اثنین من الناس یریدون
الشیء نفسه: ل اختیار واحد منهم ، لیس عقبة . ومع ذلک ، السید حسن نصر الله نفسه ،
اختارت زعیم . لذلک إذا کان کل العالم ، إلى أهمیة هذه الانتخابات ، و زعیم العالم
، علیک أن تکون هناک وجمیع شعوب العالم ، کبیرها وصغیرها ، فی الحزب، أصبح عضوا فی
اسم الله . الحروب والصراعات ، یختفی ، وجمیع الانفاق فی العسکریة و التجسس ! بغض النظر
عن الازدهار و سرقة کل فقراء العالم
.

Hizbullah , üçüncü parti !

 Tüm ülkelerde
üçüncü parti , bu Hizbullah var! Şimdi Amerika halkı , partiler güvenilmeyen
olduğu bu , bir üçüncü taraf aynı olabilir :Hizbullah , Allah'ın Partisi olmak
. Iki taraf ardından : Amerika kapatılmasına neden Amerika'da Cumhuriyetçiler
ve Demokratlar , . Bir anket insanlar : Gallup onları fazla yetmiş yüzde sağlam
ve güçlü bir parti istiyorum, amapartiler olduğunu söyledi . Devam edecek ve
iki taraf olamaz : halkın isteklerine Amerika olabilir kapakları önemlidir
onlar bunu önlemek . Ama Allah'ın Partisi anlamına gelir Hizbullah , : , en iyi
parti Tanrı'nın parti birçok Amerika'da insanlar ve hatta dünyada , Allah'a
inanmak çünkü . Partinin Genel Sekreteri kimdir ! Ama Tanrı baş komutanı
olduğunu ! Ve organizasyon , piramit düz ve geniş değil . Ve tüm insanlar için
:tutar ! Bir Rab ve insanlığın Rabbi oluşturulan ve sırtınızı dönmeyin çünkü :
onlar gibi . Tanrı'nın bile çocuklar : kadınlar , yaşlılar ve bütün aşklar
devre dışı . O yarattı çünkü. Ve her ne yeteneklerini bilir . Yani, biz küresel
bir parti vardır: Tanrı ve üyesi olan tümhalkın partisi :örgütsel düzeyde hepsi
eşittir . Çünkü insan Tanrı önünde eşittir . Herkes , Tanrı ile konuşmak
istedim herhangi bir zamanda yapabilirsiniz: o yardım istiyor . Ve Tanrı
unutmadı biliyorum ! Eğer Tanrı unuttum demek bile, sadece dil değil ! Kalbin
Allah ile olduğunu bilir : Ama bu ! Dilini Allah'a en çok ilgi olacağını yalan
Bu nedenle , parti , tüm insanlarıntemizlik doğanın manifestosu . Doğası gereği
kalabalık reklam malzemesi dünyadan , her bireyin yüksekliği , kullanılabilir
uzaktır . Parti , Allah'ın yazdığıÖzetKiralama : Musa gibiOn Emir ve ne onun
öncül olduğu Tevrat ve İncil ve Kuran'ın tam metni . Üç bölümdenPartisiPillars
: Tanrı ilk Genel Sekreteri . Müsteşar Yardımcısıİnsanlar genel ve : tüm
insanlar üç üye . Tanrı herhangi bir ulus ya da herhangi bir ulus ya da kabile
hareket ve her koloni ile ilgili olarak, kendini yok edebilir : Tanrı'nın
gereksinimleri:tarikatlar , kendi seçtikleri . Gibi İran, Lübnan , Hasan
Nasrallah yılında İslam Devrimi'nin dini lideri . Başka ülkelerde , insanlar ya
da iki kişi gelmektedir aynı şeyi istiyorsanız : bunlardan birini seçmek için ,
herhangi bir engel . Ancak, Seyyid Hasan Nasrallah kendisini , lider seçti .
Tüm dünyada Yani , bu seçim , dünyanın lideri önemine , orada olmak zorunda ve
bir parti büyük ve küçük tüm dünya insanları , , , Tanrı'nın adının bir üye
olmak . Savaşlar ve çatışmalar , kaybolur , ve askeri ve casusluk tüm harcama !
Ne olursa olsun refah ve çalmak tüm dünyada fakir .

 

 חיזבאללה,הצד השלישי !
צד שלישי בכל המדינות , זה חיזבאללה ! עכשיו שהעם של אמריקה,שלא נתן אמון במפלגות ,של צד שלישי עשוי להיות זהה : להיותחיזבאללה, מפלגתו של אלוהים. בעקבות שני צדדים : רפובליקאים ודמוקרטים באמריקה , שהובילו לסגירתה של אמריקה . אנשיםבסקר גאלופ : אמרו כי יותר משבעים אחוזים מהם רוציםמפלגה חזקה ורבת עוצמה , אך הצדדים . את רצונם של האנשים חשובים שמאי סגרי אמריקה : ימשיכוושני צדדים לא יכולים: הם נמנעים מזה. אבל חיזבאללה, מה שאומר שמפלגתו של אלוהים : משום שאנשים רבים באמריקהוגם בעולם , להאמין באלוהים,הצד הטוב ביותר הוא מפלגתו של אלוהים. מי הוא מזכיר הכללי של המפלגה ! אבל אלוהים הואהמפקד עליון ! וארגון,הפירמידה אינה שטוחה ורחבה. ולכל בני האדם :בעל ! כי זה יצרהאלוהאל של המין האנושי , ולא להפנות עורף : הם כמו . אפילו הילדים של אלוהים: נשים, זקנים ונכים בכל האהבות שלי. כי הוא יצר אותו. וכל אחד יודע מה הכשרון שלהם. אז, יש לנו מסיבה עולמית : מפלגתו של אלוהים , וכל האנשים שהם חברים :ברמה הארגונית היא שווה לכולם. כי בני אדם שווים לפני ה '. כל אחד יכול , בכל זמן שהוא רוצה לדבר עם אלוהים : הוא רוצה לעזור . ויודע שאלוהים לא שכח ! אפילו שאתה אומר שאלוהים שכח אותך , זה רק השפה שלך ! אבל האם זה : הלב שלך יודע שאלוהים איתך: את הלשון שלךלמשקרשיהיו מעניין ביותר לאלוהים לכן,המניפסט של המפלגה,טבע הטיהור של כל בני האדם . הטבע שלה הוא רחוק מהעולם חומרי פרסום צפוף, את הגובה של כל פרט, זמין . האמנה של המפלגה,שאלוהים כתב סיכום : כפי שמשה את עשרת הדיברות ואת מה שנחת היסוד שלה היא שהתורהוהתנ"ך ,ואת הטקסט של הקוראן המלא. מעמודי התווך של המפלגה משלושה חלקים:המזכיר הכללי הראשון , שהוא אלוהים . סגן מזכיר כללי של בני האדם ,ו: שלושה חברים שהם כל בני האדם. אלוהים פועלבכל מדינה או כל עם או שבט ,וכל מושבה יכולה להרוס את עצמו , עם כל כבודל: דרישות של אלוהים : הצווים הדתיים, הבחירה שלהם. כמו איראן,המנהיג העליון של המהפכה אסלאמית בלבנון , חסן נסראללה. אם אתה ממדינות אחרות , אנשים או שני אנשים רוצה את אותו דבר : כדי לבחור אחד מהם , הוא לא מכשול . עם זאת, סייד חסן נסראללה עצמו , בחר מנהיג. אז אם כלהעולם,לחשיבות של הבחירות האלה , המנהיג של העולם , אתה צריך להיות שם, וכל האנשים בעולם, גדולים וקטנים,בצד , להיות חבר בשמו של אלוהים. המלחמותוהקונפליקטים , נעלמים,וכל ההוצאות צבאיתובריגול ! ללא קשר לשגשוג ולגנוב את כלעניי העולם הם

 

  نظرات ()
عربستان، اسپانسر: جاسوسی ها! نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/٧

חסות סעודית : מרגלים !
ריגול באמריקה, הוא סימן שאלה גדולה : למה זה כל כך ,ובריגול על עצום ? ושימוש במרגלים כל מי ? מהי המטרה ? אולי עדיף לומר : מודיעין כל כך הרבה מאחוריו, מה? ולמה כל כך הרבה בעיות כלכליות , המודיעין של ארצות הברית ולשלם צבאיים , לא הולכים לאיבוד . התשובה היא ברורה, זה לא יאומן ! ברקע של כל: ריגול למען ישראל ובאמריקה, הואבית סעוד . המטרה של כל המרגלים הללו, את המידע הדרושלנדר בן סולטן היה : לבלות את כל הזמןוהתשלומים הסעודיים: כל התשלומים יהיו . הבעיה היחידה היא שסעודיה לא הגיע ליעדיו בגללממלכת היעד : . וכלרחבי העולם : ציונות ואימפריאליזם, שהואהאב. לדוגמה, בכל חברה, בארה"ב או בישראל היא שהיא חולקת את הערבים , לא קשורים. הערבים להסתיר : פני הערפד שלו,עיצוב המניות. בורסה היא מקום שבי המניות נסחרותובו :המילה הראשונה ומכניסה את הכסף והון : בידיים של משפחות סעודיות כסף והון. לפיכך, לא רגישות לא לירות . עם זאת,הניסיון של הכלי : מוניטריים והפיסקלית חוזר ציונים . ציונים או יהודים עשירים מכיוון שהוא מכיל :תדמית חיובית בקרב נוצרים , ורוב האנשים לא באירופה, שםמוצא הקצוץואוכלים ,וידעה להיות מנודה ואפילו חוגג את השואה שלו, למה לעשות את זה! בזמן שלו,מעשה גבורה שלגרמניה הנאצית : היטלר נחשב . אנחנו העדפנו חלקם המוסלמים והאיסלאם, את מטרותיו : ההשתלטות גלובלית תמשיך . זה היההסעודים , נוצר וייצג אותם,כסף שהם מוציאים או להשקיע אותם. נתמך על ידי הסעודיםשיהודים עשירים , שנמצאו חיים חדשים. ככל גרמניה הנאצית , שנחשב לכוח עליון ,ונהרס בשואה, הפכה לסמל שלהאלוף החדש . הסעודים , עם הכלים של שנה הפיסקלית , מוניטרית ומאחוריהבנק ואת חילופי הביטוח, יצרו פיתחה . ובלי שמישהו להראות רגישותלעושר של העולם כדי לאסוף ומאוחר יותר : אותו עושרכסיוע לישראל נשלחו! לפיכך, הוא נדרש : תוכנות ריגול היה מדויקת : כדי למנוע את ההתפשטות של תקשורת :היהודים הם סעודים. והדרך הטובה ביותר לעשות את זה , המשחק נראה לאמריקה. אמריקה כמעצמה עולה, אבל שום אידיאולוגיה . אידיאולוגיה סעודית הציעה לטכנולוגיה אמריקניתוהבירוקרטיה. לטכנולוגיה שמאחורי , להסתירותאוריות : טכנוקרטים , כדי להציל את העולם על ידי אחת עובדות. טכנוקרטיה או זהה: ריק ומסחר : הכנסות ורווח ,בפועל זה היה לפניההתעוררות אסלאמית . אבל בעיקרההתעוררות אסלאמית : הסיכון של נפילת אסד , אובדן, ומציאת התעוררות ערבית , כל מה שנעלם :ערב הסעודית של אמריקה,ובהחלט מקווים : ללא ישראל : יש צורך בתמיכה .

عربستان، اسپانسر: جاسوسی ها!

جاسوسی های آمریکا، یک علامت سوال بزرگ دارد:
چرا اینهمه و: در سطح وسیع، جاسوسی می شده؟ و استفاده کننده از: اینهمه جاسوسی ها کیست؟
و هدف چیست؟ شاید بهتر است بگوئیم: پشت پرده اینهمه جاسوسی، کدام است؟ و چرا با
اینهمه مشکلات مالی، آمریکا از پرداخت هزینه های جاسوسی و نظامی، دست برنمی دارند؟.
البته جواب هم روشن است، ولی باور کردنی نیست! در پشت پرده همه: جاسوسی های آمریکا
و اسرائیل، آل سعود قرار دارد. یعنی هدف تمام این جاسوسی ها، کسب اطلاعات لازم
برای: بندر بن سلطان بوده است و: هزینه تمام ان ها را هم، عربستان پرداخت نموده و:
اکنون نیز پرداخت می نماید. فقط مشکل اساسی این است که: عربستان به اهداف خود
نرسیده.زیرا هدف عربستان: تسلط بر تمامی جهان بوده و: صهیونیسم و امپریالیسم، نمود
این تسلط است. برای مثال: هیچ شرکت آمریکایی یا: اسرائیلی وجود ندارد که: سهام آن
به عربها، مربوط نباشد. اعراب برای مخفی ماندن: چهره خون آشام خود، بورس را طراحی
کردند. بورس جایی است که: سهام در آنجا مبادله میشود و: حرف اول را پول و سرمایه
می زند و: پول و سرمایه هم، در دست خانواده سعودی ها است. لذا حساسیت هیچکس،
برانگیخته نمی شود. البته تجربه ابزار های: پولی و مالی به: صهیونیست ها برمی گردد.
صهیونیست ها یا یهودیان ثروتمند، به دلیل اینکه دارای: چهره مثبتی در بین: مسیحیان
نبودند و اغلب مردم اروپا، آن ها را ربا خوار و نزولخوار، میدانستند و: از خود طرد
می کردند و: حتی جشن هولوکاست، به همین خاطر انجام شد! و در زمان خود، یک عمل
قهرمانانه از: سوی آلمان نازی و: شخص هیتلر محسوب می شد. لذا ترجیح دادند برخی از
آنان، مسلمان شوند و با چهره اسلامی، به اهداف خود یعنی: تسلط برجهان ادامه دهند.
این بود که سعودی ها، تولید شدند و به نمایندگی از آن ها، پول ها را خرج کردند یا:
سرمایه گذاری نمودند. و با حمایت سعودی ها بود که: یهودیان ثروتمند،جان تازه ای
یافتند. تا جاییکه آلمان نازی که، یک قدرت برتر محسوب می شد، ازبین رفت و هولوکاست،
یک نماد قهرمانی جدید شد. سعودی ها، سال ها با ابزار های پولی و مالی، در پشت پرده:
بانک و بورس  و بیمه ها را، بوجود آورده
توسعه دادند. و بدون اینکه: کسی حساسیت نشان دهد، ثروت دنیا را برای خود، جمع
کردند و بعد: همین ثروت را بعنوان کمک، برای اسرائیل فرستادند! به همین خاطر،آن ها
نیاز به :جاسوسی های دقیق داشتند تا: مانع از انتشار ارتباط: سعودی ها با یهودی ها
شوند. و بهترین روش این کار را، بازی دادن آمریکا دیدند. زیرا آمریکا قدرتی نوظهور،
ولی بدون ایدئولوژی بود. پیشنهاد ایدئولوژی سعودی ها، برای آمریکائیها: تکنولوژی و
بورکراسی بود. تا در پس پرده تکنولوژِی، مخفی شوند و با تئوریزه کردن :تکنوکرات ها،
مانع در ک حقایق توسط دنیا شوند. تکنوکراسی یا همان: بی محتوا کردن تجارت و: در
آمد و سود، روشی بود که تا: قبل از بیداری اسلامی نتیجه داد. ولی با بیداری اسلامی
و مخصوصا: ازبین رفتن خطر سقوط بشار اسد، و پیدا شدن بیداری عربی، همه چیز از بین
رفت و: اکنون عربستان از آمریکا، قطع امید کرده و: اسرائیل نیز بدون: پشتوانه
مانده است.   

Saudi sponsor: Spies!

Espionage in America is a huge question mark: Why is this
so, and in the vast spying on? And the use of spies all who? What is the purpose?
Perhaps it is better to say : so much intelligence behind , what ? And why so
many financial problems, America's intelligence and military pay, are not lost,.
The answer is clear, it is unbelievable! In the backdrop of all: espionage for
Israel and America is the House of Saud. The aim of all these spies, the
necessary information for Bandar bin Sultan has been: spending all their time
and Saudi payments: All payments will be. Only problem is that Saudi Arabia has
not reached its goals. Because the target kingdom: and all the world over:
Zionism and imperialism, he is the master. For example, any company, U.S. or
Israel is that it shares the Arabs, not related. Arabs to hide: his vampire face,
the stock design. Exchange is where stocks are traded and where: the first word
and puts the money and capital: money and capital in the hands of Saudi families.
Therefore, no sensitivity does not fire . However, the experience of the tool:
monetary and fiscal Zionists returns. Wealthy Zionists or Jews because it contains:
a positive image among Christians, and most people are not in Europe, where the
usurious and Nzvlkhvar , knew of his being ostracized and even celebrate the
holocaust , why was ! In his time, a heroic act of the Nazi Germany: Hitler was
considered. We preferred some of them are Muslims and Islam, its goals: Global
Domination continue. It was the Saudis, was generated and represented them, the
money they spend or invest them. Was supported by the Saudis that wealthy Jews,
found new life. As far as Nazi Germany, was considered a superior power, were
destroyed and the Holocaust, became a symbol of the new champion. The Saudis,
with the tools of monetary and fiscal year, behind the bank and the insurance exchanges,
created developed. And without someone to show sensitivity to the wealth of the
world to gather and later: same wealth as an aid to Israel sent! Therefore, it
is required to: spyware was precise: to prevent the spread of communication:
the Jews are Saudis. And the best way to do this, the game looked to America. America
as a rising power
:,
but no ideology. Saudi ideology suggested to American technology and the bureaucracy.
To the technology behind, hide and theorizing: technocrats, to save the world
one by facts. Technocracy or the same: empty and Trade: Revenue and profit, a
practice that was before the Islamic awakening. But especially the Islamic Awakening:
Assad's fall risk, loss, and finding Arabic awakening, everything vanished: the
Saudi Arabia of America, and certainly hope: Israel -free: support is needed.

 

الراعی السعودیة: جواسیس !

التجسس فی أمریکا
، هو علامة استفهام کبیرة : لماذا یحدث هذا ، و العظمى فی التجسس على ؟ و استخدام الجواسیس
کل من؟ ما هو الغرض ؟ ربما کان من الأفضل أن یقول : الکثیر من الذکاء وراء ، ما هی؟
و السبب فی کثیر من المشاکل المالیة ، والاستخبارات الأمیرکیة و رواتب وأجور العسکریین
، لا تضیع ، . الجواب واضح ، فإنه أمر لا یصدق ! فی خلفیة کل شیء: التجسس لإسرائیل
وأمریکا ، هو بیت آل سعود . والهدف من کل هؤلاء الجواسیس ، وکانت المعلومات اللازمة
ل بندر بن سلطان : قضاء کل وقتهم والمدفوعات السعودیة: سوف تکون جمیع المدفوعات . المشکلة
الوحیدة هی أن المملکة العربیة السعودیة لم تصل أهدافها لأن المملکة المستهدفة : .
وجمیع أنحاء العالم : الصهیونیة والإمبریالیة ، وقال انه هو سید . على سبیل المثال
، أی الشرکة ، الولایات المتحدة أو إسرائیل هو أنه یسیر على العرب ، لا علاقة . العرب
لإخفاء : وجه مصاص دماء له ، وتصمیم الأوراق المالیة . الصرف حیث یتم تداول الأسهم
و حیث: الکلمة الأولى و یضع المال ورأس المال : المال ورأس المال فی أیدی الأسر السعودیة
. ولذلک، لا حساسیة لا اطلاق النار. ومع ذلک ، فإن تجربة الأداة: عوائد الصهاینة النقدیة
والمالیة . الصهاینة الأثریاء أو الیهود لأنه یحتوی على : صورة إیجابیة بین المسیحیین
، و معظم الناس لیسوا فی أوروبا ، حیث نزول الربویة و الآکل ، وعرف من له نبذهم و حتى
الاحتفال المحرقة ، لماذا ذلک! فی وقته ، وهو عمل بطولی من ألمانیا النازیة : اعتبر
هتلر . فضلنا بعضهم هم من المسلمین والإسلام ، أهدافها : الهیمنة العالمیة متابعة.
کان السعودیون ، تم إنشاؤها و ممثلة لهم، و الأموال التی تنفق أو استثمارها . کان مدعوما
من السعودیین أن الیهود الأثریاء ، وجدت حیاة جدیدة . بقدر ألمانیا النازیة ، کان یعتبر
قوة متفوقة، و دمرت والمحرقة ، وأصبح رمزا لل بطل الجدید. إنشاء السعودیین ، مع أدوات
من العام النقدیة والمالیة ، خلف البنک و التبادلات التأمین ، وضعت . و دون وجود أی
لإظهار حساسیة لثروة العالم لجمع و أحدث: نفس الثروة کمساعدة ل إسرائیل أرسلت ! لذلک،
هو مطلوب منها ل : کان التجسس دقیقة : لمنع انتشار الاتصالات : الیهود هم السعودیون
. وأفضل طریقة للقیام بذلک ، بدا اللعبة ل أمریکا . أمریکا کقوة صاعدة ، ولکن لا یوجد
ای فکر . واقترح ایدیولوجیة السعودیة إلى التکنولوجیا الأمیرکیة والبیروقراطیة . ل
وراء التکنولوجیا ، إخفاء والتنظیر : التکنوقراط ، لإنقاذ العالم من خلال واحدة حقائق
. تکنوقراطیة أو نفس : فارغة والتجارة: الإیرادات و الأرباح ، وهی ممارسة کان ذلک قبل
الصحوة الإسلامیة . ولکن بصفة خاصة الصحوة الإسلامیة : خطر سقوط الأسد ، وفقدان ، وإیجاد
الصحوة العربیة ، اختفت کل شیء: المملکة العربیة السعودیة من أمریکا ، و نأمل بالتأکید
: خالیة من إسرائیل : هناک حاجة إلى الدعم
.

 

  نظرات ()
سفارت خانه های آمریکا، در سراسر جهان، لانه جاسوسی هستند نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/٦

ארגון הבריאות העולמי: נגד תוכנות ריגול ,
עכשיו הוכח : השגרירויות של אמריקה בעולם , מרגלים וכל הדיפלומטים האמריקאים, אינן רצויות , הנחישות בעולםשהוא היה זכאילתנועה כללית נגד היהירות הזאת של דיפלומטית אמריקנית , לקחת את המקום. מאחר שאיראן לפני 34 שנים, והבנתי שעםחטיפתו של מרגלים ומידע אימות מסמך כדי למנוע מילולי , ולכן כלהעולם, והם צריכים לעשות את זה : אם אתם קצרים או : פחד, ההיסטוריה לא תסלח להם ! מולדתובנים, אמהות ואבות כזה פחדן , לא יכובדו . אבלהאפשרות,קנצלרית גרמניה , או ראש הממשלה של אנגליה אוהנשיא למדינות אחרות,וחששו : זה לא עבד גם : הם נוטים להצניע אותו : לכיוון חסר עצבים : הבית התעלם , מגיעלמראה , זה חייב להיות נכון למושבה : נהלי הפרטיות ,ולבחון צעיר יותר ומבוגר יותר : לפעול כדי ליישם אותה. לדעתנו, את הזכויות הבסיסיות ביותר של כל יצור אנושיש: פרטיות כיבד אותה , ובכך חינוךואזרח זכויות : מעקב ביצועו, במיוחד בכל הנוגעל: פרטיות : לא לחשוף את השיחות ופגישת אדם פרטי , העבודה הראשונהשל המושבה בעירובמחלקה. מושבות אלה מחוברים אזבארגון עולמי,סוכנות המודיעין של העם , הוא אמר. המשימה השנייה היא : כדי להגן על גבולות לאומיים. אחד שומע את דבריו של הנשיא, או חבר פרלמנט או שריםומנכ"ל , פרטיות היא כבר לא שבו פעם אחת ואימה : לא ללכת , אנשים, לסגת מזה! הם צריכים להגדיר תלונות רשמיותלתובעים להציג את המדינה שלהם. התובעים לא פחדו : היא מקבלת תלונות :חוקי לחלוטין , מוסדרולשלוח אותםלהאג. אםבית המשפט : חובה אנושית והתפעול העולמי שלהשההתדיינות משפטית תמשיך , ואםבית המשפט לאחריותה , סרב קן מרגל מדינות היחידה שנותר היא נכבשה . איבד את יוקרתו ,ולא מקבל : הגאווה הלאומית שלהם היא מביש . עם כיבושה של קיני ריגול , בכוח אם אמריקה לנצח תשובץ על הקבר. כמו במקרה של הכישלון של המחנה אשרף , אמריקה נאלצה לעזוב את סוריה לנטוש את המלחמה עם אמריקה שברה את המחנה השני , את שמו שלג'מה : אימפריאליזם יישאר .

سازمان جهانی: ضد جاسوسی،

اکنون که ثابت شده: سفارت خانه های آمریکا،  در سراسر جهان، لانه جاسوسی هستند و: همه
دیپلمات های آمریکایی ،عنصر نامطلوب به شمار می آیند، لذا عزم جهانی بر آن تعلق
گرفته که: یک حرکت عمومی بر علیه: این گستاخی دیپلماتیک آمریکایی، صورت بگیرد. از
آنجا که ایران در 34 سال پیش، به چنین موضوعی پی برد و: با گروگانگیری توانست از:
خروج اسناد لانه جاسوسی و: اطلاعات شفاهی جلوگیری کند، لذا همه کشورهای جهان هم،
باید این کار را انجام دهند و: اگر کوتاهی کنند یا: بترسند، تاریخ آن ها را نخواهد
بخشید! و فرزندان مام وطن، به چنین پدران و مادران ترسویی، افتخار نخواهند کرد.
اما به فرض محال، اگر صدر اعظم آلمان یا: نخست وزیر انکلیس یا: رئیس جمهور دیگر
کشورها، ترسیدند و: این کار را نکردند و یا: خواستند آن را بی اهمیت جلوه دهند تا:
بی غیرتی آنان نسبت به: وطن نادیده گرفته شود، نوبت به مردم می رسد، آن ها باید
کلنی هایی درست کنند تا: روش های ضد جاسوسی را، مظالعه و بررسی کنند و: برای اجرای
آن اقدام نمایند. به نظر ما ابتدایی ترین حقوق هر: انسان آن است که :حریم خصوصی او
مورد احترام باشد، لذا آموزش حقوق شهروند و: پیگیری اجرای آن، مخصوصا در احترام
گذاشتن به: حریم خصوصی و: فاش نکردن مکالمات و: ملاقات های خصوصی هرکس، اولین
وظیفه این کلنی ها در: هر شهرستان و بخش است. بعد این کلنی ها به هم متصل می شوند
و: یک سازمان جهانی، مردم نهاد ضد جاسوسی را، درست می کنند. دومین وظیفه آن است که:
حریم ملی را پاسداری کنند. شنود سخنان یک رئیس جمهور، یا اعضا مجلس یا وزرا و:
مدیران کل، دیگر حریم خصوصی نیست که: به محض ترسیدن آن ها و:پیگیری نکردن، مردم هم،
از این موضوع کناره گیری کنند! آنها باید رسما شکایاتی را تنظیم و: به دادستان های
کشورشان تقدیم کنند. دادستان ها نباید بترسند و: این شکایات را دریافت و: بصورت
کاملا حقوقی، تنظیم و به دادگاه لاهه بفرستند. اگر دادگاه لاهه به: وظیفه انسانی و
جهانی خود، عمل کرد که این شکایات، ادامه خواهد یافت و:اگر دادگاه لاهه نیز از
مسئولیت خود، سر  باز زد تنها، راه
باقیمانده ملت ها، اشغال لانه های جاسوسی است. تا ابروی از دست رفته را، به دست
آورند و نگذارند: غرور ملی شان ننگین شود . با فتح این لانه های جاسوسی، زور گویی
های آمریکا، برای همیشه به گور سپرده خواهد. همانطور که با شکست پادگان اشرف،
آمریکا مجبور شد از: جنگ با سوریه دست بکشد، با شکست پادگان های دیگر آمریکا، دیگر
جرثومه ای به نام: امپریالیسم باقی نخواهد ماند.  

WHO: anti-spyware,

Now been proven: America's embassies around the world,
spies and all American diplomats, are undesirable, the world’s determination
that it was entitled to a general movement against this arrogance of American diplomatic,
take place. Since Iran 34 years ago, and realized that with the kidnapping of
spies and document authentication information to prevent verbal, so all the world,
and they should do it : If you are short or : fear , history will not forgive
them ! Fatherland and sons, mothers and fathers such a coward, will not be honored.
But the possibility , the German chancellor , or prime minister of England or
the President to other countries, and feared : it did not work either : they
tend to downplay it : toward nerveless : home Ignore , comes to the looks, it
must be true to the colony : the privacy practices , and to examine younger and
older : take action to implement it . In our opinion, the most basic rights of
every human being that: privacy is respected her, thus education and citizen rights:
follow up its implementation, particularly in respect to: Privacy: Do not
disclose conversations and meeting private person, the colony’s first job in
the city and the department. These colonies are then connected in a global organization,
the intelligence agency of the people, it said. The second task is: to protect
national boundaries. One hears the words of the President, or Member of
Parliament or Ministers and Director General, privacy is no longer where it
once and dread: not to follow, the people, to withdraw from it! They should set
official complaints to prosecutors to present their country. Prosecutors fear not:
it receives complaints: a totally legal, regulated and send them to The Hague. If
the Court: human obligation and its global operation that the litigation will
continue, and if the Court of its responsibility, refused only remaining
nations spy nest is occupied. Has lost prestige, and do not get : their
national pride is shameful . With the conquest of spy nests, by force if
America forever be consigned to the grave. As with the failure of Camp Ashraf,
America was forced out of Syria to abandon the war with America broke the other
camp, the name of the Gemma: Imperialism will be left.

منظمة الصحة العالمیة : مکافحة التجسس ،

الآن ثبت : السفارات
الأمیرکیة فی کافة أنحاء العالم والجواسیس و جمیع الدبلوماسیین الأمیرکیین ، غیر مرغوب
فیها ، تصمیم العالم الذی یحق له حرکة عامة ضد هذه الغطرسة من الدبلوماسیة الأمریکیة
، وتأخذ مکان . منذ إیران قبل 34 عاما ، وأدرکت أن مع اختطاف الجواسیس و معلومات المصادقة
ثیقة لمنع اللفظی ، لذلک کل العالم ، وأنها ینبغی أن تفعل ذلک: إذا کنت قصیرة أو :
الخوف، و التاریخ لن یغفر لهم ! الوطن و أبناء والأمهات و الآباء مثل هذا جبان ، لن
یکون تکریم . ولکن هذا الاحتمال ، المستشارة الألمانیة ، أو رئیس الوزراء البریطانی
و الرئیس إلى بلدان أخرى ، و یخشى : أنها لا تعمل إما: أنها تمیل إلى التقلیل من شأن
ما یلی: نحو الخائرة : المنزل تجاهل ، ویأتی إلى النظرات ، یجب أن یکون وفیا ل مستعمرة
: ممارسات الخصوصیة ، ودراسة الأصغر والأکبر سنا : اتخاذ الإجراءات اللازمة ل تنفیذ
ذلک. فی رأینا، أن معظم الحقوق الأساسیة لکل إنسان أن : الخصوصیة و احترام لها ، وبالتالی
حقوق التعلیم و المواطن: متابعة تنفیذها، لا سیما فی یتعلق بما یلی: الخصوصیة : لا
تکشف عن محادثات وتلبیة شخص عادی ، الوظیفة مستعمرة للمرة الاولى فی المدینة و الإدارة.
، قال ذلک، ثم یتم توصیل هذه المستعمرات فی منظمة عالمیة ، وکالة الاستخبارات للشعب
. والمهمة الثانیة هی : لحمایة الحدود الوطنیة . واحد یسمع کلام الرئیس ، أو عضو البرلمان
أو الوزراء و المدیر العام ، والخصوصیة لم یعد فیها مرة واحدة والرهبة : عدم اتباع
، والشعب، إلى الانسحاب من ذلک! ینبغی أن تعیین شکاوى رسمیة إلى النیابة العامة لتقدیم
بلادهم . النیابة العامة لا خوف : یتلقى الشکاوى : أ قانونیة تماما ، الخاضعة للتنظیم
و إرسالهم إلى لاهای . إذا کانت المحکمة : التزام الإنسان و العملیة العالمیة من أن
التقاضی سوف تستمر، و إذا کانت المحکمة بمسؤولیتها ، وتحتل رفض الوحید المتبقی الأمم
عش التجسس . فقدت هیبتها ، ولیس الحصول على : کبریائهم الوطنی أمر مخز . مع الاستیلاء
على اوکار التجسس ، بالقوة إذا أمریکا إلى الأبد ستوکل الى القبر . کما هو الحال مع
فشل معسکر أشرف ، واضطرت أمریکا للخروج من سوریا الى التخلی عن الحرب مع أمریکا اندلعت
المعسکر الآخر ، اسم جیما : سوف تترک الإمبریالیة
.

 

DSÖ : anti-spyware ,

Şimdi kanıtlanmıştır : dünyada
Amerika'nın elçilikler , casuslar ve tüm Amerikalı diplomatlar , bu Amerikan
diplomatik bu kibir karşı genel bir hareket hakkına sahip olduğunu , dünyanın
belirlenmesi arzu edilmez , yer almaktadır. İran bu yana 34 yıl önce ve
casuslar ve belge kimlik doğrulama bilgilerin kaçırılması ile tüm dünya çok ,
sözel önlemek için fark , ve bunu yapmak gerekir: Eğer kısa ya da : korku ,
tarih onları affetmeyecek ! Vatan ve oğulları , böyle bir korkak anne ve
babalar , kabul edilemez . Ama olasılığı ,Almanya Başbakanı , ya da İngiltere
ya da diğer ülkelereCumhurbaşkanı başbakanı ve korkulan : bu da işe yaramadı :
onlar önemsiz eğilimindedir : nerveless doğru : ev Ignore ,görünüyor gelince ,
bu koloni için doğru olması gerekir :gizlilik uygulamaları ve genç ve yaşlı
incelemek için : bunu uygulamak için harekete geçmek. Görüşümüze göre , bu her
insanın en temel hakları : gizlilik böylece , onu saygı eğitim ve vatandaş
hakları : Gizlilik : Özellikle açısından , uygulama takip konuşmaları ve toplantı
özel kişi ifşa etmeyin , şehir ve bölümündekoloni ilk işi . Bu koloniler daha
sonra küresel bir örgüt , halkın istihbarat ajansı bağlı , dedi . İkinci görev
: ulusal sınırları korumak için . Takip etmek değil , insanlar , bu çekilme :
bir kez ve dehşet nerede bir Meclis veya Bakanlar ve Genel Müdürü Başkanı veya
Üyesi sözlerini dinler , gizlilik artık ! Onlar ülke sunmak için savcılara
resmi bir şikayet ayarlamanız gerekir . Savcılar değil korku : bu şikayetleri
alır: tamamen , yasal düzenlenmiş ve Lahey gönderebilirsiniz . Eğer Mahkeme :
insan yükümlülük vedava devam edecek , ve sorumluluk Mahkeme , reddetti geriye
kalan tek ülke casus yuvası işgal eğer küresel çalışma. Prestij kaybetti ve
alamadım : kendi ulusal gurur utanç vericidir . Casus yuvaları fethi ile ,
zorla Amerika sonsuza kadar mezara tahsis edilmesi halinde . Camp Eşref
başarısız olduğu gibi , Amerika , diğer kamp ,gemma adını kırdı Amerika ile
savaş terk etmek Suriye dışında kaldı : Emperyalizm bırakılacaktır.

 

  نظرات ()
آیا فقط: افراد سازمان سیا، آدم هستند و: بقیه آدم نیستند؟ نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/٥

מי האנושות ולזכויות אדם , מה היא ?
המוח האנושי : מהוהאו"ם ?
רק : החבר 'ה -CIA והשאר לא?
זכויות של האו"ם כמו כל המצגות : המועמדים תוכן טרי : אטרקטיבי. ( כל בני האדם , נולדים חופשי : !הכבוד והזכויות שווה להם , ניחן בתבונה ובמצפון הוא נתון,וצריכים להיות בהשוואה לזה,הרוח של אחווה יש סעיף ! ) , אבל ב פעולה מתבצעת תמיד נגדה ! סיבות אלה הן פסיכולוגית וסמכותיות פוליטיקאים , בכוונה ובהתנדבות , כדי לעשות את זה : יוכיח : אף אחד לא יכול: הוא יפסיק ? עם זאת, מאמר שליהצהרת זכויות אדם אומר שכל בני האדם , נכלליםבחוק. אבל בפועל אנו מוצאים כי רק חלק ממנהיגיהציונים ,הציונים והאמריקאים :ה-CIA העליון : החיילים אמריקאים כפופהלחוק! בישראל , פרט למנהיגים הציונים , אחרים לא אנושי! והם רוצים שיתייחסו אל כבשים ! זכות לקפל לאן שהם צריכים ללכת בכל מזון שהם צריכים לאכול : כל התנהגות שהיה מציינת שאתה עושה ! אנשים באמריקה , בובות : בובות היא שהוא מוביל,בארגונים : המודיעין וביטחוןואף אחד אין זכות להתערב בפוליטיקה. מותר רק במקומות שהם : מודיעין , המאפשר גבוהה כתבידוע, אשר תלויה ועומדת. באסיה ובאפריקה , שהם אפילו לא אנושי! חיילים אמריקאים ללכת לשם ולהרוג את כולם! באשר להתישבות : יבשת אמריקה, שבו כל נהרג על ידי הילידים . למעשה,האו"ם , אלה של אבותיהם , שהתיישבו בארץ , שהם טועיםוצריכים להרוג : במקום צבאיים אמריקאיוציונים שיבואו ! לכן, בהקשר זה , זכויות אדם יש משמעות ! הבעלים המקוריים של אמריקה , האינדיאנים צריכים להרוג ! בעלי הבית באפריקה , השחורים יש להשמיד ! ואם אתה אוהב את האינדיאנים של אמריקה, את הציבור ואת האקדח אין נשק כימיוגורמי המחלותנהרסו. באסיה , בין אם בפלסטין או בעיראק , בפקיסטן או באפגניסטן , זה יהיה מתוך : ארץ ולשרוף את הבית שלהם למטה שלהם ואם מישהו התנגד , כטרוריסט , בדיקה וביצוע. אירופה חייבת למנוע את לידתו של בנם, מוקצה לדור עליהם, הזדקנהונכחדה ! ואם אחד מושיט ,ריגול, את הפעולות הבאות ייחשבו ! מרגלים הוא רע לכולם ! אבל ה-CIA : מוסד הואחובה קדושה ! כי הם רק בני אדם ! ואחרים יש לא זכויות אדם!

بشر کیست و: حقوق بشر، کدام است؟

انسان از نظر: سازمان ملل کیست؟

آیا فقط: افراد سازمان سیا، آدم هستند و: بقیه
آدم نیستند؟

منشور حقوق سازمان ملل، مانند همه سخنرانی های:
نامزدهای انتخاباتی،  دارای محتوایی شیرین
و: جذاب است. (
تمامی ابنای بشر، آزاد به دنیا می‌آیند و: از لحاظ
منزلت و: حقوق با هم برابرند! به آن‌ها، موهبت عقل و: وجدان عطا شده است، و باید نسبت
به یکدیگر، روحیهٔ برادری، داشته باشند! ماده یک )
 اما در
عمل، همیشه برضد آن عمل میشود! البته این دلیل: قدرت طلبی و روانشناختی دارد، یعنی
سیاستمداران، عمدا و از روی اراده، این کار را می کنند تا: ثابت کنند: هیچکس نمی
تواند :جلوی آن ها بگیرد ؟ بهر حال، ماده یک اعلامیه حقوق بشر، می گوید تمام ابنا
بشر، شامل قانون می شوند. اما در عمل ما می بینیم که: فقط تعدادی از سران صهیونیست
ها ، آمریکایی های صهیونیست و: افراد رده بالای سازمان سیا و: نظامیان آمریکایی،
فقط مشمول این قانون هستند! در اسرائیل، بجز سران صهیونیست، بقیه  آدمیزاد محسوب نمی شوند! و با آن ها مثل:
گوسفندان رفتار می شود! هرجا آغل درست کردند، باید بروند و: هر غذایی گفتند باید
بخورد و: هر رفتاری که: اشاره کردند باید انجام دهند! در آمریکا نیز مردم ، عروسک
های: خیمه شب بازی هستند که: سرنخ آن ها، در دست سازمان های: جاسوسی و امنیتی است
و: هیچکدام حق دخالت در مسائل سیاسی را ندارند. فقط در جاهایی اجازه ورود دارند که:
سازمان های اطلاعاتی، اجازه دهند والا، سر نوشت نامعلومی، در انتظار آن ها است. در
آسیا و آفریقا هم که: اصلا آدمیزادی وجود ندارد! نظامیان امریکایی، برای رفتن به
آنجا، باید همه را بکشند! همانطور که برای استقرار در: قاره آمریکا، تمام بومی های
آنجا را کشتند. در واقع از نظر سازمان ملل، کسانی که از زمان پدران خود، در
سرزمینی ساکن بودند، کار اشتباهی کردند و: باید کشته شوند و: بجای آن ها نظامیان
آمریکایی و: صهیونیستی بیایند! لذا در این راستا، حقوق بشر معنی پیدا می کند!
صاحبان اصلی آمریکا، یعنی سرخپوستان باید کشته شوند! صاحبان اصلی آفریقا، یعنی
سیاهپوستان باید نابود شوند! و اگر مانند سرخپوستان آمریکا، علنی و با اسلحه نمی
شود، باید با سلاح های شیمایی و: بیماری زا، آنان را از بین برد. در آسیا، چه در
فلسطین یا عراق، پاکستان یا افغانستان، باید آن ها را بیرون کرد و: سرزمین هایشان
را سوزاند و: خانه یشان را خراب کرد و: اگر کسی اعتراض کرد، به عنوان تروریست،
محاکمه و اعدام شوند. در اروپا باید جلوی زاد و و ولد آن ها، گرقته شود تا: نسل آن
ها به مرور، پیر تر شده و منقرض شوند! و اگر کسی مقاومت کرد، با جاسوسی، اعمال آن
ها را زیر نظر گرفت ! جاسوسی، برای همه بد هست! ولی برای سازمان سیا و: موساد یک وظیفه
مقدس است! چون آن ها فقط بشر هستند! و بقیه بشر نیستند که: حقوقی داشته باشند!

Who humanity and human rights, what is?

The human mind: What is the UN?

The Only: The CIA guys and the rest are not you?

UN rights as all presentations: Candidates have fresh content: attractive. (All
human beings are born free: the dignity and rights equal! They endowed with
reason and conscience is given, and should be compared to each other, the spirit
of brotherhood has! Article) , but in operation is always performed against it
! These reasons are psychological authoritarianism and the politicians,
deliberately and voluntarily, to do it: prove: nobody can: it will stop? However,
Article I of the Declaration of Human Rights says that all human beings are
included in the law. But in practice we find that only some of the leaders of
the Zionists, the Zionists and the Americans: The top CIA: U.S. troops are
subject to the law! In Israel, except the Zionist leaders, others are not human!
And they like to be treated sheep! Fold right where they need to go every food
they should eat: any behavior that would indicate you do! People in America, Puppets:
Puppet is that it leads, in organizations: intelligence and security and none
have no right to interfere in politics. Allowed only in places that are: intelligence,
allowing high - wrote the unknown, which is pending. In Asia and Africa that
are not even human! U.S. troops to go there and kill everyone! As for the Settlement:
Continental America, where all killed by the natives. In fact, the United Nations,
those of their fathers, who had settled in the land, they were wrong and should
be killed: instead of American military and Zionists to come! Therefore, in
this context, human rights have meaning! The original owners of America, the
Indians should be killed! Home owners in Africa, the blacks must be destroyed! And
if you like the Indians of America, the public and the gun does not have chemical
weapons and disease -causing them destroyed. In Asia, whether in Palestine or
Iraq, Pakistan or Afghanistan, would it be out of: land and burn their house
down there and if anyone objected, as terrorists, trial and execution. Europe
must prevent the birth of their son, is assigned to generation over them, grown
older and become extinct! And if one holds out, the spying, the following
actions will be considered! Spy is bad for everyone! But the CIA: Mossad is a
sacred duty! Because they are only human! And others are not Human rights have!

الذین الإنسانیة و حقوق الإنسان ، ما هو؟

العقل البشری : ما هی الأمم المتحدة ؟

و فقط: الرجال کالة المخابرات المرکزیة و بقیة لیست لک ؟

حقوق الأمم المتحدة
وجمیع العروض : المرشحون لدیک محتوى جدید : جذابة . ( جمیع البشر ، یولدون أحرارا
: ! کرامة وحقوق وتعطى لهم على قدم المساواة ، وهبوا العقل والوجدان ، وینبغی مقارنة
مع بعضها البعض ، وروح الأخوة لدیهم المادة ! )، ولکن فی یتم تنفیذ العملیة دائما ضدها!
هذه الأسباب هی التسلط النفسی والسیاسیین ، عمدا و طوعا ، على أن تفعل ذلک: إثبات
: لا یمکن لأحد : أنها سوف تتوقف؟ ومع ذلک ، تقول المادة الأولى من الإعلان العالمی
لحقوق الإنسان أن جمیع البشر ، یتم تضمینها فی القانون . ولکن فی الواقع نجد أن فقط
بعض من قادة الصهاینة ، الصهاینة والأمریکان : قمة CIA : القوات الامریکیة
تخضع للقانون ! فی إسرائیل ، باستثناء القادة الصهاینة ، والبعض الآخر لیسوا بشرا
! وأنها ترغب فی أن یعامل الأغنام ! الحق أضعاف حیث أنها فی حاجة للذهاب کل الطعام
الذی یجب أن تأکل : أی سلوک من شأنه أن تشیر إلى أنک تفعل! الناس فی أمریکا ، الدمى
: دمیة هو أنه یؤدی ، فی المنظمات : المخابرات والأمن ولیس لها أی حق فی التدخل فی
السیاسة . یسمح فقط فی الأماکن التی هی : الذکاء ، مما یسمح للارتفاع فی کتابته المجهول،
الذی لا یزال معلقا. فی آسیا و أفریقیا التی لیست حتى الإنسان ! القوات الامریکیة للذهاب
الى هناک و قتل جمیع! أما بالنسبة لل تسویة : أمریکا القاری، حیث قتلوا جمیعا من قبل
المواطنین . فی الواقع، فإن الأمم المتحدة ، وتلک من آبائهم ، الذین کانوا قد استقروا
فی الأرض، أنهم کانوا مخطئین و یجب قتلهم : بدلا من العسکریة الأمریکیة و الصهاینة
فی المستقبل! ولذلک، فی هذا السیاق ، وحقوق الإنسان له معنى ! أصحابها الأصلیین من
أمریکا ، والهنود یجب قتلهم ! أصحاب المنازل فی أفریقیا ، لا بد من تدمیر السود ! وإذا
کنت ترغب هنود أمریکا ، والجمهور و بندقیة لیس لدیه اسلحة کیماویة و المسببة للأمراض
دمرت لهم . فی آسیا ، سواء فی فلسطین أو العراق أو باکستان أو أفغانستان ، فإنه سیکون
من : الأراضی و حرق منزلهم أسفل و إذا کان أی شخص یعترض ، بأنهم إرهابیون ، والمحاکمة
و التنفیذ. یتعین على أوروبا منع ولادة ابنهما ، تم تعیینه إلى جیل أکثر منهم ، ونمت
کبار السن و تنقرض ! و إذا کان واحد یحمل بها، و التجسس ، وسوف یتم النظر فی الإجراءات
التالیة ! الجاسوس هو سیء للجمیع! لکن وکالة المخابرات المرکزیة : الموساد هو واجب
مقدس ! لأنهم بشر فقط ! والبعض الآخر لا حقوق الإنسان دیک !

Kim insanlık ve insan hakları , nedir?

İnsan aklı : BM nedir?

Sadece : CIA adamlar ve geri kalanı değil mi?

Tüm sunumları gibi BM hakları : çekici : Adaylar taze içeriğe sahip . (
Bütün insanlar , özgür doğar : !Haysiyet ve haklar eşit Onları , akıl ve
vicdana sahiptirler verilir ve birbirine karşılaştırılmalıdır , kardeşlik ruhu
madde var) , fakat operasyon her zaman karşı yapılır ! Bu nedenler psikolojik
otoriter ve bunu yapmak için kasten ve gönüllü olarak politikacılar , vardır :
kanıtlamak : kimse yapabilirsiniz: duracak ? Ancak , İnsan Hakları Bildirgesi
Madde Ben bütün insanlar ,hukuk dahil olduğunu söyledi. Üst CIA : ABD
askerlerininhukukuna tabidir ama uygulamada sadece Siyonistler , Siyonistler ve
Amerikalıların bazı liderler bulmak ! İsrail'de , Siyonist liderler hariç ,
diğerleri insan değil ! Ve onlar koyun tedavi olmak ister ! Yapmanız gösterir
herhangi bir davranış : onlar yemelisiniz her gıda gitmek gerekir kat hakkı !
Amerika'da insanlar , Kuklalar : istihbarat ve güvenlik ve Yok siyasete
müdahale hakkı yoktur : Kukla bu örgütlerde , sebep olmasıdır . Sadece yerlerde
izin : izin , zeka beklemede bilinmeyen , yüksek yazdı . Asya ve hatta insan
değildir Afrika'da ! ABD askerleri oraya gitmek ve herkes öldürmek için ! Tüm
yerlileri tarafından öldürüldü Continental Amerika , :Yerleşim gelince .
Aslında, arazi yerleşmiş Birleşmiş Milletler , babalarının bu , onların yanlış
olduğunu ve öldürülmeleri gerektiğini : yerine Amerikan askeri ve Siyonistlerin
gelmek ! Bu nedenle , bu bağlamda , insan hakları anlamı vardır !
Amerikaorijinal sahipleri , Kızılderililer öldürülmesi gerektiğini ! Afrika'da
Ev sahipleri ,siyahlar yok edilmelidir ! Eğer Amerika yerlileri , kamu ve silah
seviyorsanız ve kimyasal silahların ve bunları imha hastalığa neden yoktur .
Asya'da , Filistin ya da Irak, Pakistan ve Afganistan'da olsun, bunun dışında ise
arsa ve aşağı evlerinin yakmak onların ve herkes itiraz varsa , teröristler ,
deneme ve yürütme gibi . Avrupa, oğullarının doğumundan önlemek gerekir ,
üzerlerine nesil atanan eski yetişir ve soyu tükenmiş ! Biri tutar eğer
,casusluk , aşağıdaki eylemleri kabul edilecektir ! Spy herkes için kötü ! Ama
CIA : Mossad kutsal bir görevdir ! Sadece insan olduğu için ! Ve diğerleri
insan hakları sahip değildir !

 

  نظرات ()
این صدای تپش قلبم نیست ! در حسینیه دلم سینه زنی است نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/٤

تکرار و تغییر

سال ها است که در لندن یا نیویورک ، نمایشنامه
شکسپیر، بدون هیچ گونه تغییری، از زمان او، در حال اجرا است و: هر روز تماشا گران
آن را می بینند و: نمی گویند تکراری است! واین  را البته ، تئاتریسین های ایرانی، یک افتخار می
دانند! ولی وقتی: فیلم محمد رسول الله، از تلویزیون پخش می شود،  می گویند تکراری است! اصلا به نظر من، باید یک
شبکه درست شود: برای فیلم های فاخر، که همیشه آن را در: ساعت معینی نشان دهد، تا
هرکس سر حوصله، آن را ببیند و: تجزیه و تحلیل کند. خوشبختانه سریال فاخر: امام علی
ع یا: تنها ترین سردار، یا ولایت عشق و امثال آن، کم نیست. در 24 ساعت، هرساعت به
یک امام اختصاص یابد. تا مردم در طول روز، اگر خواستند شارژ شوند، این سریال ها را
تماشا کنند و: بدانند که تنها نیستند. امام زمان ع بارها فرموده : که من شما را
تنها نمی گذارم و: همیشه بیاد شما هستم، که اگر غیر از این بود، دشمنان شما را:
قلع و قمع می کردند:

( إِنّا غَیْرُ مُهْمِلینَ
لِمُراعاتِکُمْ، وَ لا ناسینَ لِذِکْرِکُمْ، وَ لَوْ لا ذلِکَ لَنَزَلَ بِکُمُ اللاَّواهُ،
وَ اصْطَلَمَکُمُ الاْعْداءُ. فَاتَّقُوا اللّهَ جَلَّ جَلالُهُ وَ ظاهِرُونا)

فلسفه تکرار، یکی
از اصول مهم در: بازاریابی هم است. یعنی اگر آگهی شرکتی، مرتب پخش نشود، مردم تصور
خواهند کرد که: شرکت در حال منحل شدن است یا: برای آن مشکلی پیش آمده! اما همین
بازار یاب ها و: اساتید باصطلاح تخصصی مارکتینگ! 
وقتی نام :محرم یا عید غدیر را می شنوند، می گویند: اینها خسته نشدند؟
اینهمه از غدیر خم گقتند؟ چرا مردم از سینه زدن و: عزاداری برای امام حسین ع، دست
بر نمی دارند؟ در حالیکه عزاداران حسین ع، حتی تپش قلب خود را که: در هردقیقه تا
صدبار تکرار می شود، از امام حسین میدانند و: از او می خواهند که باز هم، بیشتر و
بهتر تکرا شود.: این صدای تپش قلبم نیست ! در حسینیه دلم سینه زنی است! باید مانند:
نفس کشیدن که: در هردقیقه حداقل 16 بار تکرار می شود، از تکرار حقایق لذت ببریم و:
از خدا بخواهیم که: این تکرار ها تداوم داشته باشد. تا دشمنان تصور نکنند: مکتب
اهل بیت منحل شده و یا :مشکلی برای آن پیش آمده! البته فقط تکرار حرفی کافی نیست،
بلکه در عمل هم باید: شیعه بتواند از اعضا، خود حمایت کند. همه کسانی که عزاداری
می کنند، باید حفاظت شوند چه: در پاکستان یا در: عربستان باشند، چه در گینه بیسائو
یا :ایالات متحده!.گرچه هنوز شیعه آنقدر قوی نشده که: از خود حفاظت کند و: حتی
نمیتواند از: تخریب قبور ائمه خود، جلوگیری کند. هزاران شیعه در ایام حج، به مکه و
مدینه میروند ولی،  جنت البقیع ،همانطور
مخروبه مانده! آیا شیعیان قدرت ندارند؟ یا دشمنان جلاد هستند؟

Repetition and Change

Years in London or New York, Shakespeare, without
any change, since he is running each day and the audience can see it: do not duplicate!
And of course, the sin of Iranian theater, an honor to know! But when the movie
Mohammad, Messenger of God, to be broadcast on television, they are repetitive!
It seems to me that it must be a channel for artistic movies, it's always at a
certain time to show up anyone’s mood, see it: to analyze. Fortunately serial big
Imam Ali AS or A: only the most general, or province, of love, and so do not skimp.
In 24 hours, the hour is to have an imam. To the public during the day, if they
are charged, and to watch series: they are not alone. Imam Ali once said: I
will not let you alone and always I remember you, that if it were otherwise,
your enemies: they were exterminated:

( )

Philosophy repeat, one of the most important
principles in marketing too. If a company’s ad, do not play regularly, people
will think that the company is liquidated or for the problem to come! However,
this Finder and Market: Marketing Professional Teachers supposedly! When the name:
confidential or Eid Ghadir hear, say they were bored? However, said the Ghadir?
Why are people taking the breast: mourning for Imam Hussein, peace be upon him,
are not they stop? While mourning as, even in your heart that: Every minute is
repeated so many times, Imam Husain knows: that he will again become more and
more repeated. : This is the sound of my heart beating! Breasted bit in my mounth!
You like to breathe that: Every minute is at least 16 times, repeating facts
and enjoy: ask God that it continues to be repeated. Enemies do not think so:
Ahlul Bayt or dissolved: it is difficult to come! It is not enough just to repeat
the word, but in practice there must be a Shiite member of their support. All
who mourn, they shall be protected either in Pakistan or in Saudi Arabia is
either in Guinea-Bissau: United States. Shi’a, though not so strong that to
protect myself: not even the destruction of graves his saints, to prevent.
Thousands of Shia pilgrimage, to Mecca and Medina are but Bus, as the ruins! Shias
do not have power? Or are the enemies of the hangman?

التکرار والتغییر

سنوات فی لندن أو نیویورک ، شکسبیر ، دون أی تغییر ، حیث أنه
یقوم بتشغیل کل یوم والجمهور یمکن أن نرى ذلک : لا مکررة ! و بطبیعة الحال، فإن الخطیئة
من المسرح الإیرانی ، یشرفنی أن أعرف! ولکن عندما الفیلم محمد ، رسول الله ، على أن
تذاع على التلفزیون ، فهی المتکررة ! یبدو لی أنه یجب أن یکون قناة لل أفلام الفنیة
، وانها دائما فی وقت معین لتظهر مزاج أحد، نرى ما یلی: لتحلیل . لحسن الحظ مسلسل فاخر
الإمام علی AS أو A: فقط الأکثر عمومیة ، أو المحافظة، من الحب ، وهکذا
لا تبخل . فی غضون 24 ساعة ، وساعة هو أن یکون إماما . للجمهور خلال النهار ، إذا وجهت
إلیهم تهمة ، ومشاهدة سلسلة : أنهم لیسوا وحدهم . الإمام علی قال ذات مرة : لن اسمح
لک وحدک و دائما أذکرک ، أنه إذا کان الأمر عکس ذلک ، أعدائک : هم قد ابیدوا :

( )

تکرار الفلسفة ، واحد
من أهم المبادئ فی التسویق أیضا . إذا کان إعلان الشرکة ، لا یلعب بانتظام ، وسوف یظن
الناس أن الشرکة تصفیتها أو لمشکلة قادمة! ومع ذلک ، هذا الباحث و السوق: تسویق المعلمین
المهنیة من المفترض ! عندما یکون اسم : سریة أو عید الغدیر نسمع، یقولون إنهم تعرضوا
بالملل ؟ ومع ذلک ، قالت غدیر ؟ لماذا الأشخاص الذین یتناولون الثدی : حدادا على الامام
الحسین ، صلى الله علیه وسلم ، لیست لهم تتوقف؟ بینما الحداد و ، حتى فی قلبک أن :
ویتکرر کل دقیقة الکثیر من الوقت، الإمام الحسین یعرف: انه سوف یصبح مرة أخرى أکثر
وأکثر وکرر : هذا هو صوت ضربات قلبی ! المسجد هو ضرب صدری ! ترید أن تتنفس أن : کل
دقیقة هو 16 مرات على الأقل ، والحقائق تکرار والتمتع : نسأل الله أنه لا یزال یتکرر
. الأعداء لا أعتقد ذلک : أهل البیت أو مذابة : فمن الصعب أن تأتی ! لا یکفی فقط أن
تکرار کلمة ، ولکن فی الممارسة العملیة یجب أن یکون هناک عضو شیعی من دعمهم . جمیع
الذین نحزن ، فإنها یجب حمایة سواء فی باکستان أو فی المملکة العربیة السعودیة إما
أن تکون فی غینیا بیساو : الولایات المتحدة الأمریکیة الشیعة ، وإن لم یکن من القوة
بحیث لحمایة نفسی : ولا حتى تدمیر المقابر قدیسیه ، لمنع . الآلاف من المسلمین الشیعة
، إلى مکة المکرمة والمدینة المنورة لیست سوى، کما أنقاض ! الشیعة لیس لدیهم السلطة؟
أو هم أعداء الجلاد ؟

 

Tekrar ve Değişim

Herhangi bir değişiklik olmaksızın Londra ya da New
York , Shakespeare , yıllarca , o her gün çalışıyor ve seyirci görebilirsiniz
tarihi: yinelenen yok! Ve tabii ki , İran tiyatrogünah , bir onur bilmek ! Ama
film Muhammed , Allah'ın Resulü , televizyonda yayınlanmak üzere , onlar
tekrarlayan ! Bu sanatsal filmler için bir kanal olması gerekir gibi geliyor
bana , o kimsenin ruh göstermek için belirli bir zamanda her zaman , görmek :
analiz etmek . Neyse ki seri Fakher İmam AS Ali veya A : sadece bu yüzden en
genel , veya il , sevgi ve eksik yok . 24 saat içinde ,saat imam sahip olmaktır
. Bu ücret ise kamu için gün boyunca , ve dizi izlemek için : yalnız değildir.
İmam Ali bir keresinde şöyle demişti : Ben yalnız izin vermez ve her zaman
hatırlıyorum , o başka türlü olsaydı , düşmanlarına : Onlar yok edildi :

( )

Felsefe tekrar , çok pazarlama en önemli
ilkelerinden biri . Bir şirketin reklamı , düzenli oynamayan , insanlar şirket
tasfiye ya da sorun gelmesi için olduğunu düşünecek ! Ancak, bu Bulucu ve Pazar:
sözde Profesyonel Öğretmenler Pazarlama ! Adı zaman: gizli veya Eid Ghadir
duymak , onlar sıkılmış söylemek ? Ancak, Gadir dedi ? Neden insanlar meme
alıyor : İmam Hüseyin için yas , sav , gidebildiği değil mi? Yas iken , hatta
kalp bu : her dakika çok zaman tekrarlanır , İmam Hüseyin biliyorum : yine daha
tekrar olacağını : . Bu kalp atışlarımı sesidir ! Cami göğsüme vuruyor ! Her
dakika en az 16 kez , tekrar gerçekler ve keyfini çıkarın : işlem
tekrarlanmalıdır devam ettiğini Tanrı sormak Bunu nefes gibi . Düşmanlar
sanmıyorum : Ehl-i Beyt veya çözünmüş : gelmek zordur ! Sadece kelime
tekrarlamak için yeterli değildir , ama pratikte destek bir Şii üyesi olmalıdır
. Yas olan herkes , onlar Pakistan ya da Suudi Arabistan'da ya korunacaktır
Gine - Bissau ya şunlardır : Amerika Birleşik Devletleri Şii , kendimi korumak
için olsa çok güçlü değil : . Mezarlarınyok bile önlemek için onun aziz , .
Mekke ve Medine'ye Şii hac , binlerce kalıntıları olarak değil, BQS var! Şiiler
güç yok mu? Ya da cellat düşmanıdır ?

 חזרה ושינוי
שנים בלונדון או בניו יורק , שקספיר , ללא כל שינוי , שכן הוא פועל בכל יוםוהקהל יכול לראות את זה : לא לשכפל ! וכמובן,החטא של תיאטרון איראני ,כבוד לדעת ! אבל כאשרסרט מוחמד, שליחו של אלוהים, שישודרו בטלוויזיה , הם חוזר על עצמו ! נראה לי שזה חייב להיותערוץ לסרטים אמנותיים , זה תמיד בזמן מסוים כדי להראות את מצב רוחו של כל אחד, לראות את זה : כדי לנתח . פח'ר סידורי למרבה המזל אימאם עלי AS או: רקכללי ביותר , או מחוז, של אהבה,וכל כך לא לקמץ . בתוך 24 שעות ,השעה היא להיותאימאם . לציבור במהלך היום , אם הם מחויבים ,ולצפות בסדרה : הם לא לבד . אימאם עלי אמר פעם: אני לא אתן לך לבד , ותמיד אני זוכר אותך , שאם זה היה אחר, האויבים שלך : הם הושמדו :
( )
חזור על פילוסופיה, אחד העקרונות החשובים ביותר בשיווק מדי . אם המודעהשל חברה, לא משחק באופן קבוע , אנשים יחשבו שהחברה תחוסל אולבעיה לבוא! עם זאת, זה Finderושוק: שיווק מורים מקצועיים כביכול ! כאשר השם : סודי או עיד Ghadir לשמוע, אומר שהם היו משועממים ? עם זאת, אמרGhadir ? למה אנשים לוקחים את השד : מתאבלים על האימאם חוסיין , עליו שלום , הם אינם מפסיקים ? בעודכאבל , אפילו בלבך כי : כל דקה חוזרת על עצמו כל כך הרבה זמן, אימאם חוסיין יודע : שהוא שוב יהפוך ליותר ויותר חזר : . זההצליל של פעימות הלב שלי! המסגד הוא להכות את החזה שלי ! אתה רוצה לנשום כי: כל דקה היא לפחות 16 פעמים, עובדות חוזרות וליהנות : לבקש מאלוהים שהוא ממשיך להיות חוזר ונשנה. אויבים לא חושבים כך : Bayt או Ahlul מומס : קשה לבוא! זה לא מספיק רק כדי לחזור על המילה , אבל בפועל יש חייב להיות חבר שיעי של התמיכה שלהם. כל מי שמתאבל , הם יהיו מוגנים גם בפקיסטן או בערב הסעודית הם אובגינאה ביסאו : ארצות הברית שיעי , אם כי לא כל כך חזקים, שכדי להגן על עצמי : . אפילו לא להרס קברים הקדושים שלו , כדי למנוע. אלפי שיעים עלייה לרגל,למכה ומדינה אינם אלא BQS ,כחורבות ! אין לי שיעים שלטון? או הם האויבים שלתליין ?

  نظرات ()
נדודים יהודים מודרני! نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/۳

חיים ב: פערים.
נדודים יהודים מודרני!
נתניהווטיולים : היא ביישניתוPlay : סוגיית גרעין : הגשה של סנקציות נגד איראן ,הבלבול המודרני :הציונים.
העם היהודי לנביא משהוהפיקוד לא זיהו אותו , כפי שגם משה רבנו, שהם קילל תמיד להיות נודדים. בתחילה, ארבעים שנה בסיניונדד עד כה לא הייתה לו מקום . אבל לאחרונה,ערכה יושמה בשם : חיים מבעד לסדקים ! הם לפצל את ההבדל בין המעצמות הגדולות , ששימש כמקום לחזור אליו. מעצמות גדולות לאורך ההיסטוריה , האיסלאםוהנצרות . אבל לפני זה, ביזנטיון ואיראן. נכון לעכשיו, הנצרות והאיסלאם . והמונותיאיסטית שלישי יהדות כדת , הוא מנסהלעשות את ההבדל . בעבר, מסעי הצלב , הם היו רב עוצמה :מקלט בקרב : קתולים אנגלי, כך נראה, לתמיכה בערעורם . והשטחים הפלסטיניות , שהיו שייכיםלמוסלמים , הציעו ולבסוף הציעו האישור של המאה תשע עשרה שלהם ובמציאות המאה העשרים. הם עוזרים אנגליה : אמריקה מאוחר יותר , ישראל נוצרה. אז עכשיו : כמעט ארבעים שנים של שקט נפשי : בגבול עם ישראל, נתניהו ונסיעות : פרת'ומתכנן דבריו על איראן,סיבוב חדש של נדודים : ציונות המודרנית החלו. נתניהו , שנולדואת השקט נפשי של מלחמה וכיבוש, אבל החדשות לא זוכרים , הוא מנסה : אמריקה ובריטניה : סיפור סמל דון קישוט, להפוך לענק :השם איראן להילחם! איראן היאסמל האיסלמי , אבל מכונת תעמולה ציונית , כפי שהיאטרוריסט, יהיה להכניסלמכשיר המודרני :קלאסי לשלב את שניהם . אני מתכוון, אם אנשים חושבים באופן מסורתי של מסעי הצלב ולהביא אותם אל מוח :הסמל האיסלמי באיראן :סמל הנצרות באמריקה, הם נלחמים זה בזה : הם חלשים ליהדות : זהכוח. ואם כמה אנשים מודרניים חושבים על אמריקה כמגן על זכויות אדם! וזכויות אדם באיראן כטרוריסט ! יחדלקרב :ציוניםלעושר וכוח , את המרצים . והבלבול יכול לחסוך ! אבל יודע שמשה כקללה , בעבודה זו, אינה מופרת .

زندگی در میان: شکاف ها.

سرگردانی مدرن: قوم یهود!

سفرهای نادان یابو و: سخنان پرت و پلای او:
درباره موضوع هسته ای و: تسلیم ایران در برابر تحریم ها، نشان سرگردانی مدرن:
صهیونیست ها است.

قوم یهود که: به پیامبر خود حضرت موسی، پشت
کردند و: فرمان او را نپذیرفتند، حضرت موسی ع نیز، آنان را نفرین کرد تا: همیشه
سرگردان باشند. ابتدا، چهل سال در: صحرای سینا سرگردان بودند و: تا کنون نیز جایی
نداشتند . ولی اخیرا، طرحی اجرا کردند به نام: زندگی درمیان شکاف ها! آن ها از
شکاف و اختلاف موجود: بین قدرت های بزرگ، استفاده میکردند تا: جایی برای خود باز
کنند. مهمترین قدرت بزرگ در طول تاریخ، اسلام و مسیحیت بود. البته قبل از آن، روم
و ایران بودند. در حال حاضر هم، مسیحیت و اسلام است.  و یهود به عنوان دین سوم توحیدی، سعی دارد از:
اختلاف موجود استفاده کند. در گذشته با جنگ های صلیبی، آن ها قدرتمند شدند و: با
پناه گرفتن در میان: کاتولیک های انگلیسی، توانستند نظر آن ها را، برای حمایت از خود
جلب کنند. و سرزمین فلسطین را، که متعلق به مسلمانان بود، پیشنهاد دادند و بالاخره،
پیشنهاد آنان در قرن نوزدهم موافقت و: در قرن بیستم به واقعیت پیوست. و آنان به
کمک انگلیس و: بعدا آمریکا، اسرائیل را ایجاد کردند. اکنون نیز پس از: قریب چهل
سال آرامش خیالی: در درون مرزهای اسرائیل،  با سفرهای نادان  یابو و: سخنان پرت و پلای او در مورد ایران،
دور جدید سرگردانی: مدرن صهیونیست ها، آغاز شده است. نادان یابو که: زاده این
آرامش خیالی است و: از دوران جنگ و اشغال،چیزی  جز اخبار به یاد نمی آورد، سعی دارد که: امریکا
و انگلیس را به: نماد دون کیشوت داستانی، تبدیل کند که با غولی: به نام ایران در
حال مبارزه است! ایران نماد اسلام است، ولی دستگاه تبلیغاتی صهیو نیست ها،آن را به
عنوان تروریست، معرفی می کند تا: به این وسیله مدرنیسم را با: کلاسیک در هم آمیزند.
یعنی اگر مردم، سنتی فکر می کنند، جنگ های صلیبی را به یاد آنان بیاورند و:ایران
مظهر اسلام و: آمریکا مظهر مسیحیت، باهم جنگ کنند و: ضعیف شوند تا یهودیت در:این
میان قدرت یابد. و اگر برخی از مردم مدرن فکر می کنند، آمریکا به عنوان مدافع حقوق
بشر! و ایران به عنوان تروریست  ناقض حقوق
بشر! باهم جنگ کنند تا: صهیونیست ها به ثروت و قدرت، دست پیداکنند.  و از سرگردانی نجات پیدا کنند! ولی بدانند که:
نفرین حضرت موسی ع ،با این کار ها، پایمال نمی شود.

Living:
in gaps.

Wandering Modern Jewish!

Netanyahu and trips: She’s shy and Play: Nuclear issue:
submission of sanctions against Iran, the modern confusion: the Zionists.

The Jewish people to their Prophet Moses and the command
did not recognize him, as also Moses, they cursed to always be wandering. Initially,
forty years in Sinai and wandered so far had no place. But recently, a scheme
was implemented called: Life through the cracks! They split the difference
between the great powers, was used as a place to return to. Major Powers
:
throughout history, Islam and Christianity. But before that
:,
Byzantium and Iran. Right now
:,
Christianity and Islam. And the third monotheistic Judaism as a religion is
trying the make the difference. In the past, the Crusades, they were powerful:
a refuge among: English Catholics, it would seem, to support their appeal. And
the Palestinian territories, which belonged to the Muslims, proposed and
finally offered their approval of the nineteenth century and in the twentieth
century reality. They help England: America later, Israel was created. Now then:
almost forty years of peace of mind: on the border with Israel, Netanyahu and
the Trips: Perth and planning his remarks about Iran, a new round of wanderings:
Modern Zionism has begun. Netanyahu, who is born and the peace of mind of war
and occupation, but the news does not remember, is trying: America and the
United Kingdom: Symbol Don Quixote story, make a giant: The name Iran fight! Iran
is an Islamic symbol, but not Zionist propaganda machine, it is a terrorist,
should be introduced to this by modernism with classic fused together. I mean
if people traditionally think of the Crusades and bring them to mind: the
Iranian Islamic symbol: the symbol of Christianity in America, they fight each other:
they are weak to Judaism: it is the power. And if some modern people think of
America as a defender of human rights! And human rights in Iran as a terrorist!
Together to battle: the Zionists to wealth and power, the lecturers. And the
confusion can save! But know that Curse Moses AS, with this work, is not violated.

الذین یعیشون فی : الفجوات .

تجول الیهودیة الحدیثة!

نتنیاهو والرحلات : أنها خجولة والتشغیل : القضیة النوویة :
تقدیم عقوبات ضد إیران ، و الارتباک الحدیثة : الصهاینة
.

وقال إن الشعب الیهودی
إلى نبیهم موسى و الأمر لا یتعرف علیه ، وکذلک موسى ، فإنها ملعونة إلى أن یتجول دائما
. فی البدایة ، کان أربعین سنة فی سیناء و تجولت حتى الآن أی مکان . لکن فی الآونة
الأخیرة ، تم تنفیذ مخطط یسمى: الحیاة من خلال الشقوق ! أنها تقسیم الفرق بین القوى
العظمى ، وکان یستخدم کمکان للعودة إلى. القوى الکبرى على مر التاریخ ، الإسلام والمسیحیة
. ولکن قبل ذلک ، بیزنطة وإیران . الحق الآن والمسیحیة و الإسلام . و التوحیدیة الثالثة
الیهودیة کدین ، وتحاول أن تجعل الفرق . فی الماضی ، الحروب الصلیبیة ، کانت قویة:
ملجأ بین : الإنجلیزیة الکاثولیک ، على ما یبدو، لدعم جاذبیتها . والأراضی الفلسطینیة
، والذی ینتمی إلى المسلمین ، و اقترح أخیرا عرضت موافقتهم القرن التاسع عشر ، وفی
واقع القرن العشرین . أنها تساعد إنجلترا : بعد أمریکا ، تم إنشاء إسرائیل . ثم الآن
: ما یقرب من أربعین عاما من راحة البال : على الحدود مع إسرائیل ، نتنیاهو و رحلات
: بیرث والتخطیط تصریحاته حول إیران ، جولة جدیدة من تیه : بدأت الصهیونیة الحدیثة
. نتنیاهو ، الذی ولد و راحة البال من الحرب والاحتلال ، ولکن الخبر لا تذکر ، وتحاول
أمریکا والمملکة المتحدة : الرمز دون کیشوت قصة ، وجعل العملاقة : اسم إیران قتال!
إیران هو رمز إسلامی ، ولکن لیس
آلة الصهیونیه الدعایة
، بل هو إرهابی ، وینبغی الأخذ فی هذا من قبل مع الحداثة الکلاسیکیة تنصهر معا . أعنی
إذا کان الناس یعتقدون تقلیدیا من الحروب الصلیبیة وتقدیمهم إلى الذهن : رمز الاسلامیة
الایرانیة : رمز المسیحیة فی أمریکا ، التی تحارب بعضها البعض : فهی ضعیفة إلى الیهودیة
: فهی قوة . و إذا اعتقد بعض الناس الحدیث من أمریکا کمدافع عن حقوق الإنسان ! وحقوق
الإنسان فی إیران بأنه إرهابی ! معا ل معرکة : الصهاینة إلى الثروة والسلطة ، و المحاضرین
. و یمکن لل ارتباک حفظ ! ولکن نعرف أن لعنة موسى کما ، مع هذا العمل ، و عدم انتهاک

Yaşamak: boşluklar .

Modern Yahudi Wandering !

Netanyahu ve gezileri :
Nükleer sorun : İran'a karşı yaptırımların sunulması , modern karışıklık
:Siyonistler O utangaç ve Çalıştır var .

Onların Hz Musa'yaYahudi
halkının ve komut Musa aynı zamanda , onu tanımadı , her zaman dolaşıp için
lanetli . Başlangıçta , kırk Sinai yıl ve bugüne kadar dolaştım bir yer vardı.
Ama son zamanlarda , bir düzen olarak adlandırılır uygulamıştır oldu :
Yaşamçatlaklardan ! Onlar ,büyük güçler arasındaki fark bölmek geri dönmek için
bir yer olarak kullanılmıştır . Tarihi , İslam ve Hıristiyanlık boyunca büyük
güçlerin . Fakat bundan önce, Bizans ve İran . Şu anda , Hıristiyanlık ve İslam
. Ve bir din olarak Yahudilik üçüncü tek tanrılı ,fark çalışıyor . Geçmişte ,
Haçlı Seferleri , onlar güçlüydü : arasında bir sığınak : İngilizce Katolikler
, onların itiraz desteklemek için , görünüyor . Ve Müslümanlara ait olan
Filistin toprakları , önerilen ve son olarak on dokuzuncu yüzyılın onların
onayı sunulan ve yirminci yüzyılın gerçekte . Bunlar İngiltere yardım : Amerika
sonra , İsrail oluşturuldu. Şimdi o zaman : huzur yaklaşık kırk yıl : İsrail ,
Netanyahu ve Gezileri ile sınır : Perth ve İran hakkında yaptığı konuşmada
planlama , wanderings yeni bir tur : Modern Siyonizm başladı . Doğmuş ve savaş
ve işgal huzuru , ancak haber hatırlamıyor olduğunu Netanyahu , çalışıyor :
Amerika ve İngiltere : Sembol Don Kişot hikayesi , dev yapmak :adı İran
mücadele ! Bir terörist olduğu gibi İran , bir İslam sembolü , ama Siyonist
propaganda makinesi , modern cihaza tanıtacak : klasik hem de birleştirir.
Insanlar geleneksel olarak Haçlı Seferleri düşünmek ve akla onları getirmek
demek :İran İslam sembolü : Amerika'da Hıristiyanlığın sembolü , birbirlerini
kavga : Onlar Yahudiliğe zayıf : bu güçtür. Ve bazı modern insanlar bir insan
hakları savunucusu olarak Amerika düşünüyorsanız ! Ve bir terörist olarak
İran'da insan hakları ! Birlikte savaş : zenginlik ve güç
,konuşmacılarıSiyonistler . Ve karışıklık kaydedebilirsiniz ! Ama Curse AS , bu
çalışma ile , ihlal değil Musa biliyoruz .

 

  نظرات ()
هدیه حضرت علی ع به: مردم به مناسبت: روز عید نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/٢

הבית למכור ? ולתת לאנשים כסף.
אימאם עלי והעלה את האנשים עלהאירוע שלהיום של Ghadeer
אימאם עלי , אומר : אין בו עושר מצטבר , לא, אלא אם כן רעב דבש , הם לידו. ואומר , אלא אם כן לא היה מבנה מפואר , שנהרס יחד Kvkhy . או : אין שום מבנה מפואר , למעט : איפה אלימות. לא, זה לא , אלא אם כןKakhi : לוקח מאות תושבי שכונות מצוקה יושמד לכן: . למדו הרבהמGhadeerל: לשמור על חומר חי . Ghadir כקו אדום. שאסור לשכוח . אוסף של מילות Ghadir : עמדתו של אימאם עלי ,חצי מאה של חיים :בחוויה שלו : כל ענייני המקורות. בילדותו , הנביא האמין . בגיל התבגרותהנביאותחת פיקודו , קבוצת הנוער יצרה התנגדות . הנביא התחתן עם בחורה צעירה. הוא היה נשוילמאוד פשוט וזול . רוב המלחמות , נביא : הוא נצטווה לעשות . Almbytבליל, במקום לישון נביא : חזרה בתשובה בקרב פרק : איאן הפגאני מכה, אמרבGhadir נביא היהיורש ידו המבורכת , הוכתר . הלחימה Bafqr במשך שנים עבדה . אלפי בארות כבר קדחו ,דבקותו של העם . בחמש השנים שלטונו , כתב מדיניות רבות: נאמר ויישם . זה כל מה שעבורו : עניים , עוני, כאב,ומרגישים שלא : הם יודעיםשכסף בכיסיהם של העשירים . אימאם עלי , אמר , היה גבוה יותרמהקוראן , כפישהקוראן: ריץ' אומר ) ואפי Mvalhm Llsayl זכות Valmhrvm ( כך אנו יודעים כישורש המשבר באירופה ובאמריקה, שבו , ומדוע יש כל כך הרבה אנשים בלחץ כלכלי ? אבטלה וסגירה של משרדים וצנע . שגיאה: התנהגות לא נכונה שלעשיר. הגורם העיקרי לכך הואפרופסור לכלכלהו: מימון בינלאומי , בעיקר פרופסורים באוניברסיטה , אוהיו, מסצ'וסטסוהפיילוט שלה . זה גרועלחתיכת לחםמהעשיר, התיאוריות שלו , הקפיטליסטים ניתכו . והאלים הוכנסו על הרצפה. הם אומרים שאם האדם היה עשיר, שמגיע לו לקבל את זה ! ואפשרו לו לעשות מה שהוא רוצה ! שניהםהתאוריה מנוגדת לאיסלאם. מקורותיו של האיסלאם,העושר הוא מתנה מאלוהים . אפילוהמודיעין : קפיטליזםאדם , אלוהים נותן לו . שלמה כמו זה של כל המדינות עשירות יותר : ( אני שרטטתי רבי חסד ! ) זוהיהמתנה של אלוהים. שנית, בחוות דעתו : למי יש פחות מחכם , נכון . באיראן , כאשר חקלאים שותלים את הזרעים , למלא אותובאגרוף שלך. לאחרהאצבע הראשונהשזרעה פתוחות מניות אומרים, של ציפורים ! אצבע שנייה : נתח Chrndgan ! אצבע שלישית ,ונתח הדרווישים העני ! הנתח של שאר! באסלאם ,וKhums זכאת , צדקה, צדקה , וכו ', הוא אותו : בטן לא רעבה.

کاخ ها را بفروشید! و پول مردم را بدهید.

هدیه حضرت علی ع به: مردم به مناسبت: روز عید
غدیر

حضرت علی ع می فرماید: هیچ ثروتی در جایی،
انباشته نشد، مگر آنکه گرسنه هانی، در کنار آن باشند. و یا می فرماید: هیچ
 کاخی بنا نشد مگرآنکه، کوخی در کنار آن خراب شد.
یا: هیچ کاخی بنا نمی شود مگر: ظلمی در آنجا انجام شود. هیچ کاخی بنا نمی شود مگر:
انکه صد ها کوخ  ویران  شود.بنا بر این: ما، یاد غدیر را برای خیلی از:
موضوعات مهم زنده نگهمیداریم. زیرا غدیر یک خط قرمز است. که نباید فراموش شود.
غدیر جمع سخنان و: موضعگیری های حضرت علی ع، در نیم قرن زندگی و: تجربه ایشان در:
تمام مصادر امور است. ایشان در کودکی، به پیامبر ایمان آورد. در دوران بلوغ با
پیامبر و: تحت فرمان ایشان، گروه مقاومت جوانان را تشکیل داد. در جوانی با دختر
پیامبر ازدواج کرد. ازدواج ایشان بسیار ساده و ارزان بود. بیشترین جنگ ها را، برای
پیامبر و: به دستور ایشان انجام داد. در لیله المبیت، بجای پیامبر خوابید و: سوره
توبه را دربین: مکه یان مشرک، خواند در: غدیر خم جانشین رسول الله  شد و: به دست مبارک ایشان، تاج گذاری کرد. برای
مبارزه بافقر، سال ها کار کرد. هزاران چاه آب حفر کرده، وقف مردم نمود. در پنج سال
حکومت خود، خط مشی های فراوانی نوشت و: بیان کرد و اعمال نمود. همه اینها برای آن
بود که: فقرا درد فقر را، احساس نکنند و: بدانند که پولشان در :جیب ثروتمندان است.
حرف حضرت علی ع ،بالاتر از قران نبود، در قران هم به : ثروتمندان می گوید: ﴿وَفِی أَمْوَالِهِمْ
حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾بنابر این باید دانست که: ریشه بحران اروپا و
آمریکا، کجاست و چرا مردم، اینهمه فشار اقتصادی دارند؟ بیکاری و تعطیلی ادارات ،
ریاضت اقتصادی و.. براثر: رفتار نا صحیح ثروتمندان است . مقصر اصلی همه این ها،
استادان اقتصاد و: امور مالی جهانی، مخصوصا اساتید دانشگاه های اهایو، ماساچوست
وامثال آن هستند. این بیچارگان برای: یک لقمه نان از دست ثروتمندان، تئوری های خود
را، به پای سرمایه داران ریختند. و آن ها را، خدایان روی زمین معرفی کردند. آنها
گفتند اگر ثروت به دست کسی رسید، او لیاقت آن را داشته است! و اجازه دارد با آن،
هرکاری دلش می خواهد بکند!هردو این تئوری، مخالف اسلام است. ازنظر اسلام، ثروت
نعمتی خدا دادی است. یعنی حتی هوش: سرمایه داری یک شخص را، خدا به او می دهد. حضرت
سلیمان ع که از:همه ثروتمند تر بوده می گوید:( هذا من فضل ربی!)این از بخشش های
خداوند است . و دوم اینکه در ثروت او: برای کسانی که: از هوش کمتری برخوردارند،
حقی است. در ایران، کشاورزان موقع کاشت بذر، آن را در مشت خود پر می کنند. بعد
انگشت اول را که: باز کرده پاشیدند، میگویند: این سهم پرندگان! انگشت دوم:سهم
چرندگان! انگشت  سوم، سهم درویشان و فقیران!
و بقیه سهم خودشان! در اسلام هم، خمس و زکات ، صدقه و انفاق و امثال آن، برای همین
است تا: شکمی گرسنه نماند.

Sell the House: And give
people money.

Imam Ali gave the people on
the occasion of the day of Ghadir

Imam Ali says: nowhere wealth
accumulates, no, unless starving Honey, are next to it. And says, unless there
was no palatial building, the room was broken. Or: is not no palatial building,
except: where do violence. No it is not unless the home: taking hundreds of
rooms to ruin. So we learned a lot of Ghadir: keep living matter. Ghadir: as a
red line. That should not be forgotten. Ghadir collection of words: position of
Imam Ali, a half-century of life: in his experience: All sources affairs. In
his childhood, the prophet believed. During puberty the Prophet and under his command,
youth resistance group formed. The Prophet married a young girl. He was married
to a very simple and inexpensive. Most wars, the Prophet: he was ordered to do.
The night, instead of sleeping prophet: Chapter repentance among: Ian pagan Mecca,
said at Ghadir prophet was the successor to his blessed hand, was crowned. To
fight poverty, years worked. Thousands of wells have been drilled, the devotion
of the people. In the five years of his reign, wrote numerous policies: stated
and applied. That was all for it: poor, poverty, pain, and feel not: they know
that the money in the pockets of the rich. Imam Ali said, was higher than the Quran,
as the Quran: Rich says (so it must be understood that the root of the crisis
in Europe and America, where, and why people have so much economic pressure? Unemployment:
and closure of offices and austerity. Error: incorrect behavior of the rich.
The main culprit of this is a professor of economics and: international finance,
especially university professors, Ohio, Massachusetts and its pilot. This poor
for a piece of bread from the rich, his theories, the capitalists poured down. And
the gods were introduced on the floor. They say if the person was rich, he
deserves to have it! And allowed it to do whatever he wants! Both the theory is
contrary to Islam. Islamic terms, wealth is a gift from God. Even the intelligence:
capitalism a person, God gives him. Solomon as that of all the rich more says:
( ... ) It is the gift of God. Second, in his opinion: For those who have less
than smart, right. In Iran, when farmers are planting the seeds, fill it in
your fist. After the first finger that sowed open, saying shares of the birds! Second
finger: the contribution of crazing! Third finger and the poor dervishes share!
Their share of the rest! In Islam, Khums and Zakat, charity, charitable, etc. ,
is the same : not hungry stomach .

منزل للبیع؟ و إعطاء الناس المال.

أعطى الإمام علی الشعب بمناسبة یوم الغدیر

الإمام علی یقول:
لیس فیها الثروة تتراکم ، لا، ما لم تجویع العسل ، هی بجانبه . و یقول ، إلا إذا لم
یکن هناک بناء فخم ، وکسر الغرفة. أو : لیست هناک مبنى فخم ، ما عدا : من أین العنف
. أی أنها لیست إلا إذا کان
: أخذ مئات من الغرف إلى الخراب وهکذا تعلمنا الکثیر من الغدیر
: . إبقاء المسألة حیة. غدیر کخط أحمر . التی لا ینبغی أن ننسى . جمع غدیر من الکلمات
: موقف الإمام علی ، نصف قرن من الحیاة : فی تجربته: جمیع الشؤون المصادر. فی طفولته
، النبی یعتقد . خلال فترة البلوغ النبی و تحت قیادته ، شکلت مجموعة مقاومة الشباب
. تزوج النبی فتاة شابة . کان متزوجا من بسیطة جدا وغیر مکلفة . معظم الحروب ، والنبی
: أنه أمر به. وقال ایان وثنیة مکة المکرمة ، فی غدیر النبی کان خلیفة ل یده المبارکة
، توج
:فی لیله المبیت ،
بدلا من النبی النوم : التوبة الفصل بین . لمکافحة الفقر ، وعملت سنوات. وقد تم حفر
آلاف الآبار ، و التفانی من الناس . فی السنوات الخمس من حکمه ، وکتب العدید من السیاسات
: ذکرت وتطبیقها . کان ذلک کله له: الفقراء ، والفقر ، والألم، ویشعر لا: أنهم یعرفون
أن المال فی جیوب الأغنیاء . قال الإمام علی ، وکان أعلى من القرآن الکریم ، کما فی
القرآن الکریم: یقول ریتش (لذلک یجب أن یکون مفهوما أن جذور الأزمة فی أوروبا وأمریکا
، أین و لماذا الناس لدیهم ضغط حتى الاقتصادیة کثیرا ؟ البطالة و إغلاق مکاتب و التقشف
. خطأ : سلوک غیر صحیح من الأغنیاء . السبب الرئیسی لهذا هو أستاذ علوم الاقتصاد و
: التمویل الدولی ، وخاصة أساتذة الجامعات ، أوهایو ، ماساتشوستس و قائدها . هذا الفقیرة
للحصول على قطعة من الخبز من الأغنیاء ، نظریاته ، وسکب الرأسمالیین أسفل. وعرضت الآلهة
على الأرض. یقولون إذا کان الشخص غنیا ، وقال انه یستحق أن یکون علیه ! وسمحت له أن
یفعل کل ما یرید ! کلا من نظریة یتعارض مع الإسلام . شروط الإسلامی ، والثروة هو هدیة
من الله . حتى المخابرات : الرأسمالیة شخص ، الله یعطیه . سلیمان کما أن جمیع الأغنیاء
أکثر یقول: (...) هذا هو هدیة من الله . الثانیة ، فی رأیه : بالنسبة لأولئک الذین
لدیهم أقل من ذکیة ، والحق. فی إیران ، عندما یتم المزارعین زراعة البذور، و ملئه فی
قبضة یدک . بعد الاصبع الأولى التی زرعت مفتوحة ، قائلا سهم من الطیور ! الإصبع الثانی
: مساهمة تجزع ! الإصبع الثالث ، والفقراء نصیب الدراویش ! حصتها من بقیة! فی الإسلام
، الخمس والزکاة ، والإحسان ، خیریة ، الخ ، هی نفسها: المعدة لا جائع
.

Ev satmak için? Ve insanlar
para vermek .

İmam Ali Ghadeer yapıldığı gün
vesilesiyle insanlar verdi

İmam Ali diyor ki: hiçbir
yerde Bal açlıktan sürece zenginlik , , hayır, biriken yanında bulunmaktadır.
Ve saray bina olmadığı sürece , diyor , oda kesildi . Veya: hariç , hiçbir
saray bina değil : Şiddet nerede yapılacak . HayırKakhi sürece değil : berbat
etmek için oda yüzlerce alarak yüzden Gadir çok şey öğrendim : . Yaşam olsun
tutun. Bir kırmızı çizgi olarak Ghadir . Bu unutulmamalıdır . İmam Ali , yaşam
yarım yüzyıl pozisyonu : onun deneyimi : Tüm kaynaklar işleri kelime Ghadir
koleksiyonu. Onun çocukluk , peygamber inanıyordu. Ergenlik Peygamber sırasında
ve emrindeki , gençlik direniş grubu kurdu. Peygamber genç bir kızla evlendi .
O çok basit ve ucuz ile evlendi . En savaşlar , Peygamber : yapması emredildi .
Yerine peygamber uyku Lille Almbyt , : arasında Bölüm tövbe : Ian pagan Mekke ,
taç , onun mübarek el halefi oldu Ghadir peygamber dedi . Yoksullukla mücadele
için , yıl çalıştı . Kuyu binlerceinsanların bağlılık delinmiştir. Ifade ve
uygulamalı : Saltanatınınbeş yıl içinde, çok sayıda politikası yazdı . Bu bunun
için tüm oldu : yoksul , yoksulluk , acı , değil hissediyorum :
Onlarzenginlerin ceplerinde parayı biliyorum . İmam Ali Kur'an gibi , Kur'an-ı
Kerim daha yüksek olduğunu söyledi : Zengin diyor ki ( bu yüzden anlaşılması
gerektiğiniAvrupa ve Amerika'da krizin kök , ve insanlar çok daha ekonomik
baskı neden ? İşsizlik ve ofis ve kemer sıkma kapatılması . Hata: zengin yanlış
davranış . Özellikle uluslararası finans, üniversite profesörleri , Ohio ,
Massachusetts ve pilot : Bu ​​temel suçlu bir ekonomi profesörü ve bir . Bu
fakirzenginden bir parça ekmek için , onun teorileri , kapitalistler aşağı
döktü. Ve tanrılarkatında tanıtıldı . Bunlar kişinin zengin olsaydı , o hak
ediyor demek ! Ve ne isterse yapmak için izin ! Teorisi iki İslam'a aykırıdır.
İslam açısından , zenginlik Tanrı'nın bir armağanıdır . Hatta istihbarat :
kapitalizm bir kişi , Allah onu verir . Tüm zengin daha bu gibi Süleyman diyor
ki : ( ... ) Bu, Tanrı'nın armağanıdır . İkincisi, onun görüşüne göre : akıllı
, sağ daha az olanlar için . İran'da , çiftçilerintohum dikim zaman , yumruk
olarak doldurun . Kuşların açık diyerek hisse ekti ilk parmak sonra ! İkinci
parmak : çizik katkısı ! Üçüncü parmak ve yoksul dervişleri paylaşın! Geri
kalan paylarını ! İslam'da , Khums ve Zekat , sadaka , vb aynıdır: aç değil
mide .

 

 

  نظرات ()
حادثه غدیر به: کمک خبرنگاران، از دست تطاول، مصون مانده است. نویسنده: اwww.mahininews.com - ۱۳٩٢/۸/۱

 

همایش 120هزارنفری در: مکه و حضور آنان در: غدیر
خم

حضور 110نفر خبرنگار، دراین همایش،

حادثه غدیر به: کمک خبرنگاران، از دست تطاول،
مصون مانده است.

حادثه غدیر، بطور خلاصه این است که: پیامبر
اسلام قبل از عزیمت به مکه، فراخوان عمومی اعلام کرد و: از طریق رسانه های جمعی آن
موقع، همه را به همراهی خود، در این سفر روحانی دعوت کرد. حتی نمایندگانی به سایر
کشورها و: بلاد هم فرستاد. می گویند فقط 110هزار نفر! از یمن، دراین کنگره عظیم حج،
شرکت کردند و: به همین جهت حج اکبر! نامیده شد. یعنی پرجمعیت ترین: حج تمتع در عصر:
خود پیامبر. همه میدانستند: خبری در راه است. لذا خبرنگاران با تجهیزات کامل: آن
موقع آمده بودند. پس از پایان حج، در نقطه ای که کار وان ها از: هم جدا می شدند، اعلام
آماده باش شد. تا مردم را جمع کنند، نزدیک به ظهر شد و: لذا نماز ظهر را خواندند و:
بعد پیامبر خطبه ای خواند. یعنی برای خبرنگاران، توضیحاتی داد و: بعد در حضور بیش
از صد هزار نفر، دست علی ع را، در دست گرفت و: با دکوپاژی باور نکردنی، سکانسی را
به اجرا گذاشت که: هیچکس آن را فراموش نکند. صحنه خارجی بود و: گرم! ظهر بود و:
آفتاب در بالای سر! بیابان  وسیع و: یک چاه
آب و: برکه که نام آن: غدیر خم بود. در این صحنه، عوامل صحنه همه حاضر بودند. و
هنروران نیز، به وظایف خود آشنا و: کسی از این همه گرما، شکایتی نداشت، چون صحنه
اصلی بود و:خبر مهمی در راه بود. بعد پیامبر فرمود:( من کنت مولاه فهذا علی مولاه)
:  به این ترتیب، جلسه تودیع و معارفه،
انجام شد و پیامبر، جانشین خود را معرفی کرد و: گفت :بعد از من ولایت به: امیر
المومنان می رسد . صحنه تمام نشد، بلکه نوبت به نقش آفرینی: هنروران، رسید :همه
مردم حاضر و :عوامل در صحنه، جلو آمدند و با مدیریت جدید، از نزدیک دست دادند و:
بیعت کردند و: به او تبریک گفتند. اولین کسانی که تبریک گفتند، شیخین بودند. گرچه
جلسه ادامه داشت، ولی برخی ها رفتند و برخی ماندند. برخی با خود پیامبر، به مدینه
رفتنند. براین اساس، بازبینی فیلم، صحنه های مختلف، جمعیت های متفاوتی را، نشان می
دهد. اما حضور 110نفر خبرنگار، که خبر آن را نوشتند و: به رسانه ها دادند، مسجل
است. فرق این خبرنگاران با: دیگر خبرنگاران این بود که: در زمان خلافت ابوبکر و
عمر، همه اسناد و نوشته های آنان، سوزانده شد ولی: این اسناد به عنوان: امانتی
الهی در گنجینه ها، حفظ شدند . مثلا پیامبر اسلام، ده سال نماز جمعه خواند. یعنی
پانصد وبیست خطبه داشته است. ولی یکی از آن ها نمانده است. زیرا عایشه می گوید: یک
روز پدرم، خبرنگاران را خواست و: گفت تمام آرشیو خود را بیاورند. هرکس در چوب یا
سنگ ، قرطاس یا چیزی نوشته بود، آورد! تصور آن بود که: عمر، به جایگاه خبرنگاران،
پی برده و: به آنان پاداش خواهد داد. ولی شیعیان، گول او را نخوردند و نرفتند. لذا
عمر همه نوشتجات را، دپو کرد و: آتش زد و: به خبرنگاران گفت: از این ببعد، حق
نوشتن ندارند! و این بخشنامه چنان محکم بود که: تا زمان امام صادق و: از بین رفتن
بنی امیه، کسی نمی توانست: حدیثی بنویسد یا نقل کند.

120 thousand people gathering in Mecca, and their presence at
Ghadir Khum

110 people attended the reporter, discussed during the conference,

Ghadir event to help journalists has been spared from destruction.

Ghadir event is short: before leaving for Mecca the Prophet,
publicly announced the recall of mass media at the time, all to accompany her
on the trip invited clergy. Even the representatives of other countries: the
sending countries. Say only 110 thousand! Yemen, the great pilgrimage of Congress,
participated: So the Hajj Akbar! Was
: called:. 's Most populous: Hajj Age :
Prophet himself . Everyone knew: News on the way. So journalists with full equipment:
the time had come. After completing the pilgrimage, at which point the work of Van:
were leaving, alert was declared. A person to rise was nearly noon: noon prayer
read it and after reading a sermon of the Prophet. That for journalists,
explaining that after more than a hundred thousand people in attendance, Ali’s
hand in hand, and with incredible editing, the scene turned out that one does
not forget it . The international scene: hot! Was noon: the sun overhead! Vast wilderness:
a well water: Pond its name: the Ghadir. At this stage, all the factors were present.
And artists as well as their duties and meet someone all this heat, no complaints,
because the original scene: It was big news on the way. Then the Prophet said:
( ) : The session Referrals farewell was done , and the Prophet 's successor,
introduced himself and said: After my province : Amir Al-Momenan looks. Not all
the scenes, but also comes to play: artists reach all people and agents in the scene,
came forward with new management, and nearly lost: their allegiance to
congratulate him. The first people to congratulate were Sheikhein. Although the
meeting lasted,: but some did and some did not. Some of their prophet went to Medina.
Accordingly, reviewing the film:, different scenes, and different populations,
respectively. But the 110 journalists who wrote about it to the media, they are
confirmed. The reporters vary with other journalists was that the caliphate of
Abu Bakr and Umar, they all documents and writings burned, but this document as:
Trust God’s treasures were retained. For example, the Prophet said Friday
Prayers ten years. It has five hundred twenty sermons. But one of them is left.
It says Aisha: One day my father asked reporters: told to bring all of their archives.
Everyone in wood or stone, or something Qertas had written that! Imagine that
in life, to the reporters realize: they will be rewarded. But the Shiites lost
and did not deceive him. The life of all the documentation, and depot fire and
ran to said henceforth, have the right to write! This directive was so strong
that by the time of Imam Sadiq: Umayyad go away, no one could have: written or
anecdotal situations.

 

120 ألف شخص یتجمعون فی
مکة المکرمة ، ووجودها فی غدیر خم

حضر 110 شخص المراسل
، مناقشتها خلال المؤتمر ،

ولم تشهد حدث الغدیر
لمساعدة الصحفیین ، من الدمار
.

حدث الغدیر ، هو باختصار:
قبل مغادرته متوجها الى مکة المکرمة للنبی ، أعلن على الملأ استدعاء وسائل الإعلام
فی ذلک الوقت، کل لمرافقتها فی رحلة رجال الدین المدعوین. حتى ممثلی البلدان الأخرى:
البلدان المرسلة . أقول فقط 110 آلاف ! شارکت الیمن ، والحج کبیر من الکونجرس ، : وبالتالی
فإن أکبر الحج ! کان یسمى . من حیث عدد السکان : الحاج عمر : النبی نفسه . الجمیع یعرف
: أخبار على الطریق. حتى الصحفیین مع معدات کاملة: الوقت قد حان . بعد الانتهاء من
الحج ، وعند هذه النقطة عمل فان: کانوا یغادرون ، وأعلن حالة تأهب. کان الناس لرفع
الظهر تقریبا : قراءة صلاة الظهر فإنه و بعد قراءة خطبة النبی . أن للصحفیین ، موضحا
أنه بعد أکثر من مئة ألف شخص فی الحضور ، ومن ناحیة علی فی ناحیة ، و مع لا یصدق التحریر،
و تحول المشهد إلى أن واحدة لا ننسى ذلک. الساحة الدولیة : حار ! ظهر کان : النفقات
العامة الشمس! بریة واسعة : بئر ماء : برکة اسمها : إن الغدیر . فی هذه المرحلة ، کانت
کل العوامل الحالیة . والفنانین ، فضلا عن واجباتهم و تلبیة شخص کل هذه الحرارة ، أیة
شکاوى ، لأن المشهد الأصلی : کان الأخبار الکبیرة على الطریق. ثم قال النبی : ( )
: تم إجراء الدورة الدعوات وداع ، وخلیفة النبی ، قدم نفسه و قال : بعد مقاطعة بلدی
: سمو امیر البلاد المومنی یبدو. لیس کل مشاهد ، ولکن یأتی أیضا للعب: الفنانین ، والوصول
إلى جمیع الناس و کلاء فی المشهد ، وجاء إلى الأمام مع الإدارة الجدیدة، فقدت ما یقرب
: ولائهم لتهنئته. أول الناس لتهنئة ، کانت
. على الرغم من أن الاجتماع
استمر ، ولکن بعض و بعض لا. بعض من نبیهم ، وذهب إلى المدینة المنورة. وفقا لذلک ،
ومراجعة الفیلم ، ومشاهد مختلفة ، مجموعات سکانیة مختلفة، على التوالی . ولکن 110 الصحفیین
الذین کتبوا عن ذلک إلى وسائل الإعلام ، وأکدت أنها . للصحفیین تختلف مع صحفیین آخرین
هو أن خلافة أبی بکر وعمر ، وأنهم جمیعا وثائق وکتابات أحرقت ، ولکن هذه الوثیقة ک:
تم الإبقاء على الکنوز الاستئمانی الله. على سبیل المثال ، قال النبی صلاة الجمعة عشر
سنوات . لدیه 520 الخطب. ولکن واحد منهم ترک . تقول عائشة : فی أحد الایام سأل والدی
للصحفیین : قال لجلب کل من ارشیفه . وکان الجمیع فی الخشب أو الحجر ، أو شیء مکتوب

ذلک! تخیل أن فی الحیاة ، للصحافیین یدرکون : انهم سوف یکافأ
. ولکن الشیعة فقدت ولم خداعه . حیاة جمیع الوثائق ، و مستودع النار ورکض ل قال من
الآن فصاعدا ، یحق للکتابة! وکان هذا التوجیه قوی بحیث أنه بحلول ذلک الوقت من الإمام
الصادق : الأموی تذهب بعیدا ، لا یمکن للمرء أن یکون : حالات مکتوبة أو القصصیة

..

120 bin Mekke'de toplama insanlar ve Ghadir Khum kendi
varlığını

110 kişi konferans sırasında tartışılan muhabiri katıldı

Gazeteciler için Ghadir olay , yıkımdan kurtulmuş oldu .

Ghadir olay , kısa : Mekke için Peygamber ayrılmadan önce
, kamuya tüm gezi davet din adamlarının ona eşlik edecek , zaman kitle iletişim
araçlarının geri çağırma açıkladı . Gönderen ülkeler: diğer ülkelerin bile
temsilcileri . Sadece 110 bin Say ! Yemen , Kongre büyük hac , katıldı : Yani
Hac Akbar ! Çağrıldı. ' S En kalabalık : Hac Yaş : Hz kendini . Herkes
biliyordu : yolda Haberler . Yani tam ekipmanları ile gazeteciler : zaman
gelmişti . Bu noktada Van iş yerindehac , tamamladıktan sonra : terk edildi ,
uyarı ilan edildi . Yükseltmek için insanlar neredeyse öğlen oldu : öğle namazı
okumak ve Peygamber bir vaaz okuduktan sonra . Bu katılım fazla yüz bin kişi
sonra , el Ali elini ve inanılmaz düzenleme ile , sahne kimse unutmaz çıktı
açıklayan gazeteciler , için . Uluslararası arenada : sıcak ! Oldu öğlen :
güneş havai ! Geniş vahşi : iyi su: Pond adını :Ghadir . Bu aşamada , tüm
faktörler mevcuttu. Ve sanatçıların yanı sıra görev ve birini karşılamak tüm bu
ısı , hiçbir şikayetleri , çünkü orijinal sahne : Bu ​​yolda büyük haber oldu .
Sonra Peygamber dedi ki: ( ) : Oturum Tavsiye veda yapılan ve Peygamber halefi
, kendini tanıttı ve denildi : benim il sonra: Amir Al - Momani görünüyor .
Tümsahneleri değil, aynı zamanda oynamak için geliyor : onu tebrik etmek
bağlılıklarını : sanatçılar, sahnede tüm insanlar ve ajanlar ulaşmak ,
neredeyse kayıp yeni yönetimi ile öne çıktı . Ilk tebrik eden kişi , Shykhyn
vardı . Toplantıda sürdü , ancak bazı yaptı ve bazı vermedi rağmen. Onların
peygamber bazıları , Medine'ye gitti . Buna göre , film , farklı sahneler ,
farklı nüfus sırasıyla gözden . Ama medya bu konuda yazdığı110 gazeteci , onlar
teyit edilir . Gazetecilere Ebu Bekir ve Ömer'in halifeliği , hepsi belge ve
yazıları yanmış olmasıydı diğer gazetecilerle değişir , ama bu belge olarak :
Güven Allah'ın hazineleri muhafaza edildi . Örneğin, Peygamber Cuma Namazı on
yıl dedi . Beş yüz yirmi vaazlar vardır . Ama bir tanesi bırakılır . Bu Aisha
diyor ki: Babam gazetecilere sordu bir gün : arşivlerini tüm getirmek için
söyledim . Ahşap veya taş , ya da bir şey Qrtas herkes bu yazmıştı ! Hayatta
,gazetecilere gerçekleştirmek için düşünün : onlar ödüllendirilir. Ama Şiiler
kaybetti ve onu aldatmak değildi . Tüm belgeleri ve depo yangın yaşam ve bundan
sonra , yazma hakkına sahip olduğunu söyledi koştu ! Bu yönerge İmam Sadık bir
zaman o kadar güçlüydü : Emevi gitmek , hiç kimse olabilir : Yazılı ya da
anekdot durumlar .

 120 אלף אנשים מתאספים במכה , ונוכחותםבGhadir Khum
110 איש השתתף בכתב, נידון במהלך הכנס,
אירוע Ghadir כדי לעזור לעיתונאים , כבר חסך מהשמדה.
אירוע Ghadir , הוא קצר : לפני שיצא למכההנביא, הודיע ​​בפומבי את החזרתו של אמצעי תקשורת המונית בזמן , כל ללוות אותהבנסיעה אנשי דת מוזמנות. אפילו הנציגים של מדינות אחרות : המדינות השולחות. אומרים רק 110 אלף! תימן,העלייה לרגל של הקונגרס הגדול, השתתף : אזאכבר חאג' ! נקרא . גיל חאג' : : המאוכלס ביותר של ' נביא עצמו. כולם ידעו : חדשות בדרך. אז עיתונאים עם ציוד מלא : הגיעו הזמן . לאחר שסיים אתהעלייה לרגל , ובנקודתעבודתו של ואןש: עוזב , כוננות הוכרזה . אנשים להרים היו כמעט צהריים : תפילת הצהריים לקרוא אותוואחרי שקרא אתדרשתו של הנביא . כילעיתונאים, והסביר כי לאחר יותר ממאה אלף איש שנכחו , את ידו של עלי ביד,ועם עריכה מדהימה , הסצנה התבררה שאף אחד לא ישכח את זה. הזירה הבינלאומית : חם ! היה שעת צהריים :מעל השמש! מדבר עצום :באר מים : בריכה את שמה :Ghadir . בשלב זה, כל הגורמים היו נוכחים. ואמנים , כמו גם את תפקידםולפגוש מישהו כל החום הזה , אין תלונות , משוםשהסצנה המקורית : זה היה חדשות גדולים בדרך. אז הנביא אמר : ( ) :הפרידה הפניות הפגישה נעשתה,ויורשו של הנביא, הציג את עצמוואמר : לאחר במחוז שלי : אמיר אל Momani נראה. לא כל הסצנות , אלא גם מגיעלמשחק: אמנים , להגיע לכל אנשים וסוכניםבזירת האירוע, הגיעו קדימה עם ניהול חדש, כמעט איבד : את נאמנותם כדי לברך אותו . האנשים הראשונים לברך , היו Shykhyn . למרותשהפגישה נמשכה , אבל חלק עשהוחלק לא. חלק מהםהנביא , הלך למדינה. בהתאם לכך, עיון בסרט, סצנות שונות , אוכלוסיות שונות , בהתאמה. אבל את 110 עיתונאים שכתבו עליובתקשורת , הם אישר. הכתבים להשתנות עם עיתונאים אחריםשהיה הח'ליפות של אבו בכרועומר , הם כל המסמכים והכתבים נשרפו , אך מסמך זהכ: האוצרות של האמון אלוהים היו נשמרים. כך, למשל,הנביא אמר ביום שישי תפילות עשר שנים. יש לו 520 דרשות . אבל אחד מהם שנשאר. זה אומר עיישה : יום אחד האבא שלי שאל את העיתונאים : אמר להביא את כל הארכיונים שלהם. כולםבQrtas עץ או אבן , או משהו שכתב את זה! תאר לעצמך את זה בחיים , לעיתונאים מבינים : הם יתוגמלו . אבל את השיעים לאיבוד ולא להונות אותו. חייו של כלהתיעוד,ודיפו האש ורצולאמרו מעתה , יש את הזכות לכתוב! הוראה זו הייתה כה חזקה,שעד זמנו של האימאם סדיק : אומיי ללכת משם, אף אחד לא יכול להיות : מצבים בכתב או אנקדוטיות .

  نظرات ()
مطالب اخیر مصرف هرایرانی، در هر زمینه، چهار برابر مصرف متوسط جهانی است، اگر آنها اهل منطق و مذاکره بودند، لا اقل اجازه بازسازی بقیع را می دادند. حداقل یک یادبود در روستای خودش، و یک بنیاد در تهران نیاز است درخیال خود خیلی هم دوست داشته باشند: امام حسین را یاری کنند، ولی امام حسین آنها توجیهات و حرفهای بیخودی، مسئولیت اینها را کم نمی کند اگر قابله ای هم نباشد، این طفل بدنیا می اید، یعنی آل سعود خودش را نابود می کند. طی چهل سال گذشته، حتی یک نفر هم نام فرزند خود را خدیجه نگذارد! لزوم صدور فتوای جهاد از سوی مراجع برای تشکیل ستاد مشترک نظامی نیروهای مقاومت ، خود ارضایی 12میلیون نفر هم، جای ازدواج را گرفته است بلکه مدیریت عالی ایران را نشان می دهند
کلمات کلیدی وبلاگ yeni il (٢) فلسفه تاریخ نوین (۱) qlobal (۱) təhsil (۱) dünya ailə (۱) mahnı adı yalanlar (۱) dünya hərbi (۱) allah dünyada (۱) onun bütün (۱) aləmlərin (۱) işçilərin (۱) hər şey (۱) dünya lideri: (۱) konfrans (۱) xəbərlər (۱) şayiələ (۱) news imperializm (۱) news arxasında (۱) heaven üzr (۱) islamda (۱) islamda motivasiya nədir? (۱) dəyəri yaxşı! (۱) idarəetmə il (۱) öldürmək (۱) al saud (۱) oyunçu (۱) piknik (۱) güclü (۱) yeni iran (۱) fatimə zəhra (۱) موازنه جهانی (۱) elbradei (۱) نوزایی جهانی (۱) ditroyt (۱) and these 100 cities (۱) نوه بزرگ پیامبر اسلام (۱) mediom (۱) mənəviyyat rolu (۱) pul bir çuval (۱) düşmən (۱) mahmud (۱) misir hərbi öhdəliyi (۱) müharibəsi (۱) xalqlar (۱) snipers (۱) bütün açılış dəvət (۱) düşük (۱) israil (۱) کابینه جهانی ! (۱) زنان (۱) فاطمه (۱) عربستان (۱) ورشکستگی (۱) gaz (۱) تحریم اقتصادی (۱) nowruz (۱) energy (۱) : (۱) حجاب ستیزی (۱) bayram (۱) محمد مرسی (۱) iz şübhəli etməlidir: (۱) valideynlər (۱) bütün neft (۱) سیستم استکباری با سیستم انقلابی، فقط یک تفاوت اساس (۱) əmək bölgüsü (۱) dünyanın təhdid edən mü (۱)
دوستان من ماهین نیوز English العربي 中国的 Turley وکیل من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب